Kaksteist Meisterlikkuse Omadust

Anonüümne autor, Looja

Igal inimesel on unikaalne ja kordumatu DNA ja samuti unikaalne hingeprogramm. Hingeprogramm annab mõtted. Meie mõtted loovad seda välist ja sisemist reaalsust ja elukogemust mis meil on. Mõttemustrite muutmine tähendab tegelikult meie isiklikes kilpides olevate programmeeringute muutmist.
0 Jagamist
0
0

Üheks osaks Spirituaalsest Integratsioonist meie Kõrgemate Minadega või meie Teadvuse
laienemisest on selle viisi, kuidas me mõtleme, ümberprogrammeerimine. Meie mõtted
loovad seda välist ja sisemist reaalsust ja elukogemust mis meil on. Järgnevad Suhtumised
ja Vastutused, kui omaks võtta ja „ellu rakendada“, aitavad meil oma sissejuurdunud
mõttemustreid muuta – mõtted, mida me võtame iseenesest mõistetavatena, kuna need
on osana programmeeringust, mida me hetkel omame.

Inimese Looja(Alg-allikas või jumal, kuidas kellelegi meeldib nimetada) on loonud inimese(rassi) sellisena, et tal on oma unikaalne ja kordumatu DNA ja hingeprogramm. Sinuga sarnast teist sellist pole, küll aga on iga inimese DNA koodis osake Loojast, loodusest(seal hulgas taimestik, loomad, linnud, kalad, putukad, jne) ja kõigist teistest rassidest(nähtavad ja nähtamatud, siit ja sealtpoolt “universumi”). Universum(Eluprogramm) on koos selle kõigega üks tervik ja DNA kaudu seotud. Oleme programmid ühes suures programmis(antud hetkel Maa eluprogrammis), mida juhib Algallikas-Kõiksus. Hingeprogramm juhib inimese elu ja seal on põhisündmused paigas ja inimene ise muuta neid ei saa.Küll aga inimene saab ise oma hingeprogrammis käivitada “tööriistad” ja sündmused, mis teevad temast Looja, kellel on otsekontakt Alg-allikaga. Otsekontaktis Alg-allikaga on sul juurdepääs kõiksusele ja …. . Kõik on võimalik, kui suhtumine ja vastutus on paigas.” – Veiko Huuse

Suhtumine

 • ARMASTUS – KÕIK-on-ÜKS Tõe tunnustamine.
 • ARM – Lubades KÕIK-on-ÜKS kehastustel OLLA just see, mis TA ON hoolimata, kas
  see sinu jaoks sobib. Elada Lõppematus Andestuses.
 • TÄNULIKKUS – Tunnustades KÕIKSUST; Teades oma Elulisust.
 • AUPAKLIK LUGUPIDAMINE – Teadlikult esindada KÕIKSUST
 • LOJAALSUS – Kaas-Luua, Teenides ja olles võimeline Vastama Kõiksusele.
 • USALDUS – Teades Kõiksuse Väge ja Armastust.
 • VASTUTUS – Olles teadlikult Tõe seisundis Kõiksusega.
 • LAITMATUS – Toetades ja Kaitstes Kõik-Ühes tõekspidamisi.
 • TÄHELEPANELIKKUS – Armastades, Hoides ja olles Tähelepanelik Kõige suhtes.
 • KARTMATUS – Tunnustades KÕIKSUSE Igavest Lõpmatut Olemust ja Tingimusteta
  Armastust.
 • OMAMISEST LOOBUMINE – Lubades Kõigel OLLA ilma kritiseerimise, hukkamõistu
  või väärtushinnanguid peale surumata; mõistes OLEMIST ja kiites heaks Kõiksuse.
 • RÕÕM – Valides OLLA Kõiksuse kehastus.

Vastutus

Tee endale need 12 Meisterlikkuse Vastutust selgeks, moodusta neist jaatamismeditatsioon ning püüa neist teha oma eluviis.

ENESETEOSTUS: Vabadus loobuda „Ohvri ja tagakiusamise süüdistamise -mängust“ “Victim-Victimizer Blame-Game” (VV mäng) ja olla valmis õppima kõikides tajutavates avaldusvormides seda, mis satub minu isiklikku teadvus-/DNA välja. Oskus õppida igal tasandil. Soov rakendada uusi teadmisi ja oskusi.

ENESE-TEADVUS: Vabadus saada hakkama ilma teiste heakskiiduta, või vajaduseta mässata iga välise autoriteedi vastu, mõistes, et Sina, Alg-Allika Vaimu Kehastus, suudad luua isiklikku vabadust ilma, et kahjustaks teiste vaimseid õigusi ja lubamata teistel kahjustada Sinu vaimseid õigusi OLEMINA.
Iseenda tundma õppimine. Oma tõeliste annete ja potentsiaalide teadvustamine ja rakendamine.

