Kala mädaneb peast

Otsene probleem on nende nördimustega, kes oma avaldustes võimude või üksiku ametniku tegevuse vastu lohutavad end illusioonidega võimalikust reaalsest karistuse kohaldamisest sellistele “rahvateenijatele”.

Üldiselt pole häbiasi, kui poliitikas kirjaoskamatu lihtne võhik niimoodi oma “auru” välja laseb, kuid kui seda teevad avalike organisatsioonide, parteide esindajad, eriti nende juhid, siis pole see naljakas.

Tõsiselt. Kuhu vaatavad need mõistlikud aktivistid, kes oma tõelistes püüdlustes kavatsevad kasutada oma Energiat oma kogukonna plaanide elluviimiseks?

Vaatame üksikasjalikult ühiskondliku ühenduse “KOOS” näitel, kuidas toimub Loovenergia töötlemine tühjaks heitgaasiks. Suur mass inimestest, koos ühingu juhtide – A. Petersoni ja O. Ivanovi – huviringist on Suures Poliitikas, ja eriti juudiküsimuses, asjatundmatud! See on tõsiasi, kuna liikumise juhid populariseerivad avalikult oma ärisuhteid inimeste ringiga, kes on seotud Vene maailma hävitamisega! Hiljutine intervjuu kanalile – “Solovjev LIVE” on selle järjekordne tõestus! Ei juut Khazin ega juut Starikov ja veelgi enam, mitte juut Solovjov, ei poetanud pisarat, ei öelnud ainsatki sõna nende venelaste mälestuseks, kes hukkusid või Putini režiimi kongidesse langesid. Need inimesed ei võidelnud Venemaa vastu, vaid Venemaa vallutamise vastu globalistlike finantsjuhtimisstruktuuride poolt. Nad võitlesid Venemaa koloniseerimise vastu maailma Kabali poolt.

Tänapäeval on vene maailm Venemaal sunnitud minema maa alla. Puuduvad iga-aastased vene marsid, pole poliitilisi vene ühendusi, mis on valmis tõeliselt kaitsma venelasi mitte ainult Venemaal, vaid ka välismaal. Eesti ühenduse “KOOS” juhtide katsed panna pähe muremask Nõukogude sõjaväemonumentide hävitamise pärast Eestis, näivad silmakirjalikud, sama silmakirjalikult, kõrgelt vaadates vaatavad Vene Föderatsiooni võimud Eestis toimuvat.

Mure võiduajaloo säilimise pärast on farss!

Olin ise Liikumise MTÜ “Öine Vahtkond” esirinnas ja ei osalenud mitte ainult “Pronkssõduri” kaitsmises, vaid tegin ka isiklikult päris mitut asja, et ühendada venelased Eestis ühtseks struktureeritud kogukonnaks – vene kogukond.

Rindest on eriti selgelt näha, kes on argpüks, kes nõrk, kes vaenlane ja kes sõber. Nägin oma silmaga, et peale meie endi, väikese grupi entusiaste organisatsioonis endas, ei hoolinud keegi meie Idee elluviimisest. Ei Venemaa valitsus ise ega selle pooldajad – koordinatsiooninõukogu Eestis, veel vähem juudid D. Linter ja M. Reva ning nende organisatsioonivälised kuraatorid, kes on maskeerunud “meie omadeks”.

Ühenduse “KOOS” juhid vaikivad teadlikult militaarmonumentide sümboolsest tähendusest mitte ainult vene, vaid ka kogu maailma rahvaste teadvuses! Lõppude lõpuks ei hävitata mitte fašismi üle saavutatud võidu mälestust, vaid sotsialismisüsteemi mälu, mis andis esmakordselt maailmas tõelise vabaduse loovale inimenergiale ja võimaluse end realiseerida läbi Nõukogude ideoloogia.

Esimest korda maailmas andis tavainimeste vabanenud loominguline potentsiaal, seninägematu, nende ellu tulemuse! Kapitalismi kiskjate jaoks, kes halastamatult ekspluateerisid mõnda inimest omakasu eesmärgil teiste poolt, mõnda rahvast teiste poolt, oli see nagu luu kurgus, kuid Süsteemi olemasolu ei anna siiski õigust oma võimu piiramatult käsutada, isegi oma osas maailmast omamise piirides. Kapitalistliku maailma tavainimestel oli Elav Alternatiiv – oma Elu jätkamiseks teises koordinaatsüsteemis.

Just sellest, peamisest hea ja kurja vastasseisust, ei räägi ükski olemasoleva kapitalistliku süsteemi rääkiv pea! Ei ühel pool – demokraatlikus hajutatud ega teisel – demokraatlikus lääne pool.

Kõigi maailma inimeste loodusliku loova energia hiiglaslikud vood on kavalalt ja osavalt suunatud nende ärakasutamisele läbi Kabali – inimese, kuid Kabali poolt kunstlikult loodud kannatuste kaudu!

Sellised kannatused saavad alguse nendest vooludest, mis pärinevad sellesama kõhukontseptsiooni ideoloogiast, millest kirjutasin oma hiljutises publikatsioonis.

