Juutide loodud Süvariik

See vestlusteema on juudiküsimuse mõistmise aluseks. Teema, mille Tatjana Gratševa ka oma raamatutes tõstatas, on vene maailma vaimne vastandus – vene kosmism ja judaismi kontseptsioon Jumala valitud juutidest.

Siin on vastus, miks läänemaailma võimud haarasid relvad Vene rahva vastu kui antikristuse vastase võitluse vaimne liider. Arvestades, et juudi Süvariik, eesotsas Rothschildiga, juhib oma käsilaste või vereliinide kaudu kõiki maailma riike, on lihtne mõista, miks Šalomov-Putin Siioni märkide all koos Zelenskiga Khazarian Kabali sümbolite all korraldasid mõlema poole venelaste vennatapu Ukrainas.

Kabali jaoks on kontseptuaalse tähtsusega tingimus, mille korral Venemaa kosmism ei blokeeri teed NWO-sse. Mitte Šalomov, mitte Lukašenka, kelle naine on juut, vaid aarialaste tsivilisatsioon, kelle vaimsed juured ulatuvad sajandeid tagasi. Maailma Kabal – Süvariik on tugev selle poolest, et see ei ole nähtav enamikule juudiküsimuse teadmatusest. Sõda tähenduste pärast käib vaimsel tasandil. Kabali peamiseks relvaks on kogukondade dehumaniseerimine. Sellest järeldub, et Süvariigi vastu võitlemise põhirelv on inimsuhete süsteemi loomise IDEE! Ma nimetan seda – Rahva Võimuks! Kogukondade(tänases maailmas nimetatud kui Riikide) elu juhtimine rahvaste endi – oma riigi elanike – poolt, ilma Kabali vahendajateta.

Alljärgnevas videos on juttu maailma ülesehitamise Plaanist. Kes ehitab uut Suur-Lähis-Ida.
Vjatšeslav Matuzov ja Igor Šiškin räägivad, kuidas hetkel on Lähis-Ida ülesehitamise võtmehetk. Mis on USA eesmärk ja miks see teema puudutab otseselt kogu maailma.

Järgmises videos Dmitri Peretolchin ja tehnikateaduste kandidaat Vitali Pravdivtsev räägivad psühhosfäärirelvadest. Milles seisneb maailma eliidi (Süvariigi) tugevus, millist rolli mängivad vanarahva salateadmised nende domineerivas positsioonis. Miks on raske toime tulla ilma inimest muutnud teadvuse seisundisse sukeldumata. Kuidas kino ja muud meediat kasutatakse vaatajate mõtlemise ja käitumise programmeerimiseks. Millised on aju kunstliku stimulatsiooni negatiivsed tagajärjed. Kuidas tänapäeva maailmas võetakse inimeselt valikuvabadus.

Глубинное государство, созданное евреями

Фундаментальное значение для понимания Еврейского Вопроса имеет эта тема разговора. Тема, которую поднимала в своих книгах и Татьяна Грачёва – Духовное противостояние Русского мира – Русского Космизма с концептом иудаизма о богоизбранности евреев. 

Здесь и ответ, почему  власти западного мира  ополчились  против  русского народа, как духовного лидера в борьбе против антихриста.  Учитывая, что еврейское Глубинное государство во главе с Ротшильдом,  управляет всеми странами мира через своих ставленников или кровников, легко понять почему Шаломов – Путин под знаками Сиона с евоеем Зеленским, под символами Хазарского Каганата организовали братоубийственную бойню русских, с обеих сторон,  в Украине. 

Концептуальное значение для  мирового Кагала имеет условие, при котором путь в НМП не будет преграждать Русский Космизм. Не Шаломов, не Лукашенко, у которого жена еврейка, а цивилизация Ариев, духовными корнями уходящая в глубь веков.  Мировой Кагал – Глубинное государство  сильно  тем, что оно не видимо для большинства  несведущих в Еврейском вопросе. Война за смыслы идёт на духовном уровне.    Главное оружие Кагала  – расчеловечивание Общества. Отсюда следует, что главным оружием Русского мира является ИДЕЯ создания Человеческой Системы отношений! Я её называю –  Народовластие!  Управление жизнью Общества самими народами – жителями своих  государств, без кагальских посредников.

План по переустройству мира. Кто строит Новый большой Ближний Восток. VIDEO

Вячеслав Матузов и Игорь Шишкин беседуют о том, что его является ключевым моментом в переустройстве Ближнего Востока. Какую цель ставят для себя США и почему этот вопрос напрямую касается всего мира.

Дмитрий Перетолчин и кандидат технических наук Виталий Правдивцев рассказывают о психосферном оружии. В чём сила мировой элиты, какую роль в их господствующем положении играют тайные знания древних. Почему без погружения человека в состояние изменённого сознания им сложно управлять. Как используют кинематограф и другие медиа для программирования мышления и поведения зрителей. Какие негативные последствия имеет искусственное стимулирование мозга. Как в современном мире человека лишают свободы выбора: VIDEO

0 Jagamist