Foto: Raamatust "Paljastatud kaugmõjutamise saladused"

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 9. osa. Kuidas pääseda massimanipulatsioonist ja massimeedia programmeerimisest

The Spirit Team

Avaldame 22 osalise artiklite sarja Gerald O‘Donnell, M.Sc., MBA raamatust “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused”. Gerald O‘Donnell on Täieliku kaugmõjutamise ja kaugvaatluse treeningsüsteemi looja. 9. osa. Kuidas pääseda massimanipulatsioonist ja massimeedia programmeerimisest.
0 Jagamist
0
0

„Paljastatud Kaugmõjutamise saladuste“ 8. osa „Energia- ja mõttevahelise suhte mõistmine“, saad lugeda SIIT

Kuidas jagu saada Madalatasandilise Maatriksi orjastavast mõjust

Nagu on viimased näited Natsi Saksamaast, fanaatilistest ja religioossetest liikumistest Ida- ja Aasia kommunistlikest kordadest dramaatiliselt näidanud, on paljusid silmapaistvaid tarku päid lihtsalt mõjutatud ning muudetud Loovate sugestiivsete mõtete poolt. Selliseid mõtteid rakendati nende isikute peal oskuslikult, kui nad tahtmatult libisesid teadlikkuse muutunud seisundisse, osaledes poliitilistel massimiitingutel, -kogunemistel või väga emotsionaalsetes TV-saadetes. Need mõttesugestioonid eirasid kergelt nende isikute teadvustatud kriitilist otsustusvõimet.

Meie maailmas on paljud valitsusasutused, tööstus- ja ärikontsernid ning niinimetatud spirituaalsed organisatsioonid hakanud väga hästi mõistma massimeedia programmeerimise tõhusust. Nad kasutavad seda väga võimast töövahendit masside mõistusekontrolliks endi eesmärkide täitmisel, kuna üha rohkem ja rohkem inimesi langeb nende globaalse plaani lõksu. Vaimne orjastamine on palju hukutavam ja kestvam kui füüsiline kontroll nende püüdlustes iga kui viimase tõeliselt vaba hinge vastupanu nurjamiseks ning vallutamiseks. Eesmärgiga vallutada ja murda Tema sisemaailm – Tema Enda – Vaba Tahte valdus.

Seepärast kallid sõbrad, hakkame teile õpetama, kuidas pääseda välja ja jagu saada sellest teiste poolt meie mõistust orjastavast maatriksist/süsteemist. Teile näidatakse, kuidas jõuda väga sügavale mõistusetasanditele ja neid energetiseerida. Sind hoiatatakse väga hoolikalt mõtlema, millist mõtet sa täpselt tahad esile tuua, energetiseerida ja manifesteerida. Sind hoiatatakse mitte kunagi mitte mõtlema väliseid/võõraid, mitte omi mõtteid, võimaldades sul neid esmalt kriitiliselt üle vaadata, kasutades selleks oma Beeta-teadlikkuse filtreerivaid mehhanisme. Või muidu lased orjastada end võõrastel peremeestel. Mõista, et kui üksainuski mõte on läbinud su kriitilise otsustusvõime tasandi ja on juba sinu sisemise alateadliku realmi osa, siis seda ei saa enam kergelt kahjutuks teha, kui sa just ei sisene ise teadlikult sellesse realmi ning asendad selle mõne teise, veel tugevama energiaga laetud mõttega. Sulle näidatakse, miks on nii oluline kaitsta end ja neid, kellest sa hoolid, soovimatute, hiljem reaalsusena manifesteeruvate mõtete mentaalse programmeerimise eest. Sulle õpetatakse mentaalset enesekaitsekunsti – ainukest enesekaitset, mis on tõesti lõpmatult vajalik, kuna see on seotud ainsa tõelise loova mehhanismiga – oma sisemiste mõtteprotsesside peegeldamisega sinu poolt tajutavasse välisesse reaalsusesse. „Nii sees, kui väljas“. Sind julgustatakse kasutama oma vabat, loovat tahet mõtete vabal valikul omaks võtmiseks.

Sind julgustatakse vabalt valima, millised on sinu mõtted ja millised mitte, millised mõtted manifesteeruvad ning millised mitte. Sa taastad oma Jumaliku jõu. Sa võtad tagasi oma vabaduse. Sa ei hakka enam mitte kunagi pimesi omaks võtma teiste mõtteid, teiste mõttekordi, (ette)kirjutisi, kui sa just sügavalt ei tunne oma sisimas, et sa tahad neid mõtteid näha realiseerumas ilma oma reaalsuseta, oma maailmas. Sa õpid otsustama ja vahet tegema, kas võtta omaks pere, sõprade-tuttavate, haridussüsteemi ja oma spirituaalsete kasvatajate mõtteid ning lasta enda alateadvusesse programmeerida kui enda omi või mitte. Sinu mõistus on kõrgeimaks ihatud auhinnaks neile, kes sind kontrollida tahavad. Sa ei hakka enam kunagi tundma, et su mõtted on halvemad meistrite, gurude, õpetajate või niinimetatud nõuandjate ja spetsialistide omadest. Sinust saab ainuke oma mõtetekarja, reaalsuse karjane ning mitte enam saatuselammas. Sa ületad oma orjastajate poolt pealesurutud kõigutamatu saatuse arusaama nagu astroloogilise programmeerimise, karmavõla jms. Neisse uskudes teed sa neist oma reaalsuse selles madala-tasandilises Maatriksi tegevuses. Sa oled ja peaksidki olema ainus, igal hetkel oma eluraamatu kirjutaja. Seda ei peaks olema sinu eest mitte keegi teine.

