Mis on Hutspa? Eestis venekeelne Raadio 4 on osa globalistlikust meediast

Eesti venekeelne kanal “Raadio – 4”, osana maailma valitsust teenivast globalistlikust meediast.
“Eestlaste suhtumine LGBT kogukonna esindajatesse on oluliselt paranenud, …” nii teatati saatest Eesti “Raadio – 4” – “Üksikasjad”, 14.03.23
Teema eessõna: Mis on Hutspa?(Хуцпа)

Google täpsustab, et see on ainult juutide iseloomujoon. Lisaks on määratletud venekeelsete sõnadega – “julgestus”, “hurta” või “üliülbus”. Juutide endi jaoks tähendab “Hutspa” erilist julgust ja seda peetakse positiivseks omaduseks, mistõttu Hutspa kandjad käituvad nii, nagu ei hooliks nad võimalusest sattuda segadusse, sopa sisse või lihtsalt eksida.

Mõiste “Hutspa” teiste rahvaste seas puudub ja selle analoogiat teistes keeltes ei leidu.

 Hutspat määratletakse ka kui "eriti küünilist, alatut, jultunud valet", "künismi ja ülbuse kõrgpunkti, mis halvab vastast".

Professor Dershowitz näitas oma teoses “Hutspa“, et oma domineerimise ja ülekaalu eest maailmas peaksid juudid olema tänulikud “Hutspale” – juudi rahva rahvuslikule tunnusele ja mitte häbenema seda.

1996. aastal läbiviidud küsitluses panid iisraellased selle eristavate tunnuste hulgas esikohale – “Hutspa“. Uuring viidi läbi Iisraelis.

On veel üks sõna, mis on tähenduselt sarnane juudi iseloomuomadusega – pilpulism – mõistete asendus ja verbaalne tasakaalustusakt. See vastasega suhtlemise meetod on väga sageli sajaprotsendiline edu. Tavaliselt näitab intuitiivne parem ajupoolkera meile täpselt, kus on tõde ja kus vale (seda orientatsiooni omadust nimetatakse “südametunnistuseks”) ning domineeriva vasaku ajupoolkeraga inimestel on see mitteametlik kriteerium alla surutud ja nad annavad end kergesti kätte loogilisele agitatsioonile, propagandale ja massimeedia mõjule. Verbaalne tasakaalustamine mõjutab vasaku ajupoolkera loogika tööd, mis võib kõike “seletada”.

Raadio – 4 eetris kõlas järjekordse demagoogi, kodumaise eksperdi, juudi Krištafovitši ja saatejuhi, “venekeelse” oportunisti A. Titovi huulilt just selline “argumentatsiooni” esitlus.”! Niiöelda kogu oma “hiilguses” demonstreeriti nende suhtlusmeetodite ülekaalukat üleolekut stuudiosse helistanute arvamusest.
Ent juba teema nimigi viitab sellele, et kanali toimetajad kasutavad valiku eelise märkimiseks ka räiget valet, mis on väidetavalt pärit Eesti elanikkonnast.

Põlgust Raadio 4 “rahva hääle” vastu on väljendatud kogu kapitalistliku “paradiisi” – enamiku Eesti inimeste elujärje halvenemise – viimase kolme aastakümne jooksul. Aga kuidas seekord “arutelu rahvaga” oli, kuulsin esimest korda! Iseenesest ei saa pededele ja lesbidele võrdsete kodanikuõiguste andmise teema muidugi enamust eestlastest ükskõikseks jätta. On selge, et valdav enamus inimesi ei nõustu kunagi suundumusega, mida raevukad satanistid neile peale suruvad. Seetõttu jäävad ainsaks sunnijõuks, mis sunnib alluma misantroopsele ideoloogiale, sajandite jooksul tõestatud meetodid – üliülbus ja valed!

Saatejuhid katkestasid helistajad, nende väljaütlemata mõttele öeldi eetrist väljalülitumise tõttu terve tiraadi mitmetähenduslikke fraase – tühikuid, mis liialdavad pervertide edasise saatuse tähtsust Eesti riigi jaoks ja pisedavad traditsioonilise rolli suhetes mehe ja naise vahel.

