LGBT ja inimrassi ellujäämine

Seda videot on TikTokis juba üle miljoni vaadatud. Kasahstani MMA president räägib LGBT st ja inimese eksisteerimisest. Vene keeles ja esimeses osas vaidleb üks blond naine (LGBT pooldaja?) talle vastu ja ütleb: “Teie(ehk siis normaalsete inimeste) aeg on läbi ja nüüd on nende aeg(LGBT)”.

Kasahstani MMA president räägib LGBT st

Kommentaator: “Ma ei häbene seda avaldada tekstivigadega. Olen uhke, et selle avaldasid ja jagasid tavalised inimesed. Lugege kommentaare TikTokis selle video all. On ju olemas tegelikult adekvaatsemaid normaalseid inimesi.

Miks ei räägi ükski ametnik ja saadik tõtt probleemist, mis hävitab meie riiki, meie peresid, meie laste, meie ühiskonna ja inimrassi tulevikku? Jah, sest ametnikud ja poliitikud ei ole rahva hääl. Nemad on nende hääl, kes nad sinna tõid ja toolile panid ning seda teemat lobitakse valitsuse kõrgeimal tasemel. See on maailmaühiskonna globaliseerumise kõige olulisem osa.
Sellest ka tund “Globaalsed kompetentsid”, mida tutvustati alates viiendast klassist. Huvi korral vaadake oma laste koolikava.

Minu esinemisest saates “On väljapääs” on möödas juba 8 aastat. Seda programmi pole enam, isegi seda telekanalit pole enam. KUID ON VÄLJAPÄÄSE!
Ja meie, mu kaasmaalased ja mõttekaaslased kogu maailmast, peame selle väljapääsu leidma!

Minu arvamus selle kõige kohta:

Esialgu – loodus varustas kõiki Maal elavaid olendeid Loova Energiaga! Selline Energia aitab kaasa inimese võimete piiride avardumisele täiustuda Kogemuste, uute Teadmiste tulekuga, ….

AGA!!! Maal on monopoolne JÕUD – KAPITALISM ja selle Ideoloogia – mis on sunnitud inimestes Inimese Loometeadvust alla suruma! Sunnitud, sest vastasel juhul, nagu Ashkenazi juut G. Gref ütles, on tarkade inimeste juhtimine võimatu.

Siin on VÕTI, et mõista, kus on VÄLJAPÄÄS.
Väljapääsu leidmise raskuse probleem seisneb selles, et oleme inimesed, samasugused loomad nagu teised imetajad, mis tähendab, et nagu iga elusolendi puhul, peame ka meie kõhtu toiduga täitma. Selle “Achilleuse kanna” eest ja hoidke meid, kes monopoolset kapitalismi süsteemi kontrollivad.

Tegelikult on sellest olukorrast väljapääsuks isegi kolm võimalust: Esimene on loobuda täielikult toidust, et mitte alluda kapitali seadustele (tähendab nälga surra); teine ​​on luua alternatiivsed elu toetavad süsteemid (see tähendab piina pikendamist, kuni kapitalismi mürk sellesse elupaika tungib. See juhtus NSV Liiduga); kolmas on Maa elu juhtimine kõigi rahvaste poolt, iseseisvalt, vahetult, ilma vahendajate – parasiitideta!

Suurim IDEE, mida väärib Enamik maailma inimesi hakkab TEMA ümber koonduma!
Esimesed kaks võimalust maailma mastaabis väljapääsu leidmiseks ei ole väga keerulised, eriti kuna globalistid ise aitavad esimest, kuid KOLMAS ei nõua inimestelt mitte ainult oma Loomeenergia ühendamist, näiteks väljaminekut massimeeleavaldustele, vaid ka õppida mõtlema kontseptuaalselt nagu inimene – planeedi Maa peremees!

