Foto: Raamatust "Paljastatud kaugmõjutamise saladused"

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 15. osa. Loomingu kaks poolust.

The Spirit Team

Avaldame 22 osalise artiklite sarja Gerald O‘Donnell, M.Sc., MBA raamatust “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused”. Gerald O‘Donnell on Täieliku kaugmõjutamise ja kaugvaatluse treeningsüsteemi looja. 15. osa. Loomingu kaks poolust.
0 Jagamist
0
0

„Paljastatud Kaugmõjutamise saladuste“ 14. osa „Tume Maatriks ja Reaalsuse projektsioon“, saad lugeda SIIT

Loomingu kaks poolust

Iga tundlik inimisend koosneb sümboolsest, Maatriksi ja Taevastega seotud Maast. Taevad on Kõrgemaks Minaks, alateadlikuks realmiks. Püha Hingamine vibreerib ja annab energiat mõlemile Maatriksi teadvustunud isendile (nii Maale kui Inimesele) ning nende alateadlikele realmidele neisse olenditesse Vibreerivat Valgust sisestades ja nende ümbrust projitseerides. See võimaldab Vibreerivat reaalsust kujutada meie poolt materiaalsena tajutava universumina. Püha Hingamine on Elu ise. Ta on Vaimu realmi osa või Jumaliku Valguse Vibreerivate osakeste mittefüüsiline realm. Need moodustavad Loomingu kaks poolust. Üks neist moodustab Maatriksi alana mitte-Vibreeriva realmi. See on nagu inimese kuju, vari pimeduses, mille üle Üks alati valvab. Teise poole moodustab Jumaliku Valguse Vibreerivatest osakestest koosnev realm, mis on Ühe Jumalikuks Elu energiaks.

Vibreeriva Valguse mittefüüsiline realm eksisteerib alati paralleelselt füüsilise realmiga. Kumbki realm on vaid teineteise peegel. Füüsiline realm on holograafiline projektsioon valgusosakestest koosnevast mittefüüsilisest realmist. Need pole footonid, vaid Valgust kiirgavad, pöörlevad ning samal ajal tänu helienergiale vibreerivad, informatsiooni ja magnetismi salvestavad, sisse-ehitatud teadvust omavad ning värve kiirgavad osakesed. Need Vibreeriva Valguse osakesed eksisteerivad ainult Tõelise, Jumaliku Valguse realmis. Iga osake suudab salvestada rohkem infot kui ükski meie tänapäeva superarvutitest. Need osakesed kuuluvad vibreeriva Valgusenergia osakeste lõpmatusse merre. Kvantfüüsikud nimetavad seda realmi endassesemässitud korraks (ingl k entangled order), ülivalgustunud maailmaks. See on sinu Sisemise Mina, sinu päritolu ja vaimu realm, kus sinu teadvus läheb tagasi hetkeni, mil su ajufunktsioonid lõpetavad surma korral tegevuse. Või kui oled sügavalt uinunud ja jääd vaid teadlikuks, et oled rühm parve moodustanud Vibreerivaid osakesi, vibreerides teiste, sarnastel Vibratsioonitasanditel Vibreerivate osakeste, maakeeli „hingede“ parvede ümber.

Kõik asjad su ümber koosnevad tegelikult valguse Vibreerivatest, Vibreerivat heli kasutatavatest osakestest. Kõik on vibratsioon. Valguseheli paneb meid uskuma justkui meie materiaalsed kehad oleksid tõelised. Reaalsus on loodud heli ja valgust omavahel segades. Tõelises Vibreerivas realmis heli ilma valguseta ei eksisteeri. Iga valguse Vibreeriv osake kiirgab/eraldab vibratsiooni.