ENESE-VALITSEMINE: Võttes isikliku vastutuse ning mõistes, et igal hetkel oled ainult sina vastutav ISIKLIKE ENERGIATE SUUNAMISES. Ei ole kedagi ega midagi, mis sind ärritaks ja seeläbi põhjendaks või õigustaks IGASUGUSTE reaktsioonide, ideede, või tegude vaimse kuritarvitamise. See oled SINA, kes ärritab iseennast, lubades oma emotsionaalsel kehal järgida vaimse keha väärkäsitlust, mis väidab, et sinu Vägi on sinust väljaspool. Igal hetkel on SINU VALIK, milliseid sõnu, tõekspidamisi ja ideid sa kasutad tõlgendamaks olukorda. ÄRRITUNUD, RAEVUNUD, HAAVATUD või ükskõik milline sildistamine (teadlik või alateadlik) on kõik VAIMSE
KEHA FILTRID, mis suunavad emotsionaalse ja füüsilise keha funktsioone. Ainult SINA omad võimu ärritada ennast. Olenemata, mis teised ütlevad või teevad, on sinul Õigus omaenda tõlgendustele. Mitte kellelgi või millelgi pole võimu sind ärritada, vaid juhul kui sa annad ise selle võimu käest. Enesevalitsus saabub kui isik taipab, et oma isiklike energiate juhtimine, on need siis füüsilised, emotsionaalsed või vaimsed, teadlikud või alateadlikud, on saavutatav meisterlikkuse tase ja eksisteerib kui kaudne kohustus, mis kaasneb valikuvabaduse kingitusega. Mida vastutustundlikumaks saad, seda suuremat vabadust ja isiklikku mõjuvõimu sa koged.

ENESEDISTSIPLIIN: Võtta endale vastutus suunata oma energiaid soovitud tulemuse poole, mitte aga soovimatu juurest eemale. Füüsiline-, vaimne- ja emotsionaalne keha on kaua olnud alateadlike, varjatud varijõudude suunamise all tekitades sisemisi tunge, reaktsioone, mõtteid, impulsse, arusaamu ja tundeid, mis tihti töötavad vastu meie soovitu loomele. Osana vaimses meisterlikkuses kaasneb iseenese õpetamine olla teadlikult usin, jälgida omaenese mõtteid, emotsioone ja füüsilist kehakeelt, et me suudaksime teadlikult rakendada alateadlikke varienergiaid, mis muidu töötavad autopiloodil. Kui me õpime ennast tabama kui negatiivsed mõttemustrid või emotsioonid meile peale tungivad, võime me kasutada seda mõistmise momenti, et parandada sõnadevalikut ja otsest energiate ümbersuunamist, juhatades Ise vastupidised energiad, soovitud tulemuste loomiseks. See nõuab enesedistsipliini, et saada lõvitaltsutajaks oma tihti möirgavale emotsionaal-ego-meelele, kuid meil on sisemine vägi, mis aitab meie väändunud mustrid ümberkujundada läbi armastava, kuid kindla ümbersuunamise.
Muutke enda alateadvuse mustrid ja egomeele põhine möirgav lõvi nurruvaks sülekassiks, kes ühineb orgaanilise kaas-loomisega. Enesedistsipliin ilmneb, kui meil on pidevalt meeles kasutada vaimselt korrektseid mõtteid, tegusid või suhtumisi, isegi kui me seda ei tunne vajalikuna. Nendel hetkedel kui meie vari hiilib alt üles, meie ise varjuosakesed ujuvad pinnale selleks, et me neid näeksime ja saaksime oma teadliku meelega korrastada. Läbi selle protsessi õpib teadlik meel suurepäraseid meisterlikkuse eluviisi vahendeid.

ENESE-ARMASTUS : See on meie enese vastutus armastada ja hoolida endast läbi Alg-Allika piiritu kingituse, mis läbib meid igal hetkel. Tõeline armastus peab tulema seestpoolt ja on saavutatav ainult läbi tõelise vaimse ühenduse igavese Kõrgema-Ise ja selle kaasasündinud ühendusega kogu Loomes. Kui me otsime armastust väljastpoolt, lootuses täita isiklikku sisemist üksindust või vajadust, läheme me suhetesse kui energia-vampiirid. Nii tehes otsime me asendust omaenese Jumaliku-Allika ühendusele, kasutades ära teiste inimeste või olendite kehastunud Jumalikku-Allikat. Sellist vajadust ei saa täita välise armastusega.
Seda saab täita vaid oma sisemise Armastuse ja Väe tunnistamisega ja tunnistades, et sina oled täiusliku armastuse elav kehastus. Olles kord tunnistanud seda, OMAD sa suurimat armastust üldse, Jumalikku kõrg-sageduslikku Armastust. Ning sellest Jumaliku Väe Seisukohast võid sa minna maailma otsima neid, kellele sa saad jagada seda armastust, selle asemel, et otsida neid, kellelt sa võid saada armastust. Kui armastuseni on jõutud läbi Enese Armastuse, on andmise
motivatsiooniks rõõmuküllane andmine, teades, et mida iganes sa võid vajada on loodav läbi Jumaliku-Allika Armastuse, mida sa eneses kannad. Enese-Armastus on tõeline vaimse küpsuse väljendus.