Ja alustuseks on vaja, ei rohkem ega vähem, koguda oma järelejäänud tahe rusikasse, leida aega enesearenguks – juhtimisteadmiste ja “juudiküsimuse” tundmise omandamiseks! Alles pärast seda otsige üles sarnase mõtlemise ja suhtumisega inimesed, püüdke nendega luua mõttekaaslaste meeskond, seejärel moodustage IDEE ümber meeskond, kus on samasuguse Teadvusega tavainimesed, kes pole suurest poliitikast võhikud. Rahva Võimu IDEE toetajate arvu suurendamise protsessis haarata enda kätte kontroll ühiskonna üle esmalt oma elupiirkonnas ja seejärel koguriigis ja hiljem kogu maailmas.

Kui keegi räägib ainult vajadusest midagi teha, aga ei räägi konkreetselt tegevusplaanist, siis tea, et see inimene juhib sind esialgu ninapidi.

Kui keegi räägib ja on juba midagi selles suunas tegema hakanud, siis pole ka see veel kindel, et tema kontseptsioon on suunatud konkreetselt Rahva Võimu IDEE ülesehitamisele. Kui sellised liidrid vaikivad juudiküsimuse tähtsuses ja ei levita seda massidele, muutub see samaks “rehaks”, mida ründasid mineviku loomingulised idealistid.

Meie inimlooma olemust saab võita ainult meie enda inimmõistus! Globalistid ei lase tal mingil juhul ärgata, surudes asjatundlikult maha katsed maokontseptsiooni mõju kaudu – inimese sõltuvus rahast – ainus viis tänapäeva maailmas ellu jääda.

RAHVA VÕIMU süsteemis hakkab kogukondliku elu juhtima inimesed ise – Kõrgelt Arenenud Isiksuste Selts! Jah, moodsa ideoloogilise prügimägede kõrguselt tundub uskumatu, et seda on võimalik saavutada, aga see rämps on loodud meie toetusel, meie poliitilise teadmatuse tõttu, sajanditepikkuse õpitud abituse sündroomi tõttu!

Näiteks lugeja reaktsioon minu järgmisele pöördumisele. Parimal juhul meeldib see kellelegi. Mitme aasta jookusl teemale reageeritud sisuliselt vaid viis korda. Jälgin avalikku arvamust veebis ja näen, et tuhandete ajaveebipidajate seas levitavad Rahva Võimu ideed – kui ainsat väljapääsu – vähesed.

Selgub, et mida kaugemale ühiskond jätkab “juudi” teema vaigistamist, teemat kaasaegse kapitalismi mõjust ühiskonna elule eesotsas Rothschildi ja Co juudi klannidega, seda lähemale jõuab ” väljumine” ….. kapitalismist kastisüsteemi.

ЛГБТ и выживание человечества

Этот ролик набрал уже миллион просмотров в тик-токе. Мне не стыдно его публиковать с ошибками в тексте. Я горжусь тем, что его смонтировали и пересылают обычные люди. Почитайте комментарии. Ведь адекватных нормальных людей реально больше. 

Комментатор: “Почему же никто из чиновников и депутатов не говорит правду о проблеме, которая уничтожит нашу страну, наши семьи и будущее наших детей? Да потому что они не являются голосом народа. Они голос тех, кто их туда привёл и посадил в кресло, а эта тема лоббируется на самом высоком правительственном уровне. Это важнейшая часть глобализации мирового общества.

Отсюда же и урок “Глобальные компетенции”, который ввели уже с пятого класса. Загляните ради интереса в расписание своих детей.

Уже 8 лет прошло с этого моего выступления на передаче “Выход есть”. Передачи уже этой нет, даже телеканала этого нет. НО ВЫХОД ЕСТЬ!

И этот выход должны найти мы с вами, мои соотечественники и единомышленники со всего мира!

Мой взгляд на всю эту ситуацию:

Изначально –  Природа наделила всех живых существ на Земле  Созидательной Энергией!  Такая Энергия и способствует расширению границ человеческих возможностей совершенствоваться,  с приходом Опыта, новых Знаний, …. НО!!! Существует на Земле СИЛА –  КАПИТАЛИЗМ  и  её Идеология, которая вынуждена подавлять в людях Человеческое Созидательное Сознание! Вынуждена потому, что,  иначе, как говорил  еврей ашкеназ Г. Греф – умными людьми управлять будет невозможно. 

