Foto: Raamatust "Paljastatud Kaugmõjutamise saladused"

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 1. osa. Kuidas luuakse paradiisi ja põrgut.

The Spirit Team

Avaldame 22 osalise artiklite sarja Gerald O‘Donnell, M.Sc., MBA raamatust “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused”. Gerald O‘Donnell on Täieliku kaugmõjutamise ja kaugvaatluse treeningsüsteemi looja.
0 Jagamist
0
0

Teretulemast!

Selles 22 osalises artiklite sarjas Fonte.News kanalis hakkad sa õppima mõtte Kaugmõjutamist ning selle abil looma oma reaalsust. Me oleme alustamas hämmastavat teekonda – teekonda läbi sinu sisemise mõistuse imede – läbi sinu enda sisemise imepärase maailma. See jutt on täielikult sinust. Sa avastad enda lõpmatu väe: oma võime muuta ja mõjutada paremuse poole kogu enda maailma, oma elu ning samuti teisi. See sinu sünniõiguslik võime ootab sind sinu enda sees. Sel pole mitte midagi tegemist raha, ühiskondliku positsiooni või haridusega. See on oma mõtete manifesteerimise jõud.

Seda sisemist võimet omavad teist kõik. See vägi rakendab oma lõpmatut jõudu, et pakkuda ja projitseerida sulle maailma, mida sa ihaldad – reaalsust, mida sa tõeliselt ette kujutad oma pühendunud vaimse kujutlusvõimelise keskendumisega. Kuna see maailm (Loov maatrikssüsteem) on juhitud sinu veenmiseks ja lõksupüüdmiseks nappuse ning piirangute ideest, õpetatakse sind ületama neid su enda uskumuste süsteemi poolt loodud piiranguid.

Valik luua

Vaadates maailma enda ümber, võivad paljud teist mõelda sellest kui pöördumatult vigastatust. Paljud teist pole mõistnud, et see ei pea nii olema. Meil kõigil on valik Luua koos selle Loomise ülima võimega. See võime oma mõtete manifesteerimiseks ja reaalsuse Kaugmõjutamiseks asub meie endi sees nagu ka jõud kutsuda ellu vanu mälestusi, mõttemustreid ning harjumusi. Sinus on kuni praeguse hetkeni avastamata jõud, millega meie maailma jaoks ümber programmeerida reaalsusi, uusi sihte ja unistusi.

Te olete sama palju Jumala pojad ja tütred kui ka Jumal ise. Tema Ise – omamata tähtsust, kas sinu bioloogiliseks sooks on mees või naine. Kogu selle kursuse jooksul kasutatakse kõigi Loova mõtte vormide kirjeldamiseks mehelikku määratlust. Selleks väljendab see kujundlikult Sisemises Kõrges Loovas Valduses soovi laiendada ning projitseerida mehe/naise loovat seemet soojas, toitvas elemendis, mille naiselik külg esindab elu ja kõige selle väljenduste/manifestatsioonide kandjat. Mehelik külg esindab elu kasvavat osa – Yang-energiat, samas kui naiselik aspekt esindab yin-energia toitvat, armastavat ja ehituslikku ümbritsevat hoidjat. Tõeliseks naiselikuks küljeks on Emake Loodus – kui kõige selle üsk. Mehed ja naised Inimkonnana on aga selle loova külje mehelikuks pooleks.

Sa oled see, mida lood

Te olete kõik osad Ühest. Sina kui poeg, pole midagi muud kui Isa väljendus/manifestatsioon – kui oma alateadlik Kõrgem Mina, kes manifesteerib endale reaalsuse, mida sa oled kõrgelt energetiseerinud ja uskunud läbi ümbritseva, et Ema – manifesteeriv ja vibreeriv aine, annab sulle loa tegutseda Tema reeglite järgi. Te kõik pärinete ülimast energiast. Ja sellisena te säilite ning kannate Ühe Mõistuse, Tema Enda tunnuseid, milleks on võime mõjutada reaalsust mõtte ning energia omavahel segatud väljenduse kaudu. Poeg, keda sa mõtteväljendusena koged – on Isa. Isa kui sinu kõige sügavam alateadlik mõte (Tõeline, Vaimne Mina või Ühe Üliteadvus) saab Pojaks kui Tema väljenduseks. See on see, mida seejärel koged enda poolt oma reaalsusena. See, mida sa usud enda alateadliku mõistuse tasandil, oledki see, mida sa oled, mida projitseerid ja mida koged. Sa oled see, mida väljendad/manifesteerid. Mida seespool, seda ka väljaspool (nagu Taevas, nõnda ka Maa peal. Nii nagu Mõttes, nii ka Väljendusena). Sellele vaatamata, mis on Väljaspool, ei pruugi olla Seespool. Sa ei pruugi teadlikult mõelda seda, mida hiljem koged. Poeg ei ole tajumiselt täielik Isa – mitte veel. Ta ei ole veel Vaimne Mina. Samas nad olid, on ja alati jäävad Üheks. Teadvustunud, aeglane, lineearne/sirgjooneline mõistus ei pruugi seda mõista, et see loob kogu oma maailma omaenda mõtetega – Isa realmi kõrgelt energetiseeritud alateadliku mõtte tasandil.

Isa kui Looja – on Poeg kui Loodu ja Looming. Isa väljendab End Poja kaudu. Ta eostab poega ja teda ümbritsevat maailma. Selleks sisestab Isa Emakesse Loodusesse emalikku alateadlikku elementi, kes vibreerib ja hoiab Vibreeriva valguse aine programmeerimisel. Selles loovas tegevuses toob Emake Loodus „ilmale“ Poja poolt projitseeritud maailma. Te kõik – mehed ja naised – olete Isa aktiivsed pojad.