Kuid sellegipoolest häirib mind jätkuvalt kõige enam, antud juhul, isegi mitte arutelu “Teema”, vaid see, kuidas tavainimesed süsteemsetele stiimulitele reageerivad. Mitte ainult seekord ja siin, vaid igal pool ja alati, kui võimul olevad “rääkivad pead” hoolimatult valetavad. Lõppude lõpuks toimub tegelikult sama asi kogu Süsteemse (kapitalistliku) meediaga. Räige vale, mis on kergelt puuderdatud usutava valega, on inimpsüühika sund valida kahe kurja vahel. Tulemus jääb alati kapitalismisüsteemi ideoloogide poolele – maailmavalitsusele, mida teenindavad oportunistide armeed. Sellise põhiprintsiibi järgi on üles ehitatud kogu Maa elanikkonna lollitamise meetod.

Pilpulismi ja Hutspa näide ühest teisest Raadio -4 uudisest “PÄEVAKAJA” 16.03.23:
“Läti soovib võtta eeskuju Leedust ja kommertspankade ülekasumile uue ajutise maksu kehtestamise kaudu suunata osa kasumist HEADELE eesmärkidele – TÄHELEPANU !!! …. kaitse vajadustele!”

Pankade ülekasum on Euribori intressimäära tõusust tulenev lisakasum. Kust tuleb lisakasum, Zin? Kõik on lihtne. Pangad hakkasid liigkasuvõtliku laenuintressiga laenu võtjaid veelgi enam lüpsma. See tähendab, et rahvas muutub veelgi vaesemaks, kaitsetumaks ja resigneerunumaks.

Väljend – “Võtsime omaks … Hea”, uudisteteema kontekstis on olemas – Hutspa ja pulpulism kogu oma hiilguses! Nuumapankurid nõustusid kokkumängus nukuvõimudega jätkama rahva nülgimist, et tugevdada “kaitset”, mis väidetavalt on võimeline kaitsma nahata inimesi Vene Föderatsiooni hüpoteetilise sõjalise agressiooni eest – tegelikult oli see toorme lisand – Läänes.

“Uudised” ise, selle semantiline esitlus – kui veel üks lisatõend Reboot Plani olemasolust NWO-s!
Selleks, et veelgi kiiremini kinni püüda ja monopoliseerida Võim kogu maaelanike elu jooksul, alustasid esimesed kapitalistlikud kiskjad – pankurid Rothschilds ja Co. Hutspa abil “Inimeste orjastamise programmi” väljatöötamist! Näiteks 19. sajandil kirjutas “Pankurite manifesti” Rothschildi assistent Cecil Rhodes. Lugege kindlasti minu blogid läbi teemal “Inimkonna vaenlased”!

Sellega seoses pole juhus, et kapitalistlike suhete kujunemise protsessis läks maailmas ja kõigis inimtsivilisatsiooni eluvaldkondades kogu administratsioon järk-järgult juudi identiteediga inimeste kätte. Rothschilds & Co, kasutades oma Hutspa kapitali oma rikastumisplaanides ja monopoolses poliitilises mõjus, panid aluse tänapäevase juutide Süvariigi tekkele!

18-19 sajandil moodustati planetaarne Ideoloogia, et allutada mõned inimesed juutide vaimse relva – Hutspa – abil teistele. Ka ilma otseste tõenditeta on võimalik teoreetiliselt põhjendada, miks odioosne HABAD sekt moodustati just sel ajal, kes pani aluse selle tekkele ja miks selline “lahingüksus” loodi. Hutspa põhimõttel põhinev metoodika, mis on väljendatud konkreetses õpetuses – Tanya raamatus, selgitab tänapäevaste maailma suundumuste sellist edukat edendamist, mille eesmärk on tugevdada maaelanike vaba tahte järelevalvet, kontrolli ja mahasurumist. On äärmiselt vale jätta korreleerimata maailmastruktuuride, näiteks WHO, Maailmapanga ja nende taga seisvate bürokraatide ilmselget ülbust nende täieliku vaktsineerimisprogrammiga, ilma et see oleks seotud juudi usuraamatutega – juhistega. Selles aspektis pole isegi oluline, et juudil endal oleks religioossus. Peamiseks edasiviivaks motivaatoriks on siin nn maokontseptsioon – inimeste loomalik sõltuvus sunnitud vajadusest leppida Võimu dikteeritud elutingimustega.

Aju vasaku poolkera mõtlemisprotsessi düsfunktsioon väljendub enamiku arusaamatuses, et neid ei peteta alati jultunult mitte ainult kohaliku võimu poolt, nukk kõrgema maailma suhtes, vaid ka poliitiliselt. Süsteem ise – kapitali ideoloogia, turumajandus, kontrollitud kaos jne.