VAIMNE TERVIKLIKKUS: Käituda igal ajal vaimselt terviklikuna on meie ülim kohustus. Ei ole mingit vabandust teadlikult rikkuda teiste vaimseid õigusi, vaatamata sellele kui halvasti nemad sinuga käituvad. Vaimne terviklikkus nõuab meilt, et me hakkaksime JÄLGIMA, kuidas me TEGELIKULT käitume ja mida teeme oma igapäevaelus. Kas meie toitumisharjumised kahjustavad taime-, looma- või Maa kuningriike? Kas meie käitumine või sõnade valik näitab austust teistesse inimestesse või eluvormidesse? Kas me mängime staatustega esinemise mängu, et anda enesele vabandus ebaeetilisteks käitumisteks püüdes esineda sõprade või
võõraste ees näitamaks, et sina oled neist parem ja seetõttu ka rohkem väärt? Kas sa räägid inimestele, mida nad tahavad kuulda selleks, et saavutada nende heakskiitu ja tuge, isegi kui see ei käi kokku sinu tegelikke soovide ja tunnetega? Kas sa püüad panna teisi tegema sinu osa nagu töid ja kohustusi? Kas sa kasutad lubamatuid vabandusi nagu rass, sugu, ahnus, haridus või majanduslik staatus, et õigustada lugupidamatut, orjastavat või halba käitumist teiste suhtes? Vaimne terviklikkus nõuab, et me võtame oma elu ja tegevuse ausa ja pideva vaatluse alla, et näha oma tegevuses kohti , kus me ei käitu vaimsusega kokkukäivalt ja kasutades pühendumust ning distsipliini, et viia need kohad oma käitumises ja elus vaimsesse terviklikkusesse. Keegi ei pääse läbi taevaväravate (või kuhugi mujale soovitud paika) kasutades vabandusi mitte teha tõeliselt tööd ja teeseldes Vaimset Terviklikkust. Kasvatada vaimset terviklikkust on peamine kohustus Vaimse Meisterlikkuse teel ning just nii universum toimib. Sa ei saa kodust ilma selleta lahkuda. See tähendab, et on olemas vaimse terviklikkuse bioloogiline reaalsus, mis ilmneb keemiliselt DNAs läbi teadvuse keskendumise. Kui su teadvuses puudub
vajalik kogus vaimset terviklikkust, siis puudub see ka su DNA šabloonis. Seega suudad sa ajada teistele puru silma, lõpuks on su enese bioloogiline keha su kapten mis teeb valiku. Läbiminek läbi ükskõik millise tähevärava nõuab piisavat kogust vaimse terviklikkuse kodeeringuga kemikaale DNAs.

MÕISTMINE JA TUNNUSTAMINE: Meie praegune ühiskond õpetab meid jätkuvalt rohkem tahtma, rohkem vajama, rohkem olema, rohkem tegema jne. Meid mõjutatakse pidevalt jälgima mis on puudu, et panna meid rohkem ostma, rohkem töötama, rohkem makse maksma ja olema hea väike tarbiv lammas. Kuid väga harva me peatume ja mõtleme sellele, mis meil ON olemas, alustades Elu kingitusega ja inimese Vaba Valikuga. Läbi eksitavate filtrite tekitame täieulatusliku mõttemustrite mutatsiooni. Selles muteerunud teadvuses me hakkame uskuma, et meil on eesõigused ja keegi on meile VÕLGU, kas Jumal, Universum, meie vanemad, abikaasa, lapsed, tööandja, riik, jne. Kui me satume sellesse “Sina VÕLGNED mulle” mängu lõksu, paneme ennast jätkuvalt eneseloodud pettumusse, kuna me paneme elule, enesele ja teistele ebareaalseid ja
valesid ootusi. Samuti võime me saada väga vihaseks või haavuda, kui me avastame, et universum ei vasta meie ettekujutatud piltidele. Meil on vaja mõista, et Mitte keegi ei VÕLGNE meile midagi! Kui me tunneme, et meile ollakse võlgu siis me soodustame TEADVUSE PUUDUMIST ja keeldume Sisemise Mina tunnustamisest. Kui me anname teistele, et saada endale nagu teevad pangad, tihti vanemad, abikaasad või elukaaslased, ja teised ei anna tagasi seda mida me lootsime saada, me võime tunda ennast petetuna, ära kasutatuna, või meile ollakse võlgu. Tegelikult tekivad need situatsioonid meie ellu hoopis kui õppetükid, õpetamaks meile, et andmine peaks olema tehtud AINUÜKSI ANDMISEKS, mitte oodatavaks tagasisaamiseks. Kui me anname seda, mida tahame anda üksnes andmise rõõmust, siis me ei tunne, et meile ollakse võlgu. Kui me elame elamise rõõmust, elule oma nõudmisi ja ootusi peale surumata, siis me ei tunne, et elu oleks meist ülesõitnud! Ei oma tähtsust mida su naaber omab, sest pidev üksteise võrdlemine teineteisega, et näha kumb on parem, paneb meid olukorda kus me keelame enestel näha ja taibata, mis meil tegelikult olemas on. Kui me suudame kasvatada eneses võimet MÕISTA JA TUNNUSTADA väiksematki kingitust, õnnistust ja teenet, hakkame looma endale elu, mis on vähemalt pooltäis tass selle asemel, et näha seda pidevalt pooltühja tassina. Universumi seaduste kohaselt – millele sa oma tähelepanu koondad, suureneb, mille vastu võitled, jääb püsima ja millele sa tähelepanu ei pööra, kaob lõpuks sinu elust. Kui sa suhtud maailma läbi teadlikult valitud siira ANDMISE, muutud sa elektriliseks saatjaks, saates energiat sind ümbritsevasse maailma. Kui sa vabastad elektrilist energiat, muutud sa rohkem magnetiliseks, ehk siis saates välja energiat, lood magnetilise vorteksi oma biovälja energialiikumise võrgustikus. Magnetiseeritud elektronid tõmbavad siis rohkem ligi universaalset energiat, parema kvaliteediga ja suurema sagedusega kui senine energia, taas-täites energiatühimikku, mis tekkis andes. Kui sa pöördud maailma suhtumisega saada, siis see loomulik protsess muutub ümberpöörduks.
Mida rohkem sa tahad tõmmata energiat ümbritsevast maailmast, seda enam su energia ummistub ja muutub blokeeringuteks sinu energiavõrgustikus. Need blokeeringud alandavad universumi reservuaarist seespidiselt tõmmatava energia kvantiteeti ja sagedust. Andmine, isegi kui see on lihtsaim andmise vorm – mõistmine, jätab energiavoo liikuma. Mis iganes sa annad välja, tuleb sulle mitmekordselt tagasi. See toimib ka vastupidi, ehk siis andes välja halba suhtumist, ülbust ja rämpsu tekitab sellesama voolu sinu suunas. Mõista ja ole tänulik, mis sul on olemas. ARMASTA SEDA. Leia vaatenurgad läbi milliste on võimalik selle üle rõõmustada ja ole teadlik siirast mõistmisest enesest. Sa vabastad jõu loomaks rohkem seda mida vajad ja vähem illusiooni, et sul midagi puudu on. “Universum On Mulle VÕLGU“ mõttemäng on kõige võimsam
enesesaboteerimise mäng maailmas. Vaheta see pideva tunnustamise ja mõistmisega ja su maailm laieneb, hoidmaks reaalsust mida sa kõige enam soovid.
Kui tunned aga maailma vastuseisu oma soovitu saavutamiseks, OLED SA VÕLGU ISEENESELE MIDAGI! Sa võlgned enesele suuremat mõistmist Loome loomingu suhtes ja omaenese sisemiste jõudude paremat kasutamist elu loomingu mängus.
Ütle, TÄNAN SIND JUMALIK ALLIKAS või Alg-Teadvus, tihedamini… aidates sellega enesel meeles pidada asju mida sa hindad ja palju rohkem samasugust saab suuna sinu poole.

