Lihtsast keeruliseks – keerulisest lihtsani

Uudishimuliku meele jaoks peaks olema selge, et kontseptuaalne jõud on kõikvõimsuse idee elutu vorm, mis on koondunud nende mõtetesse, kes kujutlevad end Maa nabadena.

Oma jutuga tahan avada tavainimeste silmad sellele, mis kõigil juba silme ees on, kuid enamik inimesi paraku lihtsalt ei pööra sellele tähelepanu.

Teema – millel puhkab maailma võim ja see parasiitjõud, saame meie, maailma rahvad, oma õlgadelt heita.

Esitan juba lugejatele küsimuse: Miks ei käitu enamus maakera inimestest pikka aega vastavalt neile Looduse poolt antud inimmõistuslikult? Näib, et Meie, Inimesed, oleme kõrgeimad intelligentsed olendid Maal, kuid me ei saa ikkagi hakkama loomaga, eriti karjainstinktiga!

Püüan lihtsate sõnadega selgitada, miks mineviku sotsiaal-majanduslikud moodustised ja eriti olemasolev kapitalistliku süsteemi ajastu ei aidanud kaasa inimlike tingimuste loomisele kogu inimkonna jaoks.
MAO KONTSEPTSIOON!!! – see on inimese loomalik sõltuvus sunnitud vajadusest osaleda inimteadvuse sotsiaalses kohanemises kunstlikult loodud negatiivsete elutingimustega. Need tekivad kitsa isikute ringi monopoolsest õigusest dikteerida enamusele sellised tingimused oma kehtestatud õiguste ja seadustega. Lihtsamalt öeldes võib öelda, et kõik, sealhulgas kaasaegne kõige keerulisem maaelanike elukorralduse struktuur, mis on ehitatud Maa nabade poolt ja mis põhineb homo-sapiensi ühel banaalsel füsioloogilisel vajadusel täita oma kõht toiduga!

Pärast oma uurimistöö argumentide ülevaatamist sellele küsimusele vastamise suunas on lugejatel palju lihtsam leida ise vastus mõnele teisele küsimusele – miks peaks meie Elu olema teistsugune, mitte samasugune nagu enne ja mitte samasugune nagu täna. Isiklikult ei saanud ma sellele ja teistele sarnastele küsimustele vastust otsides pikka aega aru, kuidas inimkonnale on antud ema. Looduse kõrgem mõistus käitub võrreldes teiste maiste elusolenditega mitte inimese, vaid looma moodi?

Võrdlen oma otsingumeetodit teatud teadlase suunaga, kes uurib skrupulaarselt sisemist elu toetavat süsteemi, nn Maa elupuud. Liikudes alt üles, selle juurtest, tüvest ja siis mööda oksi – edasi-tagasi, liikusin aina kõrgemale ja kõrgemale, kuni jõudsin selle päris tippu. Loomulikult ei piisa lõpliku Tõeni jõudmiseks minu subjektiivsest lühikesest uurimisajast. Kuid isegi 15 aastat kestnud hoolikat inimestevaheliste inimsuhete probleemi uurimist sai mulle selgeks, et – Peamine asi, millele põhineb kontseptuaalse jõu – selle maailma kontrollistruktuuride – paremus ülejäänud Maa inimeste ees on.

Mul ei ole eriharidust, justkui stereotüüpselt kinnitades, et koolilõpetaja sõnadesse saab rohkem usaldada kui näiteks omakasvatatud kõiketeadjasse. Sellegipoolest loodan, et lugejatel on palju huvitavam tutvuda süsteemivastase vaatenurgaga, eriti inimesel, kes on pikka aega aktiivselt levitanud ideed ehitada üles teine süsteem – Rahva võim.

Olen veendunud, et inimeste elu Maal muutub paremuse poole, kui maailma riikide rahvad võtavad oma elu juhtimise enda kätte! Rahva Võim süsteem – parim alternatiiv kastisüsteemile – NWO!
Peamine tingimus sellise Suure Idee elus elluviimise alustamiseks on teadmised ja oskus mõista juudi küsimust! Nendele Teadmistele tõsist tähelepanu pööramata hakkavad inimesed ikka ja jälle ainult kassipraadi küpsetama.

