Foto: Raamatust "Paljastatud kaugmõjutamise saladused"

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 10. osa. Kaugvaatlemine ja Sügava Teeta-seisundi avastamine. Kaugmõjutamine ja Sügav Delta-seisund.

The Spirit Team

Avaldame 22 osalise artiklite sarja Gerald O‘Donnell, M.Sc., MBA raamatust “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused”. Gerald O‘Donnell on Täieliku kaugmõjutamise ja kaugvaatluse treeningsüsteemi looja. 10. osa. Kaugvaatlemine ja Sügava Teeta-seisundi avastamine. Kaugmõjutamine ja Sügav Delta-seisund.
0 Jagamist
0
0

„Paljastatud Kaugmõjutamise saladuste“ 9. osa „Kuidasjagu saada Madalatasandilise Maatriksi orjastavast mõjust“, saad lugeda SIIT

Kaugvaatlemine ja Sügava Teeta-seisundi avastamine. Kaugmõjutamine ja Sügav Delta-seisund

Me õpetame sulle meie Kaugvaatlemise kursusel, kuidas jõuda lihtsalt oma sisemise mõistuse sügavasse Teeta-seisundisse – mõistuse tasandile, mis eelneb just vahetult enne magama jäämist. Nüüd aga uurime veel sügavamaid mõistusetasandeid ning siseneme imelisse ja müstilisse Delta-tasandi valdusesse. Seda tasandit kogeme me kõik igal õhtul alateadlikku unne vajudes ning selle käigus taasühinedes oma Kõrgema Minaga. Delta või ka tavaline alateadlik uni on uks Taevasse ehk oma alateadvuse Kuningriiki. Uneseisundis vaadatakse üle eelmise päeva reaalsus ning valitakse loovate tõenäosuste Jumalikust kvantsupist võimalikud tulevikud järgmiseks päevaks. Need on meie jaoks juba valmis kogemiseks pärast ärkamist. Delta on tõeline portaal, tähevärav teisele, palju võimsamale reaalsuse tasandile ning ühendusse – sinna, kus Kõik See ON – kõrge Valguse vibratsioonide ja loova maagia tasandile. Me oleme valmis teadlikult sellesse portaali sisenema ja kogema seda täheväravat, mis juhib meid eemale sellest väga ahistavast mentaalselt orjastavast Maatriksist. See tähevärav juhib meid välisesse/kosmilisse reaalsusesse, Ühe imelisse armastuse, rõõmu ja rahu valdusesse.

Ulatudes uue, Kõrgema Maatriksi tasandini

Järgnevatel seanssidel hakkame oma teadvust avardama Delta-tasandist sügavamale ja siseneme imepärasesse, mittefüüsilise kvantreaalsuse valdusesse. Hakkame avastama Loomingu saladusi, sinu tõelise Enda, Vibratoorse Tõelise Jumaliku Valguse realmi – ala, kus Valgus eksisteerib ja liigub hetkeliselt üle kogu reaalsuse. See, Vibreeriva Valguse realm eksisteerib palju kõrgemal Holograafilise Valguse kiirusest, mida me enda Universumis tajume kui footonitest koosnevat ja maksimaalset Valguskiirust omavat elektromagneetilist radiatsiooni. Käesolevas kirjutises sisalduv informatsioon on kaasaegse füüsikateooria ülimaks piiriks ning pärineb Delta-tasandist veel sügavamalt. See püüab selgitada neid Loomingu saladusi suhteliselt lihtsates terminites. Samuti paljusid põhjusi, miks meie Looming on nii hirmul põhinev ning miks see vangistab su mõistust nii tõhusalt madalatasandiliste intriige täis süzheedega. See paljastab realmi, mis projitseerib igaühele meist mulje kujuteldavast, „seal“, väjaspool meid asuvast, meie poolt aineliseks peetavast füüsilisest maailmast. Selle kursuse eesmärgiks on äratada üles Inimkond igasse inimesesse palju kõrgema Vibreeriva Valguse hulga loomisega. See võimaldab lõpuks igal tundlikul olevusel potentsiaalselt vibreerida kõrgemal praegusest selle Maatriksi vibratsioonist. Lisaks saada oma käsutusse väga kõrged Loovad jõud, kasutades ainult energetiseeritud mõtete jõudu, kui inimene küündib palju keerulisemale ja arenenumale Maatriksile. Selline uus kõrgtasemeline Maatriks hakkab täiuslikult manifisteerima reaalsust kui inimese soovide peegeldust. Lisaks ei hakka see Maatriks peaaegu mitte kunagi ise (reaalsuse loomisel) otsustama, võimaldades inimesel endal väljendada enamasti oma isiklikku vabat tahet. Selline inimese vibratsioonitaseme tõus saavutatakse emotsioonide ande abil, millega me kõik võime Ühega ühenduda.

