Foto: Kaja Kallas BBC kanalis intervjuud andmas. Allikas: https://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct4p80

MTÜ Meie Nursipalu kutsub peaministrit Kaja Kallast avalikult üles meeleparandusele

MTÜ Meie Nursipalu

Avalik kutse meeleparandusele, peaminister Kaja Kallas!
0 Jagamist
0
0

Nõuame rahu! Nõuame sõja õhutamise lõpetamist!

Avalik kiri on saadetud Kaja Kallasele ja meediakanalitele 31.03.2024.

“Meist igaühest sõltub Eesti püsimine”
(L. Meri)

Avalik kiri

Kas Teie, peaminister Kallas, olete valmis inimest tapma? Õige küll, Te ei peakski. Ja just
sellepärast, et Teie eest peaks tapma keegi teine, ei ole teil ka õigust lehvitada agressorile
punast rätikut – rünnake! NATO artiklid kohustavad igal juhul hoidma rahu!
Riigikogus küsimustele vastates ei ole Te kinnitanud, et teete kõik endast oleneva sõja
ärahoidmiseks Eestis. Te ei ole välistanud Eesti meeste saatmist Ukrainasse sõtta, mis aga
tähendaks otsest sõttaastumist Venemaaga. See, kui Teie, Kaja Kallas, BBCs praalite, et ei
karda Putini tuumapommi, siis see ei anna Eestile vähimatki kindlust, et naaberriik seda ei
kasutaks. Praalimine ei hoia ära tuumapomme. Teil ei ole meie rahva nimel õigust selliselt
välismeedias ülbitseda. Teil on kohustus hoida meie rahu kõigis oma väljaütlemistes ja
tegudes. Vaadakem otsa tõsiasjale, et Eestis puuduvad inimeste kaitsmiseks varjendid ka
oluliselt väiksemate pommide eest. Päästeameti juhid on kurtnud, et kriisivarusid on 10 000 1
inimese jaoks.
Riigikogus menetluses oleva eelnõu 332 SE 2 vastuvõtmisel saaks Eestist esimene riik
Euroopas, kus on loodud seaduslikud eeldused Venemaa kodanike varade konfiskeerimiseks.
Euroopa Liit peaks olema selles küsimuses ühtne, mitte provotseerima ja tõukama Eestit
eesliinile. Ja Teie astute kuulekalt ette!? Ent arvestage, et eesti rahvas Teie selja taga ei seisa.
Eesti rahvas EI OSALE mitte mingil tingimusel TEIE KAVANDATAVAS SÕJAS. Eesti
Reformierakonda toetab tänasel päeval vaid 16% elanikkonnast 3 . Juba novembrikuus toetas
Norstati küsitluse andmetel Teie tagasiastumist 68% Eesti inimestest. Rahulolematus seoses
automaksu ja rahvast lõhestava poliitika tõttu on veelgi kasvanud. Eesti avalikkus ei ole
saanud ühtki selget vastust Teie abikaasa äritegevuse kohta Venemaaga. Mitu Kaitseväe ja
Kaitseliidu juhti on läinud käesoleval aastal reservi. Teate seda kõike väga hästi ja ometi
jätate välismeedias väära mulje justkui kõik eesti inimesed oleksid valmis koheselt eesliinile
viskuma.
Riik püsib rahval. Tänasel päeval me näeme, et rahvas ei ole Teie jaoks oluline. Käsitlete
rahvast objektina, mida võib vaesumiseni maksustada, kodudest välja tõsta, sõtta tõugata.
Olete unustanud, et objektina käsitlevad rahvast diktaatorlikud režiimid, Eesti Vabariigis ei
saa põhiseaduslikult valitseda diktatuur.

Millal Te viimati käisite Võrumaa inimestega silmast silma kohtumas? Põgusalt
valimiskampaania raames teemadesse süvenemata, seda mäletame. Kuid sellest ajast saati on
palju vett merre voolanud. Kuna Te väldite Eesti inimesi, siis ei tunne Te tegelikku Eesti elu,
ei taju reaalset olukorda. Võtate küll vastu auhindu – aga mitte eesti rahvalt. Muide, 1920.
aasta Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi ei olnud “Eesti kodanikkudel õigust vastu võtta
võõraste riikide aumärke ja autähti”.
Teadke: Inimesed on valmis kaitsma oma kodu, kaitsma kodumaad. Kuid riigijuhtide
poolt peab olema tehtud kõik selleks, et tagada rahu. Eesti rahvas ei lähe Teie
õhutatavasse sõtta!
Sõda oleks eesti rahvale hukatuslik. Põhiseadus kohustab Teid seisma eesti rahvuse, eesti
keele ja kultuuri püsimise eest.
Viimane aeg on meelt parandada, peaminister!

MTÜ Meie Nursipalu nimel,
Maarika Niidumaa

1 https://epl.delfi.ee/artikkel/120264565/paasteamet-suudab-tagada-kriisivarud-10-000-inimesele-eesmark-on-varusid-paari-aastaga-kolmekordistada
2 Eelnõu on kättesaadav: https://www.riigikogu.ee
3 https://reitingud.ee/reitingud/ (30.03.2024)

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?