Avaldus Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumile. Covid vaktsiinide tõestatud ohud ja vaktsineerimise kohene lõpetamine

Revo Jaansoo

Eestimaa kodanik Revo Jaansoo on Covid tekkest alates tegelenud selle pettuse paljastamisega ja teinud mitmeid pöördumisi ametkondadele, Eesti riigi valitsusjuhtidele, kohtule ja avaldanud meedias tõenditega artikleid Covid pettuse kohta. Avaldame värske avalduse sisu, mille Revo Jaansoo saatis Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumile.
0 Jagamist
0
0

Revo Jaansoo avaldus Sotsiaalministeeriumile koos lisadega:

 13.09.2022 

Sotsiaalministeerium

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn 

Telefon: (+372) 6269301 

E-post: info@sm.ee 

Avaldaja: Revo Jaansoo

nr 23466.8543 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

Telefon (+372) xxxxxxxxxxx

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Faktilised asjaolud 

Sotsiaalministeeriumi hinnangul tuleb määratlemata hulga isikutel osaleda COVID-19 Pfizeri ja Moderna mRNA geeniülekande süsteravimitega (edaspidi ka geeniteraapia, geeniravimid) tehtavas passiivses ravimikatses. 

Sotsiaalministeeriumis käib koos väidetavalt “riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon”, kes leiab, et mRNA geeniravimeid vajavad jätkuvalt kõik isikud. Esmaspäeval, 12. septembril 2022. aastal üllitas sotsiaalministeerium pressiteate kujul ekspertkomisjoni seisukoha: “Eksperdid soovitavad seni veel vaktsineerimata inimestel end esimesel võimalusel COVID-19 haiguse vastu vaktsineerida.” 

COVID-19 mRNA geeniravimi n-ö tõhustusdoosi on soovitanud tungivalt immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige ja Tartu Ülikooli lugupeetud viroloogiaprofessor Irja Lutsar kõigile üle 60-aastastele isikutele: 

“Soovitame seni COVID-19 vastu vaktsineerimata inimestel vaktsineerimisega alustada esimesel võimalusel, et viiruste leviku hooajaks jõuaks organismis välja kujuneda immuunvastus ning sellega väheneks risk raskeks haigestumiseks. Samuti soovitame jätkata COVID-19 riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimist esimese ja teise tõhustusdoosiga. Eriti oluline on, et juba praegu kaitseksid end vaktsineerimisega kõik üle 60-aastased ja teised mõne kroonilise haiguse tõttu riskirühma kuuluvad inimesed. Samuti on oluline, et vaktsineerimise võimalus jõuaks kõikidesse hoolekandeasutustesse.” 

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon leiab, et samal päeval Covid-19 mRNA geeniravimi süstiga on soovitatud isikul lasta endale manustada gripivaktsiin, “kuid vaktsiinid tuleb sel juhul manustada erinevatesse õlavartesse”. 

Ekspertkomisjoni sõnul saab tõhustusdooside tegemiseks kasutada ainult kahe tootja mRNA geeniravimeid: olemasolevaid Moderna ja Pfizer/BioNTech COVID-19 süste, aga ka bivalentseid Moderna (Spikevax) ja Pfizer/BioNTech (Comirnaty) geeniravimit (LISA 1.). 

2. Meditsiinikirjandus ei toeta immunoprofülaktika ekspertkomisjoni (1) faktilistes asjaoludes esitatud rahvatervise suuniseid 

Käesoleva aasta augusti lõpus ilmus teadusajakirjas PubMed uuring “Juhuvalimiga mRNA Covid-19 täiskasvanute vaktsiinikatsetustele järgnevad tõsised erilist huvi pakkuvad kõrvalnähud” (inglise keeles: Serious adverse events of special interest following mRNA

COVID-19 vaccination in randomized trials in adults). Teadusuuringus vaadeldi Pfizeri ja Moderna mRNA geeniülekande süsteravimeid, ehk samu eksperimentaalseid seerumeid, millega Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab meedikutel patsientidele manustada. 

Teadusuuringus leiti, et kahe mRNA geeniravimi peale kokku tabasid rasked kõrvalnähud kümnest tuhandest süstitust 12,5 inimest (95 protsenti usaldusintervall 2,1–22,9). Lisaks, võrreldes platseebogrupiga, kaasnes Pfizeri geeniteraapia puhul 36 protsenti kõrgem risk saada pihta mõne raske Covid-19-sse mitte puutuva kõrvalnähuga. Moderna mRNA eksperimentaalse geeniteraapia (uurimisravim) puhul on see oht 5 protsenti kõrgem (read 174–181). 

Gripivaktsiinide kohta ütleb 2018. Avaldatud autoriteetne uuring, et sajast süstitud inimesest ühel võib olla sellest väidetav kasu. 