Enamikku võrgutab vale väide, et me oleme inimesed, Maa kõige intelligentsemad elanikud. Iga mööduja on nördinud, kui nimetan teda kahejalgseks kõndivaks primaadiks. Kuid KEEGI EI OLE INIMESENA nördinud, kui mitte ainult teda, vaid ka valdavat enamust planeedi elanikkonnast, Maa nabasid kasutatakse kuulekate kariloomadena! Nad tapavad oma sõdades, sandistavad eksperimentaalse lägaga, dehumaniseerivad ja muutuvad biorobotiteks.

Siin on selge näide sellest, kuidas “meie omadeks” maskeerunud Süvariigi esindajad Elu kontseptuaalsetes küsimustes võhikliku alateadvusele halvasti mõjuvad. Nad on alati esimesed, nii et lihtsad ignorantsed, kes neid järgivad, langevad kergesti individualismi demagoogia võrku.
Kommentaar ühelt Eesti ühenduse “KOOS” eestvedajalt nende endi FB lehel:
Juut Irina Stasenko: “Nad kõik peavad pöörduma psühhiaatrite poole. Probleemid peas. Näide sellest, kuidas üksikisikute psühholoogiline trauma muudab riigi elu hullumajaks. Meditsiiniline viga. Foobiaid tuleks käsitleda erinevalt.”

See Irina kommentaar puudutab Eesti valitsuse otsust lammutada Nõukogude monumendid.

On populaarne väljend – “krooksus, ja mudasse”. See iseloomustab täpselt kõiki nördimuste avaldusi sarnaselt. Nukujõu enda jaoks on selline “kohutav” karistus nagu graanul elevandile, sest nii ei saa neid oma söötjalt ära võtta, aga Süvariigi ideoloogide jaoks on osaluse kolmas varjatud pool, inimeste loova energia õgimine, nii esimene kui ka teine.

Inimestevahelise vastasseisu alguse alged pärinevad just mõtete puhtuse saastamisest abstraktsete meemidega. Kui ainult lihtrahvas ärkaks ja mõistaks, et ainult riigi juhtimise enda kätte võtmisega on võimalik tõesti lahendada kõik ühiskonnas pakitsevad probleemid!

Asjaolu, et mõistusega inimeste hääli, mis kutsuvad ülejäänuid elu oma kätesse võtma, ühiskonnas kuulda ei võeta, viitab sellele, et algusest peale on inimeste siiras soov – muuta oma elu inimväärseks – viinud nad arvukatesse valedesse suundadesse, mille tõttu ei ole näha Loomeenergia kulutamist Põhisuunas – Vaba rahva juhtimisel ühiskonna suunas.

Rahva Võimu süsteem ei ole utoopia! See on tõeline alternatiiv globalistide lähtestamisele nende sisenemisel kastisüsteemi – NWO-sse! Nende liitlane on kõhukontseptsioon(Toit), mille kaudu nad kontrollivad hõlpsalt enamiku inimeste teadvust Maal. Ülesanne – Minusuguste eesmärk on, et sellisest enamusest saaks vähemus! Nagu varemgi, nii ka sotsialismiajastul – Maa inimeste jaoks peaks olema valik – kas Inimese sünergia kulutatakse Loomingulistele mõtetele või loomadele – Mao kontseptsiooni vajadustele, Kabal maailma huvides.

Рыба гниёт с головы

Прямо беда с теми  возмущенцами, которые в своих высказываниях против действий власти или отдельно взятого чиновника  тешат себя иллюзиями возможного реального  применения наказания к  таким  “слугам  народа”.

      В целом,  не обидно, если свой “пар”, таким образом, выпускает в свисток, безграмотный в политике простой обыватель, но если так делают представители общественных  организаций, партий,  особенно их лидеры, то здесь становится  уже не до шуток.  

Серьёзно. Куда   смотрят  те  здравомыслящие активисты, кто  в  своих  реальных  целеустремлениях    намерен  применить свою Энергию  для реализации планов   своего сообщества?

        Давайте  детально рассмотрим на примере общественного объединения  “KOOC”, как происходит переработка Созидательной Энергии  в пустой выхлоп.   Большая масса  людей, вовлечённых   в круг  интересов  лидеров объединения – А.Петерсона и  О.Иванова  –  невежды  в Большой Политике, а в особенности, в Еврейском  вопросе!   Это факт, поскольку лидеры движения открыто популяризируют свои деловые отношения с кругом лиц,  участвующих в уничтожении Русского  мира!   Недавнее интервью каналу -” СоловьёвLIVE”  очередное тому доказательство!  Ни еврей Хазин, ни еврей Стариков, а уж , тем более  не жид Соловьёв, не проронили и слезинки, не замолвили ни одного слова в память о тех русских, кто  погибал или  попадал в застенок  путинского режима.  Не против России боролись те люди, а против захвата России глобалисткими  финансовыми структурами  управления. Они боролись против колонизации России мировым Кагалом.

         Сегодня Русский мир в России вынужден уйти  в подполье. Нет ежегодных Русских маршей , нет политических   русских  объединений, готовых  реально защитить  русских не только в России но и за её пределами. Лицемерно выглядят потуги лидеров KOOCa натянуть  маску  безпокойства   по поводу разрушения  в Эстонии  советских военных памятников, как и лицемерно, с высока, взирает на происходящее в Эстонии  сама власть в РФ.

