Poliitiliselt riigijuhtimiselt üleminek Rahva Võimuga riigijuhtimisele

Seda protsessi võiks nimetada Maailma Uus Lähtestamine Rahva Võimuga. Kuidas võiks välja näha üks võimalik (“pehme” üleminek) variant Rahva Võimu kehtestamiseks?

“Rahvavõimuga” riigi juhtimine ilma poliitikata on kontseptsioon, mis viitab valitsussüsteemile, mida juhib peamiselt kodanike kollektiivne tahe ja osalus, mitte traditsioonilised poliitilised struktuurid. Sellise stsenaariumi korral oleks otsustamine ja valitsemine rohkem detsentraliseeritum ja kaasaks otseselt inimesi. Siin on mõned võimalikud omadused ja väljakutsed:

Otse otsustamine ilma vahendajateta:

Otsustamine hõlmaks kodanike otsest osalemist riigijuhtimise, seaduste ja rahvasaadikute tegevuse kujundamisel. Seda saaks hõlbustada regulaarsete rahvahääletuste või muude otsehääletamise vormide kaudu.

Kogukonna kaasamine:

Rõhuasetus kohalikule valitsemisele ja kogukonna kaasamisele oleks ülioluline. Kogukondadel võib olla olulisem roll nende konkreetsete vajaduste ja murede lahendamisel.

Läbipaistev suhtlus:

Avatud ja läbipaistev suhtlus valitsuse ja kodanike vahel oleks hädavajalik. Juurdepääs teabele oleks hõlpsasti kättesaadav, võimaldades kodanikel teadlik olla igapäeva protsessides.

Tehnoloogia- ja osalusplatvormid:

Tehnoloogia kasutamine kodanike kaasamisplatvormide jaoks võib parandada suhtlust ja osalemist. Veebifoorumid, Rahvasaadikute koosolekud ja muud digitaalsed tööriistad võivad hõlbustada arutelusid võtmeküsimuste üle.

Rahvasaadikute valimine:

Otsustajaid võidakse valida teenete ja asjatundlikkuse, mitte traditsiooniliste poliitiliste vaadete alusel. See võib kaasa tuua eluteadlikuma ja tehnokraatlikuma lähenemisviisi valitsemisele.

Haridus ja kodanikuteadvus:

Kodanikuharidusele keskendumine oleks kriitilise tähtsusega tagamaks, et kodanikud oleksid hästi informeeritud valitsemisprotsessidest, käsitletavatest probleemidest ja otsuste tagajärgedest.

Millised on Väljakutsed Rahva Võimu kehtestamisel?

Keeruline otsuste tegemine:

Otsene otsuste tegemine masside poolt võib olla keeruline keeruliste küsimuste puhul, mis nõuavad põhjalikke arutelusid, teadmisi ja asjatundlikkust. Tasakaalu leidmine otsese osalemise ja ekspertide panuse vahel oleks ülioluline.

Kaasatuse tagamine:

Kõigil elanikkonnarühmadel võrdsete osalemisvõimaluste tagamine on väljakutse. Erilist tähelepanu tuleks pöörata võimaliku ebavõrdsuse vähendamisele ja kaasatuse tagamisele.

Enamuse türannia vältimine:

Kaitsemeetmed oleksid vajalikud selleks, et enamus ei saaks vähemusrühmadele oma tahet peale suruda. Peamine kaalutlus oleks vähemuste õiguste kaitse.

Poliitiline üleminek:

Traditsioonilistelt poliitilistelt struktuuridelt Rahva Võimu mudelile üleminek seisaks tõenäoliselt silmitsi vastupanuga ja nõuab järkjärgulist, hästi juhitud protsessi.
Kuigi idee Rahva Võimust ilma traditsioonilise poliitikata on intrigeeriv, tooks sellise süsteemi rakendamine kaasa olulisi väljakutseid. Õige tasakaalu leidmine kodanike otsese osaluse ja tõhusa valitsemise vahel on endiselt keeruline kuid mitte ületamatu ülesanne. Kui Rahvas tahab hästi ja rahus elada, peavad nad ka ühiselt otsustuse enda kätte võtma.

Kõik on võimalik, kui on tahe.

Loe Vaba Eesti Kogukonna programmi aastast 2020: Lae alla PDF

Kuula lisaks:

0 Jagamist