Üldiselt on minu arvates maailma energiahaldusskeem, see sama “püramiid”, isegi tänapäeval väga lihtne, see näeb välja selline:
Esimene ülemine tase – kontseptuaalne jõud – (“Maa nabad”, peamiselt juutide klannid)
Teine tasand on Kontseptuaalse Jõu Ideoloogia – “Mao mõiste” (inimkonna teadvuse juhtimine läbi loomsete instinktide, läbi “toidu” – raha. Inimkonna Teadvuse looma tasandil hoidmise jätk)
Kolmas tasand on “juutide küsimus” – poliitilised juhid, just nende seaduste otsuste otsesed täideviijad – tendentsid, mida propageerivad “Maa nabad”. (Inimesed on kosmopoliidid, individualistid, enamasti juudid, kes on ajalooliselt pikka aega elanud ilma oma riigita, seetõttu on parem kui rahvad – mullainimesed, kes saavad endale “toidu” – raha ellujäämiseks. Neid määrab kohalikesse võimudesse maailma Kabal.)
Neljas tasand on rahvad – mullainimesed, sealhulgas tavalised Iisraeli juudid, kes usuvad naiivselt, et nende territoorium on eriline. Maa nabade jaoks on see juutide kategooria Iisraeli kuivad oksad. Kõrgemate prioriteetide puhul neljas tase = tooraine – tarbekaubad.

Mõne võim teiste üle on üles ehitatud primitiivsele “mao” dogmale. Esiteks võib inimene surra mitte sõja, haiguste või loodusõnnetuste, mitte vanaduse, vaid nälja tõttu, ainsa PÕHJUSE tõttu, mille igaüks saab erinevalt teistest kõrvaldada, kui ta nõustub talle andjate reeglitega: “toit” – töökoht, pension, hüvitised jne. !

Ühe Maa naba – Rothschildi – kindral Henry Kissinger ütles: “Kes kontrollib toitu, omab kontrolli inimeste üle, kes kontrollib energiaturge, kontrollib riike, kes kontrollib raha, sellel on kontroll kogu maailma üle.”

Niisiis. Keegi ei saa ümber lükata tõsiasja, et inimeste sajanditepikkused suhted loomade tarbimissüsteemis – maokontseptsioonis on alati üles ehitatud iga indiviidi isiklikule võimalusele ja võimele saada oma kõrge kvaliteedi jaoks võimalikult palju tingimusi, hästi toidetud elu. Ka loomamaailmas tekivad sellised tingimused mitte ainult üksikisiku, vaid kogu karja – karja – ellujäämise vajaduse tõttu. Seega muutub füüsiliselt tugev inimene aina paremaks ja valitseb alati nõrkade üle. Nende riikide “võim” on inimsuhetes alati toiminud “füüsiliselt” tugeva indiviidina ja tänapäeval on juudi “sügav riik” selle võimu endale allutanud. De facto on praegusel üleminekuajal armee ja politsei veel riikide nukuvalitsuste “lihased” ja “kihvad”, kuid juba maailma Kabali valitsemisinstitutsioonid on taltsutatud “kihvade” “Knutiks”.

Kuidas mao mõiste “töötab” päriselus homosapiens – primaatide eraldumine?
Mida tugevam on “pakk” – riik, seda rohkem on karja juhil (võimul) esmaseid õigusi. Karja enda jaoks on juhti ja tema poliitikat edasise toetamise tegemisel määrav nende juhi (võimu) tugev positiivne mõju oma karja (riigi) headele elutingimustele. Ja kui selline juht (võim) ajab ekspansioonipoliitikat teiste karjade – osariikide, seda nõrgemate – suhtes ja vallutab need, siis on tema alamatel parema “toidu” ootusest veelgi suurem isu.

Seetõttu pööravad lääne ideoloogia maade inimesed ka tänapäeval instinktiivselt nagu loom tähelepanu sõjalisele ja majanduslikule agressioonile – oma juhtide laienemisele võõrastele aladele, kui isiklikule võimalusele iseendale – indiviidile, kus elada külluses teiste arvelt.

