Vabade kodanike deklaratsioon

Eestlased on iidne vaba rahvas, kes on ajuti unustanud oma tegeliku väe ning vajunud unne, millest on praegu aeg ÄRGATA! Täna avaldati lehel vabadkodanikud.ee Vabade kodanike deklaratsioon, mis väljendab selgelt ja teaduspõhiselt positiivset visiooni printsiipidest, mida peaks Covid-19 kriisis austama ning mis peaksid julgustama inimesi üheskoos seisma nende põhimõtete eest ja vaba ühiskonna ideaali kaitsel.
0 Jagamist
0
0

Kriis ühiskonnas on aktiveerinud inimesi erinevatel teadvustasanditel ning ka kriisi tegelike põhjuste läbivalgustamine toimub vastavalt inimeste teadvustasandile. Samas on vajalik koonduda inimeste põhiõiguste kaitsele ning Vabade kodanike deklaratsioon on selge sõnum praegu eesti ühiskonda administreerivatele jõududele, et eesti rahvas ei luba ennast nurka suruda ning seisab ühiselt oma elementaarsete õiguste ja vabaduse kaitsel.

Vabade kodanike deklaratsiooni teksti valmimisse on panustanud ligi 50 inimest: juriste, arste, teadlasi (kelle töö on seotud muuhulgas molekulaarbioloogia, immunoloogia, mRNA vähivaktsiinide arendamisega), ühiskonna- ja kultuuritegelasi ja muude eluvaldkondade esindajaid. 

Deklaratsioon ei ole ei otseselt ega kaudselt seotud ühegi erakonna ega muu organisatsiooniga. Samuti ei ole see suunatud ühegi uue poliitilise liikumise moodustamisele. Tegu on kodanike algatusega kõige puhtamal kujul.

Vabade kodanike deklaratsiooni põhipunktid

Kantuna murest inimeste tervise, üha süvenevate ühiskondlike pingete ja vaba ühiskonna taandumise pärast, pöördume Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja kogu Eesti avalikkuse poole, et rõhutada vajadust arvestada Covid-19 vastases võitluses poliitiliste otsuste langetamisel ja elluviimisel alljärgnevate punktidega.

 1. Piiranguid võib kehtestada vaid juhul, kui need on teaduslikult põhjendatud ja tingimata vajalikud.
 2. Piiranguid ei tohi kasutada inimeste vaktsineerimisele survestamiseks.
 3. Vaktsineerimine peab olema rangelt vabatahtlik – mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka reaalselt.
 4. Vaktsiinipasside nimetamine nakkusohutustõendiks on eksitav ja inimeste põhiõiguste piiramine nende alusel ei ole lubatav.
 5. Läbipõdemisest lähtuvat immuunsust tuleb arvestada teaduspõhiselt, see tähendab vaktsineerimisega vähemalt samaväärsena.
 6. Laste massiline vaktsineerimine ei ole põhjendatud ja tuleb peatada.
 7. Vanemlikesse õigustesse peab suhtuma täie lugupidamisega, laste vaktsineerimine vanemate loata peab olema välistatud.
 8. Rasedate vaktsineerimine puuduliku ohutusandmestiku pinnalt on lubamatu ja tuleb viivitamatult peatada.
 9. Haigussümptomiteta inimeste laustestimine ei ole põhjendatud.
 10. Covid-19 tõhusa ennetamise ja koduse ravi võimalused tuleb teha kättesaadavaks.
 11. Vaktsiinide kõrvaltoimete seiret peab tõhustama ja vastav info tuleb teha avalikult ligipääsetavaks.
 12. Vaktsiinikahjustuste tekitamise eest peab olema ette nähtud reaalne varaline vastutus; vaktsiinitootjate vastutusest vabastamine ei ole õiglane.
 13. Koolides lastele maskikohustuse pealesurumine ei ole põhjendatud.
 14. Statistilisi ja muid andmeid peab esitama läbipaistvalt, ausameelselt ja ammendavalt.
 15. Riiklikud hirmutamiskampaaniad on lubamatud ega tohi korduda.
 16. Rõhku tuleb panna tervislike eluviiside ja loomuliku immuunsüsteemi tugevdamisele.

Loe deklaratsiooni täisteksti siit.

Deklaratsiooni on tänase päeva jooksul toetanud juba ligi kolm tuhat inimest ning juba enne avalikustamist on sellele oma toetuse andnud 150 inimest, kelle hulgas on paljud avaliku elu tegelased nagu Tõnis Mägi, Ülo Vooglaid, Kaari Saarma, Lembit Peterson, Mathura, Alar Tamming, Hannes Võrno, Hedvig Hanson, Sandra Nurmsalu ja paljud teised.

0 Jagamist
Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

Seotud artiklid

Kriis on võimalus muutusteks

Eestlased on iidne vaba rahvas, kes on ajuti unustanud oma tegeliku väe ning vajunud unne, millest on praegu aeg ÄRGATA! Täna avaldati lehel vabadkodanikud.ee Vabade kodanike deklaratsioon, mis väljendab selgelt ja teaduspõhiselt positiivset visiooni printsiipidest, mida peaks Covid-19 kriisis austama ning mis peaksid julgustama inimesi üheskoos seisma nende põhimõtete eest ja vaba ühiskonna ideaali kaitsel.

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.
Swedish-scientists -successfully-swap -bodies

Miks vaikitakse tõhusatest ravimeetoditest?

Sajad ja tuhanded päästmata elud. Miks keeldutakse aktsepteerimast ravimeid, mis nii hästi toimivad? Pole tehtud uuringuid? On küll tehtud ja neid on palju. Pole andnud kliiniliselt häid tulemusi? On küll, ülipalju uskumatult häid tulemusi.