Ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen kes oled sina

“Ütle mulle, kes on su sõber ja ma ütlen, kes sa oled” on vanasõna, mis iseloomustab täpselt inimesi, kes hindavad sõprust oma maailmapildi nägemuse tasandilt.

Sellest, kellega Aivo Peterson loob nii-öelda sõbralikud suhted, avaldub järk-järgult, üha selgemalt tema poliitiline orientatsioon “KOOS” Liikumise juhina.

Petturist, liberaalsest juudist Khazinist, keda austas Aivo Peterson, kirjutasin juba varem, kuid nüüd näitab uus kokkupuude teise sellise kelmi, juut Nikolai Starikoviga selgelt suuna ühenduse “Koos” kaasreisijate valikul.

Liikumise KOOS juht Aivo Peterson vasakul ja juut Nikolai Starikov paremal. Operatsioon “Mulgikapsas”

Starikov, üks paljudest, kes hävitab vene maailma peentasandil. Läänt kritiseerides ei öelnud ta kordagi, miks Putini valitsus andis Venemaa majanduse just lääneriikide kätte. Ta ei kritiseerinud kunagi Vene Föderatsiooni võimu, kes lammutab Vene maailma Vene Föderatsioonis endas. Maavaraderikka Venemaa 21 miljonit kerjust on samuti selliste inimeste töö nagu Starikov, kes on haaranud enda kätte ideoloogilise valitsuskeskuse. Venemaa on kõigile tuntud kui lääne tooraine lisand, kuid Starikov on selle üle liiga õnnelik. Kõik läheb globalistide plaani järgi. Ka liikumine “KOOS” on globalistide haardes.

“Скажи мне кто твой друг и я скажу , кто ты” – поговорка точно характеризующая людей, которые оценивают дружбу с уровня своей высоты видения картины мира.

От того, с кем Айво Петерсон заводит, так сказать, дружеские отношения, постепенно, всё отчётливее проявляется и его политическая направленность, как лидера Движения КООС.

Про пройдоху , еврея либерала Хазина, уважаемого Айво Петерсоном я уже писал ранее, но, вот, новый контакт с ещё одним таким же пройдохой, евреем Коляном Стариковым чётко показывает направленность в выборе своих попутчиков.

Стариков, один из многих, кто на тонком плане разрушает Русский мир. Критикуя Запад, он никогда не говорил, почему путинская власть отдала российскую экономику в руки того самого Запада. Он никогда не критиковал Власть РФ, РАСЧЕЛОВЕЧИВАЮЩУЮ русский мир в самой РФ. 21 млн нищих в богатой полезными ископаемыми России – дело рук и таких, как Стариков, захвативших идеологический цент управления государством. Россия известна всем, как сырьевой придаток Запада, но Стариков только рад этому. Всё идёт в соответствии с Планом глобалистов.

0 Jagamist