Samuti näitavad kümned teadusuuringud, et loomulik immuunsus on nii mRNA kui ka DNA geeniülekande süsteravimitest kümnetes kordades tõhusam. 

Veelgi enam, teadusuuringud on tõestanud, et nn “hobuseravim” ivermektiin aitab meedikutel varajases raviprotokollides kasutatuna koroonaviiruste infektsioonide ravis. 

Lääne akadeemilistes meditsiiniringkondades laialdaselt tuntud farmaatsiaprofessor Peter Doshi tunnistas Saksa ajakirjale Die Weltile antud intervjuus, et Pfizeri uued Covid-19 geeniravimid kiideti heaks “kaheksale hiirele toetuvate andmete pealt” ja ravimifirmad varjavad kiivalt COVID-19 mRNA eksperimentaalsete geeniravimitega seotud andmestikku. 

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon on sotsiaalministeeriumile riikliku immuniseerimiskavaga seotud küsimustes nõu andev komisjon, kuhu kuuluvad allergoloog-immunoloogide, infektsionistide, perearstide, lastearstide, õdede, terviseameti, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad. 

Esimesed tarned SARS-CoV-2 omikron BA.1-varjandile kohandatud mRNA geeniteraapia süstid jõudsid Eestisse 2022. aasta septembri esimesel nädalal. Meedikutele tehakse COVID-i mRNA geeniravimid kättesaadavaks alates 15. septembrist. 

2.1. Farmaatsiaprofessor Peter Doshi kinnitab, et ravimikompaniid ei anna ravimite uuringute andmeid välja 

Eesti Covid-19 DNA ja mRNA geeniülekande süsteravimeid saatis 2021. aastal plahvatuslik liigsurmade kasv (ligi 3000), mida rahvatervisetööstus põhjendab paljasõnalistele väidetele viidates — peaasjalikult kliimamuutustega. 

Peter Doshi on Marylandi ülikooli farmaatsiaprofessor ja “British Medical Journali”, meditsiiniajakirja kaasväljaandja. Aastast 2009 on ta nõudnud ravimikompaniidelt suuremat läbipaistvust. Koos teiste meditsiinikoolkondade esindajatega nõudis ta näiteks selliste ravimite olemuslikke uuringuandmeid nagu gripiravimi Tamiflu, diabeediravimite grupp Inkretine, Pfizeri epilepsiaravim Gabax ja GlaxoSmithKline’i gripiravim Relenza. Doshi oli üks neist, kes avalikustas ravimikompanii Roche 2013. aastal peaaegu kõik Tamiflu uuringuandmed. 

Alates 2020. aasta alguses on Doshi koos rahvusvahelise uurimisrühmaga analüüsinud COVID-19 mRNA ja DNA süsteravimite raskeid kõrvalmõjusid retsipientide juures. Tema uuring avaldati hiljuti meditsiinikirjas “Vaccine”

Meditsiiniajakirjas “British Medical Journalis” avaldati 2021. aastal artikkel pealkirjaga “Otsused ilma andmeteta”. Nüüd andis Euroopa ravimiagentuur EMA soovituse uute Biontech/Pfizeri ja Moderna kohandatud mRNA geeniteraapia kasutusele võtuks. 

2.2. Kasutusloa andmisele on Peter Doshi esitanud alljärgnevad vastuväited 

Peter Doshi: Preparaadid on suunatud Wuhani viiruse ja omikroni tüve BA.1 vastu, mis levis möödunud talvel. Need variandid ei mängi ei USA-s ega Euroopas enam mingit rolli. 

Welt: Praegu enamlevinud omikroni tüve alamtüübi BA.4/BA.5 vastu on samuti arendatud valmis kohandatud koroonavaktsiin. USA ravimiamet FDA on sellele kasutusloa juba andnud. 

Doshi: Juunis Pfizeriga toimunud koosolekul lasi FDA end veenda variantide BA.4/BA.5 tõhustustooside andmetest, mis olid saadud uuringust kaheksa hiirega. Inimuuringute andmed lubas ravimikompanii hiljem järgi saata. 

Welt: Pfizer teatas, et BA.4/BA.5 kliinilised uuringud peaksid õige pea algama. 

Doshi: See võib nii olla, aga 170 miljonit vaktsiinidoosi telliti kaheksale hiirele toetuvate andmete põhjal. See näitab dramaatilist FDA standardite langust. 

Welt: Euroopa ravimiagentuur EMA on samuti kasutusluba väljastamas. Pärast BA.1 tõhustusvaktsiini anti esmaspäeva õhtul roheline tuli ka kohandatud BA.4/BA.5 vaktsiinidele. EMA sõnul põhines nende otsus BA.1 variandi vaktsiini andmetel. 

