Foto: Raamatust "Paljastatud kaugmõjutamise saladused"

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 2. osa. Sulle on antud võime enda ja kogu maailma päästmiseks

The Spirit Team

Avaldame 22 osalise artiklite sarja Gerald O‘Donnell, M.Sc., MBA raamatust “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused”. Gerald O‘Donnell on Täieliku kaugmõjutamise ja kaugvaatluse treeningsüsteemi looja. 2. osa – Sulle on antud võime enda ja kogu maailma päästmiseks.
0 Jagamist
0
0

„Paljastatud Kaugmõjutamise saladuste“ 1. osa „Kuidas luuakse paradiisi ja põrgut“, saad lugeda siit

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 2. osa. Sulle on antud võime enda ja kogu maailma päästmiseks

Sa oled Isa Väljendus, kuid valitsed siiski Isa üle.

Poeg on Isa väljendus, Tema manifestatsioon. Kui teadlik mõistus (see, mis jälgib elu ja seda tajutavat välist maailma) mõtleb ning „pimedas usus“ milleski veendub – hakkab ta seda reaalsust väljendama ja projitseerima Pojale (kes on vaid Isa projektsioon Loomingus).

Sellele vaatamata valitseb Poeg oma uskumuste ja pimeda usu jõuga Isa üle. Väline maailm ei avalda mõju Isale kui väljenduste Allikale – see mõjutab vaid meid. See testib meid ja on osa meie õppe- ning arenguprotsessist. See väline reaalsus mõjutab meid, projitseerides meile kontseptsioone/ideid, mida me usume enda ja oma reaalsuse kohta. Väline reaalsus mõjutab meid kestvalt sageli meid tegutsema soovimatutel radadel, mida me pärime ja/või arendame tänu oma isiklikele ja/või kollektiivsetele mälestustele. Ja need ebasoovitavad teed võivad olla teie, kui te just ei hooli piisavalt Loomingu teest – püüdmata Kaugmõjutada Isa – manifestatsiooni allikat – taodeldes seeläbi inimkonnana oma kaasasündinud õigust.

Sulle on antud võime enda ja kogu maailma päästmiseks

Kuulake mind hästi – te kõik suudate ja peaksite seda tegema. Igale inimisendile, kes elab, on elanud ja kes kunagi elab, antakse see võime – Isa, teie sisemise sügavaima alateadliku, teie Vaimse Mina – algse kavatsuse ning seadusega. Sina, pole tähtis, kes sa oled – hoiad endas võimet päästmaks iseend ja kogu oma maailma – lihtsalt mõttejõuga. Te suudate ja peaksitegi olema oma Loomingu päästjateks. Teile kõigile on antud võime mõjutada Isa. See on tõeline Loomingu jõud, tõeline vaba tahte vägi – võime, mis on antud eranditult kõigile alates ajast, kui avasite sündides oma silmad ning kuni need surres sulete. See jõud on armastusejõud, hoolida oma reaalsusest ja maailmast – kõigest sellest. Te võite seda kõike mõjutada ainuüksi oma mõttega – nii kaua, kuni te suudate seda võimalikult hästi ette kujutada. Sellel võimel pole piiranguid ja see aktsepteerib kõike kõigilt Ühe osadelt, kes ongi Üks. See võime ületab kergelt meist väljaspool tajutavat ruumi ja aega. Võime ise pärineb aga seest, energetiseeritud mõtte realmist – teie Alateadlikust, kollektiivsest Endast, mida te suudate ja peaksite järjekindlalt uurima ning tagasi nõudma. Enamik positiivsest mõtlemisest rääkivaid raamatuid on vaid kraapinud selle sügava tõe ja reaalsuse pinnast.

Mõistes oma Üksolemist Isaga

Tema Ausus Vagadus nagu Ta End nimetab, on öelnud: „I am that I am“ („Ma olen see Ma olen“): Ma olen kui Isa, kes Ma olen kui Poeg kui projitseeritud reaalsus ja projektsioon. Sina ise kui Poeg, pead mõistma, et sina Pojana koged enda projitseeritud maailma reaalsust. Sa pole Pojana keegi muu kui Isa – kui alateadlik, hetkel allpool sinu teadvustatud teadlikkuse läve tegutsev Vaimne Mina. Sa pead mõistma, et Isa kui sinu kõrgem alateadlik realm, projitseerib sulle oma alateadlikku uskumuste süsteemi sisestatud tõekspidamiste alusel seda väga tõepärast reaalsust. Ja sina Pojana pead mõistma, et sina kui Poeg ning Isa oled vaid Üks: See Üks. Seega, kui sa oled seda mõistnud, hakkab alateadlik realm aeglaselt muutuma sinu teadvustunud teadlikkuse osaks ning Tema enda puhta, piiramatu mõtte tasandil „tõlkima“ seda Ülima Mina – Tema Ise olemise teadlikkuseks. Ja seejärel, saab võti Isa või Kuningas olemiseks – sinu omaks. Sa hakkad Ühe täieliku jõuga Looma maailma reaalsust. Sa hakkad sellest väga hoolima, sest sellest saab sinu Looming, sinu maailm – uus Eedeni Aed – tunnistus sinu ülimale mõistmisele, mida sa hakkad kastma oma hoolikate mõtetega.

Tasuta täispikkuses, ainult 37leheküljelise eestikeelse raamatu “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused” saad pdf-formaadis avada ja alla laadida sellele lingile klikkides (avaneb uus aken).

Gerald O’Donnell omab B.Sc kraadi matemaatikas ja M.Sc. ning MBA-d arvutiteaduses. Ta on sertifitseeritud hüpnoterapeut. Teda peeti muuhulgas ka maailma üheks parimaks tehniliste tarbekaupade eksperdiks (sõltumatu nõunik: C.T.A) Paine Webber’i ja Bache Co juures.

1980. aastal kontakteeruti temaga Lääne-Euroopa luureagentuuri poolt ning paluti ühineda käimasolnud sihitud sihtmärkide mentaalse Kaugvaatluse (-tunnetamise) programmiga. Arendatud kaugtunnetamise tehnikaid õpetati luurajatele, terrorismivastastele üksustele ja teistele luure- ning/või eriüksustele. Vastav tegevus oli vastukaaluks Nõukogude Liidu KGB ja sõjaväeluure GRU hästirahastatud osakondade tegevusele, kes olid oma uuringutes kõrgel tasemel ning oma tegevuses täielikult aktiivsed.

Kursuse programmi edukas katseetapis komistas hr O’Donnell fakti otsa, et spetsiaalsete mõttetehnikate kasutamise ja treeninguga saab hetkeliselt ületada nii ruumi, mida kvantfüüsika John Bell’i mittelokaalsuse teoreem oli varem väitnud ning mida Aspect Eksperiment 1982. aastal ka kinnitas – kuid ületada ka ajabarjääri – võimaldades vaatlejal kogeda tajutavat minevikku ning võimalikku tulevikku.
Hiljem siirdus Gerald O’Donnell luureringkonnast vabatahtlikult erru ja otsustas hakata õpetama sarnaseid tehnikaid kõigile kasutoomiseks – nii meile üksikisikutele kui kogu maailmale parema reaalsuse loomiseks ning võimalike ebasoovitatavate vältimiseks.

„Tegelikult on ülim ajamasin taasavastatud ja see oleme meie: inimkond.“

Gerald O’Donnell

Artikli autor The Spirit Team

„Paljastatud Kaugmõjutamise saladuste“ 1. osa „Kuidas luuakse paradiisi ja põrgut“, saad lugeda siit

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?