KANNATLIKKUS: Jumalikul Allikal on oma ajakava! Meil on valida kas, tunnistada seda sisemise reaalsuse ilmingut ja tegutseda koos sisemise Alg-Allikaga kaasluues, usaldades, et koos, sina ja universum, loote koos täiusliku Jumaliku Õige Ajastuse (ja kui see polegi JUST NÜÜD, siis ON sellel väga hea põhjus), või sa võid ego-Isel lasta proovida aja sisemisele loomusele oma tahet peale suruda. Kui aeg ei tee sinu ootustega koostööd, võid sa lasta sellel OLLA just nii ja usaldada Jumalikku Õiget Ajastut, või sa võid jätkuvalt ennast häirida lasta kellade aja kunstlike lisadega ja uskuda, et sa ei saa seda mida ihaldad, sest see ei ilmu just siis kui sina seda nõuad. Kui me õpime lõdvestuma ning taipame, et enamus asju mida me ihkame me võime saavutada just Jumalikus Õiges Ajas ja Järjekorras, me võime õppida tegutsema kaas-loominguliselt koos aja teadvusega. Siis avastame tihti, et meie elud, järk-järgult kohanevad paremini meie soovidega, eriti siis kui me küsime ilusti, mitte ei NÕUA ning kui me usaldame universaalse Jumaliku-Allika tegema oma osa kaas-loomes. Kannatlikkus on voorus, mis peegeldub meie
Universaalse Korralduse loome taipamises.

HEASOOVLIKKUS: Nagu Lugupidamine on heasoovlikkus sünniõigus, kuid selline, mis väga tihti jääb märkamata või mida mõistetakse valesti. Kui me pöördume maailma läbi tõelise heasüdamlikkuse, saates armastust ja tunnustust kõigele loodule Jumaliku Väe auks, mis elab kõiges, edastame me kõrgemasageduslikku elektrilist energiat, mis järgib universaalseid füüsikamehhanisme tuues meile tagasi samasugust energiat läbi universaalse tagasivoolu. Heasoovlikkus on kingitus mida me peame kõigepealt andma iseendale, et saaksime seda jagada teistele.
Heasoovlikkus tähendab olla teadlik ja hooliv nii enese kui teiste vajaduste, tunnete ja soovide suhtes ning väljendada seda osavõttu ja hoolivust oma tegudes, suhtumistes ja kavatsustes. Jaga enesele ootamatuid heategusid, seejärel anna kingitusi kõigile kes su teele satuvad. Püüa olla hea kurja ja toriseva naabriga ja sa võid olla talle abiks naeratamise võime taasavastamisel. Kui me käitume kõigega heatahtlikult siis me näitame, et me teadvustame nende sisemist Jumaliku Allika ilmingut ning tihti me näeme, et Jumalik Allikas teeb armastavalt vastuteeneid.

