Russofoobia Eesti Raadio 4 eetris

Taas kõlas 10.01.2024. riiklikus ringhäälingukanalis – Raadio 4 – avameelselt russofoobne seisukoht Süsteemi kõnepeade – Harri Tiido ja Karmo Tüüri poolt.

Koos teise, pehmelt öeldes Süsteemi ajakirjaniku, saatejuhi Andrei Titoviga, keerutas kogu kolmik kuulsaks lugu vene rahva vaimsetest iseärasustest, olles väidetavalt alati valmis oma imperialismi kõigile vaatamiseks välja tooma.

Nende hinnangute ülevaatamisel jõuti selleni, et kõnepead mäletasid isegi ajateenistust Nõukogude armees, milles nende järelduse kohaselt tegi neile haiget ka Vene imperialism.
Seda teemat ei räägitud mitte ainult Debriefing programmi osana, vaid seda korrati ka järgmisel päeval saates – “Üksikasjad”. Vene inimesed on hirmust täis lasknud, alluvad ega ole üldse nördinud seadusetuse vihjete suhtes, mis vihjeid solvamisele kogu Vene maailmale, mistõttu russofoobid muutuvad veelgi jultumateks.

Kuid kuidas russofoobid ka ei varja oma mitmekülgset motivatsiooni “Vene karu” näpistamiseks, ei saa nende vaenulikkus vene rahva enda vastu lähivaatlusest varjata. Ajateenistusest Nõukogude armees, millest vanad demobilisaatorid eetris meelitavalt ei rääkinud, ei öelnud endised värbajad Tüür ja Tiido, et andsid truudusevande Nõukogude Liidus teenimiseks. Siis polnud nende kolleegide hulgas ühtegi, kes oleks avalikult öelnud, et ta on imperialist või, kui kasutada nende politoloogide tänapäevast slängi, siis rassist. Siis ei mõelnud keegi isegi sellele, et ta on näiteks venekeelne ukrainlane või venekeelne valgevenelane. Kõik olid NSV Liidu kodanikud ja keegi ei kavatsenud end jagada imperialismi erikategooriatesse. Just NSV Liidu varemetel hakkasid maailma juudi kapitalismi ideoloogid, olles haaranud poliitilise kontrolli endiste liiduvabariikide kõrgeimates võimuešelonides, jagama rahvaid rahvuslikul alusel. Just siis oli vene rahval nendes vabariikides, välja arvatud Valgevenes, raske. Olles kehtestanud hõimuloomade ideoloogia esilekerkivate probleemide lahendamisel, asus juudi maailmapealinn põliselanike teadvust põhjalikult ümber kujundama primitiivsele tasemele.

Ma ei väida, et Tüüril ja Tiidol on rohkem juudi identiteeti kui eestlasel, kuid nende vaimne erinevus eesti rahvast endast väljendub selgelt mitte ainult välistes märkides, vaid ka ideoloogilises positsioonis seoses tegelike raskustega, mis tekivad Eesti Vabariigis eestlaste endi eludes. Jutumeeste levitatud arvamuse kohaselt tulenevad tänapäevased eluraskused väidetavalt sellest, et vene rahva “imperialism” ei lase eestlastel, ukrainlastel ja teistel rahvustel täielikult oma iseseisvuse hüvesid kasutada.

Need, kes tahavad kapitalistlikule söödakünale lähemale pressida, näevad vaeva, kuni sel viisil saadud toidust piisab nende isiklike tarbijasoovide rahuldamiseks.

Suhete PROBLEEM, mõlemad riigid omavahel, mõlemad neis riikides elavad rahvad ja eraldi, inimesed omavahel, on banaalne võitlus parima koha nimel Päikese all kapitalistlikus keskkonnas.
Selliseid inimesi nagu Tüür ja Tiido on palju. Neid on kõikjal, kõikjal maailmas. Nende tegelik ideoloogiline seisukoht on vanduda truudust ja teenida seda, KES NEID TOIDAB. Nad õhutavad inimesi üles näitama umbusaldust teiste rahvaste vastu, et võita võimalikult kõvasti soosingut suurkapitalistlike kiskjate – maailma rahameistrite – suhtes. Kapitalismi ideoloogid on sajandeid loonud sellist “vaba turgu”, kus mõned inimtaolised isendid peavad teistega võitlema saagi eest, sageli surmani.

Sotsialismi süsteem, milles selle ideoloogia peamiseks kandjaks oli vene rahvas, ei seisa kurgus mitte ainult maailma juudi klannidel – Rothschildidel ja Co.-l, vaid ka kõigil, kes toituvad laualt saadud purudest “vabaturult”. Suurest poliitikast mitteteadvatel maainimestel on lihtne “demokraatiast” jms religioossest dogmast rumalusi rääkida. Kuid kogu senise “väärtuste süsteemiga” kaasalaulmise polüfoonia taga on peidus vaid üks nende kavatsustest – saada propagandastaatus – ja kogu kapitalistliku süsteemi omaks! Süsteem, kus enamiku inimeste elu juhib valede – hirmu – teadmatuse kaudu väike rühm „Jumala väljavalituid”.

Kaasaegses Vene Föderatsioonis, Euroopa Liidus, Ukrainas, USA-s ja teistes maailma riikides domineerib ainult üks röövloom nimega “Seadus” – džungli seadus – Sööge teine, enne kui tema sööb.

Kapitalismi ideoloogia instituudid loovad süsteemseid kontseptsioone ettevõtluse arendamiseks, reklaamivad rikastumisvõimalust aktsiaturgudel, pangaintressi hoiustelt, kogumispensionide ja paljude muude loomsete ahvatluste kaudu, mis oleks inimsuhete ühiskonnas täiesti vastuvõetamatud!
Tõelised inimsuhted saavad tekkida ainult inimeste koosloomise süsteemis – Rahva Võim!

Rahva Võim – Riigi elu juhtimine selle elanike endi poolt, enamus, otse, ilma parasiitlike vahendajateta!
Kõik, kes on teadvustanud Rahva Võimu ideed, palun levitage seda oma inimeste seas! Ainult alternatiiv Rahva Võim, globalistide plaanile uue maailmakorra, kastide maailmakorra kehtestamisele, suudab päästa inimkonna vältimatutest hävitavatest sammudest!

0 Shares