Kooseluseadusest

Kooseluseaduse muutmise teemalise artikli pealkirjas teatab MTÜ – Eesti Lapsevanemad täie resoluutsusega oma kategoorilist mittenõustumist võimul oleva parlamendikoalitsiooni kavatsusega võrdsustada seaduslikult samasooliste suhted traditsioonilise perekonna Liiduga – Mehe ja Naise vahel!

Tulised diskussioonid sel teemal tekkisid pärast seda, kui kolm rahvavaenulikku erakonda – Reformistid, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti200 võtsid pettuse teel, läbi elektrooniliste valimiste kelmuse, Eestis võimu enda kätte ja asusid eriti innukalt täitma kõiki sellega seotud globalistlike struktuuride juhiseid, kardinaalsete sotsiaalsete muutustega kogu inimkonna sotsiaalses elus.

Avameelselt hakkasid maailma juhtimisinstitutsioonid nendest muutustest rääkima Plandemia kõrgajal, tähistades oma eesmärki ühe sõnaga – RESET. Kogu inimteadvuse taaskäivitamine vastupidises suunas, universaalse inimese primitiivsele loomsele komponendile – mina, dehumaniseerimise suunas!

Plaane uuele sotsiaal-majanduslikule formatsioonile üleminekuks on globalistid üles ehitanud juba pikka aega, kuid eriti soodsad tingimused nende jaoks tekkisid pärast seda, kui maailma Kapitalism alistas oma peamise vaenlase – sotsialistliku süsteemi. Kapitalistlikud suhted – vabaturg on tunginud kõigi endiste sotsialistliku leeri riikide ja vabariikide, sealhulgas Vene Föderatsiooni poliitikasse. Kapitalismi ideoloogia: mees, inimesele hunt, levib metastaasidena üle postsovetliku eluruumi, tappes halastamatult kõik oma teel olevad Moraali kategooriad – Moraal, Südametunnistus, Õiglus jne. .
Sellest ajast peale on nukuvõimu võõrandumine Eestis lihtrahvast ainult tugevnenud. Lääneturu röövellik ideoloogia on läbinud kõik sotsiaalsed suhted eestlaste elus. Täna pole ühtegi näidet, mis näitaks, et Eesti võimud on täielikult riigi enamiku elanike püüdluste poolel.

Kurikuulus “demokraatlik” propaganda on mask, mille all peidab end kapitalismi loomalik irve, pealegi juudi kapitalism eesotsas Rothschildi ja Co klannidega!

Just need klannid kontrollivad rahatrükipressi monopoli omamise õiguse abil “kommipaberite” kaudu kogu kaasaegse maailma elu! Enamiku Maa elanike isiksuse inimlike omaduste halvenemine on tingitud ennekõike maokontseptsiooni – füüsilise ellujäämise võimalusest kapitalistide agressiivses keskkonnas – kahjulikust mõjust inimese teadvusele.

Turgu on ainult tänu nende loomalike instinktide ilmingutele ja domineerimisele. Kapitalistliku ühiskonna atomiseerimine on ühiskonna teadvuse lõhestamine väikesteks osadeks – vastavalt individuaalsetele, sageli isekatele huvidele. Eesmärgipärased hävitavad mõjud inimfaktoril – kasutada oma loovat energiat ühiseks hüvanguks – viisid selleni, millega inimkond täna silmitsi seisab. Enamiku inimeste elu negatiivne dünaamika kõigis eluvaldkondades väljendub selgelt selle enamuse pidevas protestimeeleolus oma võimu vastu.
Miks sai vähestel isikutel võimalikuks kehtestada ja seadustada postulaate, mis on põhimõtteliselt vastuolus inimeste traditsiooniliste eluvaadetega?

Tänapäeval on kõigi Kurjuse jõudude võiduka rünnaku põhikomponendiks inimkonna teadvusele suure IDEE – alternatiivse inimsuhete süsteemi ülesehitamise plaani – puudumine maailmas!