ALALHOID: Alalhoid on vorm Jumaliku Allika energia austamisest ja mõistmisest kõigis tema vormides: hoides ja kaitstes meie loodusvarasid, olles tähelepanelik oma kehavajaduste suhtes, kasutades alalhoidvalt meie sõnade ja tegude energiat, mis on meile vajadusel vabalt kasutada, kuid mitte raiskamiseks. Jumalik Allikas taaskasutab pidevalt oma energiaid uute ilmingute taassünniks. Kõik on vabalt antud, kuid miski pole väärtusetu või raisatud. Alalhoid näitab, et me tunnustame ja mõistame Jumaliku Allika antud loomingulise energia kingitust. Õppides kasutama seda energiat tema kõigis vormides austuse ja selgete eesmärkidega, me pidevalt häälestame oma võimet luua seda mida me ihkame ning nii aitame kõigil teistel olenditel teha sedasama. Tõde on selles vanasõnas „Ära raiska, Ära taha“ (Don’t Waste, Don’t Want). Kui me mõistame, et kõik, mida me oma elu hologrammis tajume on Jumaliku Allika Ilming, suudaksime me kõik olla natuke rohkem austavamad, mõistvamad ja alalhoidlikumad energiate kasutuste ja rakenduste suhtes Jumaliku poolt.

KOOSTÖÖ/DIPLOMAATIA: Eksistents on ja saab alati olema kaas-loome püüe. Peame olema valmis lubama teisi olendeid täitma omi vajadusi ja soove kui me loodame, et meie vajaduste ja soovide täitumist lubatakse. Luua „Võit-Võit“- situatsioone ja luua siira ANDMISSOOVIGA, on olemise loomulik olek. Me ei pruugi alati nõustuda teiste loome eesmärkidega ning meil kõigil on õigus oma vaatenurkadele. Diplomaatia võib olla aga sillaks vastaspoole jõudude vahel, läbi mille tulemuslikud teod või otsused on vastastikku toetatud. Me võime õppida nõustuma või mitte nõustuma auväärselt, et koos-töö koos-loomise Vaimne Kunst saaks pidevalt areneda ilmingu kõrgematele tasemetele.

TAJU: Õppides eristama ja sobivalt kasutama mõlemat, nii „Tavalist Mõistust“ kui ka „Ebatavalist Tunnetust“, on meil võimalus luua paremat energeetilist tasakaalu oma elu kõigis ilmingutes.

Mõistmine

Armastus

a) Armastuse energia – Multi-dimensionaalne faasimine ja elusädeme tekitamine. See tunne ja teadmine ning allikaga koos hingamine. Üliteadvusega kontaktis olemine. Naeratus näol elamine. Sisemise eluleegi tunnetamine ja selle jagmaine.
b) Paarissuhe – Enese-armastuse jagamine teineteisega
c) Suhe perekonnaga – Karmaliste mustritega tegelemine. Oma maailmavaate mitte pealesurumine. Mõistmine ja tunnustamine ning oma lähedastega kontakti loomine.
d) Suhe võõrastega – Leida endast kaugemates sfäärides ühtekuuluvust, koostööd ja respekteerida kõiksuse kõiki eluvorme ja valikuid. Kuidas mõjutad oma energiaga sind ümbritsevat ruumi. Kuidas sinust räägitakse kui ruumist lahkud.

Hiilgus

a) Sära – Õnnelik hing, õnnelik meel, sisemine heaolu, rahulolu, enesekindlus. Lapselik
sära ja elujõud.
b) Graatsia – naiselik ilu, naiselik liikumine, mehelik loomine, veetlev olemine, enesearmastus.
c) Väärikus – Hoia oma levelit, hoia oma suunda, kuula mis teised räägivad, tee järeldusi, aga tee ikka omamoodi. Lahku sealt kus sind ei väärtustata ja tegutse seal kus inimesed
sind alati ootavad ja väärtustavad. Välispidine maailm paneb meid selles igapäevaselt kõvasti proovile. Kui kergelt ärritume või läheme endast välja.
d) Armsus – Võimalus olla omamoodi eriline, omamoodi kaunis, jaga oma ilu maailmaga, ole loomulikult armas, ole alati sinaise oma naturaalses olemuses ja kehastuses.

Tänulikkus

a) Koostöö Loomega/Algse Teadvusega – Valik olla ühenduses ja ühises hingamises Allikaga.
Koostöö oma üliteadvusega/Kõrgema minaga. Elada usalduses.
b) Sisemine rahu – Jääda rahulikuks ja orgaanilisse joondumisse ka rasketel ja ebameeldivatel hetkedel ning hoia üleval tänutunnet. Kõik on hästi. Kontrolli oma hingamist ja maneeri. Ära võta elus kõike isiklikult. Kõik ei ole sinu viga või sinu probleem. Lase asjadel minna. Oluline on jääda rahulikuks. Analüüsi.
c) Hoolivus – Tänulikkusega me hoolime teistest ja iseendast, sest me teame, et tänulik
olla on tervislik. Oleme tänulikud oma vanematele, oleme tänulikud oma emadele.
Näitame, et me hoolime ka siis kui teine pool seda ei julge või ei taha näidata.
d) Hetkes olemine – Oskus olla hetkes ja kasutada tänutundega seda hetke mis meil praegu on. Mida rohkem oleme suutelised olema hetkes, seda vähem mõjutab meid minevik ja tuleviku pärast muretsemine.

