“Kognitiivsest dissonantsist” kui teist tüüpi maailma Kabali relvast maailma inimeste vastu

Jah, füüsilisel tasandil, igapäevaelus, inimese psüühikaga toimub see täpselt nii, nagu see meem – illustratsioon näitab.

Kuid edasi ei lülitu meemi teksti lugenud inimese teadvus enamasti öeldu sügavale mõistmisele vaid loova mõtteviisiga inimene pöörab tähelepanu sellele, miks teksti autor mõttega lõpuni ei lähe.

Mida on veel vaja lisada, et autori järeldusel kui tema mõttevilja lõpptulemusel oleks loogiline jätk seotuse ahelas sellise elusituatsiooni põhjuse allikaga?

Algpõhjus – miks tavainimene seda teeb, peitub sajandeid vanas õpitud abituse sündroomis, mille on kunstlikult peale surunud Maa nabad – orjad, pärisorjad – kõik sunnitöölised!
Sajandite jooksul on sidemega inimesel välja kujunenud tugev loomarefleks, et järgida vaieldamatult “kiskjate” võimu seadusi. See loomarefleks on paljudes teistes esikohal, kuna see määrab inimese võime ellujäämiseks ühiskonnas püsida. Sellistel inimestel, kellest enamikul puuduvad täielikult oskused oma eluga toime tulla. Sajandeid juhtisid nende elu teised. Toon lihtsa näitena – me oleme vene ja eesti rahvas, suures osas ikka veel orjakoormat kandev, seda kinnitab täna vaimselt teatud ärritajate käitumismotivatsioon oma valitsejatelt.

Järk-järgult lähenege peamisele! Kuidas saab inimkond end lõplikult kaitsta sellise – Maa naba relva – mõju eest inimteadvusele?

Vaata! Peaaegu kõik rääkivad pead, isegi need, kes pole rahul võimude tegevusega seoses eluolu halvenemisega oma riigis, seavad probleemi lahendamise küsimuse ainult oma isikliku kasu positsioonile! Opositsioonierakonnad – selleks, et ise küna juurde pääseda, opositsiooniühendused – “kõrgliigasse” murdmiseks, “opositsioonilised” blogijad, kes on toitunud süsteemiinimeste lubadustest neid mitte puutuda – toituvad tõesti oma imetajate/tellijate annetustest. Kogu süsteemne toiduparasiitide kategooria, aga ka enamik “äratuskelladest”, mis ainult ärkajate teadvust uinutavad, toituvad õpitud abituse sündroomist – enamiku inimeste teadmatus oma elu iseseisva juhtimise võimalusest!

MITTE ÜKSKI “ÄRATUSKELL” EI RÄÄGI KÕIGE TÄHTSAMAST – PEAMISEST ALTERNATIIVIST KÕIGE TOIMUVALE! RAHVA VÕIMUST – KUI AINSAST VÕIMALUSEST VÄLJUDA PROBLEEMIDE LABÜRINDIST, KUHU MAAILMA KABAL ON KOGU INIMKONNA AJANUD!

Kordan veel kord: – lihtsast keerukani – keerulisest lihtsani! Inimteadvuse õige töö tegevusjada küsimuse lahendamise suunas – probleem saab alguse Mõttetööst. Mõte genereerib idee, idee moodustab teooria selle rakendamiseks praktikas. Teooria muutub praktiliseks kogemuseks ning katse-eksituse tulemusel tekivad teadmised ja oskused. Teadmised ja oskused paljastavad inimkonna võimaluste täieliku potentsiaali minna otsest teed Looja programmilise Ülesande – Eesmärgi saavutamise – poole!

Eesmärk on kogu inimkonna võimalus ületada Maa ruumi piire!

Tänapäeval tuleks selliste sammude evolutsiooniliseks edenemiseks lõpptulemuse suunas levitada ideed luua demokraatia süsteem, süsteem inimelu juhtimiseks kõrgelt arenenud isiksuste poolt!
Inimteadvuses õigete toimingute juhtimine – probleemi lahendamise suunas – on sügav ja omaette teema.

Nüüd vastupidises järjekorras.

