Kes on Vene Inimene?

Filosoofiline mõtisklus vene eneseteadvuse teemal.

Teema on asjakohane, sest praegu korraldatakse igalt poolt agressiivseid rünnakuid Vene maailma – sotsialismisüsteemi vastu, kes on väidetavalt süüdi nendes tegudes, mille on toime pannud Putini režiim.

Ideoloogide – vene maailma vastaste – eesmärk ei ole Putini ja tema võimu kõrvaldamine, vaid venelaste kui peamise jõu lõplik hävitamine, mis takistab globalistidel oma Plaani lihtsalt ellu viia. Putin on selles plaanis osaleja!

VIDEOS inimese öeldu tähenduse sakraliseerumine seisneb Vene Inimese Vaimu noosfäärilises viibimises. Vene kosmism = Hea jõud!
Vene loominguline vaba tahe on palju sajandeid olnud ja on vangis juudi-kristlike dogmade kammitsas, samuti võõras vene vaimule, ilmalikule võimule – kuningatele, alustades Peeter Suurest, aadlikud, valitsus, P – elanikud.

Sajandeid kestnud vene rahva moraalse ja füüsilise orjastamise tulemus avaldub tänapäeval nn õpitud abituse sündroomina. Jah, kõik rahvad, välja arvatud juudid, kannatavad selle sündroomi all, kuid just vene inimesed on eriti vastuvõtlikud sellisele kurjuse jõudude negatiivsele omadusele, kuna ainult vene inimeses on sisemine loov jõud endiselt säilinud, võimeline, nagu NSV Liidu ajastul, eriti aktiivselt avalduma .

Alles sotsialismisüsteemi arengu epohhil hakkas vene kosmism vabanema kitsast orjaruumist, milles vene eneseteadvus oli sajandeid elanud.
Tänapäeval on meie – venelaste – probleem selles, et me vaatame maailma mõtiskleva pilguga. Soovime kõigile head, kuid samal ajal ei püüa me ise seda soovi tegelikkuses realiseerida. Need – oleme mõtisklevad oma saatuse üle olla alati isoleeritud võimest iseseisvalt oma elu juhtida Vene ordu süsteemi kaudu. Me tahame elada sellises Süsteemis, me saame ehitada sellise Süsteemi, kuid sajanditevanuse SVB koorem kaalub siiski üles soovi astuda Esimene Peasamm oma Idee suunas.

Ma nimetan seda Rahva Võimu süsteemiks!
Meid hoiab tagasi kurjuse vägi – Süvariik – teiste Maa rahvaste petmise kaudu, kes on täielikult allutatud kiusatustele kasu saada nõrkade, ausate, kergeusklike arvelt.

Veel kord kordan, et kõigi Alguste Algus on Mõte – Idee!

Minu IDEE – RAHVA VÕIMU teemal – keskmes on soov ühendada need, kes tahavad ühineda ja luua mõttekaaslaste meeskond, kes on suuteline ja valmis levitama Rahva Võimu ideed laiade rahvamasside seas, mis on kümnekordne jõud! Maailma erinevates keeltes, üle kogu maailma!

Ilma Suure Ideeta, ilma inimelusüsteemi ülesehitamise ideeta laaditakse meid – eriti tavalisi inimesi – ilma suurema vaevata olemasolevast kapitalistlikust koonduslaagrist ümber tulevase kastisüsteemi sulatusahju.

Философское размышление на тему Русского Самосознания.

Тема актуальна, поскольку в настоящее время, со всех сторон, осуществляются агрессивные нападки на Русский мир – Систему Социализма, якобы, априори, виновными в тех деяниях, что совершаются путинским режимом . Цель идеологов – противников Русского мира – не ликвидация Путина и его власть, а окончательное уничтожение Русских, как основной силы, препятствующей глобалистам легко реализовывать свой План. Путин – участник этого Плана!

Сакрализация смысла сказанного человеком на видео, кроется в ноосферном пребывании Духа Русского Человека. Русский Космизм = Сила Добра!
Русская Созидательная Свободная Воля на протяжении многих веков была и остаётся заточённой в оковах иудео христианской догматики, а также чужеродной, Русскому Духу, светской власти, – царей, начиная с Петра Первого, вельмож, правительства, П – резидентов.

Результат многовекового морального и физического закабаления русского народа сегодня проявляются в виде так называемого Синдрома Выученной Безпомощности. Да, этим синдромом страдают все народы, кроме евреев, но именно русский человек особенно подвержен воздействию такого негативного свойства со стороны сил Зла , поскольку только в Русском Человеке ещё сохраняется та внутренняя Созидательная Сила, способная, как и в эпоху СССР, проявить себя особенно активно. Только в эпохе развития системы Социализма Русский Космизм стал высвобождаться из тесного рабского пространства, в котором веками пребывало Русское Самосознание.

Сегодня, проблема нас – русских, в том, что мы смотрим на Мир созерцательным взглядом. Мы всем желаем добра, но в то же время сами не стремимся реализовывать это желание в реальности. Т.е. – созерцательно относимся к своей участи быть всегда обособленными от возможности самостоятельно управлять своей жизнью через систему Русского Порядка. Мы хотим жить в такой Системе, мы можем построить такую Систему, но груз многовекового СВБ по-прежнему перевешивает желание сделать Первый Главный Шаг на пути к своей Идее.

Я её называю – Система Народовластие!.
Нас сдерживает обманом сила Зла – Глубинное государство через обман других народов Земли, полностью подверженных искушениям и соблазнам поживиться за счёт слабых, а также, честных, но доверчивых.

В очередной раз я повторяю, что Начало всех Начал есть, Мысль – Идея! В основе моей ИДЕИ – о НАРОДОВЛАСТИИ лежит желание объединить желающих объединиться и создать команду единомышленников, с удесятерённой силой способных и готовых распространять Идею Народовластия среди широких масс населения! На разных языках мира, по всему миру!

Без Большой Идеи, без Идеи построения Человеческой Системы Жизни, нас – особенно простых людей, без особых усилий, легко перезагрузят из существующего капиталистического концлагеря в топку плавильного котла грядущей Кастовой Системы.

0 Jagamist