Seda võib nimetada viienda põlvkonna sõjaks

Mis on ühist KGB veterani faktide ja Eesti ühenduse “KOOS” juhi O. Ivanovi vägivaldse ühiskondliku tegevuse matkimise vahel. JUUDI KÜSIMUS!!! Selge näide sellest, kuidas juudi küsimuses võhikuid petavad igast küljest juudi maokontseptsiooni järgijad.

Võibolla on tal õigus?

ETV + saates A. Toman iseloomustab “KOOS” tegevust täpselt kui populistlikku ja toob täpselt välja seose Putini-meelse mõjuagendi – Solovjoviga. Kuid võttes argumendi aluseks ühe veterani sõnad juutide otsese osalemise kohta Kremli riigipöördes, eriti Kedmi osalusel, ja järeldan, et Putõkini sõber B Lazar ei öelnud lihtsalt, et see oli vaikne juudi revolutsioon. Solovjov kutsub Kedmi sageli oma stuudiosse.

“KOOS” juhid on saanud tema sõpradeks tema stuudios! Loogiliselt võttes on NSV Liidu tegelike hävitajate ja praeguste varemete peremeeste ning selliste marginaalsete opositsionääride nagu “KOOS” juhtide vahel selge suhe. Aga, Tomanil on õigus, “KOOS” on täna ilma roolita ja ilma purjedeta! Aga !!! see on see, millest lihtrahvas kunagi aru ei saa ja jääb lolliks, kui juudiküsimust uurima ei hakka! Fakt on see, et ka A. Toman on juut. Tema isa on Vene Kultuurikeskuse, Venemaa Hoolekogu direktor! Paralleelid – poliitilise kontrolli haaramine lääne juutide poolt postsovetlikus ruumis ja vene maailma hävitamise algus! Juudi lambakoera hulka saab lisada vene lammaste kohal E. Toman – RCC direktor, ka RAO – Gus Akadeemiline Selts Eestis – Barabaner, Bronstein (järgmises maailmas), Weingort, Listopad jt. CEP juhid on vastupandamatult köitnud juudid – majandusteadlane Khazin, politoloog N. Starikov, need, kes jätkavad juudi maokontseptsiooni propageerimist juba Venemaa territooriumil.

Kõik, keda ma loetlesin, EI ÜTLE KUNAGI, ET VENEMAA REVOLUTSIOONI ON VAJA!

ON VAJA IDEED RAHAVASTASE POLIITILISE ELU LOOMISEKS, RAHVA VÕIMU KONTSEPTSIOON ON VAJALIK TEILE, MIS ON AINUVÕIMALIK ÜHISKONNA VORM TULEVIKUS!

Kontseptuaalselt toovad Süvariigi pooldajad, enamasti juudid, tahtlikult, igalt poolt, tavainimeste teadvusesse kogemuste fantoome, mis on põhjustatud nende minevikus tehtud vigadest, mis on tingitud teadmatusest poliitilistes teadmistes, nende kergeusklikkuse tõttu, kes oskab ilusti rääkida. Õpitud abituse sündroom oma parimal kujul! Tavalised inimesed ühenduses “KOOS” on sellise sündroomi kandjad! Nad aitavad maokontseptsiooni järgijatel – kasti maailmakorra loomise idee toetajatel oma eesmärke saavutada. Juudi Schwabil, “Uus Lähtesatmine”, on sõnu ka inimeste elu paremaks muutmisest. Ta upub ka kõige hea pärast, kõige halva vastu. Putin tegeleb Schwabi, Solovjovi ja seega Kedmi ja kõigiga, nendega, kes hävitasid sotsialistliku süsteemi, nendega, kes kontrollivad osa selle endisest territooriumist. Kui Eesti ühendusee “KOOS” juhid seda ei näe, siis on nad tõeliste rahvapoliitiliste juhtidena suurel basaaril väärtusetud!

Это и есть война 5 поколения

Что общего между фактами ветерана КГБ и  имитацией бурной  общественной деятельности  лидера КООС  О. Иванова. ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС!!!  Наглядный пример, как  невежд в Еврейском вопросе  дурят со всех сторон адепты еврейского Желудочного Концепта. 

На ЭТВ +  А. Томан точно характеризует деятельность КООС, как популисткую и точно указывает на связь с пропутинским агентом  влияния – Соловьёвым.  Но беря за основу  аргументации слова ветерана о прямом участии евреев в  Кремлёвском перевороте,  в частности, с участием  Кедми и  делаю заключение, что  друг путейкина – Б Лазар ,  не с проста говорил, что это была тихая  Еврейская революция.   Соловьёв часто приглашает в свою студию  Кедми.   Его друзьями в его студии стали и лидеры КООС!  Логически,  чётко  прослеживается взаимосвязь между реальными разрушителями СССР, а теперь хозяевами на его обломках,  и  такими маргинальными оппозиционерами, как   лидеры  КООС.     А . Томан прав, КООС , сегодня, без руля и без ветрил!  Но !!! вот, что никогда простолюдины не поймут и будут оставаться в дураках, ели не начнут изучать Еврейский вопрос!   Дело в том, что А. Томан – еврей. Его отец – директор Русского культурного центра, русского попечительского совета!  Параллели  – захват  евреями Запада политического  управления   на постсоветском пространстве и начало уничтожения русского мира!  Можно добавить к  еврейскому пастуху над русскими овцами  Э. Томану –  директору РКЦ ещё и РАО – Гусское Академическое Общество в Эстонии – Барабанер, Бронштейн ( на том свете), Вайнгорт, Листопад и др.   Лидеров КООС  неудержимо  тянет к евреям – экономисту Хазину, политолуху   Н. Старикову , к тем, кто продвигает и дальше  еврейский Желудочный Концепт уже на русской  территории.   Все, кого я перечислил НИКОГДА НЕ СКАЖУТ, ЧТО НУЖНА РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, НУЖНА ИДЕЯ ДЛЯ  СОЗДАНИЯ  АНТИХИЩНИЧЕСКОГО  ПОЛИТИЧЕСКОГО  ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА, НУЖНА КОНЦЕПЦИЯ  НАРОДОВЛАСТИЯ,  КАК  ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ  ИДТИ В БУДУЩЕЕ БЕЗ СТРАХА  ЗА СВОЁ БУДУЩЕЕ!   Концептуально, адепты Глубинного государства, в основном – евреи,  умышленно,со всех сторон,  валят на сознание простых людей  фантомы переживаний, вызванных их  ошибками в  прошлом из-за  невежества в политических знаниях, из-за  доверчивости к тем, кто красиво умеет говорить.   Синдром Выученной Безпомощности во всей красе!   Простые люди в  КООС,  носители  такого  Синдрома!   Они и помогают   адептам Желудочного Концепта – сторонникам Идеи создания Кастового мироустройства достичь  их Цели.  В “Перезагрузке” еврея Шваба тоже есть слова об изменении жизни людей к лучшему. Он тоже топит за всё Хорошее, против всего Плохого.  Путин ручкается со Швабом, с Соловьёвым,  а значит и с Кедми и со всеми, теми, кто разрушал Систему Социализма, с теми  кто управляет частями её  бывшей территории.  Если лидеры КООС этого не видят, значит, грош цена им на большом базаре, как настоящим  народным политическим лидерам!

0 Jagamist