Lõhestunud enamus püüab instinktiivselt säilitada oma väljakujunenud traditsioone, kuid vastasseisu ideoloogilise tähenduse mõistmise terviklikkust pole veel tekkinud. Globalistlik maokontseptsioon alistab inimmõistuse ainuüksi sel põhjusel! Rahakultus – konsumerism, on muutunud võimsaks religioosseks dogmaks, mis on inimmõistust juba pikka aega joovastanud.

Samas ei püüa enamus tasakaalustada tarbekaupade sortimendi üleküllust nende eest hoolitsemise puudumisega sotsiaalsfääris ja kogu vaimses elus – tervishoius, hariduses, kultuuris jne. Tohutud järjekorrad arsti – eriarsti vastuvõtule, dehumaniseerimise propaganda, “kultuuri” primitivism, oma õiguste mittetundmine – selle tõestuseks. Oma primitiivse motivatsiooni ja orjaliku käitumisega annavad enamus lihtrahvast Võimuomanikele selge signaali, et nad ei kujuta endast ohtu olemasolevale Süsteemile. Võimud näevad, et sellise populatsiooni peal on võimalik kiusamist jätkata ja katseid teha.

Vaadake, kuidas kaitstakse näiteks pereväärtusi, kuid kapitalistlike suhete raames enamik ühiskonna- ja poliitikategelasi. Äsjane miiting Riigikogu seinte ääres kogus tohutult osavõtjaid, kuid paraku ei piisa selle suurest energiapotentsiaalist isegi abieluseaduse arutamise peatamiseks parlamendis. On juba tõestatud, et suur hulk varem toimunud protestirahvakoosolekuid ei avaldanud võimu otsuste tulemustele praktiliselt mingit mõju.

Paljude jaoks tundub see uskumatu, kuid kogu protesti Sünergia muutub auruks, isegi mitte erapooliku parlamendienamuse või valitsuse poolt, vaid sageli ka protestisuuna juhid ise! Piisab vaid tähelepanelikult kuulata, mida protesteerivad “rääkivad pead” räägivad, milliseid argumente nad oma järeldustes esitavad, et kohkuda ja teha mittelohutav järeldus – See pole võitlus Süsteemi vastu, vaid selle võitluse jäljendamine!

Sel puhul kutsusid “protesti” osalejad – opositsioonierakonnad, miitingu korraldaja – Vooglaidi, keda iganes kokkutulnuid aitama, isegi jumalat, aga mitte IDEEd, millest ma pidevalt räägin.

Tõepoolest, jätkata vaba inimvaimu ja -mõistust orjastavate religioossete dogmade lohistamist keskaegse obskurantismi sügavustest, on petturite ületamatu oskus juba 21. sajandiks libistada vanatestamentlikke kihte tänapäevases reaalsuses!

David Ben-Gurioni fraas: “Pole tähtis, mida goyimid räägivad, oluline on see, mida teevad juudid” – nikerdatud Iisraeli rahvuslikus mütoloogias nagu peitel graniidile.

Varro Vooglaid on vääriline juudi rahva mentaliteedi jätkaja mitte ainult vere, vaid ka ideoloogiliste veendumuste poolest, tõestades, et ainult juudid on võimelised valitsema rahvastest koosneva rahvahulga – mullarahva – meelt. Antud juhul – eestlasi!

Uurimishimulise meelega inimene ei vaja pealiskaudseid häälitsusi selle kohta, et ta ei aktsepteeri süsteemiideoloogide poolt peale surutud moraali. Inimene, kes on toimuvast sügavalt aru saanud, ei reageeri välistele stiimulitele nagu lammas negatiivselt, puksides. Selline inimene otsib alati oma mõttekaaslasi või kasvatab neid oma Teadmiste kaudu. Just sellistest inimestest ilmuvad välja anti-“Ben-Gurionid” – anti-Süstemaatika.

Paraku on enamiku rahvahulga jaoks Tõe Horisont endiselt kättesaamatus kauguses ja väljaspool nende teadvuse piire. Opositsiooniparteid, nagu EKRE, Liikumine – KOOS, ametiühingud ja erinevad vabaühendused, Interneti-meedia, st enamik aktiivseid “tõe eest võitlemise” toetajaid, on maailma valitsemissüsteemi poolt endiselt kaasatud saavutama poliitilist edu vaid rahvahulga mõjutamine süsteemsete stereotüüpidega. Ükski neist ei puudutanud kunagi juudiküsimuse teemat! Teemad – Kahe polaarse maailma kooseksisteerimise probleemide globaalne skaala – ühelt poolt kogu maailm Power Vertical ja teiselt poolt lihtrahvas!

