Foto: Veiko Huuse

Politseiriigi plaanimajandus?

Veiko Huuse

Erakorralised sündmused Tallinna vanalinnas, Vaba Eesti ja Veganklubi maja ees ja sees. Politseiautoga viidi ära täiesti ilmsüütu noormees, kes tänava peal vaikselt oma trummi põristas.
0 Jagamist
0
0

Kui soovisin laupäeval, 10. aprillil siseneda Vaba Eesti klubiruumi, mis asub Tallinnas Sulevimägi 1 sealse Veganklubi ruumis, seisid ukse ees relvastatud politseinikud. Minu küsimuse peale, miks nad siin on, vastati, et korraline kontroll. Minu küsimuse peale, et miks te iga päev kontrollite ja vahetevahel eriüksust kasutate, öeldi, et nad täidavad Eesti Vabariigi korraldust. Ütlesin, et see siin on erapind ja kinnine klubi, inimesed on liikmed ja nad kõik vastutavad oma tervise ja elu eest ise. Politseinikud vastasid, et see ei loe, kõik inimesed peavad siseruumis 2+2m vahet hoidma, maske kandma ja ei tohi kohapeal süüa. Palusin politseinikel see tegevus lõpetada ja jätta inimesed rahule. Selle peale nad ütlesid, et viivad läbi kontrolli ja oodatakse järgmisi korraldusi. Sisenesin ruumi, kus toimus samal ajal šokolaadikoolitus Veganklubi ja Vaba Eesti liikmetele. Sain vaevu maha istuda, kui välja ilmus ootamatult suur hulk eriüksuslasi ja politseinikke. Läbi ukseklaasi algasid läbirääkimised. Meile tuttav politseinik, kelle kehakatte rinnal oli trükitähtedega nimi Artur Gelvei, kes on seal eriüksuslastega korduvalt käinud, näitas läbi klaasi dokumenti, mille alusel nad väitsid, et neil on õigus siseneda erapinnale. Meie arvates see dokument seda ei võimaldanud ja veel lisaks eriüksusega! Dokumendi sisuks oli hoiatus, et klubi ei pea kinni EV korraldusest.

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Vabaduse kaitseks

Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.

Kas TERVISEAMET hoolib inimesest?

Avaldame Tarvo Alevi saaga terviseametiga, ilmestamaks praeguse aja tüüpilist olukorda, kus inimeste teenistuses oleva info asemel saadetakse eetrisse müra või desinformatsiooni. Väljavõtted autori kirjavahetusest erinevate instantsidega leiate artiklis linkide alt.

Korralduse fenomen

Tasub tähele panna, et mõisted „korraldus“ ja „seadus“ on täiesti erinevad asjad. Vabariigi Valitsuse ametiisikute poolt välja antud mistahes korraldused ei laiene neile, kes ei tööta selle asutusega seotud isikute alluvuses, olgu siis tegu juriidiliste isikute... või päris inimestega.

Ärkamine kaassõltuvusest

Kõik kuritegelikud režiimid ükskõik millisel mandril ükskõik millisel ajajärgul on saanud eksisteerida üksnes rahva vaikival heakskiidul. Kõik kõrvalekalded vabast ja harmoonilisest elukeskkonnast on saanud juhtuda kodanikujulguse nappuse tõttu.