Foto: raamatust "paljastatud kaugmõjutamise saladused"

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 3. osa. Kõik sinu uskumused enda kohta projitseeritakse lõpuks sulle endale.

The Spirit Team

Avaldame 22 osalise artiklite sarja Gerald O‘Donnell, M.Sc., MBA raamatust “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused”. Gerald O‘Donnell on Täieliku kaugmõjutamise ja kaugvaatluse treeningsüsteemi looja. 3. osa – Kõik sinu uskumused enda kohta projitseeritakse lõpuks sulle endale.
0 Jagamist
0
0

„Paljastatud Kaugmõjutamise saladuste“ 2. osa – “Sulle on antud võime enda ja kogu maailma päästmiseks”, saad. lugeda siit

Kõik sinu uskumused enda kohta projitseeritakse lõpuks sulle endale

Tuleks rõhutada, et sa pole mitte midagi muud kui Tema Ise, piirates End veendumusega, et Ta on paljusus. Seejärel hakkad sa toimima vana Jumaliku reegli all: “I will be that I will be” („Minust saab see Minust saab“). See tähendab, et kõik, mida sa usud olevat, projitseeritakse lõpuks sulle endale – nii Ühena kui Ühe poolt. Sul on Poja kui Kuninga sünniõigus saada tagasi Kuningriik kui Isa mõistmine, et sa alati olid ja oled Isa väljendus Absoluutselt Ainsast Reaalsusest. Sina ja Isa olete ning olite alati Üks. Mitte kaks, kuigi sa tajud end eraldiseisvana. Sinu enda huvides on mõista, et uks Kuningriiki on alati olnud valmis lahtilukustamiseks ja selle võti oli ning on sinu enda sees. Halvaks uudiseks sinule kui Pojale on, et sa oled unustanud Kuningriigi ja tõsiasja, et sa olid ning oled Poeg. Sa mõtlesid ekslikult ja sind on toidetud mõttega, et kui see üldse eksisteeris, polnud see osa sinu valdustest, sinu sünniõigusest. Sa mõtlesid ekslikult, et vaid kõrged, tänu oma teenetele, piinadele või mitmete tajutud taassündidega sigitatud või väljavalitud hinged võiksid küündida selle avatud sisemise ukseni. Kuula mind nüüd hästi: See Üks on ainus Üks, kes paljususena tõeliselt taassünnib – punkt. Paljusus aga mitte. Paljusus pole muud kui Üks. Üks areneb, palju olendeid Temas on vahendid Tema arenguks.

Iga kehastunud inimene, on Ühe poolt valitud taassünd mingi kindla ülesande või eksperimendi jaoks. Õpi nägema asju Ühe, mitte Paljususe silme läbi. Isegi kui sa avastad end paljususe tunnetamise tasandilt, mõista, et sa oled kõik Üks. Teie kõik olete Üks. Seega lähed sa alati lõppkokkuvõttes tagasi Ühte. Teatud kindlad mälupangad võidakse uuesti laadida energiaga ja projitseerida nagu on või segada Loomingus teistega, kuid on sellele vaatamata alati Üks, kes taassünnib eelnevalt programmeeritud tunnustega väljenduses.

Tasuta täispikkuses, ainult 37leheküljelise eestikeelse raamatu “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused” saad pdf-formaadis avada ja alla laadida sellele lingile klikkides (avaneb uus aken).

Gerald O’Donnell omab B.Sc kraadi matemaatikas ja M.Sc. ning MBA-d arvutiteaduses. Ta on sertifitseeritud hüpnoterapeut. Teda peeti muuhulgas ka maailma üheks parimaks tehniliste tarbekaupade eksperdiks (sõltumatu nõunik: C.T.A) Paine Webber’i ja Bache Co juures.

1980. aastal kontakteeruti temaga Lääne-Euroopa luureagentuuri poolt ning paluti ühineda käimasolnud sihitud sihtmärkide mentaalse Kaugvaatluse (-tunnetamise) programmiga. Arendatud kaugtunnetamise tehnikaid õpetati luurajatele, terrorismivastastele üksustele ja teistele luure- ning/või eriüksustele. Vastav tegevus oli vastukaaluks Nõukogude Liidu KGB ja sõjaväeluure GRU hästirahastatud osakondade tegevusele, kes olid oma uuringutes kõrgel tasemel ning oma tegevuses täielikult aktiivsed.

Kursuse programmi edukas katseetapis komistas hr O’Donnell fakti otsa, et spetsiaalsete mõttetehnikate kasutamise ja treeninguga saab hetkeliselt ületada nii ruumi, mida kvantfüüsika John Bell’i mittelokaalsuse teoreem oli varem väitnud ning mida Aspect Eksperiment 1982. aastal ka kinnitas – kuid ületada ka ajabarjääri – võimaldades vaatlejal kogeda tajutavat minevikku ning võimalikku tulevikku.
Hiljem siirdus Gerald O’Donnell luureringkonnast vabatahtlikult erru ja otsustas hakata õpetama sarnaseid tehnikaid kõigile kasutoomiseks – nii meile üksikisikutele kui kogu maailmale parema reaalsuse loomiseks ning võimalike ebasoovitatavate vältimiseks.

„Tegelikult on ülim ajamasin taasavastatud ja see oleme meie: inimkond.“
Gerald O’Donnell

Gerald O’Donnell

LOE 1. OSA

LOE 2. OSA

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?