Foto: Ekraanitõmmis Delfi uudisest

Küsimused Eesti Vabariigi presidendile Alar Karisele

Veiko Huuse

President Alar Karis pidas kõne Kuressaares, öeldes, et esindab kogu Eesti rahvast. Kogu austuse juures ma pole sellega nõus ja sellest ka minu küsimused Alar Karisele.
0 Jagamist
0
0

President Alar Karis pidas Võidupüha kõne Kuressaares 23.06.2022. Alar Karis paraadil Kuressaares: “igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu“, “Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 54 ütleb, et Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ja kaitsta Eesti iseseisvust ning lisab, et kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.”

Ekraanitõmmis Delfi uudisteportaalist. Alar Karis peab kõne Kuressaares, 23.06.2022. DELFI UUDIS

Austades Eesti Vabariigi presidenti ja tema tegemisi, esitan avalikult mõned küsimused:

Hr Alar Karis,

1. Millise rahva poolt sa oled valitud, et kõnes esined Eesti rahva esindajana? Teame, et Eesti kodanikest enamus pole sind valinud presidendiks. Sind valis 101 parlamendiliikmest veidi üle poole ehk a 60 inimest! Kas see on kogu Eesti rahvas, kes sinu selja taga seisab?

2. Mida oled ette võtnud selleks, et Eesti Vabariigi juhtimine toimuks Eestis, mitte Brüsselis ega WHO s? Teame, et Eesti Vabariik astus Euroopa liitu ametlikult 01.05.2004, Referendum toimus 2003 aastal, kus ametlikult hääletas Euroopa Liitu astumise poolt alla 50% hääleõiguslikust kodanikust. Sellise sündmuse puhul oleks pidanud olema EU astumise poolt vähemalt 75% aga polnud 50% gi. Euroopa Liitu astumisega loobus Eesti Vabariik lõplikult oma suveräänsusest.

3. Mida oled teinud selleks, et Eesti kodanikul oleks ka reaalselt põhiseaduslikud õigused nagu viitate oma kõnes põhiseaduse paragrahvile 54 ? Nagu teame, et COVID pandeemia rikkus kõigil võimalikel sammudel kõiki põhiseaduslikke õigusi. Inimestelt võeti ära vabadus sõnale, vabadus elule, vabadus liikumisele, vabadus ise oma tervise üle otsustada, vabadus tööle, vabadus reisimisele. Tänaseks on mitmed kohtuastmed tunnistanud ametnike tegevuse põhiseaduse vastasteks. Eesti Politseiameti ja Terviseameti ametnikud kasutasid rahva vastu jõudu rahulikel meeleavaldustel ja kui inimene asus ennast kaitsma Põhiseaduse paragrahv 54 järgi, teda arreteeriti ja karistati.

4. Mida oled teinud selleks, et Põhisadusesse tehakse järgmised olulised parandused: 1. Eesti kodanikel on kõrgeim otsustusõigus(hetkel on, et Eesti kodanik on kõrgema võimu kandja ehk pole otsustusõigust) 2. Iga valitsusjuht vastutab oma sõnade ja tegude eest, mis on vastuolus põhiseadusega( hetkel Eesti Vabariigi põhiseaduses vastutust valitsusjuhtidel pole)?

5. Mida oled teinud selleks, et Eesti Karistusseadustikku pannakse tagasi punkt ametnike vastutus? Hetkel on see Karistusseadustikust välja võetud ja ametnikud teevad mida iganes, kasvõi seadusi rikkudes, sest neid pole võimalik karistada.

6. Mida oled teinud selleks, et Muugal ja Sillamäel peatatakse Ammooniumnitraadi ladustamine ja transiit? Juba 90 ndate aastate algusest on see tegevus toimunud avalikusele teadmata, kuid see oht on kogu Eesti rahvale suurem, kui üks tuumapomm. Vaba Eesti Kogukonna esindaja, Veiko Huuse, on sulle edastanud vastava arupärimise, millele sa ka vastasid kirjalikult(kinnitasid kirja kättesaamist ja et tegelete) aga tegevust pole järgnenud. Seis on täpselt sama, mida on sinu eelkäijad presidendid teinud. Oht aga suureneb. Eesti rahvas elab 30 aastat väga ohtliku pommi otsas.

7. Mida oled teinud selleks, et Eestis saaksid ennem riigi toetust a 40000(nelikümmend tuhat) alla vaesuse piiri elavat Eesti kodaniku, enne kui pooldate ja aitate toetada Ukraina sõjapõgenikke? Sõjapõgenik on põgenik ja ta lahkub lihtsalt, kui talle ei meeldi. Meie oma eestlane, kes on Eesti mullal loodud ja kasvanud, väärtuse looja, vajab ennekõike riigi abi. Saame teisi aidata alles siis kui Eesti riigis vaeseid pole.

8. Mida oled teinud selleks, et Eestimaa oleks isemajandav, suveräänne ja rahva otsustamise õigusega vaba maa? Täna pole Eesti isemajandav ja suveräänne, sest nagu näete, Eestimaa juhid on teinud Eesti teistest riikidest sõltuvaks, kuigi, Eestis on olemas kõik maavarad, teadmised ja oskused, olla isemajandav, poliitiliselt neutraalne, eksportriik. Eesti rahval pole otsustusõigust, sest poliitikud vahetavad valitsemise teatepulka nii nagu neile sobib, ilma rahvalt küsimata.

9. Kas paned käe südamele ja kinnitad, et sinu taga seisab kogu Eesti rahvas, või vähemalt üle poole Eesti kodanikest ja sa esindad rahvast, mitte poliitikat?

Soovin sulle valgust, aega ja armastust.

Veiko Huuse, Looja

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Vabaduse kaitseks

Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.

Kas TERVISEAMET hoolib inimesest?

Avaldame Tarvo Alevi saaga terviseametiga, ilmestamaks praeguse aja tüüpilist olukorda, kus inimeste teenistuses oleva info asemel saadetakse eetrisse müra või desinformatsiooni. Väljavõtted autori kirjavahetusest erinevate instantsidega leiate artiklis linkide alt.

Korralduse fenomen

Tasub tähele panna, et mõisted „korraldus“ ja „seadus“ on täiesti erinevad asjad. Vabariigi Valitsuse ametiisikute poolt välja antud mistahes korraldused ei laiene neile, kes ei tööta selle asutusega seotud isikute alluvuses, olgu siis tegu juriidiliste isikute... või päris inimestega.

Ärkamine kaassõltuvusest

Kõik kuritegelikud režiimid ükskõik millisel mandril ükskõik millisel ajajärgul on saanud eksisteerida üksnes rahva vaikival heakskiidul. Kõik kõrvalekalded vabast ja harmoonilisest elukeskkonnast on saanud juhtuda kodanikujulguse nappuse tõttu.