Kommentaar Eesti filosoofiadoktori Jevgeni Golikov intervjuu kohta

Eesti ühiskonnategelane, filosoofiadoktor ja sotsioloog Jevgeni Golikov puudutas Oleg Besediniga antud intervjuu lõpus ka juudiküsimust.

“Sa ei saa alahinnata panust vene kultuuri, vene teadusesse, mille juudid andsid. Sellest mittemõistmine tähendab elus palju arusaamatusi. Ja kui ei saa aru, siis ära tule ekraanile rääkima oma rumalusi.” – Jevgeni Golikov.

Seda ütles mees, kes ise ütles, et oli valmis oma tõekspidamiste eest isegi surema.

Mul ei ole doktorikraadi ega poliitilise tegevuse kogemusi, mis doktoril on, järelikult olen tema arusaamise järgi tõenäoliselt samasugune võhik, kes nagu härg portselanipoes tahab jõuda selleni, et tahaks vaidlustada tema elujaatava teesi – “tõelise vene intellektuaali” positsiooni.

Umbes 1 minut juudi teemast 80-minutilises teemas – Venemaa siseministeeriumist Eesti peaministri K. Kallase tagaotsitavate nimekirja kandmine – muutis süžee semantilist sisu täielikult. Keegi ei tõmmanud filosoofi keelt, seega on täiesti arusaadav, et soov juutide kohta sõna sekka öelda oli loomulik. Ainus, mis ei tundunud loomulik, oli tema väide – kelle abiga saavutati edu vene kultuuris ja teaduses.

Juba enam kui 30 aastat postsovetlikus ruumis on inimestesse juurdunud usk, et ajaloolised sündmused kulgevad loomulikul teel, kuni tänapäevani, muutes süstemaatiliselt selle elanike traditsioonilist elukeskkonda. Ja nii tekkis loomulikult arsti veendumus, et ilma juutideta poleks sajanditevanust vene kultuuri ja teadust eksisteerinud.

Teise inimese pähe on ikkagi võimatu pääseda, seega eeldan, et kui arst rääkis juutide kurikuulsast panusest vene kultuuri ja teadusse, pidas ta silmas ainult sotsialistliku mineviku ajastut. Jah, nende juutide nimekiri, kes andsid olulise panuse sotsialismi ideoloogia populariseerimisse, on pikk. Kuid see ei ole juudi identiteedi olemuse olemus, vaid selle keskkonna – NSVLi piirides domineerinud ideoloogia – mõju sellele.

Isegi kolmekümnest aastast piisab, et veenvalt tõestada, et just juudid on need, kes pärast sotsialistliku süsteemi hävitamist hävitavad vene kultuuri ja teadust. Elutingimused kapitalistlikus keskkonnas sundisid juute muutma oma suhtumist sotsialistlikusse ideoloogiasse. Nüüd pole enam juute, kes panustavad vene kultuuri ja teadusesse. Kõik näevad, kuidas kõiki venelasi hävitatakse ja kes seda teeb. Nagu Golikov ütles, siis kasutan tema sõnu nüüd ise ja öeldes talle: “Sellest mittemõistmine tähendab elus palju arusaamatust. Ja kui sa aru ei saa, siis ära tule ekraanile ja ära näita kõigile oma rumalust.”

Intervjuu:

0 Jagamist