Hea näide on Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika riikide rahvad, endise sotsialistliku leeri maade, eelkõige Venemaa Föderatsiooni rahvad, kes on lüüa saanud ja seetõttu asjata andnud oma territooriumid ja nendelt rikkalikke looduslikke ressursse, mida lääne kiskjad rüüstavad. See on selge, miks kõigis neis riikides elavad inimesed, nende rikkuste omanikud, palju halvemini kui läänemaailma inimesed. Siit on selge, miks turumajandusega riikide inimesed või õigemini nende kõrgem, jõukas keskklass – üksikisikud ja veelgi enam võim ei ava silmi ülejäänule teiste riikide rahvastele, leinale, vaesusele ja kannatustele. Arusaadav on ka alluvate riikide marionettvõimude “loomalik” poliitika oma alamate suhtes.

Nii “töötas” maokontseptsioon kapitalistlikus maailmakorras pikka aega. “Töötas” on minevikuvormis, sest Deep State on oma piirjooned juba näidanud ja tema Plaan uue maailmakorra loomiseks on paljudele nähtavaks saanud.

Olulised muutused Maa inimeste elu toetamise süsteemis “toiduga” läbi Mao-kontseptsiooni hakkasid toimuma hiljuti, pärast sotsialistliku süsteemi hävitamist. Mis kõige tähtsam, sai selgeks, kes tegelikult inimkonda valitsema hakkas, samuti selgus, kuidas seda tehti.
Maa nabade plaanidele on väga raske vastu seista. Lõppude lõpuks on nende peamine abiline meie “looma” teadvuses.

Juba 33 aastat on Maa elanikele agressiivselt peale surutud postulaate, mis on inimloomusele täiesti võõrad. Rohkem on neid, kes järgivad pimesi globalistlikku suundumust. Vähem on neid, kes jäävad maatriksmõtlemise raamidest välja, keda “näljahäda” ära ehmatada ei suuda.

Vaid suurepärane Inimidee päästab ja säilitab inimestes inimmõistuse!

Levitage inimsuhete süsteemi loomise ideed – RAHVA VÕIM! Kujundage inimeste teadvuses Arusaam vajadusest kõndima hakata, juba praegu, kõik koos, et see Eesmärk kiiremini saavutada!
Rahva Võim on süsteem, mille abil kõrgelt arenenud isiksused juhivad oma elu.
“Kuidas selliseid inimesi juhtida?” – küsis Gref paljudele teadmata. Selles küsimuses peitub meie looma – mina ja meie inimmõistuse – vastasseisu püha tähendus!

От простого к сложному – от сложного к простому.

         Для пытливого ума  должно быть  понятно, что Концептуальная власть — это неодушевлённая форма представления о всемогуществе, сконцентрированная в умах тех, кто мнит себя Пупами Земли.

          В этом материале я хочу   раскрыть  простым людям  глаза на  то, что у всех и так,  перед глазами, но большинство людей,  на это, увы,  просто не  обращают внимание.

        Тема – На чём  мировая  Власть  держится  и, как эту  паразитарную Власть,  мы – народы мира, можем скинуть со своих плеч? .

    Задаю  уже  вопрос читателям: – Почему  на протяжении долгого времени ,  большинство людей  Земли ведут себя  не в соответствии с данным  им Природой, Человеческим  Разумом?   Казалось бы, Мы, Люди –  высшие разумные существа на Земле, но с животным, особенно, со стадным инстинктом, до сих пор  совладать не можем!          

           Попробую простыми словами  объяснить,  почему    общественно – экономические формации  прошлого времени, а  в особенности,  существующая эпоха    Капиталистической  Системы не  способствовали  созданию    условий  для  настоящей  Человеческой  Жизни  всему человечеству.

           ЖЕЛУДОЧНЫЙ КОНЦЕПТ !!!   –  это животная  зависимость  человека от  вынужденной необходимости участия   в   социальной адаптации человеческого Сознания  к  ИСКУССТВЕННО созданным негативным условиям жизни.  Они возникают в следствии монопольного права узкого круга лиц диктовать  такие условия большинству через  свои установленные  Права и Законы.     Проще говоря,  вся, в том числе и  современная сложнейшая Структура Управления жизнью землян, которая  построена теми самыми  Пупами Земли, и  основывается  на   одной банальной физиологической потребности  гомо – сапиенс  наполнить  свой желудок пищей!

