Foto: Saale Kareda

Tõus või loojang?

Saale Kareda

Oleme tulnud hoidma neil pimedatel aegadel valgust, väge, sisemist tuld, rahu, harmooniat, armastust, kaastunnet ning kõrgemat visiooni – inimest ja loodust austava elukorralduse loomise võimalikkusest.
36 Jagamist
36
0
0

Maailm, milles praegu elame, on juba jagunenud erinevateks kihtideks. Ja neid kihistusi on palju. Osa neist liigub tõusu ja osa languse suunas. Seda võib ette kujutada nii, nagu oleks samal ajal võimalik jälgida nii päikesetõusu kui ka loojangut. Suures plaanis on inimesed oma valiku juba teinud – kummas suunas nad liiguvad. Tõusvas suunas on erinevate kihtide lõikes käimas võimsad transformatsiooniprotsessid, mille määravad individuaalsed arengud. Olenevalt sellest, milliseid ülesandeid on hinged tulnud siia täitma, kuivõrd teadlikult nad oma teed käivad ning millises faasis on nad enda tervendamisel ja tagasiliitmisel tervikusse.

Allapoole suunduvas spiraalis liikujad (inimsusevastase agenda elluviijad ja toetajad) on võtnud enda kanda rolli tuua selgelt nähtavale vana sureva ühiskonnakorralduse ja end tervikust täielikult eraldanud paradigma paratamatu hääbumise. See on valus ja piinarikas protsess, eelkõige neile, kes on selle kogemuse valinud ning kes on sealjuures enamasti (endale teadvustamata) ohvrirollis.  

Ülespoole liikuva suuna kihtides on palju väga erinevaid strateegiaid ja rolle, mis ego tasandilt vaadatuna võivad isegi esialgu jätta mulje vastandlikest suundumustest. Ükski kihistus ei ole “parem” kui teine, nad on kõik omal kohal praeguses suures elumängus siin planeedil. Siinkohal on oluline vaadelda protsessi Vaimu tasandilt ning tervitada kõiki hingi, kes on võtnud enda südameasjaks tuua esile tõde elu erinevates valdkondades, korraldada aktsioone oluliste teemade teadvustamiseks, kasutades vajadusel (kui vastav ülesanne on selle tasandiga seotud) isegi vana süsteemi struktuure (nagu kohtusüsteem), et tuua selgelt esile kuritegelikke kaasusi, mis on suunatud inimeste vabaduste ja õiguste tasalülitamisele.

Väljaanne Fonte.News on jõudumööda püüdnud valgustada ülespoole liikuva suuna kõigi kihistuste teemasid, hoides samal ajal selgelt visiooni uue – inimest ja loodust väärtustava – ühiskonna loomise võimalikkusest ning ühtlasi tuues nähtavale tegelikku tõde inimest ja loodust ohustavate kuritegelike agendade kohta.

Olles uue ühiskondliku liikumise visiooni looja ja kandja juba palju aastaid, on minu fookus olnud eelkõige kollektiivse teadvuse tõusule kaasa aitamisel erinevate tegevuste ja väljundite kaudu – peamise rõhuga inimeste inspireerimisel. Üheks oluliseks väljundiks on viimase aasta jooksul olnud väljaande Fonte.News kontseptsiooni loomine ning väljaande sisuline ülesehitamine.

Me teame, et ainus muutumatu suurus siin eluvoolus on muutumine. Sügavamas mõttes me keegi ei oma siin materiaalses maailmas midagi peale selleks kehastuseks loodud keha. Kes püüab millestki kinni hoida, on eriti praegusel ajal silmitsi sellega, et kõik muutub – pöörasel kiirusel – ning parim hoiak, millega neist kaoseaegadest läbi minna, on avatud olek ning selge ühenduse loomine/hoidmine oma Hinge/Vaimuga. On aeg antud teatud asju üles ehitada ja on aeg antud neist lahti lasta ning lubada elul kanda end järgmisesse faasi.