         Здесь и находится КЛЮЧ к пониманию, где – ВЫХОД. 

         Проблема с трудностью поиска Выхода в том, что мы – люди, те же животные, что и другие млекопитающие, а значит, как и любые живые существа нуждаемся в наполнении своего желудка пищей.   За эту “ахиллесову пяту”  и держат нас  те, кто монопольно управляет Системой Капитализма. 

По сути,   есть даже три варианта выхода из сложившейся ситуации. Первый – отказаться от еды совсем, чтобы не подчиняться Законам Капитала ( значит, умереть с голоду), второй – создавать альтернативные пространства жизнеобеспечения  ( значит продлить свою агонию, до тех пор, пока  яд Капитализма не проникнет в эту среду обитания. Так случилось с СССР).  Третий – Управление Жизнью Земли всеми народами, самостоятельно, напрямую, без посредников – паразитов!  

          Самая Большая ИДЕЯ, достойная того, чтобы Большинство людей мира  начали  сплачиваться  вокруг НЕЁ ! 

       Первые два варианта поиска выхода, в глобальном масштабе,  не очень сложные, тем более, глобалисты сами помогают в первом, но ТРЕТИЙ требует от людей не только объединить свою Созидательную Энергию, например,  выходить на массовые протесты, но и  научиться мыслить концептуально, как Человек – Хозяин планеты Земля! 

  А для  начала  требуется, ни много , ни мало,  собрать свою оставшуюся волю в кулак,   найти  время для  саморазвития – получения управленческих Знаний, и знаний  “Еврейского  вопроса”! Только после этого искать таких же,  пытаться   создавать с ними команду  единомышленников, затем формировать вокруг ИДЕИ команды единомышленников   такое же Сознание  и  простым людям,невежественным  в большой политике.  В процессе  увеличения численности сторонников ИДЕИ Народовластия, перехватывать управление социумом, сначала  на местах, а затем и в государстве. 

       Если кто-то разглагольствует только о необходимости что-то делать, но не говорит о  конкретике, знайте, этот человек, изначально, водит вас за нос.

      Если кто-то говорит и уже что-то начал делать  в этом направлении –   не факт, что его концепция  направлена именно на построение Общества Народовластия.  Замалчивание такими лидерами важность значения Еврейского вопроса  для  быстрого продвижения ИДЕИ в массы, обернётся теми же “граблями”, на которые наступали созидательные идеалисты прежних времён. 

      Нашу человеческую Животную  сущность может победить только наш же Человеческий Разум! Глобалисты  всеми силами не дают ему пробудиться, грамотно подавляя попытки через воздействие на него Желудочного Концепта – зависимости человека от денег – единственной возможности выживания в современном мире. 

     В Системе НАРОДОВЛАСТИЕ всей жизнью Общества будет управлять  сам народ – Общество Высокоразвитых Личностей! Да, с высоты гор современного идеологического  хлама, кажется невероятным, что этого можно достичь, но этот хлам  создан при нашем попустительстве,в силу нашего политического невежества, в силу многовекового Синдрома Выученной Безпомощности!   Как пример, читательская  реакция на очередное моё обращение. В лучшем случае, кто-то поставит  лайк. За несколько лет  отозвались, по существу вопроса,   лишь пять раз. Я мониторю общественное Мнение в Сети и вижу, что среди тысяч блогеров, ИДЕЮ Народовластия – как реальный Выход, распространяют единицы.  

      Получается, что чем дальше Общество будет продолжать замалчивать “Еврейскую” тему, тему влияния современного Капитализма на Жизнь Общества, возглавляемого еврейскими кланами Ротшильда и Ко,  тем ближе будет и “выход” ….. из Капитализма в Кастовую Систему.

0 Shares