Ilmse näitena sotsialistliku partei mitmekordsete kõrgete regaalide kandja juudi Eduard Odinetsi ja tsentristi, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti verbaalne duell. Duell leidis aset globalismimeelse kirjastuse Postimehe kanalil:
Teema – Abieluseadus.
Ründaja positsiooni tugevdamiseks kasutas E. Odinets rünnaku süsteemset tõestatud versiooni – Overtoni akent. Magusad hääled kahjutusest ja samasooliste abieludest, mis ei kahjusta traditsioonilisi pereväärtusi, voolasid temast välja nagu jõgi. Muide, EKRE erakonna juhatuse liige Peeter Ernist rääkis otsekoheselt sotsiaaldemokraatide erakonna juhtimisest endast – nende moraalsetest juhistest. Saates – “Kes on kes”, kanalil – ETV + ütles ta, et: – “sotsiaaldemokraatide erakonnas on ainult pederastid”. Selles mõttes E. Odinetsi enda “maamärgid” asjas, moraalsete “väärtuste” vähemuste kaitsmisest. Igas vestlussaates on ta alati olnud LGBT suuna tulihingeline toetaja.
Kuid see materjal ei väljendaks minu alternatiivset seisukohta kõigi “protesti” aktivistide suhtes, kui see ei paljastaks kogu probleemide “jäämäe” veealust osa.

Jah, Tallinna linnapea astus pervertide kaitsjale väärikalt vastu, kui seda lihtsa pilguga vaadata. Tänu sellele on tsentristid pettunud valijaskonna silmis pisut tugevdanud oma varem kõikuma löönud autoriteeti.
Jah, “KOOS”, Vooglaid, EKRE ja nende toetajad on tugevdanud veendumust, et – “Meie eesmärk on õiglane ja vaenlane ei lähe mööda.”

Kas “vaenlane” näeb olukorda nii? Mitte maailmakapitali marionett-esindajad Eesti parlamendis, vaid kogu inimkonna tõeline vaenlane – juudi maailma oligarhia! Selle veebilaadne pangandussüsteem, maailma poliitilise juhtimise institutsioonid, sealhulgas sõjaline komponent, meedia, teadus, energeetika, toit jne!

Muidugi mitte! Administratsiooni maailmastruktuuride jaoks on M. Kõlvarti ja teiste temataoliste argumentatsioon nagu graanul elevandile! Jah, ja linnapea ise teab seda ja seetõttu ei võtnud ei tema ega Keskerakond sõna kunstnike – Vene Föderatsiooni pervertide – invasiooni vastu aastatel 2018-19, kes rikkusid seksipropagandaga vene noorte teismelise teadvuses, narkootikumid, alkohol, otse, kontsertide kaudu Tondirabas.

Juba moodustatud juudi süvariigi rünnak traditsiooniliste pereväärtuste vastu (mitte segi ajada kõigi maailma tavaliste juutidega, rabide endi poolt nn Iisraeli kuivade okstega) on vaid üks paljudest liinidest, rünnak inimloomuse vastu.

Tegelikult rünnatakse inimteadvust igast küljest, ta on kaitsetu ja võimetu end organiseeruma, keskendudes põhimõjule, et anda vääriline vastulöök globalistlike juhtimisstruktuuride pealetungile. Vastupidiselt moodustatud ja määratud Eesmärgile, jõu globaalsele vertikaalile, ei ole maailma rahvastel tõelist IDEEd – kontseptsiooni, mis võib luua teistsuguse Tuleviku kui see, millest Reset’i ideoloogid Davosist avalikult räägivad.