Doshi: Kas siin põrkub avalikkus vastu seina selles osas, mis puudutab ravimiuuringute andmeid. Me üritame juba pikka aega saada 2020. a. mRNA kasutuselevõtu uuringute detailseid individuaalseid osalejate tulemuste andmeid. Paraku tulemusteta. Eelkõige nende andmete alusel saaks usaldusväärselt hinnata riske ja kasusid. 

Welt: Kuidas reageerivad tootjad Teie etteheidetele? 

Doshi: Pfizer kirjutas uuringu protokollis, et kvalifitseeritud teadlastele tehakse kahe aasta jooksul ligipääs uuringu tulemustele. See peaks toimuma hiljemalt 2023. a. mais. Hiljuti aga lükati see tähtaeg 9 kuu võrra edasi. Põhjendus: üks inimene 44 000 uuringus osalejast olevat alles 2022. a. aprillis saanud teise vaktsiinidoosi. See viivitavat kogu protsessi. Ka Moderna lükkas oma andmete algse avalikustamise aja 27. oktoobrilt 29. detsembrile. Ma jään oma arvamuse juurde: kui ei ole andmeid, ei ole ka teadust – ja me ei saa kuidagi rääkida ka “teaduslikust põhjendatusest”. Andmete salastamine ei ole aktsepteeritav. Siin tõuseb küsimus, kuidas valitsused saavad selliseid tooteid soovitada või koguni nende manustamist sundida. 

Welt: Selle aasta alguses kutsus 80 professorit ja teadlast FDA-d üles andma välja Pfizer/Biontechi suure koroonavaktsiini uuringu algandmeid. Mis on sellest üleskutsest saanud?

Doshi: FDA viitas suurele töökoormusele ja pakkus välja, et nad avalikustavad 500 lehekülge ühes kuus, nii et kõikide dokumentide avalikustamiseks kuluks 55 kuni 75 aastat. Alles kohus sundis ametit andmeid välja andma. Praeguseks on ligipääs umbes mõnele kümnele tuhandele leheküljele. Kuid mis puuduvad, on kõige otsustavamad ja olulisemad andmed. Nendeks on uuringust osavõtnud inimeste detailsed patsiendiandmed. 

Welt: Mida need andmed meile ütleksid? 

Doshi: Oma metaanalüüsis tuleme me järeldusele, et mRNA vaktsiinide raskete soovimatute kõrvalmõjude või vaktsiinikomplikatsioonide puhul nagu neerukahjustused, mis oli juba eelnevalt hinnatud erilise huvi aluseks, esinesid neerukahjustused 800-l vaktsineeritul. See on oluliselt kõrgem arv kui üks kuni kaks rasket kõrvalmõju juhtu miljoni vaktsineeritu kohta, millega klassikaliselt vaktsiine aktsepteeritakse. Üldiselt esineb Pfizer/Biontechi vaktsineeritute grupis raskeid kõrvalmõjusid 36 protsenti rohkem kui platseebogrupis, Moderna puhul on see arv 6 protsenti. Kui kombineerida mõlemad uuringud, siis saame 16 protsenti kõrgema raskete kõrvalmõjude riski koroonavaktsiinide puhul. See on mõtlemapanev vaktsiinide kasutamisel nende inimeste juures, kellel on haiguse raske kulu risk madal, nagu lapsed, noorukid või terved alla 60-aastased täiskasvanud. Samas annavad meie arvutatud väärtused edasi ainult raskete kõrvalmõjude keskmist kõikides vanusegruppides, sest meil puuduvad detailsed patsiendiandmed. 

Welt: Paul Ehrlichi insitituut ja ka meie tervishoiuministeerium räägivad 0,02 protsendist raskest kõrvalmõjust. Kuidas on võimalik, et Teie olete jõudnud järeldusele pea kümme korda suuremast ohust? Kas Te olete teinud midagi teisiti kui kasutusele võtmisega seotud andmete uurijad kaks aastat tagasi? 

Doshi: Meie re-analüüs põhineb uuringu kolmanda faasi andmetel, mille Pfizer ja Moderna vaktsiinide kiirkasutuselevõtu juures esitasid. Meie hinnang erineb tootjate ja FDA omast “täielikult vaktsineeritud” kriteeriumide ja vaatlusaja poolest. Ma võtsime aluseks ainult need katsealused, kes olid saanud kaks vaktsiinidoosi ja laiendasime vaatlusaega vähemalt kahele kuule pärast teise doosi saamist. Tootjate andmed põhinesid ka nendel katsealustel, kes said ainult ühe vaktsiinidoosi. Sellega suurendati uuringus osalejate arvu ja saavutati ka matemaatiliselt väiksem kõrvalmõjude risk. 

