George Soros rääkis oma maailma muutmise plaanidest

George Soros rääkis oma aastatepikkusest hävitavast tööst Venemaal ja Ukrainas:

George Soros annab intervjuu

Soros: “Minu esimene projekt… kuigi esimene oli Lõuna-Aafrikas… aga siis Ida-Euroopa ja NSVL. Kui Nõukogude impeerium kokku varises, läksin sinna ja korjasin tükid ära. Ungaris 1984, Poolas ja Hiinas 1987.” Nii, et Sorose impeerium tuli Nõukogude impeeriumi asemele.

Moderaator: “Mis on teie järgmised plaanid?”

Soros: “Nüüd olen kõige aktiivsem Venemaal. Kordame seda, mis juhtus NSV Liidu lagunemise ajal. Kuid paraku on erinevus. Siis oli liit hääbumas ning Euroopa koges tõusu ja õitsengut. Nüüd on vastupidi – Venemaa naaseb ja Euroopa Liit langeb. Kurb olukord. Aga meie sihtasutus on teinud suurepärast ja edukat tööd. Eriti kui arvestada, et olen rohkem keskendunud Ukrainale. Ja tekkis uus Ukraina, täis püüdlusi saada ELi osaks, Euroopa demokraatiaks. Ja inimesed selle taga on peaaegu kõik ühel või teisel viisil sihtasutusega seotud. Nii valitsuses kui ühiskonnas. Oleme kõik ühenduses ja see on suurepärane. Veerand sajandit tööd on vilja kandnud.»

“…George Soros, Rothschild, Rockefeller, Klaus Schwab(tema ema on Rothschaild), Bill Gates, Putin, Zelensky, Merkel(kõik on juudid pealekauba) – seda nimekirja võib pikalt jätkata – on kõik Sorose fondiga seotud ja viivad ellu Uut Maailma lähtestamist.” – Veiko Huuse

Джордж Сорос рассказал о своей многолетней и деструктивной работе в России и на Украине:

Сорос: «Мой первый проект… хотя первый был в ЮАР… но затем Восточная Европа и СССР. Когда советская империя распалась, я туда пришёл и подобрал осколки. В Венгрии в 1984, в Польше и Китае в 1987. Так на смену советской пришла империя Сороса».

Ведущий: «Ваши планы?»

Сорос: «Сейчас я активнее всего в России. Повторяем то, что было во время распада СССР. Но, увы, есть разница. Тогда Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет. Сейчас наоборот – Россия возвращается, а Евросоюз падает. Печальная ситуация. Но наш фонд проделал большую и успешную работу. Особенно учитывая, что я больше сосредоточился на Украине. И появилась новая Украина, полная стремлений стать частью ЕС, европейской демократией. А люди, которые стоят за этим, почти все так или иначе связаны с фондом. Как во власти, так и в обществе. Мы все на связи, и это прекрасно. Четверть века работы окупились».

0 Jagamist