Alternatiivne tulevik võimalik ainult süsteemil – RAHVA VÕIM! Juhtides oma riikide elu rahvaste endi poolt, elades neis otse, ilma parasiitide – parteide ja globalistlike struktuuride – vahendajateta. Inimeste Elu eesmärk sellises Süsteemis on mitterahaliste suhete loomine. Ressursisuuendusliku arengu vundamendile rajatud suhted, globalistide poolt keelatud kütusevabade tehnoloogiate rakendamine, inimeste kogu loomeenergia ühendamine kõrgelt arenenud isiksuste ühiskonna loomiseks. Avardades Teadmiste piire, andes uusi võimalusi elukvaliteedi parandamiseks igale Rahvavõimu Süsteemi inimesele!

Seda kõike saab tõesti realiseerida, kui tavainimesed õpivad tundma ideed – alternatiivi! Täna pole veel hilja levitada tavainimeste seas Rahva Võimu ideid – just selle Jõu loomise alust, millega juba maailma võimuvertikaali on sunnitud arvestama!

Закон о браке

Sergei, Ehitaja, [1 Jun 2023 at 18:08:27]:

В заглавной  части  статьи на тему  изменения Закона  о Браке, НКО – Родители Эстонии, с полной решительностью заявляет о своем категоричном несогласии с намерением  правящей парламентской  коалиции, законодательно  приравнять однополые отношения лесбиянок и педерастов между собой с традиционным семейным Союзом  между Мужчиной и Женщиной!

     Жаркие дискуссии на эту тему возникли после того, когда три антинародные  партии – Реформисты, Соцдемы и Эсти -200, обманным путём, через афёру с электронными выборами, захватили Власть в Эстонии и начали особо ретиво исполнять все указания  глобалистких структур, связанных с кардинальными преобразованиями социально общественной  жизни уже всего человечества.    

         Открыто, об этих изменениях, мировые институты Управления  начали говорить в разгар Пландемии, обозначив свою Цель одним словом – ПЕРЕЗАГРУЗКА.     Перезагрузка всего человеческого сознания в обратную сторону, к примитивной животной составляющей общечеловеческого – Я, в сторону  расчеловечивания!

        Планы по переходу в новую общественно – экономическую формацию  глобалисты строили уже давно, но особо благоприятные условия для них появились после того, когда мировой Капитал победил своего главного врага – Социалистическую Систему.  Капиталистические отношения – свободный Рынок проник в политику всех бывших стран и республик  социалистического лагеря, в том числе и в РФ. Идеология Капитализма :- человек, человеку – волк, расползалась, как метастазы,  по постсоветскому жизненному пространству, безжалостно убивая на своём пути все категории Нравственности – Мораль, Совесть, Справедливость и т.д.    .

С   того  времени  отчуждение  марионеточной Власти в Эстонии от  простого  народа только усиливается.  Хищническая идеология Западного Рынка пронизала все социально – общественные отношения и  в жизни эстоноземельцев.  Сегодня не найти примера, который бы показал, что Власть в Эстонии полностью  находится на стороне чаяний большинства жителей государства.

         Пресловутая  “демократическая”  пропаганда – это маска, под которой прячется  звериный  оскал капитализма, причём, Еврейского капитализма, во главе с  кланами  Ротшильда и Ко!    

       Именно эти кланы, с помощью монопольного права владения печатным Денежным станком,  через “фантики”, реально управляют всей жизнью современного мира! Деградация Человеческих Качеств Личности большинства  жителей Земли, обусловлена, в первую очередь, губительным воздействием на сознание человека Желудочным Концептом – возможности физического выживания в агрессивной среде обитания капиталистического Рынка  только благодаря проявлениям и доминированию своих животных  инстинктов. Атомизация капиталистического Общества, это  расщепление Сознания Общества  на мелкие фракции –  по индивидуальным, зачастую, корыстным  интересам.  Целенаправленные разрушительные  воздействия на  основу   Человеческого фактора – использовать свою Созидательную Энергию на Общее Благо –   привели к тому, с чем человечество столкнулось сегодня.     Отрицательная динамика жизни во всех сферах  жизнедеятельности большинства людей чётко выражена в постоянном протестном настроении этого  Большинства против своей Власти.  

     Почему стало возможным навязывание и узаконивание  постулатов, причём, малым числом лиц,  в корне противоречащим человеческим  традиционным взглядам  на жизнь?

