Eesti e-hääletus on globalistide kontrolli all

On palju kaudseid tõendeid selle kohta, et elektrooniline hääletamine on tehnoloogia allutamiseks tehisintellektile, mida juhivad operaatorid, kes omakorda alluvad täielikult globaalsele Kabalile.

Kapitalistlik Võim kinnitab meile, et e-hääletamine on usaldusväärne ja mugav vahend vaba tahte väljendamiseks ja vääriliseks valimiseks. Kuid kas niinimetatud “sõltumatutel” riikidel – nende võimul – on oma iseseisvad tehisintellekti arendused? Muidugi mitte! “Aju” keskus – küber”BEAST” on väljaspool nende mõju. Ükski enda “kood” ei saa kaitsta valitud “saladust”, kuna liideste kogu operatiivne arendus on identne ja töötab sama algoritmi järgi.

Fakt – eValimised kapitalistlikus süsteemis on ülemaailmne kontrollitud protsess inimeste jälgimiseks ja nende tahteavalduste tulemuste reguleerimiseks. Täielik vaktsineerimine on ka üks viise kiirendada inimmõistuse allutamist tehisintellektile, mis on täielikult maailmavalitsuse kontrolli all.

Электронное голосование в Эстонии находится под контролем глобалистов

Есть много косвенных доказательств, что электронное голосование – это технология подчинения людей  Искусственному интеллекту, управляемому операторами, которые, в свою очередь, полностью подчиняются мировому Кагалу.   Нас уверяет  капиталистическая Власть, что эл. голосование – это надёжный и удобный инструмент для свободного волеизъявления и  выбора достойных из достойных. Но обладают ли, так называемые “независимые” страны – их Власть собственными, автономными технологическими разработками ИИ?  Конечно, нет!  “Мозговой”  Центр  – кибер “ЗВЕРЬ”, находится за пределами их влияния.  Никакие собственные “коды” не могут защитить “тайну” выбора, поскольку все операционные разработки интерфейсов идентичны и работают по одному алгоритму.  Как факт – эл. выборы в капиталистической Системе – это глобальный  управляемый процесс слежения за людьми и регулирования результата их волеизъявления.  Тотальная вакцинация – также, один из способов ускорить процесс подчинения человеческого разума ИИ,  полностью находящегося под властью Мирового правительства.

0 Shares