Eesti valitsuse russofoobiast

Ma ei saa eemale hoida Eesti valitsusjuhi poolt propagandalaine järgmisele harjale tõstetud “russofoobia” teema arutelust.

Seekord väljenduvad rünnakud Vene maailma vastu avalikus poleemikas – võimaluste otsimises Vene Föderatsiooni kodanikelt kohalikel valimistel hääletamisõigusest ilma jätta.

Olen ise Vene Föderatsiooni kodanik, elan Eestis alates 1980. aastast. Pärast NSV Liidu hävitamist kapitalistliku lääne poolt algas postsovetlikus ruumis kõigis endistes “vennasvabariikides” elavate venelaste avalik rõhumine. Kohaliku rahvusluse hüsteeria pole ka väikesest Eestist üle läinud. Vene-vastase propaganda tulemusest tulenev hullus jõudis selleni, et esines juhtumeid, kus eestlased sisenesid vene majaelanike korteritesse, et nende elamispinda üle võtta. Mu sõbrad rääkisid, kuidas nende eestlasest naaber koputamata nende korterisse sisenes ja selle sisu uurima hakkas. Loomulikule küsimusele – “Mida sa siin teed?” , vastas ka naaber loomulikult, et otsib endale uut kodu. “Teie, venelased, igatahes lahkute varsti Venemaale ja korterid jäävad meile, eestlastele.”

Selge on see, et igas rahvuses on sedasorti marginaliseeritud inimesi küllaga, kuid tõsiasi on see, et Eesti elanikkonna marginaliseerumine tulenes just tolle aja natsionalistlikust propagandast maruriigist.

Tõepoolest, Eesti „iseseisvuse“ kolme-viie aasta jooksul lahkus Eestist üle saja tuhande venelase. Need, kes jäid, ennekõike objektiivsetel põhjustel, jagunesid uute Eesti dokumentide omanike kolme kategooriasse – hallipassiomanikud -, kellel oli vähe võimalusi Eestist lahkuda ja piiranguteta Eesti kodakondsust saada, äsja tehtud vene perekonnanimega Eesti kodanikud, kelle “eesti” juured olid juba sügavad, ja umbes sada kakskümmend tuhat venelast, kes võtsid Venemaa kodakondsuse, enamasti need, kelle “eesti” juured olid nõrgad – mina olin üks neist.

Edasi, pärast kümmekond aastat kestnud postsovetlikku šokiteraapiat ja kaost hakkasid venekeelsed Eesti elanikud igaüks eraldi kindlaks määrama oma poliitilist positsiooni seoses Vene Föderatsiooni võimude ideoloogia propagandast Eestis. Konkreetse poliitilise võimusüsteemi ideoloogia poole tõmbumise tugevus sõltus sellise ideoloogia mõjujõust inimeste meeltesse nende võime kaudu leida optimaalseid lahendusi oma elu toetamise probleemile. Teleri zombikast pakkus erinevaid võimalusi, kuid kõik need olid suunatud elanikkonna üldisele rumalusele. Rumaluspropaganda tulemus väljendub täna selgelt osa Eesti vene elanikest, kes toetavad Putini režiimi agressiooni Ukraina vastu või, vastupidi, Ukraina ja Lääne kollektiivi poolele.

Ülemaailmse dehumaniseerimise zombipropaganda aastakümnete jooksul on tekkinud uued põlvkonnad inimesi – zombisid, kelle huvid piirduvad peamiselt vaid isikliku heaoluga. Alustades riikide kõrgeimatest valitsusorganitest, milles globalistlikku tendentsi väljendavad eriti selgelt võimud, ja lõpetades lihtrahvaga, kelle teadvusest on läbi imbunud hirm kaotada olemasolevad võimalused olla lähemal “söödakünale”.

Inimesed on zombid, kihelkondliku maailmavaatelise tasemega, nii Eesti kui Vene poolel – enamus! Enamus on üle kolmekümne aasta kestnud igapäevase ajupesu tõttu kaotanud võime mõelda mastaapsetes ideoloogilistes kategooriates. Nii viitavad kõnepead, et Venemaa Föderatsiooni kodanike kohalikel valimistel osalemise õiguse kaotamisega kaasneb võimalus, et nende Eesti kodakondsust omavate sõprade ja sugulaste otsused on hääletamise enda käigus ettearvamatud.
Selle arvamuse idiootsus seisneb selles, et isegi lähedaste peresuhete tasandil või sõprade seas on Ukraina sõja süüdlaste osas tänaseks tekkinud ületamatud vastuolud. Oodata venelaste konsolideerumist lõhenenud ühisest identiteedist isiklikeks, varalisteks motiivideks on nali.

Piisab uudishimulikule inimesele kõikvõimalike vene maailma ründamise globaalsete suundumuste tundmisest, et kohe aru saada, et Venemaa Föderatsiooni kodanikelt Eestist kohalikel valimistel hääletamisõiguse äravõtmise propaganda ei mõjuta kuidagi hääletuse tulemust ennast, vaid lõppeb alati ainult kapitali jõu jaoks vajaliku tulemusega.

Maailma zombie-propananda jätkab oma musta töö tegemist. Pärast Covid-19-d ja jätkuvat venelaste veresauna venelaste vastu Ukrainas on elukohamaa rahvaste elu muutunud veelgi hullemaks! Ja globaalse trendi eesmärk on võtta ära kõik õigused põlisrahvastelt endilt, kelle normaalne elu tulevikus sõltub isiklikust pühendumisest ohvrikastisüsteemile. Selleks jätkub Hiinas globalistlik pilootprojekt, et viia kohalik inimkari sotsiaalse reitingu skaala järgi elamistingimustesse.

Projekti täielikuks elluviimiseks peavad maailma disainerid, kelle hulka kuuluvad Vene Föderatsiooni ja Ukraina võimud ning enamik ÜRO riike, hävitama vastupanukolde – Vene hinge kosmismi! Kui vene maailm kaob, kaob ka igasugune ülejäänud maailma rahvaste lootus inimliku maailmakorra ülesehitamiseks!

Soovitan lugeda artikklit:

0 Jagamist