Welt: Uuringute üks eeldus peaks olema “topeltpime” läbiviimine. Ei osalejad ega vaktsineeriv arst ei tohiks teada, kas süst on tehtud platseebost või preparaadist. Te peate seda väga tähenduslikuks uuringu läbiviimise veaks, et suurem osa osalejatest olid muudetud “mittepimedateks”. 

Doshi: Ettevõtted teatasid sellest kiiresti. Ja FDA aktsepteeris seda. 

Welt: Mis seepeale toimus? 

Doshi: Uuringuplaanis oli sätestatud, et Pfizer vaatleb ja võrdleb vähemalt kahe aasta jooksul 40 000 inimest ja Moderna 30 000 inimest, pooled nendest vaktsiini- ja pooled platseebogrupis. Pärast vaid keskmiselt kahekuist vaatlusaega teise doosi järel anti mõlemale vaktsiinile kiirkasutuselevõtu luba ja samaaegselt võeti mõlemalt uuringult andmete “pimestamine” ära, mis tähendas seda, et platseebogrupis osalejatele pakuti vaktsineerimist. Kuus kuud pärast uuringu algust oli ainult seitse protsenti uuringus osalejatest “pimedad”. Tänu sellele muutusid vaktsiini- ja platseebogrupid aina vähem võrreldavateks. 

Welt: Sajad testsikud Pfizeri/Moderna uuringus välistati. Te kritiseerite ka seda oma analüüsis. 

Doshi: Kui uuringust osavõtjad pärast välistatakse ja kui see toimub nii tasakaalustamatult kui siin, siis see on ohumärk. See moonutab tulemust. Kokku välistati “tähtsa protokollist kõrvalekaldumise” tõttu 371 isikut ja nende tulemust ei arvestatud: 311 vaktsineeritute ja 60 platseebogrupist. Sellega kaasnes see, et 95-protsendiline mRNA vaktsiini mõju, mille Pfizer/Moderna justkui saavutasid, arvutati kokku kaheksa koroonasse haigestunud vaktsineeritu ja 162 platseebogrupis koroonasse haigestunu alusel, erinevus on 154 juhtu. Moderna välistas seevastu ainult 35 isikut, kellest 12 olid vaktsineeritute ja 24 platseebogrupis. 

Welt: Euroopas on vaktsiinidel ainult tingimuslik kasutusluba. Selle staatusega võib teoreetiliselt aastakümneteks turule jääda. 

Doshi: Ka USA-s ei olnud tavalist kasutusloa väljastamise protseduuri, vaid anti välja hädaolukorra kasutusluba (emergency use authorization – Emer). Emeri puhul peab tootja vastavalt seadusele lisama ravimile märke, et see on isiku, kes vaktsiini tahab manustada, otsus, kas ta soovib vaktsineerimist või mitte. Seetõttu ei tohiks Emeri-toodet mitte kunagi panna ametlikesse suunistesse. Ma olen üllatunud, et vaktsiinid on siiski ametlikes soovitustes sees, kuigi vaktsiinid ei ole takistanud ei nakatumist ega nakkuse ülekandumist. 

Welt: Alguses propageeriti just kaitset viiruse ülekandumise eest. Räägiti koguni massvaktsineerimisest tulenevast karjaimmuunsusest. 

Doshi: Selline ekslik ettekujutus valitses 2020. aastal ja koguni veel 2021. aastal. Karjaimmuunsuse saavutab läbi loomuliku ja ka vaktsineerimisel põhineva immuunsuse. Ja nimelt vaktsiiniga, mis takistab nakatumist ja ülekandumist nagu näiteks leetrite puhul. Tänu vaktsineerimisele on leetrid USA-s peaaegu ära kadunud. Seda loodeti ka mRNA koroonavaktsiinide puhul. “No Covid”-idee põhines sellel, et vaktsiinid takistavad nakatumist. Et seda mRNA vaktsiinide puhul ei toimu, oli väga vara selge. Moderna meditsiinijuht Tal Zaks tõdes seda väga avalikult juba 2020. aasta novembris. Ta ütles: “Me ei tohiks vaktsiinide mõju üle interpreteerida. Vaktsiinid ei ole suutelised selleks, et viirusekandja teisi ei nakataks.” 

Welt: Vaktsiinide kasutusele võtmise uuringutes ei mängi kaitse nakatumise eest mingit rolli. Kuidas sai nii olulisest asjast uuringu disainis mööda minna? 

Doshi: Uuringute peaküsimus kõlab nii: kas vaktsiin vähendab tõenäosust haigestuda sümptomaatilisse Covid-19-sse? Küsimus ei olnud formuleeritud nii: kas vaktsiin vähendab Sars-Covid-19 nakatumise riski? Just seda oleks pidanud uurima, kuid kõik ravimikompaniid otsustasid seda mitte teha. Minu jaoks ei ole selles midagi üllatavat, et meil on vaktsiin, mis nakkust ei takista. 

