Avalik Teenistuja Vallo Kariler eirab süütuse presumptsiooni, ei tunne põhiseadust, on kallutatud

Avalik teenistuja Vallo Kariler ei teeninda rahvast, ei tunne avaliku teenistuja seadust, eetika koodeksit ega järgi Eesti Vabariigi … Jätka Avalik Teenistuja Vallo Kariler eirab süütuse presumptsiooni, ei tunne põhiseadust, on kallutatud lugemist