Foto: Raamatust "Paljastatud kaugmõjutamise saladused"

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 8. osa. Energia ja mõttevahelise suhte mõistmine ning manifesteerimine

The Spirit Team

Avaldame 22 osalise artiklite sarja Gerald O‘Donnell, M.Sc., MBA raamatust “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused”. Gerald O‘Donnell on Täieliku kaugmõjutamise ja kaugvaatluse treeningsüsteemi looja. 8. osa. Energia ja mõttevahelise suhte mõistmine ning manifesteerimine.
0 Jagamist
0
0

„Paljastatud Kaugmõjutamise saladuste“ 7. osa „Loomine nõuab positiivsest mõtlemisest enamat.“, saad lugeda SIIT

Energia- ja mõttevahelise suhte mõistmine

On oluline, et sa mõistaksid, et sinu poolt enda ümber tajutav reaalsus on tunnetuslik visuaal (nägemise kaudu tajutav). Kui sa tahad reaalsust jõuliselt Kaugmõjutada, pead sa mõistma suhet energia ja mõtte vahel. See suhe määratleb Loomistegevuse. Vaadeldes oma maailma, mõista, et selle – inimeste, olukordade või materiaalsete kehade taga – oli ja on mõtte ning energia suhe. Algselt lõi kõik Kaugmõjutamine.

Nii et kui sa tahad midagi väljendada/manifesteerida, luua, mõjutada, siis sa pead mõistma suhet mõtte ja energia vahel – mõtte ning energia ühendust. Iga kord, kui mõte ja energia ühinevad – loovad nad koheselt. Ehk et Kaugmõjutamiseks pead sa teadma, kuidas mõtet ja energiat omavahel segada. Sa pead õppima juhtima oma mõtteid ning suurendama oma energiat. See kursus õpetab sind tegema mõlemit.

Nagu varem märkisime, siis mida sügavamale sa omaenda sisemisse mõistusse laskud, seda võimsamaks muutuvad su mõtted ja seda vahetumaks ning püsivamaks saavad su väljendused/manifestatsioonid. Nii heas kui halvas versioonis. Nii sinu soove kui hirme hakatakse sinu alateadvuse poolt „unistama“ sinu reaalsuseks. Veelgi enam, sinu hirmud hakkavad tõenäoliselt väljenduma palju kiiremini, sest enamik inimesi kalduvad neile üsna pika aja jooksul jääma keskendunuks, neist pidevalt mõtiskledes oma mõistuste „taustal“ (alateadvuses). Samas ei suuda kahjuks paljud meist päeva jooksul keskenduda isegi paariks minutiks mõtetele sellest, mida me tõesti tahame ja teame, et vajame.

Käitumisteadlased on viimasel sajandil elektrilise aju uuringute käigus määratlenud meie mõistuse tasandid. Need on põhimõtteliselt eraldatud neljaks erinevaks mentaalse teadlikkuse tasandiks. Meie igapäevast ärkvelolekuseisundit nimetatakse Beeta-mõistuseseisundiks ja iseloomustatakse valdavate 14-30 tsüklit/sekundis võnkuvate ajulainetega. Sisemist, lõõgastunud, unistamisseisundit nimetatakse Alfa-seisundiks ja iseloomustatakse valdavalt 7-14 tsüklit/sekundis võnkuvate ajulainetega. Oma mõistust veelgi enam lõõgastades, eraldades end aina rohkem meie välisest reaalsusest, vajume me Teeta-seisundisse, mida kirjeldatakse valdavalt 4-7 tsüklit/sekundis võnkuvate ajulainetega. Sellesse ajuseisundisse siseneme me vahetult enne magamajäämist ning koheselt pärast sellest ärkamist. Kui me lõõgastume aga veelgi, siseneb meie mõistus alateadvuse alale ja meie, vähemalt enamik meist kaotavad teadvustatud teadlikkuse ning jäävad magama. Seda sügavat alateadlikul tasandil tegevust nimetatakse Delta-tasandiks ja kirjeldatakse kui mitmete ajulainete võnkumisega 1-4 korda sekundis.

Mõistuse sügavamad tasandid energetiseerivad võimsalt mõtted manifestatsioonideks

Mida sügavamal Endas sa oma teadlikud mõtted omaks võtad, seda võimsamalt energetiseeritud need mõtted tulevad ja kindlamalt manifesteeruvad. Seepärast peadki olema väga ettevaatlik, milliseid mõtteid sa niinimetatud muutunud teadvusseisundis omaks võtad. Mida sügavam on seisund, seda võimsamalt need mõtted manifesteeruvad. Näiteks lihtsalt ainult filmi või telesaate vaatamine või muusikarütmi kuulamine – viib peaaegu igaühe koheselt Alfa-ajuseisundisse. Sellel tasandil manifesteeruvad mõtted palju kindlamalt ja kiiremalt kui täielikult ärkvelolevas Beeta-olekus. Kriitiliseks teguriks on Vaba Tahe, mis võimaldab eirata või omaks võtta, valida ja tajuda, millised on vaid enda mõtted. See tahe/võime hägustub aina enam, mida sügavamale teadvuse-/ajuseisundisse sa laskud. Mõistuse sügavamatel tasanditel peetakse kõiki sinuni jõudnud mõtteid enda omadeks. Sageli energetiseeritakse neid tunnete ning emotsioonidega, toimides neil tasanditel palju tugevamalt, kuna eraldus „minu“ ja „teiste“ vahel hägustub kasvavalt, sest inimene läheneb Üksolemise tasanditele. Arusaam, et paljususe mõtted on tõesti osa Ühe Mõistusest, muutub aina tõelisemaks, kuna väliseid sugesteerivaid/soovitavaid ideid tajutakse automaatselt kui enda omi ning manifesteeritakse enda reaalsusesse. Eraldusjoon arusaama vahel endast ja teistest kui teisest indiviidist, muutub aina hägusemaks, kuna alateadvuse jaoks on „paljusus“ vaid illusioon – selle jaoks on nii väline kui sisemine reaalsus vaid üks.