Kuna Taevaliku Valguse Vibreeriva realmi Vibreerivad Valgusosakesed on omavahel eraldatatud, toimib esimene väljaspool aega ja ruumi. Kujuta hetkeks ette näiteks, et Üks ehk Vagadus Ise oleks ilma kindlate mõõtmeteta täpp ja et sa kulged selles teadvuses virtuaalse tahhüonina või kõrgemal valguskiirusest ning väljaspool aeg-ruumi toimiva valgusosakesena. Ja see kõik oled iseenda olekust teadlik olev sina (tõlkija täpsustus: siin seda teksti lugeva inimesena). Kujutle, et see osake salvestab informatsiooni sinu edasise või paralleelse elu kogemusi ning vibreerib oma reaalsuses ühes või mitmes, omavahel ühendatud illusoorses füüsilises kehastuses. Kujutle lihtsuse huvides, et Ühe keha on piltlikult öeldes nagu tohutute proportsioonidega inimese keha ja väljaspool seda ei eksisteeri mitte midagi. Tõenäoliselt ei suudaks sa defineerida ruumi, sest seda saab kirjeldada vaid millegagi suhtes olles (tõlkija täpsustus: või võrreldes), kuid seda „midagi“ (tõlkija: millega võrrelda) pole. Samas sa suudad, isegi selles illusoorses energiaosakeste Vibreerivas meres – saates teineteisele oma värvideks ja emotsioonideks muundatud heli – öelda, milline energiaparv on suurem kui teine, milline on sulle lähemal ning milline on sinust kaugemal.

Maatriks kasutab kombinatsiooni loomiseks punasest, sinisest ja kollasest põhivärvist väljendatud Vibreerivat heli. See annab meile endi silmade ja aju kaudu tajutava lõpliku värvispektri. Iga aatom eraldab endast Vibreerivat heli selles endassemässitud realmis. Igal inimhingel on selles lõpmatult läbipõimunud realmis oma, ainult teda määratlev ja läbi kogu Igaviku saatev Vibreeriv „allkiri“/signatuur.

Tasuta täispikkuses, ainult 37leheküljelise eestikeelse raamatu “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused” saad pdf-formaadis avada ja alla laadida sellele lingile klikkides (avaneb uus aken).

Gerald O’Donnell omab B.Sc kraadi matemaatikas ja M.Sc. ning MBA-d arvutiteaduses. Ta on sertifitseeritud hüpnoterapeut. Teda peeti muuhulgas ka maailma üheks parimaks tehniliste tarbekaupade eksperdiks (sõltumatu nõunik: C.T.A) Paine Webber’i ja Bache Co juures.

1980. aastal kontakteeruti temaga Lääne-Euroopa luureagentuuri poolt ning paluti ühineda käimasolnud sihitud sihtmärkide mentaalse Kaugvaatluse (-tunnetamise) programmiga. Arendatud kaugtunnetamise tehnikaid õpetati luurajatele, terrorismivastastele üksustele ja teistele luure- ning/või eriüksustele. Vastav tegevus oli vastukaaluks Nõukogude Liidu KGB ja sõjaväeluure GRU hästirahastatud osakondade tegevusele, kes olid oma uuringutes kõrgel tasemel ning oma tegevuses täielikult aktiivsed.

Kursuse programmi edukas katseetapis komistas hr O’Donnell fakti otsa, et spetsiaalsete mõttetehnikate kasutamise ja treeninguga saab hetkeliselt ületada nii ruumi, mida kvantfüüsika John Bell’i mittelokaalsuse teoreem oli varem väitnud ning mida Aspect Eksperiment 1982. aastal ka kinnitas – kuid ületada ka ajabarjääri – võimaldades vaatlejal kogeda tajutavat minevikku ning võimalikku tulevikku.
Hiljem siirdus Gerald O’Donnell luureringkonnast vabatahtlikult erru ja otsustas hakata õpetama sarnaseid tehnikaid kõigile kasutoomiseks – nii meile üksikisikutele kui kogu maailmale parema reaalsuse loomiseks ning võimalike ebasoovitatavate vältimiseks.

„Tegelikult on ülim ajamasin taasavastatud ja see oleme meie: inimkond.“
Gerald O’Donnell

Kaugvaatluse looja Gerald O. Donnell

LOE 1. OSA

LOE 2. OSA

LOE 3. OSA

LOE 4. OSA

LOE 5. OSA

LOE 6. OSA

LOE 7. OSA

LOE 8. OSA

LOE 9. OSA

LOE 10. OSA

LOE 11. OSA

LOE 12. OSA

LOE 13. OSA

LOE 14. OSA

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?