Foto: Raamatust "Paljastatud kaugmõjutamise saladused"

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 7. osa. Loomine nõuab positiivsest mõtlemisest enamat

The Spirit Team

Avaldame 22 osalise artiklite sarja Gerald O‘Donnell, M.Sc., MBA raamatust “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused”. Gerald O‘Donnell on Täieliku kaugmõjutamise ja kaugvaatluse treeningsüsteemi looja. 7. osa. Loomine nõuab positiivsest mõtlemisest enamat.
0 Jagamist
0
0

„Paljastatud Kaugmõjutamise saladuste“ 6. osa „Sinu mõtted määratlevad sinu kogemuse.“, saad lugeda SIIT

Loomine nõuab positiivsest mõtlemisest enamat – Loomine nõuab energetiseerivate protsesside omandamist

Olgu, sa arvad, et see on üsna uhke ja kõrgelennuline, kuid kuidas saavutada selline imeline arusaamine tegelikult? Sa oled näinud lugematul hulgal inimesi proovimas projitseerimas positiivseid reaalsusi. Vaid väike protsent näib neid manifisteerivat ja kui siiski, siis umbropsu. Kuidas on ülejäänutega? Praktiliselt rääkides, mis on selle võtmeks, millele ma viitan? Lihtsalt endast ja maailmast positiivsete mõtete mõtlemisest ja enesele kinnitamisest ei näi piisavat. Õigupoolest, on sul selles eelduses õigus. Enne sinust võimeka reaalsuse Looja saamist, tuleb rääkida veel energiat andvast protsessist, seda mõista ning omandada see.

Võtmeks on järgnev: sinu kõrgeima Mina tasand kui sinu sügav, sisemine, alateadlik olemus – loob ja projitseerib reaalsust sinust endast ning teistest kui oma maailmast põhinevatel mõtteprotsessidel. Sellegipoolest, mida lähemale sa end sellele teadlikkuse realmile asetad, seda enam hakkab see sisemine, sügav ja loov Tema Ise tasand tähelepanu pöörama sinu teadlikele mõtetele ning neid kiiremini väljendama. See on Universaalne reegel iga teadvuse jaoks.

Teadvuse tõeline ja Ühe mõjutamise võime

Teadvus, sealhulgas Ühe teadvus pöörab enam tähelepanu sellele, millest ta on rohkem teadvustunud ja vähem sellele, mis on kaugemal ning millest vähem teadvustunud. Seepärast, mida sügavamale sa oma sisemisse endasse oma teadvustatud teadlikkuse asetad, seda enam tähelepanu ja fookust sa oma sisemistele soovidele ning uskumustele oma alateadlikus realmis Ühe tasandil asuvalt Isalt saad. Ühte määratletakse kui Ühe reaalsust, mis on vastastikku seotud kõige ja kõigiga ning on seetõttu võimeline looma kõike ja kõiki. Tõeline jõud tuleb looja enda seest, mitte kunagi väljast või see on Ühe – reaalsuse ülima Looja jõud – Universumi ülim energia. Mida sügavamalt sa avastad oma sisemist Kuningriiki uurimas, seda lähemale jõuda sa Ühe Mõistuse tasandile ja seda energeetilisemaks su mõtted muutuvad, kuna need lähenevad Tema teadvustatusele. Ja seepärast, sina kui Üks Isa, pööra kõrgendatud energiaga tähelepanu oma teadlikele mõtetele ning peegelda ustavamalt nende reaalsust endale ja oma maailma. Ehk teisisõnu, sina oma madalamal teadvustatud teadlikkuse tasandil, muutud teadvustunumaks Üks olemisest ja samal ajal projitseerides kogu reaalsuse iseendale.

