Tehisõpetaja vs Elus hingega õpetaja

Veiko Huuse

Tänane maailm on suuremale osale inimkonnast tehnoloogiline ja arusaam orgaanilisest maailmast on hääbumas. Kui enne interneti tulekut jagati tarkuseid füüsilistel kohtumistel ja koosloomises, siis nüüd küsitakse vastuseid internetist tehisintellekti käest. Interneti tulekust alates on koolides õppeprogrammid tugevalt seotud internetis olevate tehisintellekti programmidega. Toome välja erinevused tehisintellekti ja Elusa inimese võimete vahel. Artikli lõpuks saad teha ise omad järeldused.
0 Shares
0
0

Kas tehisintellekt on ikka turvaline tervisenõustaja ja ravi määraja haiguste puhul? Kas tehisintellekt on kõige targem sinule elukaaslase valikul? Kas tehisintellekt on kõige targem sinule toidumenüüd koostama? Kas meile on üldse vaja enam õpetajaid, arste, advokaate, kohtunikke, tervisenõustajaid, sest nende kõigi tegevused ja teadmised on internetiruumis olemas ja tehisintellekt kasutab neid andmeid vastuste edastamiseks sulle? Intententis on väga palju konkureerivaid tehisintellekti programme, paljud neist on iseõppijad, aga milline on neist parim ja kas nad on võimekamad Elusast Teadmainimesest? Üllatusi on palju.

0 Shares
You May Also Like

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.