Vaatamata tõsiasjale, et Inimkond näeb aju vaid algelise bioloogilise arvutina, on see sellest palju enamat. Tegelikkuses on su aju Ühe poolt loodud kujuteldamatu keerukusega bioloogiline arvuti. See võimaldab sul dekodeerida ja tajuda Vaimu käsutuses toimivate Vibreerivate valgusosakeste heli või nagu teadlased seda nimetavad kvantsupi alaks – tegelikku ning kujuteldavat koostisosa omavat keeruliste ülihelendavatest osakestest koosnevat numbrite ala. See bioloogiline arvuti dekodeerib vastuvõetavate vibreerivate koodide voo ja konverteerib need sinu viieks füüsiliseks meeleks ning selleks, mida sa tajud oma mõtetena. Enamjaolt pärinevad need algupäraselt sinu alateadlikust realmist, tavaliselt nimetatud ka Madalamast Minast ning vahetevahel sinu Sisemise Mina Kõrgematelt tasanditelt. See imepärane tegevus võimaldab sul tajuda aine-illusiooni, mida sa kujuteldavalt asetad endast „väljapoole“, mistõttu jättes sulle mulje ruumist ja lubades sul olla tunnistajaks sujuvate sammudena avalduvatel keerukatel sündmustel, seeläbi tekitades kujuteldava aja.

Tegelikkuses, ei eksisteeri midagi, absoluutselt mitte midagi väljaspool sinu taju. Mitte midagi ei eksisteeri väljaspool Sind. Igal olendil on oma, talle samm-sammult projitseeritud mulje reaalsusest (universumist), mida siis igaüks tajub oma Universumina. Teist igaüks kulgeb omaenda tunnetusliku teadlikkuse sfääris. Kogu see teadlikkuse sfäär oled sina ja sa vaid asetad bioloogilise teadlikkuse mõttes selle erinevatesse punktidesse. Igal olendil on tema omaenda universum, vibreerides tema Enda sees, mitte väljaspool teda. Universumeid koordineeritakse iga teadliku olendi jaoks nii, et reaalsus tunduks reaalsena. Koordineerimine on mõjutatud Maatriksi poolt. Mõned olendid on tundlikud, mistõttu ka elus. Paljud aga mitte. See pole meie asi teada, kes on mis. Selle võib teada saada ainult Maatriksi tuumast/operaatori juurest või vibreerides kõrgemalt sellest Maatriksi vibratsioonitasemest.

Tasuta täispikkuses, ainult 37leheküljelise eestikeelse raamatu “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused” saad pdf-formaadis avada ja alla laadida sellele lingile klikkides (avaneb uus aken).

Gerald O’Donnell omab B.Sc kraadi matemaatikas ja M.Sc. ning MBA-d arvutiteaduses. Ta on sertifitseeritud hüpnoterapeut. Teda peeti muuhulgas ka maailma üheks parimaks tehniliste tarbekaupade eksperdiks (sõltumatu nõunik: C.T.A) Paine Webber’i ja Bache Co juures.

1980. aastal kontakteeruti temaga Lääne-Euroopa luureagentuuri poolt ning paluti ühineda käimasolnud sihitud sihtmärkide mentaalse Kaugvaatluse (-tunnetamise) programmiga. Arendatud kaugtunnetamise tehnikaid õpetati luurajatele, terrorismivastastele üksustele ja teistele luure- ning/või eriüksustele. Vastav tegevus oli vastukaaluks Nõukogude Liidu KGB ja sõjaväeluure GRU hästirahastatud osakondade tegevusele, kes olid oma uuringutes kõrgel tasemel ning oma tegevuses täielikult aktiivsed.

Kursuse programmi edukas katseetapis komistas hr O’Donnell fakti otsa, et spetsiaalsete mõttetehnikate kasutamise ja treeninguga saab hetkeliselt ületada nii ruumi, mida kvantfüüsika John Bell’i mittelokaalsuse teoreem oli varem väitnud ning mida Aspect Eksperiment 1982. aastal ka kinnitas – kuid ületada ka ajabarjääri – võimaldades vaatlejal kogeda tajutavat minevikku ning võimalikku tulevikku.
Hiljem siirdus Gerald O’Donnell luureringkonnast vabatahtlikult erru ja otsustas hakata õpetama sarnaseid tehnikaid kõigile kasutoomiseks – nii meile üksikisikutele kui kogu maailmale parema reaalsuse loomiseks ning võimalike ebasoovitatavate vältimiseks.

„Tegelikult on ülim ajamasin taasavastatud ja see oleme meie: inimkond.“
Gerald O’Donnell

Kaugvaatluse looja Gerald O. Donnell

LOE 1. OSA

LOE 2. OSA

LOE 3. OSA

LOE 4. OSA

LOE 5. OSA

LOE 6. OSA

LOE 7. OSA

LOE 8. OSA

LOE 9. OSA

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?