Eesti Elujõu Kongress

Kas nüüd või mitte kunagi? Eestimaa ja Eesti rahvuse päästmiseks on vaja kehtestada Rahva Võim ja lõpetada AS Eesti Vabariik tegevus. Rahvas pole fiktsioon ja on elusolendid ning nad väärivad täiuslikku elu harmoonilises elukeskkonnas.

Kutsun Eesti rahvast(eestlasi ja põliseestlasi) ülesse korraldama Eesti Elujõu Kongressi. Kongressil lepime kokku Eesti uued elukorraduslikud kokkulepped ja loome Rahva Võimu – Rahval on kõrgeim otsustusõigus.

2023. aastaks on saavutatud Eestis olukord, kus viis poliitilist erakonda koos oma ligikaudu 55 000 liikmega juhivad 1,3 miljonit eestlast. See tähendab, et Eesti rahvas tervikuna pole võrdväärne partner valitsusjuhtidele Eestimaa juhtimisel. Eestit juhib väike grupp inimesi. Enne Konstantin Pätsi võimuletulekut oli Eestimaa rahvas koostanud põhiseaduse, kus olid sees väga olulised punktid: Eesti rahval on kõrgeim otsustusõigus, Eesti rahvas on valitsusjuhtidega võrdne partner, pole erakondliku riigijuhtimise süsteemi ja iga valitsusjuht vastutab. Konstantin Päts viskas selle 1933. aasta oktoobris rahvahääletusel vastu võetud ja 1934. aasta jaanuaris jõustunud põhiseaduse prügikasti ja 1. jaanuaril 1938 hakkas kehtima nn kolmas põhiseadus, mis kinnitati ilma rahvahääletuseta ja kust olid välja võetud kõik need neli punkti. Rahvalt võeti ära kõrgeim otsustusõigus ja asendati väljendiga „rahvas on kõrgema võimu kandja“(kannab võimu aga ei otsusta), sellega võeti rahvalt ära võrdse partneri õigus, kaotati ära vastutus.

Põhiseadust pidi tasakaalustama tugev õiguskantsleri süsteem – praeguse ja taasiseseisvusaegse poliitika eesmärgiks ei olegi olnud selle loomine.

Tulemuseks on olukord, kus riigi ja poliitilise tasandi ülesandeks ei olegi põhiseaduslike õiguste tagamine kodanikele.

Alates 2004 aastast pole Eestimaa suveräänne ja poliitikud on andnud Eestimaa ära Brüsselile.

Me peame tühistama kõik rahvusvahelised kokkulepped ja Eesti põhiseaduse. Peame alustama Eestimaa juhtimist ja majandamist Rahvaga koos – Elagu Rahva Võim!

Veiko Huuse räägib Rahva Võimust ja Eesti Elujõu Kongressist

Lisan siia Jaak Uibu kirja Eesti riigikogulastele. Jaak Uibu on üks Eesti Elujõu Kongressi idee autoritest ja toetajatest.

0 Jagamist