Allpool sinu mentaalse teadvustatud teadlikkuse tasandit on su alateadvuses tohutu suur ala, mis toimib väga sarnaselt arvuti info salvestamisalale. Kui mõni energiaga laetud mõte küündib sinna kaudselt, läbides kriitilise Beeta-tasandi filtri või otseselt, seda kriitilist Beeta-tasandit vältides, siis sellised mõtted võetakse omaks endogeensetena (sisemusest pärinevana, välise põhjuseta tekkivana). Sinu alateadvus tajub neid mõtteid kui sinu enda omi, olenemata, kas need mõtted on ikka puhtalt sinu omad või pärinevad teistelt. Sellest tulenevalt hakkavad need mõjutama sind ja kogu sinu reaalsust. Sellel tasandil Kaugmõjutab iga mõte pidevalt teiste mõtteid ja niimoodi sinu reaalsust, tehes seda enamasti alateadlikult. Seepärast ongi dramaatiliste, vägivaldsete ja hirmuäratavate olukordade vaatamisel televisioonis või kinodes suur mõju paljususe, Ühe poegade alateadlikele, sisemistele realmidele, manifesteerides need (draama, vägivalla, hirmu jms) Inimkonna sisemises ning välises reaalsuses. Mitte keegi pole päriselt kaitstud selliste audio- või visuaalse meedia või grupiteadvuse poolt edastatud salamisi kurja tegevate ning potentsiaalselt kahjulike sõnumite mõjude eest.

Seda mitte uskuda on sama, kui ekslikult arvata, et inimene on vähem alluvam Ühe Loova Mõistuse igavikulistele seadustele kui keegi teine. Ehkki pärast loovate mõtete sugestiivsete mõjude vastuvõtmist mõistuse sügavalt energetiseeritud tasandilt, kriitiline mõtlemine tõesti taastub, on viimane üleüldiselt tõhus selliste mõtete programmeerimise vältimiseks ning blokeerimiseks.

Tasuta täispikkuses, ainult 37leheküljelise eestikeelse raamatu “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused” saad pdf-formaadis avada ja alla laadida sellele lingile klikkides (avaneb uus aken).

Gerald O’Donnell omab B.Sc kraadi matemaatikas ja M.Sc. ning MBA-d arvutiteaduses. Ta on sertifitseeritud hüpnoterapeut. Teda peeti muuhulgas ka maailma üheks parimaks tehniliste tarbekaupade eksperdiks (sõltumatu nõunik: C.T.A) Paine Webber’i ja Bache Co juures.

1980. aastal kontakteeruti temaga Lääne-Euroopa luureagentuuri poolt ning paluti ühineda käimasolnud sihitud sihtmärkide mentaalse Kaugvaatluse (-tunnetamise) programmiga. Arendatud kaugtunnetamise tehnikaid õpetati luurajatele, terrorismivastastele üksustele ja teistele luure- ning/või eriüksustele. Vastav tegevus oli vastukaaluks Nõukogude Liidu KGB ja sõjaväeluure GRU hästirahastatud osakondade tegevusele, kes olid oma uuringutes kõrgel tasemel ning oma tegevuses täielikult aktiivsed.

Kursuse programmi edukas katseetapis komistas hr O’Donnell fakti otsa, et spetsiaalsete mõttetehnikate kasutamise ja treeninguga saab hetkeliselt ületada nii ruumi, mida kvantfüüsika John Bell’i mittelokaalsuse teoreem oli varem väitnud ning mida Aspect Eksperiment 1982. aastal ka kinnitas – kuid ületada ka ajabarjääri – võimaldades vaatlejal kogeda tajutavat minevikku ning võimalikku tulevikku.
Hiljem siirdus Gerald O’Donnell luureringkonnast vabatahtlikult erru ja otsustas hakata õpetama sarnaseid tehnikaid kõigile kasutoomiseks – nii meile üksikisikutele kui kogu maailmale parema reaalsuse loomiseks ning võimalike ebasoovitatavate vältimiseks.„Tegelikult on ülim ajamasin taasavastatud ja see oleme meie: inimkond.“

Gerald O’Donnell

Kaugvaatluse looja Gerald O. Donnell

LOE 1. OSA

LOE 2. OSA

LOE 3. OSA

LOE 4. OSA

LOE 5. OSA

LOE 6. OSA

LOE 7. OSA

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?