Sa mõjutad Isa – Ühe Loomingut

See, millest sa mõtled, seda Isa, kes oled Pojana Tema väljendus – sulle projitseerib. Esiteks, sina Pojana mõtled ja seejärel Isa kui sinu alateadlik Vaimne Mina projitseerib mõtted, milles sa oled absoluutselt veendunud ning endas ilma kõhkluseta pimedas usus kannad – Sinu ellu. Sinu sügavas alateadvuses saavad need mõtted osaks Isa mõtteprotsessidest, mis koheselt seejärel muutuvad Isa poolt loovateks, aktiveerituteks, projitseerituteks ja väljendatuteks sinule kogemiseks ning tegutsemiseks siinses kogemuses. Kuid samas mõjutab ka Poeg oma mõtetega Isa. Sa mõjutad Ühte. Niimoodi Üks loobki. Kui Üks hakkaks projitseerima reaalsusi mõtteprotsessidest, mida Temal kui Ühel Loomingu kohta on, mooduse kohta, kuidas Looming peaks toimima, siis kõik, mida Tema Pojana siinsel tasandil teeks – projitseeriks sellise paradiisliku maailma, mida Tema teab. Ta kogeb seda. Ja seepärast Ta ka hoolib. Ta kannab pidevalt hoolt ja armastab kõiki Oma poegi, kuna Ta tajub neid kõiki Iseendana. Kui Isa mõjutaks pidevalt poegade mõtteid ja seeläbi reaalsust, siis oleks see kestev paradiis. See oleks kui lõpmatuseni, ilma võimaluseta õppida ja üllatusallikateta kulgev Eedeni Aed. Selline paradiis oleks Poegadele ehk Tema Väljendusena inimolenditele – täiesti Vaba Tahteta.

Seetõttu on Isa piiranud End, sundides Ennast alluma Enda Poegade soovidele ja mõtetele, projitseerides peaaegu alati oma Poegade poolt unistatavat reaalsust. Ta on andnud Poegadele, kes on vaid Tema Ise – Vaba tahte. Ta on lubanud neil teha vabu vailikuid lõpmatute võimalustega valikute hulgast.

Võimaliku Põrgu Loomine

Seepärast lõi Isa ka võimaliku põrgu. Pole olemas põrgut väljaspool Loodud põrgut – looduna meie poolt, kes on Tema Loomingus, meie loodud maailmas. Tagasiside meie tegudele on kohe siin universumis. Üks ei saa olla põrgus Ise seda mõistmata. Ainult Iseenda eraldamise kaudu paljudeks tajutavateks eraldisteks inimolenditena, saab Ta end piirata põrguliku kogemuse saamiseks. Ja seda põrgulikku kogemust saaksime alati ära hoida, kui me mõistaksime ja rakendaksime Loomise manifestatsiooni – Mõtte ning selle kaudu reaalsuse Kaugmõjutamise võtit. Selline on Loomise moodus. Võtmeks on alati näha Reaalsust ja asju „voolamas“ ning tegutsemas Ühest kui Isast sinule – paljususele kui Tema väljendustele – mitte vastupidi. Võtmeks on mõista, et kõik te olete ikka see Üks. Sest enda sügavaimal tasandil olete te ON: See Üks ja Ainus Olend. Olendite paljusus eksisteerib vaid Ühe enda Ettekujutuses. Sellest hoolimata on kõik Pojad teadvustunud sirgjoonelised mõtteprotsessid ruumi/aja illusioonis – Isa, kes on See Üks. See Paljusus „on“ ikka Üks ja on ikka See Üks.

Tasuta täispikkuses, ainult 37leheküljelise eestikeelse raamatu “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused” saad pdf-formaadis avada ja alla laadida sellele lingile klikkides (avaneb uus aken).

Gerald O’Donnell omab B.Sc kraadi matemaatikas ja M.Sc. ning MBA-d arvutiteaduses. Ta on sertifitseeritud hüpnoterapeut. Teda peeti muuhulgas ka maailma üheks parimaks tehniliste tarbekaupade eksperdiks (sõltumatu nõunik: C.T.A) Paine Webber’i ja Bache Co juures.

1980. aastal kontakteeruti temaga Lääne-Euroopa luureagentuuri poolt ning paluti ühineda käimasolnud sihitud sihtmärkide mentaalse Kaugvaatluse (-tunnetamise) programmiga. Arendatud kaugtunnetamise tehnikaid õpetati luurajatele, terrorismivastastele üksustele ja teistele luure- ning/või eriüksustele. Vastav tegevus oli vastukaaluks Nõukogude Liidu KGB ja sõjaväeluure GRU hästirahastatud osakondade tegevusele, kes olid oma uuringutes kõrgel tasemel ning oma tegevuses täielikult aktiivsed.

Kursuse programmi edukas katseetapis komistas hr O’Donnell fakti otsa, et spetsiaalsete mõttetehnikate kasutamise ja treeninguga saab hetkeliselt ületada nii ruumi, mida kvantfüüsika John Bell’i mittelokaalsuse teoreem oli varem väitnud ning mida Aspect Eksperiment 1982. aastal ka kinnitas – kuid ületada ka ajabarjääri – võimaldades vaatlejal kogeda tajutavat minevikku ning võimalikku tulevikku.
Hiljem siirdus Gerald O’Donnell luureringkonnast vabatahtlikult erru ja otsustas hakata õpetama sarnaseid tehnikaid kõigile kasutoomiseks – nii meile üksikisikutele kui kogu maailmale parema reaalsuse loomiseks ning võimalike ebasoovitatavate vältimiseks.

„Tegelikult on ülim ajamasin taasavastatud ja see oleme meie: inimkond.“
Gerald O’Donnell

Gerald O’Donnell

Artikli autor The Spirit Team

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?