Welt: Miks Te ei ole üllatunud? 

Doshi: Sest me ei ole seda mitte kunagi ka gripivaktsiini juures näinud, et see nakatumist takistaks. Need mRNA vaktsiinid võivad küll rasket haigestumist takistada. Kuid need ei tekita karjaimmuunsust, mis eeldab nakkuse blokeerimist ja just see [nakkuse blokeerimine] oli paljudele inimestele peamine põhjus, miks nad lasid end vaktsineerida. Seetõttu ei ole see üldsegi üllatus, et 2021. aasta keskpaigas toimus vaktsineeritute seas suur nakkuse levik. 

Welt: Te ütlesite aasta tagasi, et vaktsiinid on pigem proovitooted. Mida Te teate praegu, pärast miljardeid süstitud vaktsiinidoose? 

Doshi: Teadmised kogu maailmas toimunud vaktsineerimistest ei asenda juhuvalikuga uuringuid. Teadmised massilistest vaktsineerimistest ei anna ka teadmisi vaktsiini positiivse mõju kohta. Selleks on vajad võrreldavaid gruppe. Probleem on selles, et väga-väga raske on teada saada, kas vaktsineeritud ja mittevaktsineeritud on tegelikult võrreldavad. 

Welt: Koos kasvava vaktsineeritute arvuga tõusis ka vaktsineeritute osakaal intensiivpalatites. Kui edukalt takistavad vaktsiinid raske haigestumise eest? 

Doshi: Pfizeri ja Moderna andmed näitavad, et hospidaliseerimise risk väheneb. Esines 14 hospidaliseerimise juhtu koroona tõttu, mis ei ole aga suur arv, kuigi kõik patsiendid olid platseebogrupist. Kuid endiselt on ebaselge, kui pikk on vaktsiini mõju ja milline see ühe või teise inimese juures on. Me ei tea ka seda, kui tugevalt viiruse virulentsus ehk haigestumist tekitav mõju vahepeal muutunud on. Või kas vaktsiinid annavad kehale kasvava immuunkaitse. Ka siin ebaõnnestuvad tootjate kliinilised andmed. Arvatavasti esineb just kasu-kahju-suhte osas drastiline nihe. Kuid ilma piisava andmestikuta on seda keeruline hinnata. 

Welt: Saksamaal oli sageli väga raske kõnelda koroonavaktsiinidest kriitiliselt. Tihti oli etteheiteks see, et sellega mängitakse end vaktsiini- ja demokraatiavastaste kätte. Kas see oli nii ka USA-s? 

Doshi: Jah. Ja see on kurb peatükk. Kui Te loete 2020. aasta detsembri kasutusele võtmise dokumente, siis saab Teile must-valgelt selgeks, et me ei tea, kui kaua kaitse kestab. Et me ei tea, kas vaktsiinid asümptomaatiliste nakatumiste eest kaitsevad, et me ei tea, kui mõjus on vaktsiin erinevates alamgruppides. Me ei tea isegi seda, kas vaktsiinid kaitsevad suremuse eest. Ma sooviks suuremat avatust paljudes teadmiste lünkades. Tuleks tunnistada, et kõik ei ole täiuslik. Eelkõige peaks saama meie, teadlased, ja ka avalikkus olla vabalt olukorras, kus meil on võimalik ise luua endale pilt poolt- ja vastuargumentidest, kasudest ja riskidest. (Tõlge. LISA 2). 

3. Avaldaja täiendavad seisukohad 

See, mida avaldaja on nendel COVID-i aastatel näinud on tagasipöördumine muutumatu orthodoxía (kreeka keele sõnadest orthós ‘õige’ ja dóxa ‘õpetus’, ‘austamine’) teaduse-eelsesse ajastusse, sarnaselt inkvisitsiooniaegse vastureformatsiooniga Euroopas 1500. aastate lõpus ja 1600. aastate alguses. Nõuetekohast menetlust ei eksisteerinud toona ega seda pole ka praegu. Nõuetekohast menetlust ei olnud siis ega ole ka praegu. Keegi süüdistas teid kuradiga liitumises ja teid tunnistati lühidalt süüdi ja/või piinati, kuni nõustusite. Tänapäeval on meil terviseagentuurid ja bürokraadid, kellest ükski pole kunagi ühtegi COVID-patsienti ravinud, otsustamaks, mida arstid saavad COVID-patsiendi heaks teha ja mida mitte, ning nendest soovitustest välja jätmine on ekskommunikatsiooniga karistatav ketserlus. Õnneks ei ole arste veel füüsiliselt vaia külge aheldatud, aga see, mis toimub on kübersõja vorm, professionaalne sõda. 

Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet (U.S. Food and Drug Administration), Haiguste Tõrje ja Ennetamise keskus (Centers for Disease Control and Prevention) ning Euroopa Ravimiamet (European Medicine Agency) ja siseriiklikud vastutavad ametiasutused (esmalt Terviseamet ja Ravimiamet) peavad oma hoolimatute rahvatervise otsuste eest vastutama, kuid nende COVID-i kuritegude taga, mida tuleb samuti vastutusele võtta, tegelik on võimu baseeruv meditsiinitööstuse kompleks — rahvusvaheliste sihtasutuste konglomeraat, Bill & Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Wellcome Trust ja World Economic Forum

Arvepidamiseks peab piisavalt suur osa elanikkonnast nõudma vastutust, jääma oma ülesannete juurde ega laskma end häirida viimasest “hädaolukorrast”, olgu see siis tegelik või väljamõeldud. 

3.1. Ajalugu kordab ennast 

COVID-i ajalugu haakub dr Ignaz Semmelweisi traagilise looga. Semmelweis oli Ungari arst, kes töötas Viini üldhaigla esimeses sünnitusabikliinikus. Millegipärast oli emade suremus arstide palatites kolm korda kõrgem kui ämmaemandate palatites ja 1847. aasta paiku aimas Semmelweis, et neid naisi surmav sünnituspalavik (lapsevoodipalavik) võib olla seotud sellega, et arstid töötasid ka surnukuuris. 

Ta tegi ettepaneku, et anatoomiatudengid peseksid käsi kloorlubjaga ja kiiresti langes selles sünnituskliinikus palaviku esinemissagedus alla 1 protsendi. Enne seda protseduuri oli see jahmatav suremuskordaja. Ühelhetkel võis see olla kuni 18%. /Niisiis, professor Semmelweis teeb selle tähelepaneku – ta teeb tegelikult üsna tugeva dokumentaalse statistilise analüüsi selle kohta, mida ta vaatleb – ja kuidas Euroopa meditsiiniline lähenemine praegu reageerib? 

Kiirelt edasi liikuv SARS-CoV-2 tajuma on sama asi, mis Semmelweisi lugu. Meie niinimetatud väidetavad autoriteedid suruvad peale ortodoksiat ja kõigilt, kes seavad kahtluse alla õigeusu. 

Teerajajad arstid, kellel oli julgust COVID-it ka tegelikult ravida, õppida nii kiiresti kui võimalik, nii palju kui suutsid ja seejärel COVID-i ravi propageerida, ja nagu Semmelweis, kiusati tugevalt taga. See on osa tõelisest kuritegevusest – võib-olla kõigi aegade suurima kuriteo. 

3.2. Jälgi raha 

Avaldajale teadaolevalt, kahjuks rahalised stiimulid on mänginud aset leidnud haiglate veresaunas selgelt rolli. 

2020. aasta märtsist on loodud klaviatuuri vajutusega arvestatavad rahasummad vastuseks “pandeemiale”. Seejuures on teada lugusid, patsiendid, kes viidi haiglasse, isegi kui neil oli äsja positiivne SARS-CoV-2 RT PCR-test, kuid nad võeti vastu muude sümptomite, vigastuste või muude haiguste tõttu, kodeeriti COVID-i patsientideks. Ja haiglatele oli selleks rahalisi stiimuleid. Samuti said haiglad kogu haiglaarvelt väidetavalt lisatasu, kui haigla kasutas Remdesiviri. Niisiis, tohutu rahaline stiimul ja see oli suunis: 

Kui patsient vajas täiendavat hapnikku, sai haigla kogu haiglaarvelt lisatasu Remdesivir’i manustamise eest, mis on erakorraliseks kasutamiseks loa saanud toode, patenteeritud toode, millel oli tõsiseid probleeme, eriti neeru- ja maksakahjustuste osas. 

Isegi Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) jõudis järeldusele, et seda ei tohiks patsientidel kasutada. Sellest hoolimata jäi see perversne stiimul haiglates alles. See oli nagu hästi läbi viidud ja koolitatud ajakava. Umbes kuuendal või seitsmendal päeval hakkas uriinieritus vähenema. Remdesivir’i manustamine näitas selgeid neerukahjustuse tunnuseid. 

Teine asi oli see, et patsiendid või nende perekonnad, kes lugesid näiteks FLCCC protokolli või McCullough protokolli ja hakkasid nõudma selliseid asju nagu ivermektiin – isegi asju, mis olid olemas olnud igavesti, ekstra tugevat aspiriini tromboosi vähendamiseks – isegi neid asju ei lubatud haiglaravil olevatel patsientidel. 