Auväärne lugupidamine

a) Respekteerimine – ma austan ja respekteerin teisi olenemata, mis on kellegi arengu ja teadlikkuse aste, olenemata kas ta on elus hing või elutu asi. Teiste valikute respekteerimine.
b) Eelarvamuste vaba – Ma ei sea üleliigseid ootusi, ma ei sea ka negatiivseid eelarvamusi kui ma oma teadmiste ja teadlikkuse pealt ei ole võimeline hindama antud olukorda.
c) Sildistamiste vaba – Ma ei pane mõttekonstruktsiooni silte inimestele, keda ma tegelikult sisimas ei tea ega tunne. Ma hoian kõige ja kõikide suhtes avatud meele ja suhtumise. Sa ei tea kunagi kes sulle tänaval vastu kõnnib, mis on tema lugu ja kes ta päriselt on.
d) Enese-austus – Ma respekteerin iseennast. Ma ei tee iseendale vaimset ega füüsilist kahju, ma ei valeta iseendale, ma ei manipuleeri iseennast, ma ei ohverda iseennast, ma hoolin oma tervisest, ma kannan hoolt oma välimuse ja sisemuse eest. (Välimus on oluline – too näiteid)

Vastutus

a) Enese-teadlik – teadvustada oma siinoleku tähtsust ja olulisust ja joondada ennast oma kõrgema Mina plaani ja tegevuskavaga. Saa teada miks oled siin ja kuidas saad luua väärtust siia maailma. Mis on minu tõeline Anne mida olen tulnud siia näitama või rakendama.
b) Süüdistamisest loobumine – Teadvustamine, et välised tegurid tulevad pinnale sisemaailmas olevate väändunud mustrite pealt.
c) Ohvrirollist loobumine – Leida enda seest see jõud ja vägi ning teadlik enesekaitse, mis ei laseks mürgitada meie meelt ja energiavälja. Meil on võime vangistada ja vägistada iseenda meelt.
d) Aktsepteerimine – Suurem mõistmine. Teadvusta olukorra tõsidust, kuid mõista, et mitte midagi ei juhtu juhuslikult ja mitte midagi ei juhtu sinu otseseks karistamiseks, vaid kõik juhtub sinu heaks ja sinu arengu kõrgemaks hüvanguks.

Usaldus

a) Muretsemisest loobumine – Tuua fookus sellele, mida sa saad kontrollida ja hoida pidevalt kõigele avatud positiivset meelestatust. Loobumine ülemõtlemisest ja anorgaaniliste mõttekonstruktsioonide tootmisest. Monkilikust käitumisest loobumine.
b) Iseenda usaldamine – Tea ja kasuta oma andeid ja võimeid. Loobu Iseenda võimekuse allasurumisest ja nõua endalt julgust rakendada oma potentsiaali. Usalda iseennast koostööd Allika-Loomega.
c) Lähedaste usaldamine – Toeta, julgusta ja motiveeri oma lähedaste ideid, mõtteid ja tegemisi. Usalda ka seda millest täna ei pruugi sa ise veel aru saada. Loobu oma egolistest ootustest oma laste või vanemate suhtes, et nad peaksid midagi tegema või tegemata jätma. Või et nad peaksid midagi õudsalt muutma. Loobu liigsest kontrollifriigi mentaliteedist, et kõik oleks sinu egomeelele kontrolli all.
d) Viletsusest vabanemine – Olla teadlik oma olukorrast, aktsepteerida oma olukorda, kuid teha kõik selleks, et elada loomulikus harmoonias ja külluses. Usaldamatus ja kinnine eluviis nagu näiteks, et “kogu maailm on minu vastu, kõik inimesed minu ümber on halvad ja mitte kedagi ei saa ega tohi usaldada” loovad vaesust nii mentaalsel, energeetilisel, emotsionaalsel kui ka finantsilisel tasandil. Kui sind ümbritsevad sellised inimesed – LASE JALGA.

Eetika

a) Teistega arvestamine – Me oleme enda reaalsuse loojad ja oma loodu keskpunkt ning läbi enese-armastuse on loomulik seada iseenda heaolu esmajärguliseks, kuid ainult koostöös teistega ja arvestades teistega. Loodu keskpunkt ei tee meid veel maailmanabaks ja eelistatud tähtsuse keskpunktiks. Kahjuks on seda eetikat kurjasti ära kasutatud, mis on loonud karmalise egomeele.
b) Autentne loomus – Lõpuni ausaks ja iseendaks jäämine, iseenda austamine ja lugupidamine. Oma sügavama sisu esindamine ja väljendamine. Julgus väljendada oma arvamust. Seista oma tõe eest.
c) Empaatiline tegutsemine – Tegutseda iseenda, teiste inimeste ja kogu inimkonna kõrgema hüvangu heaks. Aita abivajajaid, julgusta ja motiveeri nõrgemaid, kuid anna kõigile vaba ruumi ise areneda, ise tegutseda ja iseennast aidata.
d) Kokkulepete austamine – Oma antud lubadustest ja tehtud kokkulepetest kinni pidamine. Teise inimese aja, energia ja panuse austamine. Teistega arvestamine.