Сегодня,  главной составляющей  победоносного наступления всех сил Зла на Сознание  Человечества является отсутствие в мировом Социуме   Большой ИДЕИ – Альтернативного Плана построения Человеческой Системы Отношений!  Разобщённое  Большинство инстинктивно стараются сохранить свои устоявшиеся традиции, но целостности понимания Идейного смысла Противостояния до сих пор не возникло.    Глобалисткий Желудочный Концепт   побеждает Человеческий Разум только по этой причине!  Культ Денег – Потребительство, стало мощной религиозной  догмой, одурманивающей   человеческий Разум на протяжении долгого времени. При этом, Большинство не стремятся уравновесить переизбыток  ассортимента ширпотреба с дефицитом заботы о них  в социальной сфере и всей  духовной жизни  – в  здравоохранении, образовании, культуре и т.д.  Огромные очереди к врачу – специалисту, пропаганда расчеловечивания, примитивизм “культуры”,  незнание своих прав – тому доказательство. Своей примитивной мотивацией и рабским поведением, большинство простолюдинов даёт чёткий сигнал  Власть Урвавшим, что они не представляют угрозы существующей Системе.  Власть видит, что  над таким народонаселением можно и дальше измываться и проводить эксперименты.

    Посмотрите, как , к примеру,  защищают  семейные ценности, но в рамках капиталистических отношений, большинство общественных и политический деятелей. Недавний митинг у стен Парламента Эстонии собрал огромное число участников, но, увы,  его  большого энергетического потенциала вряд ли хватит даже для приостановки рассмотрения в парламенте Закона о Браке. Уже доказано, что большое число проведённых протестных общественных собраний ранее, практически никак не повлияло на исход решений Власти. 

       Для многих покажется невероятным, , но всю протестную  Синергию народа  выпускают в пар, даже, не ангажированное парламентское  большинство или правительство, а зачастую, сами лидеры протестного направления! Достаточно внимательно послушать, что говорят протестные “говорящие головы” какие аргументы они приводят в своих умозаключениях, чтобы ужаснуться  и сделать не утешительный вывод –   Это не борьба против Системы, а имитация борьбы!

      В данном случае, участники  “протеста” – оппозиционные партии, организатор митинга – Вооглайд, призывали на помощь собравшимся кого угодно, даже Бога, но только не ту ИДЕЮ, о которой я говорю постоянно.   В самом деле, продолжать тащить из глубины  средневекового мракобесия религиозные догматы, закабаляющие Свободный Человеческий Дух и Разум – это непревзойдённое мастерство шулеров скрытно подсовывать  ветхозаветные страты под жизнь в современных реалиях уже  21 века!

    фраза Давида Бен-Гуриона: «Неважно, что говорят гои, важно — что делают евреи» — высечена в израильской национальной мифологии, как зубилом по граниту

Варро Вооглайд – достойный преемник  менталитета еврейского народа не только по крови, но и по идеологическим убеждениям, доказывающими, что только евреи способны  управлять сознанием толпы, состоящей из  народов  – почвенников. В данном случае – из эстонцев!

     Человеку пытливого ума не нужны поверхностные разглагольствования о непринятии той морали, что навязывают Системные идеологи. Человек, достигший глубокого понимания происходящего, не станет, как овца , отрицательно, блеянием,  реагировать на внешние раздражители. Такой человек всегда будет искать своих единомышленников или взращивать их через свои Знания. Именно из таких и появляются анти – “бен – гурионы” – антиСистемщики.

Увы, для  большинства толпы, Горизонт Истины всё ещё недосягаем и  находится за пределами границ их Осознанности.  Оппозиционные партии, такие, как  ЭКРЕ, Движение – КООС, профсоюзы и различные НКО, интернет – СМИ, т.е.,  большая часть активных сторонников борьбы за “истину”, по – прежнему  ангажированы мировой Системой Управления достигать политического успеха только  методами воздействия на толпу системными  стереотипами.   Никто из них никогда не касался темы Еврейского вопроса! Темы – Глобального масштаба проблем сосуществования двух разнополярных миров – всей мировой Вертикали Власти, с одной стороны, и простого народа – с другой!  