Pered palusid: “Palun manustage ivermektiini.” Midagi muud haigla enda vastuvõtt ei paku. Patsient suundub ventilaatori alla ja tõenäoliselt sureb, kuid haiglad ja nende palgatud relvaadvokaadid võitleksid hammaste ja küünte vastu isegi kohtuotsuse korral, mõne eesliini arstide koostatud protokolli ravimite manustamise vastu, kohtumäärust eirates. 

Kohtunik ütleks istungil: “Te peate manustama ivermektiini, eriti tugevat aspiriini, olenemata sellest, mida patsiendid taotlevad.” Patsiendi perekond saaks küll kohtumääruse, kuid haiglad keelduksid seda siiski täitmast. 

Teadaolevalt on erinevates jurisdiktsioonides arvukalt lugusid, kus patsientidele ei pakutud midagi – vastupidi, keelati, keelati, eitati lõpuni. Ja tulemuseks oli patsiendi surm. 

3.3. Puutumatuse sätted ja organiseeritud kuritegevus 

Tähelepanuväärselt toodetakse tohutult palju raha, mis jaotatakse biofarmatseutilisele kompleksile. See on esimene asi. Teine asi on see, et igale meditsiinitöötajale, kes on nende rahaliste vahendite saaja, antakse nende hädaabitoodete kasutamise eest puutumatus. Nii et suurepärane töö, kui saate selle kätte. Saate eraldatud vahendeid saades räpaselt rikkaks, kui kuulutatakse välja hädaolukord ja kui patsient on vigastatud, hüvitatakse teile täielikult. Niisiis, see on tohutu organiseeritud kompleks, mille tulemuseks on see, mida lugeja võib avaldaja arvates vaid järeldada, et see on kuritegevus. See on kriminaalne käitumine. 

3.4. Ennustused 

Praegu tundub, et oleme tuulevaikuses. Vähesed kogukonnad on lukustuses. Maskinõuded on haruldased ja püüdlused COVID-i mandaatide saavutamiseks on seiskunud. Küsimus on selles, mis saab edasi? Kaudselt on liigutud COVID nulli eesmärgini, nulli juhtudeni, COVID-i vältimatu olukorrani, kus see on vältimatu, et kõik saavad selle. Küsimus on selles, millal. Kui Hispaania gripp ajal ei olnud mitte ükski neist asjadest, millest me räägime ja see võttis aega umbes kaks aastat. Põhimõtteliselt ammendas see ennast. 

Võib olla väike osa, kes on säästetud. 27. juunil 2022 esitas Texase senatis Houstonis asuva Texase ülikooli rahvatervise kooli dekaan andmeid suure valimi kohta, kasutades SARS-CoV-2-ga kokkupuutumise kõrgekvaliteedilist uurimisanalüüsi. Järeldus on 99% serolevimus. Kõik on sellega kokku puutunud. Nüüd on küsimus vaid selles, kellel on sisuliselt külmetushaigus või veidi halvem. Sügisel on toodud turule multivalentsed COVID-19 mRNA Euroopa Liidus CMA (erakorraline tähtajaline kasutusluba) saanud geeniravimid ja seepärast toimus ka sõnumivahetuses muutus (vaata: 1. Faktilised asjaolud). 

3.5. Miks ei pea variante kartma? 

Mis puutub COVID-19-sse, siis on täiendavaid variante ja need muutuvad aja jooksul järk-järgult leebemaks, muutudes eristamatuks külmetusest, mis vajab harva retseptiravimite sekkumist. Viritsiidsed ninapesud võivad aidata vähendada viiruskoormust ninas ja kurgus ning toitained ja toidulisandid võivad kiirendada taastumist. 

See on põhjus, miks enamik tõsiseid infektsioone esineb peaasjalikult nüüd neil, kes on saanud ühe või mitu COVID-geeniravimi doosi. Lühidalt öeldes on nende immuunsüsteem kahjustatud. COVID ravimikatses mitteosalenud patsientide immuunsüsteem on seevastu hästi varustatud variantidega toimetulemiseks ja kui üks neist läbi lipsab, toimib see “võimendajana”, mis programmeerib immuunsüsteemi ümber, et olla valvel veelgi laiema hulga variantide suhtes. 

3.6. Kes tegelikult meie tervisepoliitika eest vastutab? 

Meditsiinitööstuskompleks on rühm rahvusvahelisi sihtasutusi, Bill & Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation ja Wellcome Trust, mis teevad tihedat koostööd Šveitsi World Economic Forum´iga. 

Ükski neist põhimõttekindlatest mängijatest pole püüdnud oma tegevuskava varjata. Nad räägivad sellest avalikult. Nad teevad pandeemia planeerimise simulatsioone, mis filmitakse ja avaldatakse maailmale. 