Julgus vaadata otsa tundmatule on praeguse aja üks olulisimaid kvaliteete, mis viib elu edasi – sõna otseses mõttes. See hõlmab ka julgust vaadata otsa iseendale – nii enda Varjule, et seda paremini tundma õppida ja integreerida kui ka enda Hinge/Vaimu tegelikule väele ja suurusele. Eestisse on praegusel ajal kehastunud väga suur hulk võimsaid vaimolendeid ning meid on siin piisavalt, et muuta olemasolevat reaalsust nendega koos, kes on valinud tõusva suuna.

Selle teekonna üks olulisimaid ülesandeid on mõista seda, mis on meie ülesanne ja roll just praegu? Praktiseerida täielikku Kohalolu ning küsida endalt iga päev – kas see keskkond, kus ma viibin, toetab minu maist teekonda? Kas minu paarisuhe toetab minu hingeteekonda? Kas see töö, mida teen elatise hankimiseks, loob väärtust ning viib mind ka vaimses plaanis edasi? Kas need koostööprojektid, mida teen ühiskondlikel alustel, on kooskõlas minu kõrgeima hingeteekonnaga? Ning kui mingis aspektis tuleb vastuseks – ei – siis on aeg seda aspekti oma elus muuta. Meeste ja naiste vaheliste suhete teadlik tervendamine – nii isiklikus kui kollektiivses plaanis – on selles protsessis üks võtmeküsimusi, sest aastasadu on mehi ja naisi teineteise vastu välja mängitud. See puudutab ka igas inimeses endas peituva nais- ja meesalge tasakaalustamist ja harmoneerimist ning nõuab intensiivset teadlikku tööd.

Meie oleme oma elu ja uue reaalsuse stsenaristid, lavastajad ja peaosatäitjad. Me valime selle reaalsuse, milles tahame elada ja oma lapsi kasvatada ning loome selle ise! Esmalt iseenda ja oma pere raames, seejärel gruppide ja võrgustike tasandil. Uut elu toetavaid jätkusuutlikke kogukondi saavad luua iseenda ja maailmaga rahu sõlminud terviklikud empaatilised inimesed, kelle vaated ja väärtushinnangud harmoneeruvad ka maistes praktilistes küsimustes.

Minu ülesanne ja roll Fonte.Newsi peatoimetajana väljaande esimesel aastal on täidetud ning ma liigun järgmiste ülesannete juurde.

Vastutav väljaandja Veiko Huuse asub Fonte profiili muutma ning soovin talle selleks jõudu ja edu!

Tänan Sind, kallis lugeja, ühise aja eest väljaande Fonte.News eetervälja kaudu ning kohtun Sinuga, armas mõttekaaslane, juba uutel radadel, kohtades ja keskkondades!

Tsiteerides Artur Alliksaart:
„Kes korrakski tõde on adunud,
see teab, et miski pole kadunud.“

Meil on võimalus olla tunnistajaks inimajaloo ühele huvitavamale ajajärgule, mil loojang ja tõus on nähtavad korraga.

Olge hoitud, terved ja terviklikud ning hoidkem, austagem ja toetagem üksteist!

Armastusega,

36 Jagamist
Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Seotud artiklid

Kriis on võimalus muutusteks

Oleme tulnud hoidma neil pimedatel aegadel valgust, väge, sisemist tuld, rahu, harmooniat, armastust, kaastunnet ning kõrgemat visiooni - inimest ja loodust austava elukorralduse loomise võimalikkusest.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Vabaduse kaitseks

Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.
Meri

Vaba maailm

Fonte.News on Eestimaal loodud rahvusvaheline uudiste avaldamise keskkond. Koos mõttekaaslastega üle maailma loome uue ühiskonna ja Fonte.News on uue ühiskonna info levitaja.

Kas TERVISEAMET hoolib inimesest?

Avaldame Tarvo Alevi saaga terviseametiga, ilmestamaks praeguse aja tüüpilist olukorda, kus inimeste teenistuses oleva info asemel saadetakse eetrisse müra või desinformatsiooni. Väljavõtted autori kirjavahetusest erinevate instantsidega leiate artiklis linkide alt.

Hingamislaulupidu kui galaktiline sündmus

Hingamislaulupeo looja Heiki Tomson: „Kui igaüks hingab oma hinge hingamist, siis sügavus, millega on võimalik kõike muuta, nii isiklikus plaanis kui rahvuse plaanis kui ka võib-olla kogu inimkonna jaoks – selle potentsiaal on tohutu!“