Maailma Kabali eesmärk – minna ise Maa ruumist kaugemale. Nad lahendavad sellise ülesande, dehumaniseerides inimeste teadvuses kontrollitud kaose – sõdade, valeepideemiate, valede majandusprobleemide – kaudu.

Elu teoreetikud turumajanduses. Tehisintellektiga elus kujuneb õpitud Abituse sündroomi kandjate peas hirm kõigi väljakutsete ees – ähvardustega.

Hirm tekitab ainult loomaliku ettekujutuse, kuidas nende ohtude eest põgeneda. Ainus, mida selline idee võib tekitada, on mõte nõustuda Jõu tingimustega.

Järeldus. Paljud opositsioonilised “rääkivad pead” paljastavad selgelt olemasoleva Võimusüsteemi juhtimise parasiitliku olemuse. Oma kõne lõpus nad aga ei tõstata Süsteemi asendamise teemat vastandlikuga. Tea, et seisad silmitsi olemasoleva inimvaenuliku Süsteemi järjekordse järgijaga, kes soovib selles vaid lappida ilmselgeid inimvaenulikkuse ilminguid!

Ringi vaadates ei näe te tohutu infovoo hulgas kohe teavet olemasoleva maailmakorra tõelise alternatiivi kohta. See tähendab, et Süvariik on olemas ja juba juhib infovooge neile sobival viisil! Igasugune sõnakuulmatus ja vastupanu Süvariigile ei anna midagi tõeliselt positiivset!

Süsteemi liuväli muserdab kõiki.

Mis tegelikult takistab Süvariigil oma Ülesannet täitmast, on vaid enamuse Maa inimeste soov minna oma inimliku teed kaudu harmoonilisse tulevikku!

Rahva Võimu ideed levitavate inimeste vastu pole seadusi. Levitage seda nende seas, kes pole sellest isegi kuulnud! Kollektiivne teadvusetus on süvariigi pooldajate poolt selgeks saanud. Rahva võimu idee laialdane levitamine aitab ka meil, nende plaani vastastel, ühendada enamiku tavainimeste kollektiivse alateadvuse meie inimliku eesmärgiga!

Про “когнитивный диссонанс”, как ещё один  вид  пси – оружия мирового Кагала против людей мира.

…Да, на физическом уровне,   в быту, с психикой человека происходит именно так, как   показано  в этой  мем – иллюстрации.

 А вот далее,  сознание человека, ознакомившегося с текстом мема, в большинстве случаев,  не переключается  на глубокое  осмысление сказанного.  Лишь   созидательного склада ума человек  обратит внимание на  то, что  не досказано  мыслью  автора текста.  Что надо ещё добавить  для того, чтобы  Вывод   автора, как законченный результат  плода его мысли, имел и логическое продолжение в цепочке взаимосвязи с истоком причины возникновения подобной  жизненной ситуации?     

       Первопричина –  почему среднестатистический человек так поступает, кроется во многовековом Синдроме Выученной Безпомощности , искусственно  навязанном  Пупами Земли  – рабам, крепостным –  всем подневольным!

         За столетия у подневольного человека выработался стойкий  животный  рефлекс на  безпрекословное  исполнение  законов  Власти “Хищников”.  Этот  животный Рефлекс стоит на первом месте в ряде других, поскольку он определяет   уровень возможности  человека оставаться и  пребывать  в социуме, для того, чтобы выжить.   У таких людей, коих большинство, напрочь отсутствуют навыки управления собственной жизнью.  Веками, их  жизнью  управляли другие. Как близкий для понимания  пример –  мы – русский и  эстонский  народ, в большинстве своём, до сих пор несущий на себе бремя раба, ментально  подтверждаемый, сегодня,   поведенческой мотивацией на те или иные раздражители  от своих  правителей.  

       Постепенно  подхожу к Главному!  Как Человечеству, раз и навсегда,  можно обезопасить себя от воздействия  на Человеческое  Сознание такого  Пси – оружия  Пупов Земли? 

