Minu arvamus liikumise KOOS juhtide käitumisest

Vastuseks KOOS juhi O. Ivanovi “raudsele” argumentatsioonile, mis õigustab Putini sõjalist agressiooni Ukraina elanike vastu, tahan tuua paralleeli “solidaarse” O. Ivanovi veel ühele põhjendusele, miks ukrainlased peavad tema arvates kannatama ja surema.

Et esimeses, eriti teises näites kõlavad süüdistajate argumendid täies veendumuses, et juhtunu eest tuleb vastata adekvaatselt, sama kannatusega. Need kõlavad eriti küüniliselt, vaevu varjatud vihkamisega nende vastu, kes ei olnud täna toimuvaga üldse seotud!

O. Ivanov, puistates “fakte”, justkui ülimat tõde, oma edevuse kõrguselt ei mõtlegi sellele, kuidas tema sõnad võivad edaspidi kajada. Püüdmata mõista vennasrahvaste vahelise sõja puhkemise tegelikke põhjuseid, astub ta nende poolele, kes selle sõja aastaid tagasi ette valmistasid. Riputades üles hunniku silte, mis süüdistavad Ukraina lihtrahvast selles, mida nad ei teinud, kordab ta neid “süüdistajaid”, kes on ukrainlaste vastu viha kogunud juba mitu sajandit.

O. Ivanov video siin lingil: https://vk.com/video279395896_456245191

Kogu Ukraina rahva süüdistamine Donbassi elanike ukrainlaste kannatustes osalemises kriipsutab täielikult läbi ühenduse KOOS varasemad avaldused sõjalise konflikti rahumeelse lahendamise vajaduse kohta. Sellised avaldused on suurel turul väärtusetud, nagu üldiselt, väärtusetud on ka KOOS juhtide näägutamine nende eksklusiivse rolli kohta kõrgelt vaimsete väärtuste, moraalsete ideaalide ja kõigi südametunnistuse ja õiglusega seonduva kaitsmisel!

Jah, lihtrahvas ihkas neid, kes suudaksid neid köita nende sõnadega, mida rahvas ise köögis sageli lausub, aga kui õnnelikud on kapitalismi ideoloogid, teades, et rahvas ei tunne suurt poliitikat ja on valmis ründama sama reha.

Kapitali ideoloogide jaoks pole ohtlikud mitte KOOS-sugused inimesed, vaid need, kes tahavad elada iseseisvat elu, sõltumata röövellike riikide pakutavatest orjastamistingimustest. Kapitalistlik RF on samasugune kiskja nagu läänemaailmas ja nagu kiskja õgib ka temast nõrgemaid. Tavaline eestlane mõistab seda ja valib nagu need ukrainlased, kes tahavad kapitalistlikus sõjas lihtsalt ellu jääda, kõigist kurjadest väiksemas Euroopas.

Video on tõestus sellest, kui kaua saab koguda ja talletada üksikute juutide vihkamist teiste rahvaste, eriti ukrainlaste vastu. Tekib mõistlik küsimus, kuhu vaatab kogu juudi maailm, ametlikult Ukraina poolt toetav Eesti juudi kogukond, mil rabi sõna otseses mõttes ilgub veresauna ohvrite üle, kui juutide kättemaksu esivanematele tekitatud kannatuste eest. Mida peaksid sel juhul arvama ja endas kandma teised maailma rahvad, teades – ja see on juba tõestatud –, et paljudel juhtudel olid just juudid need, kes vastutavad kogu inimkonnale probleemide tekitamise eest?

Мое мнение о поведении лидеров движения KOOS

В ответ на “железную” аргументацию О.Иванова – лидера КООС, оправдывающую путинскую военную агрессию  против жителей Украины, хочу привести параллельное и “солидарное” О. Иванову, ещё одно оправдание, почему украинцы должны страдать и умирать.  Что в первом, что, особенно,  во втором примере,  аргументации от обвинителей звучат в полной убеждённости, что за случившееся надо отвечать адекватно, теми же страданиями. Звучат особо  цинично,с  едва прикрытой ненавистью к тем, кто вообще никак не был причастен к происходящему сегодня! 

        О. Иванов, рассыпая “фактами”, словно истиной в последней инстанции, с высоты своего тщеславия даже не задумывается, как его слова могут отозваться эхом в дальнейшем.  Не пытаясь разобраться в настоящих причинах начала войны между братскими народами, он встаёт на сторону тех, кто эту войну готовил уже много лет назад.  Навешивая кучу ярлыков, обвиняющих простой народ Украины в том, что они не совершали, он вторит и тем “обвинителям”, которые копили злобу на украинцев несколько столетий. 

          Обвинение всего украинского народа в причастности к страданиям украинцев, жителей   Донбасса, напрочь  перечёркивает все  предыдущие заявления  КООС о необходимости мирного урегулирования военного конфликта. Грош цена на большом базаре таким заявлениям, как вообще, грош цена разглагольствованиям  лидеров КООС  об их исключительной роли в деле защиты высоко духовных ценностей, нравственных  идеалов и всего, что связано с Совестью и Справедливостью! 

        Да, простой народ истосковался по тем, кто может увлечь его  за собой теми словами, которые сам народ, часто произносит на кухне, но как радуются идеологи капитализма, зная, что народ совершенно невежественен в большой политике и готов по – прежнему  наступать на те же грабли.    

      Для идеологов Капитала опасны не такие, как КООС, а те, кто хочет Жить самостоятельной жизнью, вне зависимости от кабальных условий, которые предлагают  государства – хищники.  Капиталистическая РФ – это тот же хищник, что и в Западном мире, и, как хищник, она будет пожирать тех, кто слабее её. Это понимают простые эстонцы и, как те украинцы, которые просто хотят выжить в Капиталистической войне, выбирают из всех зол меньшее, Европу.  

 Видео – доказательство, как долго может копиться и хранится ненависть отдельных евреев к другим народам, в частности – к украинцам.     Возникает резонный вопрос, куда смотрит весь Еврейский мир,  еврейская  Община в Эстонии, официально поддерживающие украинскую сторону, в то время, когда РАВВИН буквально злорадствует над жертвами бойни, как возмездии  за причинённые предкам евреев страдания.  В таком случае, что должны думать и нести в себе  другие народы мира, зная, и это уже доказано,  что именно евреи, во многих случаях были виновниками создания проблем всему человечеству?

0 Jagamist