Priienergiast

0 Jagamist
0
0

Autor: Navigaator

Milline on maailm, milles me elame?

Maailm on kihiline. Mida rohkem me keskkonda ja selles toimuvat mõistame, seda parem.

san fransisco 1906
Linnatänav San Franciscos 1906. aastal, paralleelt mustvalge reaalsusega loodi teistes kihtides vabaenergia lahendusi.

Juba 1900ndatel toimus palju huvitavaid asju – Nikola Tesla andis panuse tehnoloogiasse patentide näol, nagu meile teadaolev kolmefaasiline mootor ja vahelduvvool, samuti püüdis ta luua ülemaailmset energiasaatjat (kus energia võimendub). Nähtavas maailmas oli algjärgus autode ja rongide areng, kuid samas toimus areng ka nähtamatus „kihis” – edukad vabaenergia lahendused. Ootused ja lootused peatselt saabuvast vabadusest ja õnnest aga luhtusid, sest kontrolli paradigma peitis head leiud mustadesse projektidesse. Loodi valejumalad – raha/võlg, nn peavoolu teadus (kvantteooria või kvantsekt ja relatiivsusteooria), pseudo-teadlased meie tegevuses hoidmiseks (ja ärakurnamiseks). Eeter kaotati, Maxwelli võrrandid lihtsustati, energia valemid sümmetriseeriti, loodi patendi ja peer-review korrumpeerunud süsteem, et filtreerida välja antigravitatsiooni, vabaenergia ja toatemperatuuri ülijuhtide leiutised.

Inimkonna õnneks on head leiutised aeg-ajalt leidnud tee avalikkusse läbi infolekete, samuti õpetas Tesla leidureid nagu Hendershot (esimene üle ookean lennanud transatlantiline lennuk oli priienergia elektrimootoriga) ja Ford (spetsiaalne autogeneraator, mida kahjuks ei lastud turule).

Praegune teadus on hõivanud ressursid ja tegeleb pseudo-ootuste ning -eesmärkidega (kuum fusioon, mis põhineb valel arusaamal päikesest ja looduse toimimisest; ka osakeste põrguti), olles ülemäära materialistlik, hingetu, eraldudes loodusest ning kosmilisest tarkusest …

Loodus, eeter ja loomine

Filosoofid, kes mõistavad kõiksust teadliku loomise kaudu, tajuvad kõikeläbiva eetri olemust. Eeter on puhas potentsiaal, mis on alusraam väljadeks, hoides lainete (ja valguse) levimise keskkonda (lihtsustatult pikilaine mõjutuste edastamine). Seevastu peavoolu teadus põhineb atomismil (kvantfüüsika ja osakesed), kus nende kaudu ei saa seletada paljusid vaadeldavaid nähtusi ning ülekandeid. Seepärast on võetud kasutusele terminid nagu „paradoksid” ja „kvantnähtused” (sõna „kvant” esineb igal pool ja hea tõlge sellele oleks – ‘me ei tea’).

Võti on lihtsuses: loodus on lihtne, elektrilise olemusega, kirjeldatav magneetilise läbitavuse, induktiivsuse, mahtuvusega (dielektriline läbitavus): magneetiline (tõukejõud) ja dielektriline (tõmbejõud, mille õigem nimetus on kiirendus). Gravitatsioon ei ole eraldi väli, vaid seesama dielektriline kiirendus, nii nagu defineerib seda elav geenius Ken L. Wheeler: mittekoherentne laiemapõhjaline massi kiirendus.

Kõige alguses oli puhas potentsiaal (inertsus, seisak). Teadvus ja loovus on need, mis toovad asja manifestatsiooni (liikumisse). Loomise dünaamika loob ja transformeerib, loomise vastanddünaamika on – tagasi algusse.

Kõige loova väes oleme alati ümbritsetud olnud prohvetite ja teadjatega, kes sisuliselt ongi Looja Valguse ehk tsentraalse hinge väljendumine meie keskel ning kes kanaldavad armastuse, valguse ja tarkuse väge, aitamaks inimkonda oma arenguredelil edasi. Kuid selle mõistmiseks on vaja sügavamat tunnetust. Tulles siia inspireerijana kõige elava teenimises, siis isegi kui neil on palju lahendusi tagataskus olemas, püüavad nad mitte sekkuda ja aktsepteerivad meie vaba tahet. Inimkond on aeglane õppima. Kas võime lugeda vaba tahte eksperimendi läbikukkunuks?

Ka loodus on ette näinud arenguteekonna, mis on võimalusena n-ö sisse disainitud: häälestudes looduse sagedustele, on võimalik järk-järguline ärkamine kõrgemale teadmisele ja seeläbi saavutada kõikidel loometasanditel iseseisvus.