Võtmeks on muutuda enam teadlikumaks Selle Ühena olemisest – fookustada kogu oma tähelepanu sellele arusaamale – et sina, kõik teised ning kogu su ülejäänud universum – on Tema Ise – Isa seespidises väljenduses. See arusaamine saavutatakse oma Vaimse Mina sisemisele realmile keskendumisega, mis alati ON – igavesti nii. See on Võti ülima väeni. See on võti Mõtte ja seetõttu ka reaalsuse võimsaks Kaugmõjutamiseks. See on võti Üheni – Eedeni Aeda ja Igavikku. See on sinu, kõigi teie kui Ühe, sünniõigus. See on Taevalik Võti, mis antakse igale teadvusele, mis on Ühe osaks ning seeläbi ühenduses Ühega. See on ammustest aegadest pärit sõnumi „Mina ja Isa oleme Üks, kuid mu Isa on minust Suurem“ sageli vääritimõistetud tõeline tähendus. See „Mina“ kui sinu tunnetus iseendast, sinu teadvustunud lineaarne/sirgjooneline teadlikkus on vaid identseks ja laienduseks sinu alateadlikele mõtteprotsessidele. „Mina kui mina ise ei saa teha mitte midagi“. Aeglane, piiratud, sirgjooneline/lineaarne mõistus, millesse me nii kiindunud oleme ja mis on sageli inimese edevuse allikaks – on vaid väike, nullilähedane osa lõpmatust, Isa puhta-mõtte protsessidest, mida me kõik endas kanname. Sellegipoolest, Isa, see Üks kui kõigi võimalike teadvuste Allikas ja summa, on palju suurem kui sinu teadvusel lineaarne tunnetus iseendast. Isa alateadlik realm on lõpmatult suurem sind moodustavatest ja määravatest lineaarsetest osadest.

Valgustunumad, kes on jäänud endist Isa tasandil teadlikeks, võivad ainult tunnistada Tema Valgust ja mitte Tema mõtteprotsesse. Viimased ületavad igat aeglast, lineaarset mõistmist ja tarkust ning on osa Isa valdusest.

Osad neist valgustunud olenditest on isegi ekslikult tajunud, et see valdus on passiivne ja mittemõtlev, kui tegelikkuses on see vaid Mõte Ise, Lõpmatu Tarkus Ise, kuid puhta mõtte vormis, mida me ei suuda inimolenditena tajuda ning hoomata. „Isa on minus ja Ta teeb tööd“, tähendades, et alateadvus loob elureaalsust, mida lineaarne/sirgjooneline teadvusel teadlikkus tajub. Alateadlik Mõistus on see, mis inimene on, samas kui teadlik Mõistus on ainult see, mida inimene teab.

Tasuta täispikkuses, ainult 37leheküljelise eestikeelse raamatu “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused” saad pdf-formaadis avada ja alla laadida sellele lingile klikkides (avaneb uus aken).

Gerald O’Donnell omab B.Sc kraadi matemaatikas ja M.Sc. ning MBA-d arvutiteaduses. Ta on sertifitseeritud hüpnoterapeut. Teda peeti muuhulgas ka maailma üheks parimaks tehniliste tarbekaupade eksperdiks (sõltumatu nõunik: C.T.A) Paine Webber’i ja Bache Co juures.

1980. aastal kontakteeruti temaga Lääne-Euroopa luureagentuuri poolt ning paluti ühineda käimasolnud sihitud sihtmärkide mentaalse Kaugvaatluse (-tunnetamise) programmiga. Arendatud kaugtunnetamise tehnikaid õpetati luurajatele, terrorismivastastele üksustele ja teistele luure- ning/või eriüksustele. Vastav tegevus oli vastukaaluks Nõukogude Liidu KGB ja sõjaväeluure GRU hästirahastatud osakondade tegevusele, kes olid oma uuringutes kõrgel tasemel ning oma tegevuses täielikult aktiivsed.

Kursuse programmi edukas katseetapis komistas hr O’Donnell fakti otsa, et spetsiaalsete mõttetehnikate kasutamise ja treeninguga saab hetkeliselt ületada nii ruumi, mida kvantfüüsika John Bell’i mittelokaalsuse teoreem oli varem väitnud ning mida Aspect Eksperiment 1982. aastal ka kinnitas – kuid ületada ka ajabarjääri – võimaldades vaatlejal kogeda tajutavat minevikku ning võimalikku tulevikku.
Hiljem siirdus Gerald O’Donnell luureringkonnast vabatahtlikult erru ja otsustas hakata õpetama sarnaseid tehnikaid kõigile kasutoomiseks – nii meile üksikisikutele kui kogu maailmale parema reaalsuse loomiseks ning võimalike ebasoovitatavate vältimiseks.„Tegelikult on ülim ajamasin taasavastatud ja see oleme meie: inimkond.“

Gerald O’Donnell

Kaugvaatluse looja Gerald O. Donnell

LOE 1. OSA

LOE 2. OSA

LOE 3. OSA

LOE 4. OSA

LOE 5. OSA

LOE 6. OSA

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?