         Смотрите! Практически все говорящие головы, даже со стороны не довольных  действиями Властей в отношении ухудшения жизни в своих странах, ставят вопрос решения проблемы на позицию  только своей  личной выгоды!  Оппозиционные партии – чтобы самим добраться до кормушки, оппозиционные  объединения – чтобы пробиться в “высшую лигу”,  “оппозиционные” блогеры, подкармливаемые  обещаниями системщиков   их не трогать –  реально  подкормиться  от донатов  своих лохов -подписчиков.   Вся  системная   категория Пищевых паразитов, а также большинство “будильников”, лишь усыпляющих сознание просыпающихся,  кормится за счет  Синдрома Выученной Безпомощности – невежества  большинства людей в возможности самостоятельного   Управления своей Жизнью!   

    НИ ОДИН “БУДИЛЬНИК” НЕ ГОВОРИТ О САМОМ ВАЖНОМ – О  ОСНОВНОЙ  АЛЬТЕРНАТИВЕ ВСЕМУ ПРОИСХОДЯЩЕМУ! О НАРОДОВЛАСТИИ – КАК ЕДИНСТВЕННОМУ ПУТИ ВЫХОДА ИЗ ЛАБИРИНТА ПРОБЛЕМ, В КОТОРЫЕ  ЗАГНАЛ МИРОВОЙ КАГАЛ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО! 

          Ещё раз повторяю: –  От простого к сложному – от сложного к простому! Последовательность действия  правильной работы  Человеческого Сознания в направлении решения вопроса – проблемы начинается с  работы Мысли.  Мысль порождает  Идею , Идея  формирует  Теорию для её реализации на практике.   Теория переходит в  практический  опыт и, в результате проб и ошибок,  появляются Знание и Умение.  Знание  и Умение раскрывает весь  потенциал возможностей Человечества  идти прямой дорогой  к программной Задаче Создателя –   к достижению  Цели! 

        Цель – возможность  всего Человечества выйти   за пределы   пространства Земли!  

       Сегодня, в помощь, для  эволюционной поступательности таких шагов к конечному Результату,  должна распространяться Идея о создании Системы Народовластие, Системы Управления  Человеческой Жизнью Высокоразвитыми Личностями! 

      О последовательности действия правильной работы Человеческого Сознания в направлении решения вопроса – проблемы –  глубокая и отдельная тема. 

       Теперь в обратной последовательности.

Цель мирового Кагала – выйти за пределы пространства Земли только им.   Такую Задачу они решают путём расчеловечивания Сознания людей  через Управляемый Хаос –  войны , лже эпидемии, лже экономические проблемы. Теоретики  жизни в рыночной экономике,  в жизни с  Искусственным  Интеллектом формируют в сознании  носителей Синдрома Выученной Безпомощности  страх перед всеми вызовами – угрозами. Страх порождает лишь животную идею, как спастись от этих угроз, Единственное, что может породить такая идея – мысль согласиться и принять условия Власти.

       Вывод. Многие  оппозиционные  “говорящие головы”, ярко раскрывают паразитарную суть управления существующей  Системы Власти. Однако, в окончании  своего  выступления  они не поднимают  тему  о замене Системы на  противоположную ей.  Знайте, что перед вами выступает  очередной  адепт существующей  античеловеческой Системы, желающий лишь подлатать в ней явные проявления античеловечности!  

    Оглядываясь  вокруг, вы не увидите сразу  среди огромного потока информации, информацию о Реальной Альтернативе существующего мироустройства. Это означает, что Глубинное государство существует и уже управляет информационными потоками так, как им выгодно!  Любое неповиновение и сопротивление Глубинному государству ничего  реально позитивного не даст!  Каток Системы раздавит всех.   Что  реально не даст  Глубинному государству  выполнить  свою Задачу, так только желание большинства людей Земли идти Своим –   Человеческим Путём в Будущее!   

       Против людей,  распространяющих  Идею Народовластия нет законов.  Распространяйте  Её  среди тех, кто даже и не слышал о Ней!  Коллективное – безсознательное освоено адептами Глубинного государства.   Широкое распространение Идеи Народовластия поможет и нам, противникам их Плана ,  подключить коллективное безсознательное  большинства простых людей, к нашей –  Человеческой Цели!

0 Jagamist