Kuningriik on tõesti seespool. Sa tõmbad ligi seda, mida enda kohta usud

Te olete kõik Üks. Sa oled vaba, just praegu, igast sind orjastavast sisseprogrammeeritud uskumuste süsteemist. See vajab vaid otsust – sinu otsust. Ja nii tehes on sul ligipääs sinu – Ühe sees, mitte väljaspool – asuvale Ühe lõpmatule tarkusele ja intelligentsusele –. Tegelikult pole sul mitte mingit kasu neist väljaspool asuvatest rangetest doktriinidest või teooriatest. Need, mis sa omaks võtadki, saavadki alati sinu omaks ning määravad sinu reaalsuse. Need ainult hägustavad Tõde. Tõde on lihtne ja sellele on alati ligipääs sisemiselt, mitte väliselt. „Taeva Kuningriik on sees“, vajamata mingit välist lisavarustust või põhitõdede pähetagumist. Pääsemine tuleb seest, mitte väljaspoolt. See tuleb sinu kõrge loovusega kestast, kasutades ainult kõigile inimsugustele antud Jumalikku väge – mõtte jõudu. Sa oled ainuke peremees, kes päriselt võib olla ja on orjastatud omaenda – enda ning maailma kohta omaksvõetud mõtete poolt. Sinu maailm on kogu selle pisimates detailides sinu teadvus kehastunud olekus. „Nagu Taevas, nõnda Maal“. Sul on ülimalt oluline mõista, et sa ei tõmba endale kunagi ligi, mida sa tahad, vaid alati tegelikult seda, mida usud ennast ja oma maailma olevat. Mõtiskle selle üle. Mõtted on päris asjad ja palju tõelisemad kui väline materiaalne maailm. Niisiis, peaksid mõtteid väga austama, mõistes nende loovat jõudu ja mehhanismi, millega nad manifesteerivad reaalsust sinu välises maailmas.

Sellepärast on sinu jaoks oluline, eriti lõõgastunud muutunud seisundisse vajudes, omada tugevat vahet tegevat mõistust, mis lülitab end välja võõraste mõtete peale ja lubab ainult sinu poolt heakskiidetud, sinu reaalsust ning laiemalt Inimkonna jaoks kasulikke mõtteid omaks võtta. Sa hakkad mõistma, et kuna lapsed tegutsevad enamiku oma ärkveloleku ajast muutunud seisundis, siis on nad ainuüksi oma mõttega võimsad reaalsuse loojad ning mõjutajad – sest Ühe poegadena on nende maailm ka sinu oma. Seetõttu hakkad sa harjutama otsustusvõimet ja vanemlikku armastust, püüdes neil aidata omaks võtta ainult mõtteid armastusest, õnnest, naerust ning hoolitsusest. Seetõttu saab nende mõtetest edaspidi maailm, mida nemad hakkavad peegeldama. Lapsed pole mitte ainult seotud tulevikureaalsuste programmeerimise, vaid ka praeguse maailma, kogu käesoleva reaalsuse loomisega. Täpselt samamoodi nagu sinagi ja sinust mitte vähem. Nende loominguline lihtsus ja kergelt uskumine võimaldab neil alati võtmena osa võtta Ühest. Nagu vanasti öeldi: „Kestahes ei peaks Jumala Kuningriiki kui väike laps vastu võtma, see ei peaks ka sellesse sisenema.“ Ja „Muutu (hingelt) nooremaks, sest nii tehes tõused sa Maa tolmust (maatriksist).“

