Igasugune religioon on vaimne uimasti

Igasugune religioon on tavainimeste jaoks vaimne uimasti.

See pole esimene kord, kui Eestis püütakse religiooniteaduse õppeainet õppeasutustesse juurutada. See ei ole esimene kord, kui maailma dehumaniseerimise ideoloogid toovad tavainimeste teadvusse narratiive, mis alandavad nende teadvuse taseme ürgseks loomaks. Rothschildi ja Co juhitud globaalse süvariigi õhutusel paljude maailma riikide nukuvõimude poolt selliste “väärtuste” populariseerimine nagu LGBT-liikumine, laste korruptsiooni vulgaarsuse propagandaga, roppus, alkoholism ja muud pahed, on viimasel ajal eriti aktiivseks muutunud. Konsumerismi ja tõeliste inimlike väärtuste suhtes ükskõiksuse propageerimisel üles kasvatatud mõtlemise primitivism, eriti tänapäeva noorte seas, on laialt levinud.

Inimvaenuliku süsteemi – Kapitalismi – ideoloogid on eluliselt huvitatud sellest, et suurem osa elanikkonnast jääks teadmatuks Suurest poliitikast, s.t. oma riike iseseisvalt juhtida, ilma nendeta, vahendajateta – parasiidid.
Kapitalismi ideoloogid kiirendavad põlvkondade järel Maa inimeste vaimset allakäiku ja peagi ähvardab kogu inimkond täielikult kaotada võime adekvaatselt vastu seista globalistlikule dehumaniseerimise ideoloogiale.

“Kuidas juhtida nutikaid inimesi?” küsivad kollektiivsed “Grefid” üle maailma, naeruvääristades.
Möödunud ajad on juba tõestanud, et religioosne kontseptsioon on võimu ideoloogia kõige olulisem osa, et hoida inimese loomingulist, vaba tahet varakeskaegse teadmatuse tasemel!
Inimloomuse olemus seisneb selles, et ta kannab endas ainulaadseid omadusi, mis seisnevad evolutsioonilise arengu taseme poolest kõigist Maal elavatest olenditest kõrgemal. Tundub, et antropogeneesi protsessid – kaasaegse inimese bioloogiline evolutsioon peaks laiendama omandatud teadmiste kasutamise võimalusi teadlaste, inimeste ja tavaliste inimeste arvu suurendamiseks. Internet, uued IT-tehnoloogiad, uued teaduslikud avastused aitavad kaasa veelgi suuremate Teadmiste omandamisele, kuid seda lühema aja jooksul iga inimene, kes soovib neid saada.

Inimese loomulikku loovat tahet takistab aga täielikult arenemast, nagu varemgi, maailma poliitilise maailmakorra süsteem – hierarhiline võimuvertikaal, mille peamiseks ülesandeks oli ja jääb säilitada oma seaduse ülimuslikkust tulenevalt poliitilisest maailmakorrast – (mitmekordne) teadmatus oma alluvate suhtes. Traditsiooniliste usudogmade propaganda on ülaltoodu kontekstis siin ühel esikohal.

Oluline muutus maalaste tsivilisatsioonilise arengutee suunas sai alguse 20. sajandi alguses, kui Rothschild ja Co monopoliseeris rahakommipaberite trükkimise õiguse. Sellest ajast peale on rahakultus hakanud järk-järgult muutuma peamiseks maailmareligiooniks koos kõigi oma religioossete atribuutidega. Selle religiooni jumal on raha. Selle religiooni usk on usk raha kõikvõimsusesse. Religioosne rituaal – Kuldvasika kummardamine, imetlemine selle ees. Ohvrid on inimlikud. Seega on selge, miks klassikaline religioosne judeokristluse dogma on läänes üha vähem nõutud, eriti tavainimeste seas. Kuid kolmanda maailma riikides – lääne kapitalistide toormelisandite maailmas – avaldab tavainimestele mõeldud traditsiooniline religioosne uimasti nende meeltele endiselt negatiivset mõju. World Capital investeerib jätkuvalt suuri rahalisi ressursse pimedal keskajal juurdunud usupropagandasse.

Pärast sotsialistliku süsteemi hävitamist hakkasid postsovetlikus ruumis nagu seeni pärast vihma kerkima palju religioosseid kultuspaiku, mis uuendasid kadunud lammaste karjatamist “Jumalariigi” piibellikku rüppe.

Seoses sellega näeme täna, et Eesti võimud mõistavad selgelt üleilmse dehumaniseerimispropaganda levikut, mis hõlmab eriti mures olevate inimeste üleskutset taastada riigi koolisüsteemis õppeaine “Religiooniõpetus”.

Kaasaegseid tallekesi on klassikalise religiooni abil üha keerulisem ohjeldada, mistõttu mõtlevad Kasti Maailmakorra Arhitektid välja üha uusi mõttelõkse – valeteaduslikud suunad – esoteerika, lame – kärgstruktuuriga Maa jne.

Pange tähele, et millegipärast ei leia globaalne süsteemne meedia neile oma erinevates ametliku teabe voogudes kohta. Selliseid teemasid käsitletakse laialdaselt vaid Internetis, kus karjadena eriti “edasijõudnud” inimesed kogunevad uurimisvaldkonnas millegi uue, tundmatu, väidetavalt salajase kohta. Kui sellistel “nutikate” suundumustel oleks tõeline teaduslik väärtus, siis räägiksid neist kõik süsteemsed meediakanalid. Selgub, et vandenõuteooriate nimetamine näiteks juudi süvariigi reaalseks olemasoluks koos selle reaalsete võimetega varjatud maailma valitseda, “teaduste” ametlik “vaikimine” “kangelaslikkusest” langeb seega ka vandenõu määratluse alla.

Esmapilgul tundub see vaikus veenev. Asi on aga selles, et traditsiooniliste religioossete dogmadega võrreldes uuteks religioosseteks liikumisteks kujunenud ja nende paljude poolehoidjate meeled haaranud “trendid” ei ole veel “küpsed” ning on liiga vara neid vabaks lasta “täiskasvanute” ellu.

Kooli õppekava kaudu maailma rahvaste traditsiooniliste religioonide kohta teadmiste hankimisest on ainult üks kahju, kuna juba usuliste veendumuste olemuses on juba olemas programm inimeste jagamiseks peajuhtideks ja nende teenijateks. Õpetades haprale lapsemõistusele teoloogia põhitõdesid, ei saa tulevikus enam loota, et sellisest teismelisest saab loov Tuleviku looja. Tema teadvus, nagu ka tavaliste inimeste eelmiste põlvkondade teadvus, on võhiklik ja vastuvõtlik „Jumala sõnumitoojate” manitsustele.

Meetod globalistlike projektide edukaks edendamiseks on lihtne – pingutage silmus rahva kaela ümber ja mõne aja pärast lõdvendage seda veidi. Niisiis, aeg-ajalt, pingutades silmust aina tugevamaks, surutakse inimkond oma uude maailmakorda.

Inimkonna tulevik peab toimuma täiesti erinevates ideoloogilistes koordinaatides. Süsteemis – Rahva Võim(põlisrahva kõrgeim otsustusõigus) – riigi elu juhtimine selle elanike endi, otse, enamuse poolt, peavad kogu ühiskonna arenguvektorid vastama moraalsetele, eetilistele moraalinormidele, mis ei ole seotud ühegi religioosse dogmaga!

0 Shares