          Ознакомившись с аргументацией моих  изысканий  в направлении ответа на  этот вопрос , читателям  станет намного проще  найти самим   и ответ на  другой вопрос  – почему  наша Жизнь  должна быть другой, не такой, что была раньше и  не такой, что продолжается  до сих пор.   Лично я, занимаясь поиском ответа на этот и другие  подобные  вопросы, долгое время не мог понять, как  человечество, наделённое матушкой Природой  высшим Разумом по сравнению с  другими земными  живыми существами, ведёт себя не по –  Человечески, а  как    животное?

         Мой метод  поиска  я  сравниваю   с   направлением  некоего исследователя,  скрупулёзно изучающего внутреннюю систему  жизнеобеспечения, так называемого –  Древа Жизни Земли.    Проходя, с низу в верх, от его корней, ствола, а затем, по ветвям – туда и обратно, я продвигался всё выше, до тех пор, пока  не поднялся на самую его вершину.    Разумеется, чтобы дойти  до  Истины в последней инстанции, моего субъективного,  короткого  времени  исследования не достаточно.  Но даже за 15 летний период  тщательного  изучения  проблемы межличностных человеческих  взаимоотношений,  мне стало понятно то – Главное,  на чём   и держится  превосходство  Концептуальной Власти – её   мировых структур управления,   над остальными  людьми Земли.  

      У меня нет специального образования,  как бы, стереотипно подтверждающего, что к словам  дипломированного  специалиста   может быть больше доверия, чем, например, к  доморощенному  всезнайке.   Тем не менее,  надеюсь, что  для читателей будет гораздо интересней ознакомиться именно с  анти  системной  точкой зрения, тем более, человека, уже длительное время  активно распространяющего Идею построения другой политической Системы –  Народовластие.        Я убеждён, что жизнь людей на Земле изменится к лучшему тогда, когда народы стран мира возьмут Управление своей Жизнью в свои руки!   Система  Народовластие –  лучшая  альтернатива Кастовой Системе – НМП!  

             Главное условие для  начала реализации такой  Большой Идеи в жизнь – Знание и Умение разбираться в  Еврейском  вопросе!   Не обращая   серьёзного  внимания  на это Знание, люди  снова и снова  будут варить только кошачью похлёбку.

Вообще, по моему мнению,  Схема Управления  Мировой Власти, та самая “Пирамида”, очень проста  и   сегодня,  выглядит так:

Первый  верхний уровень –  Концептуальная Власть – (“Пупы Земли”, в основном, Еврейские кланы )

 Второй  уровень –  Идеология  Концептуальной Власти – “Желудочный Концепт”  ( управление сознанием человечества через  животные  инстинкты,  через “пищу” – деньги. Продолжение удержания Сознания человечества на животном уровне)

 Третий  уровень –  “Еврейский вопрос”  –  политические управленцы, прямые исполнители  решений тех самых законов – тенденций, которые  продвигают   “Пупы Земли”.   ( люди космополиты, индивидуалисты, в основном, евреи,  исторически жившие долгое время без своего государства, поэтому лучше чем народы –  почвенники  способные добывать себе “пищу” – деньги для выживания.  Их и назначает в местную  Власть  мировой Кагал.)

  Четвёртый  уровень –  народы – почвенники, в том числе и  простые евреи Израиля,  наивно  верящие, что их территория – особенная. Для Пупов Земли эта категория евреев – сухие ветки Израиля.  Для вышестоящих приоритетов,  четвертый  уровень  =  сырьё – расходный материал.

                             Любая власть одних  над другими, построена  на примитивной “желудочной”  догме. Т.е. прежде всего, человек   может умереть не от войны, не от болезней или стихийных бедствий, не от старости, а именно от голодной смерти, от той единственной ПРИЧИНЫ, которую каждому по силам   устранить, в отличие от других, если  он примет  Правила    тех, кто  даёт ему “пищу” –  работу, пенсию, льготы и т.д. !