Kui naiivne peab olema, et mitte mõista, et moodsa IT-tööstuse omanikud juudid B. Gates, S. Brin, M. Zuckerberg jt ei võtnud end Olümpose tippu ronimist ette. Vaid tänu ämblikuvõrku meenutavale katvusele maailma kogukonna elu kõigi võtmevaldkondade haldamisest Hutspa abil – sõjad ja kriisid, saavutasid “pitsi”, “ämblike” kudumise rajajad Rothschild ja Co oma Eesmärgi.
Rothschildi mõju Inglise kroonile on enneolematu! Inglise krooni kaudu nimetab Rothschild ametisse ja vabastab ametist mitte ainult inglise mänedžerid, vaid ka mänedžerid üle kogu maailma. Schwab, Gates, Kisinger, Soros ja teised on ainult Rothschildide kindralid! Kes raha trükib, sellel on võim maailma üle. Kes toitu kontrollib – sellel võim inimeste üle!

Küsige mõnelt kohalikult politoloogilt: – “Mis on “Rothschildi parandamine” ?” Vastuse saamiseks annavad kõiketeadjad kohe tagasikäigu.
Mõistmata, kuidas Juhtimissüsteem on korraldatud ja millise allutamismeetodi abil see Süsteem “ohutult” eksisteerib, jääb lihtrahvas igaveseks rõhutud positsioonile.

Oluline on lisada, et ka tema, lihtne juudi rahvas, jääb külmaks. Juudi mentaliteet sünteesitakse ülemaailmse juudi eliidi huvides ja maailma eliit kasutab seda puhvrina, mis kaitseb seda katsete eest kukutada nende monopoolne rahajõud!
Kõik süsteemsed poliitikud, kes räägivad peavoolumeedias, kasutavad kindlasti Hutspat oma veenva argumendina. Sõjaväes, politseis, bürokraatias teenivate inimeste, aga ka enamiku inimeste aju toimib vasakpoolkera loogikaga, mis on seotud arusaamaga vajadusest ellu jääda vaid raha nimel. Rothschildid on rajanud tuhandeid institutsioone, et juhtida selle ideoloogiaga Maa inimesi!

Ainult RAHATA ja POLIITIKATA Rahva Võimuga kogukondlik jõud suudab tõeliselt vastu seista olemasolevale täieliku pettuse ja hirmu süstimise süsteemile, mis on maailma Kabali kontrolli all!

Kuritegelik on mitte rääkida tavainimestele sellest narratiivist kui ainsast õigest suunast võitluses inimmõistuse vabastamise eest väikese peotäie Maa nabade kätte koondunud rahalise võimudiktatuuri köidikutest!
Mida rohkem teavad tavalised inimesed sellistest oma tahte mõjutamise meetoditest, seda tugevam on kogu rahva tahe, kes on valmis mitte ainult adekvaatselt vastama Kabali Võimu kõrkusele ja valedele, vaid ka asuma enda ümber looma alternatiivset, loomingulist eluruumi!

Что такое –  Хуцпа? ..Эстонский русскоязычный канал “Радио – 4”, как часть глобалистких СМИ, служащих мировому правительству . 

“Отношение эстоноземельцев к представителям ЛГБТ-сообщества существенно улучшилось,…” так была анонсирована  передача  на эстонском “Радио – 4” – “Подробности” , 14 .03.23 . Предисловие к теме: Что такое –  Хуцпа? 

 “Гугл” разъясняет, что  это присущее только евреям свойство характера. Приблизительно определяется русскими словами – “дерзость”, “борзость” или “сверхнаглость”. У самих же евреев хуцпа означает особую смелость и рассматривается как положительное качество, поэтому носители хуцпы ведут себя так, будто их не заботит вероятность попасть впросак, сесть в лужу или просто оказаться неправыми..

 Понятие «хуцпа» отсутствует у других народов и его аналогия не встречается в других языках.

Хуцпа также определяется как «особо циничная, подлая, наглая ложь», «верх цинизма и наглости, парализующий оппонента» 

Профессор Дершовиц, в своём труде “Хуцпа” показал, что за своё господство и преобладание в мире евреи должны быть благодарны “Хуцпе” – национальной черте еврейского народа и не стыдиться её.

При опросе в 1996 году на первое место среди отличительных черт израильтяне поставили именно это – “хуцпа”. Опрос проводился  в Израиле.  