Võti manifesteerimiseks

Võti manifesteerimiseks asub sinu mõtetes, uskumustes enda ja oma maailma kohta. Usu, et halvad asjad võivad juhtuda ja päris kindlasti, enne, kui arugi saad, sa juba koged neid. Usu, et su saatuseks on head asjad ja nagu oligi oodata – need manifesteeruvadki sinu ümber. Niikaua, kuni sa niimoodi pimesi ning ilma ühegi kõhkluseta usud. Naerata maailmale ja maailm naeratab sulle vastu. Vihka või ära austa maailma ja on päris kindel, et see vihkab sind vastu või näitab üles mitteaustust sinu vastu. Väldi maailma või selle toimimismehhanisme ja need ignoreerivad sind omakorda vastu. Universumi vastastikune toime sinuga on vaid meie uskumuste vastastikune peegel. Need on su enda sisemises alateadlikus mõistuses olevad uskumused su enda, teiste ja oma reaalsuse kohta, mis projitseeritakse sinu lineaarsesse/sirgjoonelisse Beeta-teadlikkusesse – need materialiseeritakse su teadliku mõistuse jaoks. Müstiline viis, kuidas seda tegelikult tehakse, on Isa ülimaks saladuseks – sa oled vaid järglane, kes on tunnistajaks Tema manifestatsioonile. „Ma olen see Ma olen“ („I am that I am“) toimib Vagaduse ja kõigi tema üksikosade ehk inimolendite heaks. Sa oled tõesti see, mida usud end olevat. Ja sinust saab see, mida usud end saavat.

Reaalsus ja tajumine – Sinu soovitud mõjude energetiseerimine

Mõista, et sinu reaalsus peab sinu teadlikkuse teadvustunud tasandil tegutsema „põhjus-tagajärje“, minevikust-tulevikku, vasakult-paremale, päripäeva meetodil. Kuid mõista ka, et selle aja- ja sündmustevoolu korra tajumiseks, peab sinu peegelkujund ehk Isa realm – tegutsema „tagajärje-põhjuse“, tulevikust-minevikku, paremalt-vasakule, vastupäeva viisil. Sinu Isa loob põhjuse, mis toob esile sinu poolt tõeliselt soovitud ja energetiseeritud tuleviku. Seega on võtmeks ainult energetiseerida sinu poolt soovitud tagajärgi ning lasta Isa sügaval alateadlikul valdusel manifesteerida neid põhjusi, mis juhivad sind tulevikukogemuseni, millesse sa tõeliselt usud ja tugevalt energiat annad. Need ilmuvad valiku tegemiseks sinu ette, misjärel sa tead, kuidas nendega käituda ning tuua soovitud reaalsusesse. Mõtle ainult oma eesmärkidest ja mitte vahenditest, mida sa nende täitmiseks vajad. Viimasele mõeldes sa ainult piiraksid Isa tema Loovate põhjuste valikus, mis toovad esile sinu poolt soovitud kogemuse. Sina ja Isa kohtute praeguses hetkes, käesolevas kogemuses. See on Tõeline Olevik, Püha Kink Isalt oma Pojale, põhinedes viimase soovidel ja mõtetel.

Tasuta täispikkuses, ainult 37leheküljelise eestikeelse raamatu “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused” saad pdf-formaadis avada ja alla laadida sellele lingile klikkides (avaneb uus aken).

Gerald O’Donnell omab B.Sc kraadi matemaatikas ja M.Sc. ning MBA-d arvutiteaduses. Ta on sertifitseeritud hüpnoterapeut. Teda peeti muuhulgas ka maailma üheks parimaks tehniliste tarbekaupade eksperdiks (sõltumatu nõunik: C.T.A) Paine Webber’i ja Bache Co juures.

1980. aastal kontakteeruti temaga Lääne-Euroopa luureagentuuri poolt ning paluti ühineda käimasolnud sihitud sihtmärkide mentaalse Kaugvaatluse (-tunnetamise) programmiga. Arendatud kaugtunnetamise tehnikaid õpetati luurajatele, terrorismivastastele üksustele ja teistele luure- ning/või eriüksustele. Vastav tegevus oli vastukaaluks Nõukogude Liidu KGB ja sõjaväeluure GRU hästirahastatud osakondade tegevusele, kes olid oma uuringutes kõrgel tasemel ning oma tegevuses täielikult aktiivsed.

Kursuse programmi edukas katseetapis komistas hr O’Donnell fakti otsa, et spetsiaalsete mõttetehnikate kasutamise ja treeninguga saab hetkeliselt ületada nii ruumi, mida kvantfüüsika John Bell’i mittelokaalsuse teoreem oli varem väitnud ning mida Aspect Eksperiment 1982. aastal ka kinnitas – kuid ületada ka ajabarjääri – võimaldades vaatlejal kogeda tajutavat minevikku ning võimalikku tulevikku.
Hiljem siirdus Gerald O’Donnell luureringkonnast vabatahtlikult erru ja otsustas hakata õpetama sarnaseid tehnikaid kõigile kasutoomiseks – nii meile üksikisikutele kui kogu maailmale parema reaalsuse loomiseks ning võimalike ebasoovitatavate vältimiseks.

„Tegelikult on ülim ajamasin taasavastatud ja see oleme meie: inimkond.“
Gerald O’Donnell

Kaugvaatluse looja Gerald O. Donnell

LOE 1. OSA

LOE 2. OSA

LOE 3. OSA

LOE 4. OSA

LOE 5. OSA

LOE 6. OSA

LOE 7. OSA

LOE 8. OSA

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.