Leidkem ühine taotlus, mis meid liidab ja õnnelikuks teeb!

Olen tohutult tänulik Eesti Circle of Light nimelise palvegrupi eest! See on aidanud murda vahepeal tabuteemaks kujunenud usuga seonduva eksiarvamusi, mis on takistanud tunda elust rõõmu, kogeda imelist tingimusteta armastust.

Olen mõtisklenud, mis võiks olla alternatiiv, aga tõe otsijana ja detailide fännina ei suudaks pikalt leppida ebakõladega/ebamäärasustega, mida lihtsalt korrutama ei tihka (nt seesama, et Jeesus lunastas patud) või et pean kogetu rangelt sobitama “kogukonna traditsiooniliste reeglite” järgi.

Usun, et nö lumehelveste kordumatuse fenomen kandub ka inimestele. Igaüks on omamoodi ja sellel on teatav võlu ja jätkusuutliku kooseksisteerimise eelduseks, et inimesed jõuavad sisult ühtse taotluseni (mida isegi ei ole vaja sõnastuse osas 100% täpsusega kivisse raiuda) – kogetu järgi oskan hetkel sõnastada järgnevalt: liikuda Jumalale lähemale ja saada järjest enam täidetud Jumaliku armastusega.

Minu meelest just see ongi fantastiline, et viise seda teha on lõpmatul hulgal. Kes loeb Piiblit, kes võtab vastu (ja jagab) vaimumaailma sõnumeid, kes on lihtsalt heaks eeskujuks teistele oma aususe ja lihtsa / laheda olemise poolest, kes teeb asju kirglikult, teisi kahjustamata ja heldelt jagades.

Elu on imeline. Kõikidest takistustest saab õppida ja veel osavamana edasi liikuda, ikka Jumalale lähemale, ikka tingimusteta armastuse kogemise ja jagamisele väele lähemale.

Mul on kange tahtmine rõhutada, et Jeesuse ajal polnud kirikuid, Piiblit. 

Keegi ei pea millestki sellisest sõltuma. Ka isikukultus on miski, mis varem või hiljem osutub takistuseks. Tähtis on armastusest lokkav hoiak, hea mõtteviis, hea palve, hea sõna, ja kõike seda võib ka suuliselt edasi kanda. (NB! Kohe ei peagi olema ideaalne.) Kõik materiaalne on boonuseks ja abivahendiks ja selle külge klammerdumine toob kaasa liigseid pingeid.

Inimese hingeseisund ei tohiks olla mõjutatud sellest kui ta nt Piiblist ilma jääb. Jah on kahju, aga see ei ole põhiline ju – just sellist sõltumatust ja väge väärtustan nii väga.

Ma soovin, et võimalikult paljud märkaksid selliseid nüansse ja saaksid seeläbi vabamaks, julgemaks, veelgi imelisemateks käesoleva hetke loojateks, tegutsedes Jumalaga harmoonias, väärtustades teineteise ande ja elades tänulikkuses ning tundes tingimusteta armastuse piiritut väge ja olles avatud imede kogemisele. Just nii saavad teoks kõik tegevused, mis aitavad kõigel heal aset leida ja mis välistavad halva võimutsemise.

Rääkides vastutusest, siis ükski “suur liider” ei hukanud suurt hulka inimesi, vaid halb juhtus nende läbi, kes lihtsalt kuuletusid ja väärtustasid midagi muud selle asemel, et valida armastava hingeseisundi toetamist.

Head hea loomist ja jagamist kõigile!

0 Jagamist