                 Генерал  одного из Пупов  Земли – Ротшильда, Генри Киссинджер, сказал: – ” Тот, кто контролирует продовольствие, имеет контроль над людьми, тот, кто контролирует энергорынки, имеет контроль над странами, тот, кто контролирует деньги, имеет контроль над всем миром”

            Так вот.  Никто не сможет опровергнуть   тот факт, что   многовековые взаимоотношения  людей в   животной Системе    Потребления – Желудочном Концепте, всегда строятся на  личной  возможности и способности  каждого  индивида, как можно больше  заполучить  условий  для  своей  высоко качественной  сытой жизни.     Также и в  животном мире, подобные   условия возникают из-за необходимости выживания не только отдельной особи, а и всего стада – стаи.   Отсюда, физически  сильная особь получает больше и  лучше, и всегда правит слабыми.      В роли  “физически” сильной особи в человеческих  взаимоотношениях  всегда выступала   “Власть” в  своих странах, а сегодня и  эту власть подчинило себе  еврейское “Глубинное государство”.  Де – факто, в настоящее переходное  время,  армия и  полиция – ещё “мышцы” и “клыки”    марионеточных правительств  стран, но  уже мировые  кагальские институты управления –  “Кнут”  для прирученных  “клыкастых”.

               Как “работает” Желудочный Концепт в   реальной жизни  гомосапиенс – отряда приматов?

             Чем  сильнее “стая” – государство, тем больше прав первой руки вожак ( власть) стаи  имеет.  Для самой стаи –  сильное  положительное влияние  их вожака (власти) на хорошие  условия жизни своей стаи (государства), является определяющим при  решении поддерживать вожака и его политику дальше. А если такой вожак (власть) проводит политику экспансии в отношении  других стай – государств, тем более слабых и, завоёвывает их, то  у его подданных, от предвкушения более качественной “пищи”, аппетит разыгрывается ещё сильнее.

Именно поэтому, инстинктивно, по животному,  даже сегодня, люди  стран Западной идеологии  по – прежнему   обращают внимание  на военную и экономическую  агрессию –  экспансию  своих вожаков на  чужие территории, как на личную  возможность себя –  индивида жить в достатке за счёт других.    Наглядный пример, народы  стран  Африки, Азии и Латинской Америки, народы стран бывшего соцлагеря, в частности,   РФ,  побеждённые, а потому, за  безценок отдающие  себя и свои богатые природными ресурсами территории на разграбление западным хищникам.   Отсюда понятно, почему  во всех этих странах люди, хозяева этих богатств, живут намного хуже, чем люди Западного мира.  Отсюда понятно, почему люди  стран с Рыночной  экономикой, а точнее, их  вышестоящий  по   социальной лестнице,  преуспевающий средний класс – индивиды, а тем более Власть,   не раскрывают глаза остальным, на горе, нищету  и страдания  народов  других  стран.  Понятна и  “животная” политика  марионеточных Властей  подчинённых стран в отношении своих подданных.  

          Так ” работал”   Желудочный Концепт в капиталистическом мироустройстве долгое время.    “Работал” – в прошедшем времени, поскольку Глубинное государство уже показало свои очертания и его План  создания нового  Миропорядка стал  виден многим.    

       Существенные изменения в системе  жизнеобеспечения людей Земли “пищей”  через   Желудочный  Концепт начали  происходить  недавно, после разрушения  Социалистической Системы.  Главное,   стало  понятно, кто на самом деле  стал управлять  человечеством, а также,  стало понятно,  как это делается.

            Противостоять  планам  Пупов Земли  очень сложно. Ведь их основной  помощник находится внутри нашего “животного” сознания.    Людям Земли уже 33 года агрессивно   навязывают совершенно чуждые Природе Человека постулаты.  Становится больше тех, кто слепо следует глобалисткому  тренду.  Становится меньше  тех, кто  находится за рамками матричного мышления, кого не испугать “голодной смертью”.  

    Спасёт и сохранит в людях  Человеческий Разум   только  большая Человеческая ИДЕЯ!   Распространяйте  Идею о создании Человеческой Системы взаимоотношений  – НАРОДОВЛАСТИЕ! Формируйте в сознании людей Понимание в необходимости  начинать  идти, уже сейчас, всем вместе, чтобы быстрее  достичь  эту  Цель !  

      Народовластие – это  система управления своей Жизнью Высокоразвитыми Личностями. 

” Как управлять такими людьми? ” – вопрошал  не безызвестный многим,  Греф.    В этом вопросе  и кроется сакральный смысл  противостояния   нашего  животного – Я и  нашего Человеческого  Разума!

0 Shares