        Забота  о сохранении Истории  Победы –  фарс!

        Я сам был на передовой в составе  Движения – НКО – “Ночной Дозор” и участвовал не только в защите “Бронзового Солдата”, но и делавший лично не мало реальных дел для  объединения  русских в Эстонии в единое структурированное сообщество – Русскую Общину. С передовой, особенно видно, кто  трус, кто слабак, кто враг, а кто друг.  Я воочию убедился, что кроме нас самих,  небольшой группы  энтузиастов в самой организации, никому не было дела до воплощения нашей Идеи в жизнь. Ни самой российской власти, ни её  адептам – Координационному совету в Эстонии , ни тем более  евреям Д. Линтеру и М. Реве и их кураторов за пределами организации,  замаскированных под “наших”. 

        Лидеры KOOC  умышленно замалчивают  о символическом  значении военных памятников в сознании не только русских людей, но и народов  всего мира! Ведь разрушается Память не о Победе над фашизмом, а Память о Системе Социализма, впервые в мире, давшая реальную  свободу   Созидательной Человеческой Энергии и возможность реализовывать себя через  Советскую Идеологию.  Впервые в мире, раскрепощённый созидательный потенциал простых людей дал, невиданный до тех пор, результат своей  жизнедеятельности!  Для хищников  Капитализма,  безжалостно  эксплуатирующих для личной выгоды  одних людей – другими, одни народы – другими, было как кость в горле,  существование Системы, всё же, не дающей права распоряжаться своей властью  безгранично, даже  в пределах владения   своей частью  мира.  У простых людей капиталистического мира существовала Живая Альтернатива – как  продолжение своей Жизни в  иной системе координат.    

     Именно про это, основное Противостояние  Добра и Зла, никто из говорящих голов в существующей  капиталистической  Системе не говорит!  Ни с одной – демоНкратической  рассеянской, ни с другой – демоНкратической западной  сторон.  

      Гигантские потоки природной Созидательной Энергии всех людей мира  хитро и умело направлены на  их утилизацию через Гавах – человеческое , но искусственно созданное  Кагалом,  Страдание !

Начинается такое страдание из тех ручейков, которые исходят из идеологии того самого Желудочного Концепта, о котором я писал в своей недавней публикации.  Большинство обольщено ложным  утверждением, что мы – Люди, самые разумные жители Земли.  Любой прохожий возмутиться, если я его назову двуногим ходящим приматом.  Но НИКТО  НЕ ВОЗМУЩАЕТСЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ , когда не только его, но и подавляющее большинство населения планеты Пупы Земли используют, как послушный скот! Убивают в  своих войнах, калечат экспериментальной жижей,  расчеловечивают и превращают в биороботов.

         Вот, наглядный пример, как представители Глубинного государства, замаскированные под “наших” губительно воздействуют на подсознание невежд  в  концептуальных вопросах Жизни.  Такие, всегда первые, чтобы  простые невежды, идя за ними,  легко попадались в сети  демагогии   индивидуализма.    

   Комментарий одного из лидеров KOOC на их странице  ФБ. 

            Еврейка  Ирина Стасенко : – “Им всем надо к психиатрам.Проблемы в головах. Пример того, как психологические травмы отдельных людей превращают жизнь страны в дурдом. Недоработка со стороны медицины. Фобии надо лечить по-другому”.

         Это по поводу решения Эстонской Власти сносить советские памятники.   

      Бытует народное выражение – “квакнул, и в тину”  Оно в точности характеризует все  высказывания возмущенцев подобным образом.  Для самой  марионеточной Власти такая “ужасная” кара, как слону дробина, поскольку таким способом у них кормушку не отнять,  но для идеологов Глубинного государства, третьей, скрытой стороны участия  – это пожирание Созидательной Энергии людей, как первых, так и вторых.  Истоки начала противостояния людей исходят именно с загаживания чистоты помыслов отвлечёнными мемами. Лишь бы простой народ не проснулся и не осознал, что только взяв Управление государством в свои руки  реально решить все  насущные проблемы в Обществе!  

    То, что в Обществе почти не слышны голоса здравомыслящих людей , призывающих остальных  взять управление Жизнью в свои руки, говорит о том , что с самого начала  искреннее желание людей изменить свою жизнь на Человеческую  уводится в  многочисленные ложные  направления , из-за которых, Главное Направление траты Созидательной Энергии  не видно.  

         Система Народовластие – это не утопия! Это реальная Альтернатива Перезагрузке глобалистов для их выхода в Кастовую Систему – НМП!      Их союзник – Желудочный Концепт, через который они легко управляют сознанием большинства людей Земли.  Задача – Цель таких , как я, чтобы  такое большинство стало меньшинством!    Как и ранее, в социалистическую эпоху  – для людей Земли должен быть выбор – или Человеческая  Синергия тратится на Созидательные помыслы, или на животные –  на потребу Желудочного концепта, в угоду  мировому Кагалу.

0 Jagamist