Laitmatu puhtus/Täiuslikkus

a) Ehe olemus – Lõpuni siiras ja aus, tegutsemine iseenda täielikus elemendis. Olla joondu oma Autentse Minaga. hoida julgelt eetris oma sügavamat olemust. Uhke iseenda üle. Uhke oma rahvuse üle. Uhke oma pere üle.
b) Elujõud – Sisemine jõud ja vägi olla Minaise, tegutseda kooskõlas Loomega, olla iseseisva mõtlemisega, kaitsta oma tõde ja seista oma tõe eest, kuid hoida teadlik avatud meel uue informatsiooni sissevooluks.
c) Õrnus – Orgaaniliste-loomulike tunnete väljendamine, rahumeelne tasakaal emotsionaalkehas, mehelik elektriline õrnus, naiselik magnetiline õrnus.

Tähelepanelikkus

a) Lahke loomus – Olla avatud jagama oma rõõmu ja heaolutunnet, kas mõne asja, mõne inimese, tunde, pildi, muusika, filmi, ütluse või hea raamatu näol.
b) Abistamine – Käia silmad/kõrvad lahti, avatud meelega. Olla hetkes ja teadlik end ümbritsevast. Aita kui palutakse.
c) Hoolt kandmine – Olla iseenda suhtes tähelepanelik. Olla kõiges maksimaalselt hoolas ja täpne ning igas hetkes asjasse pühendunud. Kanda hoolt oma asjade eest, oma riietuse eest, oma auto eest, oma välimuse eest, oma kodu eest. Hoia korras kõike mis sind ümbritseb. Soliidne ja härrasmehelik loomus ning naiselik elegantsus.
d) Märkide lugemine – Olla tähelepanelik kõiges mis meid ümbritseb ja märgata detaile. Igal elusal ja elutul on meile alati midagi öelda, mille taga olev sõnum võib olla märkimisväärse tähendusega. Korduvate mustrite pealt tekkiv analüüsivõime. Teadlik elu vaatleja/jälgija.

Kartmatus

a) Hirmudest vabanemine – Vabaneda pseudoprobleemidest ja -hirmudest, mis tuleneb meie mitteloomulikest mõttekonstruktsioonidest, mis tegelikult pole reaalsed. Hirm on valik ja hirmu taha põgenemine on kaitserefleks, et olla mugavustsoonis. Suurim hirm inimestel on teadmatuse ees. Saa teadlikuks ja hirmud kaovad.
b) Julge eneseväljendus – Oma arvamuse ja enda tõe eest seismine kartmata teiste reageeringut või arvamust. Julgus öelda välja seda mida mõtled, arvad või tunned, olles aus iseenda ja teiste suhtes. Julgus olla Minaise, julgus olla teistest erinev. Julgus esineda, julgus rääkida rahva ees. Julgus teha ka seda, mida kardad või mille ees tunned hirmu (See vabastab hirmu).
c) Julge tegutsemine – Julgus võtta elus kaalutud riske, mis ennast ühel või teisel moel ära tasuvad. Tegutseda enda unistuse ja eesmärkide ellu viimise nimel. Julgus tegutseda omanäoliselt, erinevalt või kui vaja isegi vasturääkivalt. Julgus ebaõnnestuda. Olla avatud igale lõpptulemusele, et vältida pettumustunnet.
d) Vapper meel – Liikuda elus edasi üle oma hirmude ja kaotusvalude. Võtta vastu uusi väljakutseid ja olla avatud uutele lahendustele. Elu ei jäta kedagi hätta kui me ei anna alla.

Omamisest Loobumine

a) Suhestumine elukaaslasega – Sinu elu armastus ei ole Sinu oma, sinu mees või naine ei kuulu sinule ja sina ei kuulu temale. Te olete kaks indiviidi ja vaba hinge, kes soovivad kogeda üksteise seltsi, tunda üksteise tundeid ja jagada oma armastuse energiat teineteisega. Soovite koos luua ja koos kõike teha, kuid samas aktspeteerides teineteise privaatsust ja vabaruumi.
b) Suhestumine lastega – Kahe inimese armastuse energia ühisel seemendamisel avaneb võimalus uue hinge inkarneerumiseks. See laps tuleb oma missiooni, oma hinge koodiga ja omade annetega. See laps ei tule oma vanemaid kopeerima, vaid õpetama ja vanemate omavahelist armastuse energiat peegeldama, kas siis selle küllust või puudust. Laps ei ole vanemate oma, vanemad on oma lapse kaitsjad, hoolekandjad ja suunajad ning vahest vajaduse korral ka õpetajad (mitte alati). Laps peab saama vabas hingesoovis valida mida ta soovib luua ja teha ja laps peab saama ka vabadust ning hingamisruumi oma vanematest.
c) Jagamise soov – Oskus teistega jagada “oma” asju andmise rõõmust. Lastel on see alguses keeruline, sest alateadvuses on kaasasündinud hirm, et äkki jään ilma või võetakse ära. See hirm kandub edasi ka täiskasvanu eas. Seega mida rohkem inimesed endale asju tahavad, mida rohkem endale kortereid, maju või autosid kokku ostetakse seda suurem hirm on “ilma jäämise” ees. Kui suudad omamisest loobuda siis taandub hirm, sest loomes on kõik kõigi oma ja vabaduses kasutada. (siin ei ole see kahjuks veel võimalik, sest taustsüsteem genereerib varguse mentaliteeti). Ehk, võtan küll kasutada aga tagasi enam ei anna.
d) Võimujanust loobumine – Loobuda võimustruktuuri orjandusmudelist kus sina kõrgemal karjääri astmel “omad” enda “alluvaid”. Hierarhia saab eksisteerida ka orgaanilises mudelis, kus on täielik mõistmine, harmoonia, aktsepteerimine ja koostöö, kuid selle jõustruktuuri mõistmiseni läheb inimkonnal veel kaua aega.