Kui otsid holistilist teadmist, mis ühendab teadust ja hinge, siis süvene kindlasti Keshe Foundationi plasmaõpetusse, kus on olemas uskumatud lahendused inimkonnale praegusel keerulisel ajastul.

Vabaenergia ja termodünaamika

Priienergia (ehk vabaenergia) ja Over-Unity[1] on transformatsioon, mis baseerub avatud süsteemi termodünaamikal, kus lisaenergia lähtub keskkonnast. Keskkonda võib mõista energiaallikana elektronide, termoalade, (kosmilise) radiatsiooni, taustamüra või nullpunktivälja näol. Priienergia ei ole tegelikkuses klassikaline perpertuum mobile, nagu seda üritatakse näidata. Tegemist on siiski soojuspumbalaadse seadmega, mis suudab ammutada energiat mingilt keskkonna tasandilt, allikast. Õpetatud teadlased ei pruugi sellega nõustuda, sest lähtuvad dogmaatilistest seadustest ja on ära eksinud oma reaalsusse, mis sisuliselt on krüpteeritud matemaatilistesse kirjeldustesse.

On olemas (kolb)masinaid, mis võtavad energia õhusoojusest, teevad tööd ja väljutavad jäise õhu. Energia jäävuse seadus jääb kehtima, samas justkui eirates termodünaamika teist seadust. Unustage see seadus. On olemas mitmeid toimivaid leiutisi ning patente, mis kirjeldavad CO2, propaani või gaaside segu kasutust toimiva keskkonnana. Ka õhk on gaaside segu, sisaldades ühtlasi õhuniiskust. Huvitavaks läheb siis, kui mõistad nende negentroopset töötsüklit — kuidas seadmed praktikas ületavad Carnot’ tsükli.

On olemas elektromagneetilisi seadmeid – mootorid ja ilma liikuvate osadeta seadmed (sh trafod), magnetitega või ilma – või lihtsalt asümmeetrilised trafod, mis võivad anda vähemalt topelt energiavõimenduse. Peavoolu teadus on tembeldanud asümmeetrilised trafod ebahuvitavaks, sest nende vaade nähtustele peab olema sümmeetrias (ajule rahuldust pakkuv endorfiine tootev Pavlovi refleks), entroopia kontekstis, suletud süsteemis. On teada, et entroopiline maailmavaade sünnitab entroopilisi lahendusi. Kuid magnetism – just ferromagnetism — on mittelineaarne, küllastuv, kus näiteks parameetrilise resonantsi käigus luuakse oskusliku kasutusega (muudetakse trafo läbitavust, millest tuleneb induktiivsus) asümmeetria aktiiv-reaktiivtsüklite vahel, mis võib kaasa tuua mitmekordse võimenduse. Me räägime siin avatud süsteemist.

On mitmeid erinevaid tehnoloogiakategooriaid, näiteks superefektiivne elektrolüüs, efektiivne kuumuse tekitamine, energia keskkonna ioonidest, plasma. Neid kõiki võib leida patentidesse kirjapanduna, kuid seal ei avalikustata olulisi detaile, et neid ei saaks järgi teha. Seepärast on vaja väga palju eriteadmisi RFi (radio frequency, raadiosageduslik), elektroonika, füüsika, simulatsiooni ja matemaatika vallas.

Liikudes praktikasse

Praeguseks on prohvetid ja tõelised teadlased rääkinud – energia on vaba. Nüüd on aeg avarduda ja realiseerida neid tehnoloogiaid, otsida sügavamat tarkust, järgides loogikat ja sisemist juhatust.

Vihjed kuluvad kindlasti abiks ära …
Vabaenergiaalased uuringud on siiski distsipliin, kus peab kasutama teaduslikku meetodit (mitte kõik teadusest pole ju halb). Pead püstitama küsimuse ja leidma vastuseid kas eksperimendi või vaatluse käigus. Ülivajalik on omada mõõteaparatuuri, et jälgida sisendi (võimsusmõõtur watt-näiduga) ja väljundi (kahekanaline matemaatiliste funktsioonidega ostsilloskoop) võimsust samaaegselt. Kui sa ei ehita asja üles mõõdetavale kujule, siis lollitad iseennast. Alati on olemas kiusatusi, mis meelitavad teelt kõrvale, näiteks paljud uusleidurid püüavad avastada puhtmagnetmootoreid. Ma siiski ei soovita seda teekonda poolikult käia, olles näinud paljusid läbi kukkumas. Vaja on mõista printsiipi või saada väljaõpe healt õpetajalt, nii nagu kõige puhul siin elus. Pseudopõhjendused, nagu oleks olemas mingi magneetilise varjestamise printsiip, ei tööta. Tegelikkuses on võimalik luua asümmeetria, kuid soovitavalt pehme ferriitmaterjaliga magneti küljes, töötades mittelineaarses tsoonis, mis võimaldab avatud termodünaamilise süsteemi loomist.

