Põhjus, miks poliitilised ühendused “vabaduse eest” ebaõnnestuvad

Ikka ja jälle leiab kinnitust, et poliitilise ühenduse KOOS asutaja Oleg Ivanov ei ole rahva liikumapanev jõud, kes on võimeline innustama masse võitlema mitte ainult Eesti olemasoleva nukuvalitsuse, vaid kogu antiikvalitsuse vastu inimvaenulikus maailmasüsteemis.

O. Ivanovi ja tema toetajate poliitilise silmaringi kitsus ei pruugi olla seotud kohaliku tasandi probleemide kontseptuaalse seisukohavõtu metoodika uurimise olulisuse väärarusaamaga. Tõenäoliselt on mõttekitsus – ilma suhet globaalsete suundumustega arvestamata – kallutatud ning on täielikult ja täielikult suunatud inimteadvuse, terve mõistuse enda veelgi suuremale degradatsioonile. Peites end loosungite taha rahust ja heanaaberlikkusest Venemaaga, tekitavad need õigupoolest veelgi rohkem kahju niigi raputavale rahule venelaste ja eestlaste vahel Eestis. Kontrollimatu iha kontaktide järele Kremli valitsuse vaenulike tegelastega – marutõbine juut V. Solovjov, juut N. Starikov – Venemaa-vastase poliitika propageerijatega on nii tugev, et seda on lihtsalt võimatu mitte märgata. Venemaal on tõepoolest palju patrioote – V. Kvatškov, Šendakov, Ju. Ekišev, professorid Gundarov, Ivanov jne. , kellega peame rääkima probleemidest Eestis ja Venemaal ja kogu maailmas. Just need inimesed esindavad Venemaa lihtrahva huve.

Kui poliitiline ühendus KOOS positsioneerib end Eesti lihtrahva huvide kaitsjana, siis miks kasutavad selle juhid Kremliga tegelevate ühiskonna- ja poliitikategelaste infoplatvormi? Loogiline oleks, kui Rahvaliikumine Eestis hoiaks kontakti Rahvaliikumisega Venemaal, kuid seda ei juhtu, mis tähendab, et kontseptuaalselt on KOOS maailmavõimu veskile jäetud.

Allpool on video – üks paljudest Venemaa tõelise patriootliku jõu – vene rahva – kõnedest, mida ametlik Suur Meedia on vaikinud mitte ainult Vene Föderatsioonis, vaid ka Eestis ja kogu maailmas. Ainuüksi tõsiasi, et ametlikus meedias selliseid kõnesid ei esine, on oluline tõend selle kohta, et ülemaailmne süsteemne teabeveeb blokeerib võrdselt kõik, kes on selle ideoloogia suhtes taunitud – jagage, kaevake ja vallutage.

Inimkonna ainus pääsetee orjusest ja hävingust on Rahva Võimu kehtestamise kaudu ja seda ilma poliitikata ja fiktsioonideta. Sellepärast pole Veiko Huuse loodud Vaba Eesti Kogukond poliitiline ühendus ja pole loonud suhteid Globaalse Kabaliga.

0 Shares