Есть ещё одно слово, схожее  по смысловой принадлежности к еврейской черте характера –   Пильпулизм – подмена понятий и словесная эквилибристика. Такой метод общения с оппонентом очень часто имеет сто процентный успех.   Обычно, интуитивное правое полушарие безошибочно указывает нам, где истина, а где ложь (это свойство ориентировки называется “совестью”), а у людей с доминантой левого полушария этот неформальный критерий подавлен, и они с легкостью поддаются логической агитации, пропаганде и воздействию средств массовой информации. Словесная эквилибристика  воздействует на  работу   левополушарной логики, которой можно “объяснить” все что угодно. 

В эфире на Радио – 4 из уст  очередного демагога, доморощенного эксперта, еврея Криштафовича и ведущего передачи,  “русскоязычного” приспособленца А. Титова, исходила именно такая подача “аргументации”! Так сказать, во всей “красе” было продемонстрировано  подавляющее превосходство этих  методов  общения над мнением звонивших в студию.  

Впрочем, даже само название темы уже говорит о том, что и редакция канала также использует наглую ложь в обозначении  преимущества  выбора, якобы исходящего  от  населения Эстонии.

Пренебрежительное  отношение к “гласу народа” на Радио -4  выражается на протяжении  всех прошедших трёх десятилетий капиталистического “рая” – ухудшения жизни большинства людей в Эстонии.  Но, как на этот раз шла “дискуссия с народом”, я услышал  впервые!  Сама по себе Тема про наделение   равными  гражданскими  правами   пидорасам   и лесбиянкам, конечно,   не может оставить равнодушными основную часть эстоноземельцев. .  Понятно, что подавляющее большинство людей никогда не согласятся с той тенденцией, которую навязывают им оголтелые  сатанисты. Поэтому, единственной силой принуждения, заставляющей подчиниться   человеконенавистнической идеологии, остаётся, проверенные веками способы – сверх наглость и ложь !  

Ведущие  перебивали звонивших, на их недосказанную мысль, по причине отключения от эфира, произносили целую тираду двусмысленных фраз – заготовок, преувеличивающих важность будущей судьбы  извращенцев для эстонского государства, и преуменьшающих роль традиционных отношений между мужчиной и женщиной.

Но, всё же, больше всего меня продолжает беспокоить, в данном случае, даже  не сама “Тема” обсуждения, а, как простые  люди реагируют на системные  раздражители.  Не только в этот раз и здесь, а везде и всегда, когда   “говорящие головы” во Власти  врут напропалую. Ведь, по сути, на всех Системных (капиталистических) СМИ происходит тоже самое. Наглая ложь, слегка припудренная правдоподобной  ложью – это принуждение психики человека выбирать из  двух зол, меньшее.     Итог будет всегда на стороне  идеологов Системы Капитализма –  Мирового правительства, которому и служат армии приспособленцев.  По такому базовому принципу и   построена   Методика оболванивания всего населения Земли. 

Пример пильпулизма и хуцпы из другого новостного  сюжета  “ЭХО ДНЯ” на Радио -4 за 16. 03. 23г :  

“Латвия хочет взять на вооружение  пример с Литвы и через введение нового временного налога на сверх прибыль коммерческих банков, часть прибыли направить на БЛАГИЕ цели – ВНИМАНИЕ  !!! на нужды …. обороны ! “

Сверх прибыль банков – это дополнительная прибыль за счёт повышения процентной ставки ЕврЕбора. Откуда сверх прибыль, Зин? Всё просто.  Банки стали доить народ, взявших кредит под ростовщический ссудный процент, ещё больше. Значит, народ становится ещё беднее,  более беззащитным и безропотным.  Выражение – ” Взяли на вооружение … Благо” , в контексте новостной темы, есть – хуцпа и пульпулизм во всей красе! Жиреющие банкиры, в сговоре с марионеточными властями договорились  продолжать сдирать  шкуру с народа для укрепления  “обороны”, якобы способной защитить обезшкуренных   от  гипотетической   военной  агрессии  РФ –  на самом деле,  сырьевого придатка Запада.   

Сама “новость”, её смысловая подача – как  ещё одно дополнительное доказательство существования Плана Перезагрузки   в  НМП!        

Для того, чтобы ещё быстрее  перехватить и монополизировать Власть над  всей жизнью  землян, первыми  капиталистическими хищниками –  банкирами Ротшильдами и Ко   и была начата  разработка  “Программы порабощения  людей” с помощью хуцпы! К примеру, в 19 веке был написан “Манифест банкиров” составленный Сесилом Родсом, помощником Ротшильда.  Обязательно ознакомьтесь с текстом! 