Ja paljud kukuvad läbi …

… ja tõesti, paljud kukuvadki läbi. Tihti jõutakse viimase penni piirile. Loomulikult aitaks siinkohal edasi toetus ja koostöö inimeste vahel. Koostöö on oluline edu alus ja oodatud ka eksperimendis nimega „elu Maal”, mida on soosinud ja inspireerinud erinevad õpetajad.

Tuleks lähtuda klassikute õpetustest – Tesla, Schauberger, Steinmetzi teooriad (mees, kes mõistis elektri dielektrilist olemust ja kes oli matemaatilise geeniusena ettevõtte General Electric loomise juures; Steinmetzi nimel on üle 200 patendi), Don Smith (mees, kes ehitas kõrge sageduse ja võimsusega süsteeme ja jagas tööpõhimõtet avalikult), Floyd Sweet, John Bedini, Paulo Correa ja Alexandra Correa jpt.

Veel praktilisemaks

Igaljuhul tasub uurida Bedini mootorit – autorit John Bedinit, kes oli üks klassikutest! Sel teemal saab õppida Rick Friedrichi YouTube’i kanalist. See on ühtlasi lihtsaim, mida inimesed saaksid õppida ja järele teha väheste ressursside ja minimaalsete teadmistega elektrist. Esiteks tuleb mõista, et see tegelikult ei ole mootor! See on rohkem lüliti, mis võtab energia akust, aktiveerides mootori mähise (tõugates magnetit) ja suunates sekundaarimpulsi (BEMF) laetavasse akusse. Kui paneksid mõõturid laadimise juhtmetele, siis sealt ei näe lisaenergiat. Printsiip on selles, et kollabeeruv sekundaarimpulss on uue arusaama kohaselt külm elekter, mis aktiveerib negatiivse takistuse (negentroopia) sekundaarakus, tõmmates energia keskkonnast. See on teada ka uuest avatud süsteemide termodünaamikast, kus lühikesed impulsid ei järgi tavatermodünaamika seadusi. Bedini skeem vajab timmimist, kõik võib sõltuda ka juhtmetest, skeemist, mootorist ja laetava akupanga suurusest, kuid on võimalik saada kordades kuni kümnetes kordades võimendust. Tänapäeva akud ei ole siiski enam nii kvaliteetsed (ärihuvid), aga üleminekutehnoloogiana saab siiski kasutada pliiakusid (kuid mitte geelakusid). Näiteks vanasti olid golfisõidukite akud väga pika elueaga.

Paljud arvavad skeemi nähes, et nad on väga targad ja modifitseerivad või loop‘ivad (see tähendab väljundi otse tagasi sisendisse ühendamist) seda otse, kuid see on kindel tee ebaõnnestumisele. Igal asjal on mõte. Trikk on muuta külm elekter tagasi „kuumaks“ ja neid ei tohi kokku segada. Kõige lihtsam on saata kollabeeruv impulss (BEMF) vaheetapina kondensaatorisse, mis tühjeneb laetavasse akupanka läbi diood+türistori hilistuse. See vaheetapp muudab negatiivse radiant-tüüpi elektri positiivseks radiant-tüübiks, mis siiski toimib efektiivselt akulaadimisel, kuid võimendus on väiksem. See võimaldab akusid roteerida ja vahetada, tehes tööd ja hoides neid laetuna. See on Bedini õpetuse essents.


[1] Over-Unity on rahvusvaheline ja enamasti mittetõlgitav termin – üle-ühene energia ehk rohkem välja kui sisse.

0 Jagamist
Seotud artiklid
Meri

Vaba maailm

Fonte.News on Eestimaal loodud rahvusvaheline uudiste avaldamise keskkond. Koos mõttekaaslastega üle maailma loome uue ühiskonna ja Fonte.News on uue ühiskonna info levitaja.

Hingamislaulupidu kui galaktiline sündmus

Hingamislaulupeo looja Heiki Tomson: „Kui igaüks hingab oma hinge hingamist, siis sügavus, millega on võimalik kõike muuta, nii isiklikus plaanis kui rahvuse plaanis kui ka võib-olla kogu inimkonna jaoks – selle potentsiaal on tohutu!“

Mis on Sinu jaoks püha?

Väljaande Fonte.News looja Veiko Huuse intervjueerib muusikut ja teadmameest Tarmo Urbi. Intervjuus räägitakse tervisest, loodusest, hingest, vaimust, needusest, poliitikast, eestlaste päritolust, Eestimaa saatusest ja idiootidest.