Neil on äriplaanid, mida nad potentsiaalsetele investoritele ja vaktsiinide arendusprogrammide propageerimise huvides Internetis levitavad. See kõik on ilmselgelt väljas. Tegemist on tohutult hästi kapitaliseeritud operatsiooniga ja meedia, farmaatsiatööstuse ja farmaatsia lobitööstusega. 

3.7. Valmistuge ette 

Briti Riiklik Tervishoiuteenistus (British National Health Service) on juba teatanud, et plaanib sel sügisel “ajaloo suurimat vaktsineerimisüritust”.1 Maailma riigid töötavad lukus, seega Eesti Sotsiaalministeeriumis olge valmis ulatuslikuks COVID-i kampaaniaks. 

Kui kahtlustate, et teie tööandja võib COVID mandaate hakata kehtestama, alustage kohe uue töö otsimist või laske ennast suunata teise osakond, kus puhu n-ö vaiksem tuul, et end tarbetu stressi eest kaitsta. Nii mõnigi on sunnile järele andes oma elu kaotanud. Seega seadke end nii, et te ei peaks sellele alluma. 

Meetod tervena püsimiseks on mitte süstida Wuhani piigivalgu geneetilist koodi, mis töötati välja Hiinas bioturvalisuse laboris. 

Praegu ei ole kodanikuvabadusi kaitstud. Sõnavabadus on kadunud; nõuetekohane menetlus on möödanik. 

2022. aasta juulis avaldas ajakiri Journal of the American College of Cardiology2 värskenduse Ameerika Ühendriikide elanikkonna metaboolse sobivuse või paindlikkuse kohta. Varem oli 88% metaboolselt sobimatud. Nüüd on see üle 93%. Metaboolne sobivus hõlmab selliseid asju nagu vere glükoosisisaldus ja veresuhkur, vererõhk ja kaal. 

See tähendab, et 14 ameeriklast 15-st võiksid oma metaboolse tervise parandamisest kasu saada. Toitumine võib samuti tohutult mõjutada. 

Uurimuses liigitavad teadlased toitumise väga tervislikuks väga ebatervislikuks ning kõige tervislikuma toitumisega inimestel oli kõige madalam infektsioon ning madalaim haiglaravi ja surma risk (Tõlge. LISA 3). 

Lugupidamisega 

Revo Jaansoo 

Avalduse lisad 

1. Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjon andis 12. septembril 2022. a COVID-19 vaktsineerimise soovitusi uueks hooajaks. Avaldatud 12.09.2022. Kättesaadav lingil: https://www.sm.ee/uudised/immunoprofulaktika-ekspertkomisjon-andis-covid-19-vaktsineerimise-soovitusi-uueks-hooajaks

2. Tõlge. „US-Gesundheitsbehörde ließ sich von acht Labormäusen überzeugen“. INTERVJUU ⟩ Peter Doshi: kuidas on võimalik, et valitsused soovitavad ametlikult vaktsiine, mille uuringuandmeid teadlastele ei avalikustata? Avaldatud 13.09.2022. Kättesaadav lingil: https://objektiiv.ee/intervjuupeter-doshi-kuidas-on-voimalik-et-valitsused-soovitavad-ametlikult-vaktsiine-mille-uuringuandmeid-teadlastele-ei-avalikustata/

3. Tõlge. „The Courage to Face COVID-19. Julgus silmitsi seista COVID-19-ga.“ Avaldatud 11.09.2022. Kättesaadav lingil: https://fonte.news/tervis/julgus-silmitsi-seista-covidiga/

Viited ja allikad 

Fonte.News hoiab lugejat kursis asjade käiguga ja avaldame Sotsiaalministeeriumi vastuse, kui nad vastavad.

Märkus: Sotsiaalministeeriumi enda kinnitatud arengukavas aastateks 2020-2030 on väga selgelt loetletud väärtused, millest nad lähtuvad inimkonna tervise ja heaolu parandamisel. Sotsiaalministeerium pole kinni pidanud nendest väärtustest, pigem vastupidi, on aidanud kaasa: inimkonna tervise halvenemisele, ühiskonna lõhenemisele, ebavõrdsusele, vaesusele, sotsiaalabi puudumisele. Eestis on kasvanud alla vaesuse piiri elavate inimeste arv juba üle 40000!!! Ükski Sotsiaalministeeriumi ega teiste ministeeriumite esindajad pole suhelnud Põliseestlastega ega Vabade Suveräänsete Eestlastega.

Ekraanitõmmis lk 5, Sotsiaalministeeriumi arengukavast aastateks 2020-2030. Küsimärgiga märgitud väärtused on jäänud tegemata.


Ekraanitõmmis Sotsiaalministeeriumi arengukavast 2020-2030. lk 5

 

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?