     Как очевидный пример – словесный поединок еврея Эдуарда Одинца – носителя множественных высоко должностных регалий от партии Соцдемов и  центриста, мэра Таллина – Михаила Кылварта. Поединок проходил на канале  проглобалисткого   издательства, Постимеес.

   Тема – Закон о Браке.

         Для усиления позиции  наступающего, Э. Одинец использовал системный, апробированный вариант  атаки –  Окна Овертона.  Сладкоголосье  о безобидности и не причинении  однополыми браками вреда традиционным семейным ценностям, лилось из него рекой.  К слову сказать, о руководстве самой партии Соцдемов – их  нравственных ориентирах, прямолинейно выразился член правления  партии ЭКРЕ, Пеетер Эрнист.  В передаче – “Кто Кого”, на канале – ЭТВ+, он так и сказал, что : – “в  партии Соцдемов  одни   педерасты”  В этом смысле широко  известны и “ориентиры” самого Э.Одинца в деле защиты  моральных “ценностей” сексуальных меньшинств. На любых ток – шоу он всегда был ярым сторонником ЛГБТ направления.  

    Но, этот материал не был бы выражением моей альтернативной  позиции по отношению ко всем “протестным” активистам,  если бы в ней не была раскрыта  подводная часть  всего “айсберга” проблем. 

      Да, мэр Таллина  оппонировал защитнику извращенцев достойно, если смотреть на это простым обывательским взглядом. Как результат,  Центристы немного укрепили  ранее   пошатнувшийся авторитет в глазах своего разочарованного электората.

      Да, –  КООС, Вооглайд, ЭКРЕ и их сторонники, укрепились в убеждении,  что –  “Наше дело правое и враг не пройдёт”.

         А так ли видит ситуацию сам “враг”?  Не марионеточные представители  мирового Капитала в эстонском  парламенте, а настоящий враг всего человечества – Еврейский мировой олигархат! Его паутинообразная банковская Система, мировые институты политического Управления, включая и военную составляющую, СМИ, науку, энергетику, продовольствие и т.д.! 

       Конечно, нет!  Для мировых структур Управления, аргументация  М. Кылварта и ему подобных, что слону дробина! Да и сам мэр об этом знает, потому и не выступал ни сам, ни Центристская партия,  против нашествия артистов – извращенцев из РФ, в 2018-19 годах, растлевавших подростковое сознание русской молодёжи пропагандой секса, наркотиков, алкоголя, напрямую, через концерты в Тондираба. 

        Атака на традиционные семейные ценности со стороны уже сформированного еврейского Глубинного государства (не путать со всеми  простыми евреями мира, так называемыми самими раввинами – сухими ветвями Израиля) – это только одно из многочисленных направлений наступления на Человеческую Природу. 

      На самом деле, человеческое Сознание  атакуется со всех сторон, оно беззащитно и не способно самоорганизоваться, сконцентрироваться на главном Ударе, для того, чтобы дать достойный отпор натиску глобалистких структур Управления.  В отличии от сформированной и обозначенной Цели у мировой вертикали Власти, у народов мира нет реальной ИДЕИ – концепта, способного создать иное Будущее, чем то, о котором открыто говорят идеологи Перезагрузки с  давоской трибуны.

Альтернативное Будущее – это политическая Система- НАРОДОВЛАСТИЕ! Управление жизнью своих государств самими народами, в них живущими,напрямую, без посредников паразитов –  партий и глобалистких структур. Цель Жизни людей в такой Системе – создание безденежных отношений. Отношений, построенных на фундаменте ресурсно-инновационного развития, внедрения в жизнь запрещённых глобалистами  безтопливных технологий, Объединение всей Созидательной Энергии людей для создания Общества Высокоразвитых Личностей. Расширение границ Знаний, дающих новые   возможности  улучшать качество жизни каждому человеку Системы Народовластия!  

          Всё это реально воплотить в жизнь , если, для начала,  простые люди узнают об  Идее – Альтернативе! Сегодня ещё не поздно распространять Идеи Народовластия среди простых людей – самой основы создания той Силы, с которой Мировая Вертикаль Власти уже  будет вынуждена   считаться!

0 Jagamist