В связи с этим, не случайно, в процессе становления капиталистических отношений, в мире, по всем направлениям жизнедеятельности человеческой цивилизации, всё  Управление постепенно переходило  в руки  людей с еврейской идентичностью. Кланы  Ротшильдов и Ко, используя свой капитал, добытый с помощью  хуцпы, в своих планах  обогащения и монопольного политического влияния,  заложили основы  для появления современного   Глубинного государства евреев!

В 18 -19 в.в. формировалась  планетарная  Идеология  подчинения одних людей другими  с помощью еврейского  ментального  оружия – Хуцпы.   Даже без прямых доказательств, можно теоретически обосновать , почему одиозная секта Хабад образовалась именно в то время,  кто заложил основы для её возникновения и для чего такое “боевое подразделение” было создано.  Методология по принципу Хуцпы, выраженная в конкретном Учении – книге Тания, объясняет  столь успешное продвижение современных мировых тенденций, направленных на ужесточение слежки,  контроля и подавления Свободной Воли  землян. Крайне ошибочно не соотносить явное проявление наглости чинуш  из мировых структур, например,  ВОЗ, Всемирного  Банка  и тех, кто стоит за ними,  с их  программой  тотальной вакцинации, без взаимосвязи с  еврейскими религиозными  книгами – инструкциями.  В этом аспекте даже не важно наличие самой религиозности у еврея. Основным движущим мотиватором, здесь, служит, так называемый   Желудочный Концепт – животная  зависимость  людей  от  вынужденной необходимости принять условия жизни, диктуемых  Властью.

Дисфункция мыслительного процесса левого полушария мозга у большинства  выражена в отсутствии понимания того, что их всегда нагло обманывает не только местная Власть, марионеточная по отношению к вышестоящей – мировой,  но и сама  политическая Система –  Идеология Капитала, Рыночная экономика, Управляемый хаос и т.д.    

Насколько надо быть  наивным, чтобы  не понимать, что владельцы современной ИТ – индустрии,  евреи Б.Гейтс, С.Брин, М.Цукерберг и др. не сами пробились на вершину Олимпа.   Только благодаря  паутинообразному   охвату управления  всех ключевых сфер жизнедеятельности мирового сообщества с помощью хуцпы – войн и кризисов,   родоначальники плетения “кружев”,   “пауки” Ротшильд и Ко добились своей Цели.    

Влияние Ротшильда на английскую Корону безпрецедентно! Через английскую корону, Ротшильд  назначает  и снимает  не только английских управленцев, но и управленцев по всему миру. Шваб, Гейтс, Кисинжер, Сорос и др.  – это только генералы Ротшильда!  Кто печатает деньги у того и власть над миром.

Спросите  любого местного политолога: – “Что такое  – Фиксинг Ротшильда?”  В ответ, всезнайки сразу дадут задний ход.  

Без понимания, как устроена Система Управления и с помощью какого метода подчинения эта Система “благополучно” существует , простой народ останется в угнетаемом положении навсегда.  

Важно добавить, что и сам, простой еврейский народ, также остаётся в дураках. Еврейский  менталитет  синтезирован под интересы глобальной еврейской элиты  и используется  мировой элитой в качестве буфера, защищающего её от попыток свержения их монопольной Власти Денег!  

Все системные политики, говорящие головы в СМИ , обязательно используют , в качестве  своей убедительной аргументации Хуцпу.   Мозг людей , служащих в  армии , полиции , чиновничества также, как и у большинства народа, функционирует  левополушарной логикой, связанной   с пониманием необходимости  выживания  только за счёт денег.   Ротшильды основали тысячи институтов по управлению людей Земли с помощью такой идеологии!    

Только БЕЗДЕНЕЖНОЕ Общество Народовластия  сможет  реально оказывать сопротивление и побеждать существую   Систему тотального Обмана и нагнетания Страха под управлением мирового Кагала! 

Преступно не говорить  простым людям об этом нарративе, как единственно правильном направлении борьбы за освобождение человеческого Разума от оков денежной диктатуры власти, сосредоточенной в руках маленькой кучки пупов Земли!    

Чем больше простых людей будут знать о таких   методах воздействия на их волю, тем крепче будет вся народная Воля,  готовая уже не только адекватно реагировать на наглость и ложь Власти, но и сама начинать создавать вокруг себя альтернативное, созидательное  жизненное пространство!

0 Shares