Üks võimalik uus elukeskkond – uus normaalsus

Istusin kiiktoolis ja tulid sellised mõtted kui vaadata Eesti Vabariigi olukorda kõrvalt, olles ise paljudes Eesti Vabariigi süsteemides inimesi aitamas nende probleemide lahendamisel avalike teenistujatega ja poliitikutega.

Ma loetlen siin lihtsalt mõned lühimõtted ja igaüks saab teha omad järeldused ja täiendada enda jaoks enda mõtetega:

 1. Eestis on põhiseadus, mis ei kehti, ja seda põhiseadust kasutavad “vajadusel” võimul olevad poliitikud koostöös kohtusüsteemiga ja tõlgendatakse tavainimesele arusaamatult – tavainimese jaoks kahjulikult;
 2. Eestis on põhiseadus, kust puudub Rahva Kõrgeim otsustusõigus ja kust puudub ka riigijuhtide vastutus (ärge ajage segamini “Rahvas on kõrgema võimu kandja” lausega põhiseaduses, sest võimu kandja pole kõrgem otsustaja);
 3. Eesti Vabariiki juhivad inimesed, keda Eesti kodanikonna enamus pole valinud vaid nad on võimul “kokkuleppel” ja “e-valimise” pettusega;
 4. Eestis on enam kui 40 000 alla vaesuse omapiiri elavat inimest aga raha neile pole, sest see raha on vaja saata Ukrainasse sõjapidamiseks ja humanitaarabi andmiseks sealsetele vaestele;
 5. Eestis on üle 100 tuhande töötu ja see kasvab. Poliitikud räägivad, et vaja muuta migratsiooni tingimusi ja tuua Aafrikast rohkem “murjameid” sisse, et elavdada ettevõtlust odava tööjõuga. Kusjuures, migrante on vaja ennem riigi poolt toetada elamisraha, elukoha ja ümberõppega – selleks raha on;
 6. Eesti on maailmakaarti vaadates pisike TÄPP aga Eestis on loodud kliimaministeerium, mis tegeleb kliima korrastamisega ja õhu puhtana hoidmisega aga kliimaminister “keemiatriibutamist” taevas ei usu ega tunnista. Kui vaadata maailmakaarti ja Eesti suurust, siis see pisike TÄPP pole mingi kliima parandaja ega korrastaja. Seda TÄPPI ei pane keegi tähelegi – ehk siin ei kehti see, et pisike naftatilk võib ookeani vee ära rikkuda… . Pealegi, suur osa maailma suurriikide elanikkonnast ei tea kus Eesti asub ja kas see on üldse riik. Kliimaministeeriumi eelarvega saaks vabalt katta õpetajate 10 milj EUR palgatõusu ja jätkuks ka päästemeeskondadele..;
 7. Eesti tervishoiusüsteem istub kinni 2015 aasta kinnitatud mingitele aegunud standarditele – aegunud toidupüramiidile – aga statistika näitab selgelt haigete inimeste arvu kiiret kasvu, diabeedi, vähi ja teiste krooniliste haiguste tõusu. Terviseteadus on maailmas mitmeid kordi uuendatud aga Eesti tervishoiusüsteem on amortiseerunud, naftameditsiiniga tihedalt seotud…..ja ei kavatsegi värskeid teaduslikke tõendeid kasutada inimeste tervise parandamiseks;
 8. Eestis on invaliidistunud paljud noored ja täiskasvanud (punkt 7. põhjustel), Eestis on põhjalik toetustesüsteem ja kord välja töötatud aga teotusi abivajaja Riigilt kätte ei saa, sest avalikud teenistujad ei järgi toetuste väljamakse korda ja põhiseadust vaid tegutsevad oma suva järgi. Avalikud teenistujad tegutsevad karistamatult, nii, nagu Riigijuhid ette näitavad…;
 9. Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas on rahvusvaheliselt tagaotsitav sõjakurjategija…. ;
 10. Eestis on viimase 15 aasta jooksul vastu võetud üle 1000 seaduse/määruse/korralduse/direktiivi aga neid ei täideta, sest nendest ei saada üheselt aru ja igaüks tõlgendab omamoodi, mille tõttu on Eesti kohtusüsteem ülekoormatud ja kohtunikud on korrumpeerunud – kohtuotsused on kaldu nende poole, kellel rohkem raha ja võimu;
 11. Mitte ükski poliitilise erakonna juht, Eesti president ega avaliku elu tegelane ei räägi Rahva Võimu loomisest, rahva kaasamisest Riigi juhtimisse ja uue Põhiseaduse loomisest;
 12. Eesti riigijuhtidel ja avalikel teenistujatel puudub moraal ja intelligents;

Usun, et sul on nii mõndagi siia juurde lisada ja saad aru Eesti Riigi elukeskkonnast. Fakt on see, eriti 10. punkti silmas pidades, et kui nendel tegevustel lubate jätkuda või toetate neid poliitikuid(tänast Eesti valitsust ja presidenti) edasi, siis see ongi teie jaoks UUS NORMAALSUS – sinu uus elukeskkond.

Kas on alternatiive sellele eelpool nimetatud Eesti Vabariigile?

Jah on. Tule välja sellest mängust ja loome koos Rahvamängu – Uus Eesti:)). Lõpeta poliitikute ja erakondade toetamine, lõpeta maksude maksmine ja ühine Uue Eesti – Vaba Eesti loojatega. Vabade elujõuliste inimeste Eesti on suveräänne ja ükski oledite juhitav riik ei puuduta seda. Kui sa tahad luua harmoonilist elukeskkonda, otsi ülesse elujõulised inimesed ja kogukonnad Eestis.

0 Shares