Rõõm

a) Elu nautimine – Oskus nautida elu ja tunda rõõmu selle üle, mis sul juba on ja olla avatud kõigele heale, mis soovib juurde tulla. Seada vähem piiranguid ja kinnistunud tõekspidamisi, mida sisimas tunned ei suuda või ei taha täita. Oskus muuta pseudomured hetkeliseks rõõmuks. 5,4,3,2,1 Ma olen siin ja praegu kohal ja naudin praegust hetke.
b) Hobidega tegelemine – Teha seda, mis teeb meid õnnelikuks ja mida meile päriselt meeldib teha. Tunda rõõmu oma hobidest. Ja leida alati aega tegeleda oma hobidega ja pakkuda aega iseendale, pakkuda naudingut, heaolutunnet ja rõõmu iseendale. Ära mitte kunagi arva, et hobidega tegelemine on aja raiskamine, isegi siis kui keegi teine üritab seda sulle pähe panna. Mõne hobist võib saada teise elutöö.
c) Edasiviiv ellusuhtumine – Olla inspireeritud ja motiveeritud tegutsema läbi rõõmu ja naudingu. Teha positiivsest ellusuhtumisest harjumus ja oma elustiil/eluviis. Hoida sagedust kõrgel ja tekitada enda ellu häid/tervislikke emotsioone. Hoida iseennast põnevas, ootusärevas, adrenaliiniküllases meelestatuses ja energias, et elu saaks sulle huvitavat ja sinule põnevat vastu pakkuda. Olla isuga elu elamise sees. Oskus nautida ka koormust, raskust, rutiini, või ka ebaõnnestumist ning kaotusevalu kui sellel tegevusel on suurem eesmärk ja siht.
d) Õnnelik olemine – Elu võib olla vahest karm, ebaõiglane ja rakse, kuid päeva lõpuks on oluline, et oleksime õnnelikud ja rahul ning tänulikud selle üle mis meil on ja selle üle mida ma teeme. Õnn ei peitu rahas, küll aga raha on tervisliku eluviisi üks alus. Statistika näitab, et mida vaesem on inimene seda ebatervislikum on tema elustiil/eluviis. Õnn peitub suurelt ka heas tervises ja hea tervis ei tule ainult kvaliteetsest toitumisest ja vitamiinidest, vaid sellest kui palju me naudime enda igapäeva elu tegemisi. Kas me naudime enda tööd? Kas me naudime inimesi enda ümber? Kas me naudime ja oleme rahul selles keskkonnas kus elame? Meid ei mõjuta ainult sisemine keskkond, vaid siin reaalsuses väga suurelt ka välispidine keskkond.

Käesoleva artikli postitaja täiendav selgitus:

Selle info “Kaksteist Meisterlikkuse Suhtumist” saatis mulle kunagi, aastaid tagasi, üks imeline inimene. See lugu mõjutas ka mind ja käivitas minus protsessid. See lugu oli mul salvestatud mingil põhjusel välisele arvuti kõvakettale. Vahepeal on minu elus samuti toimunud suured ja pöördumatud muutused ja olles täna teadlikum maailma sündmustest ja kuhu inimkond liigub, siis see lugu sattus mingil põhjusel uuesti mulle arvuti ekraanil ette kui välist ketast auditeerisin. Seega, kuna eluprogrammis on kõik ette määratud ja juhuseid pole kunagi olemas ning kui see lugu ekraanile tuli, mõistsin, et ma pean seda inimestele jagama. Kahjuks aga mul pole selle autori nime enam ja kui autor satub seda lugu lugema, siis ma usun, et ta kiidab minu tegevuse heaks. Seda lugu on vaja just nüüd inimestele, sest tulemas on Eluprogrammi muutmine Alg-allika poolt. Minule on teada, et Maa Eluprogrammis on hingega inimesi 400-500 miljonit a 8 st miljardist. Ülejäänud on programmis hingeta või muu olendrassi poolt juhitavad olendid(programmid) “tausta täiteks” (Arvutimängude programmeerimisega tegelevad inimesed mõistavad ehk paremini, sest igas arvutimängus ka programmeeritakse taustatäiteks tegelasi, et oleks “massi” ja kes täidaks “tuimalt” kellegi korraldusi:)). Uues elukeskkonnas saavad jätkata need 400-500 miljonit inimest, kuid kõik nendest pole “ärganud” veel ja selleks on vaja vähemalt 200-250 miljonit inimest äratada, et nende mõjul ka ülejäänud “mõistusele” tuleksid ja koos uues elukeskkonnas elu jätkaks. Palun jaga seda kogu artiklit nii palju kui võimalik.

Soovin kõigile valgust, aega ja armastust.

Veiko Huuse

Märkus: See postitus ilmus Fonte.News kanalis täpselt aasta tagasi, aastal 2022. See on kordus.

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.