Korralduse fenomen

Tarvi Kaasiku

Tasub tähele panna, et mõisted „korraldus“ ja „seadus“ on täiesti erinevad asjad. Vabariigi Valitsuse ametiisikute poolt välja antud mistahes korraldused ei laiene neile, kes ei tööta selle asutusega seotud isikute alluvuses, olgu siis tegu juriidiliste isikute… või päris inimestega.
0 Jagamist
0
0

Tasub tähele panna, et mõisted „korraldus“ ja „seadus“ on täiesti erinevad asjad.

Korralduse ametlik definitsioon:

„Korraldus on piiratud kehtimisajaga ja puudutab kitsast ametiisikute ringi.“ (allikas: vikipeedia)

 VABARIIGI VALITSUSE KORRALDUSE ametlik definitsioon: 

Korralduse kui õigusaktiga võib Vabariigi Valitsus anda VALITSUSASUTUSTELE ülesandeid, nimetada ametisse ja vabastada teenistusest ministeeriumide kantslerid, moodustada valitsuskomisjone ja nimetada nende liikmed, kinnitada ministeeriumide ja Riigikantselei põhimäärused, eraldada rahalisi vahendeid valitsuse reservfondist jms.“ (allikas: vikipeedia)

See tähendab, et Vabariigi Valitsuse ametiisikute poolt välja antud mistahes korraldused ei laiene neile, kes ei tööta selle asutusega seotud isikute alluvuses, olgu siis tegu juriidiliste isikute… või päris inimestega.

„Ettepanek“ kanda maske tuli ka niinimetatud  korralduse kaudu (viide: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20417k.pdf, leitav neljanda punkti muudatuse all. Või https://www.riigiteataja.ee/akt/316012021002 , leitav punktis 8².)

Kui mul on firma, ja ma soovin, et mu alluvuses töötavad inimesed näiteks kannaksid kaitseprille ─ tuues põhjenduseks selle, et vältida mingisugust x-viirust, mis tuule käes silmi ründab, mille tagajärjel mu alluvad võivad nakatada ka teisi ─, siis nad ka peavad neid kandma, ükskõik kui absurdne on minu põhjendus. Ma võin avalikult teha ka reklaami „kandke kaitseprille!“ ─ juhul, kui mul on alluvaid rohkem kui 50. Seadusest tulenevalt on võimalik järgmine stsenaarium, nimelt nakkushaiguse ennetamise ja tõrjeseaduse § 28 lõikes 9: „Teabe käesolevas paragrahvis sätestatud nõuete, meetmete ja piirangute kehtestamise ning lõpetamise kohta võib avaldada massiteabevahendis, kui haldusakti adressaatide arv on suurem kui 50.“ Reklaamiagentuurile põhjendan asjaolu sellega, et mu alluvad oleksid paremini informeeritud korraldusest.

Kui ma ühel hetkel aga näen, et tänavatel kannavad peaaegu kõik inimesed samuti kaitseprille, siis see pole enam minu mure, et nad on end reklaamist mõjutada lasknud ning seaduse järgi pole ma ka teinud midagi valesti.

Korralduse fenomeen

Kui aga minu alluvuses töötavad näiteks politseiametnikud, kes hakkavad nõudma teistelt kõrvalistelt inimestelt prillide kandmist, siis ka see on politseiametnike endi viga. Mina pole süüdi, et nad on korralduse tähenduse mõistmisel võhiklikud.


Ja mind ei puuduta kuidagi ka see, et prille kannavad ühtlasi asjaga mitteseotud inimesed. Ega ju mina selles süüdi ole, et nad minu firma korralduse tähendust ei mõista ning ei mõista samuti seda, kellele see kehtib ja kellele mitte jne. Kõik on ju avalikult üleval ─ ja olgugi, et selle leidmiseks tuleb kõvasti vaeva näha, on see info siiski avalikus ruumis olemas.

Niimoodi olengi seaduse ees puhtalt pääsenud sellest, et olen läbi meedia inimeste teadvusse sisendanud totaalset pahna, mida nad nüüd  omal valikul järgivad.

Ja kui nüüd lähemalt uurida, siis Eesti Vabariik ongi USA-s registreeritud ettevõte, mis on leitav UPIK andmebaasist:

UPIK® Record
Registered company name: REPUBLIC OF ESTONIA, GOVERNMENT OF THE
Non-registered name or business unit: Mission of Estonia
D-U-N-S© Number: 199277596
Registered address: 305 EAST 47TH ST 6B
Post code: 100172303
City: NEW YORK
Country: USA

Järeldus: AS Eesti Vabariigi seadusandlus (välja arvatud põhiseadus) on ideaalne mängumaa neile olevustele, kes soovivad manipuleerida inimeste tajudega. Ning kellele meeldib toime panna inimsusevastaseid kuritegusid… Aga firmajuhina oleksin ka inimsusevastasest kuriteosüüdistusest pääsenud, sest inimene ISE on omal valikul teadmatusest enesega toime pannud inimsusevastase kuriteo. Paradoks! Kavaluse tippklass! 

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Vabaduse kaitseks

Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.