Foto: Arvo Juhkov

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa … See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke … sotsiaalseid … majanduslikke mõjusid … mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!
0 Jagamist
0
0

Väga kiire: rahvusvaheline hoiatusteade COVID-19 kohta

10. veebruaril 2021

Oleme rahvusvahelise kollektiivi tervishoiutöötajad: United Health Professionals, kuhu kuulub enam kui 1500 liiget — sealhulgas meditsiiniprofessorid, intensiivravi arstid ja nakkushaiguste spetsialistid — erinevatest Euroopa riikidest, Aafrikast, Ameerikast, Aasiast ja Okeaaniast ning saatsime 26. augustil 2020. aastal paljudele valitsustele ja kodanikele kogu maailmas COVIDi puhangu kohta hoiatussõnumi. Kõigepealt alustame Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 2010. aasta aruande järeldustest H1N1 epideemia haldamise kohta:

Parlamentaarne assamblee on mures selle pärast, kuidas H1N1 gripipandeemiaga on toime tulnud mitte ainult Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), vaid ka pädevad tervishoiuasutused Euroopa Liidu tasandil ja riiklikul tasandil. Eriti häirivad on mõnede vastuvõetud otsuste ja antud nõuannete tagajärjed, mis põhjustavad Euroopas tervishoiuteenuste prioriteetide moonutamist, suurte avaliku sektori rahade raiskamist ja samuti põhjendamatut hirmu terviseriskide pärast … pandeemiaga seotud otsustusprotsesside läbipaistvuses on tuvastatud tõsiseid puudujääke, mis on tekitanud muret farmaatsiatööstuse võimaliku mõju pärast mõnele olulisemale otsusele … reguleerimata või salajane lobitöö võib olla ohtlik ja kahjustada demokraatlikke põhimõtteid ja hea valitsemistava.

Samu H1N1 epideemias tehtud vigu korratakse täna ka COVIDi epideemias. Olete 21. sajandi suurima tervisepettuse ohvrid, mis puudutab viiruse tegelikku ohtu, ettevõetavaid meetmeid, arvude esitamist, teste ja ravi ning seda on tehtud samade manipuleerimisvõtetega, mida kasutati H1N1 epideemia ajal või Iraagi sõjas. Nii eksperdid, meditsiiniprofessorid kui ka teadus- ja meditsiinikollektiivid hakkasid selle eest hoiatama juba 2020. aasta märtsis. Enamik maailma riike (välja arvatud üksikutel juhtudel, nagu Rootsi, Valgevene või Tansaania) on mõtlematult teisi jäljendanud ja pimesi järginud.

Praegust epideemiat võimendavad, dramatiseerivad ja instrumentaliseerivad kurjategijad, kasutades seda ära inimkonnale kahjulike majanduslike, poliitiliste ja ideoloogiliste eesmärkide ja plaanide saavutamiseks. Me tõestame teile seda. Peate selle globaalse pettuse kiiresti peatama (kuna see on tõsine oht teie rahvale ja teie riigile — tervise, majanduse, hariduse, ökoloogia ja inimõiguste valdkonnas), võttes viivitamatult kasutusele järgnevad meetmed:

1- Tühistada kõik piirangud

Eemaldage järgmised ebaseaduslikud, mitteteaduslikud ja mittesanitaarsed meetmed: lukustus (lockdown), kohustuslikud näomaskid tervetele, sotsiaalne distantseerimine üks või kaks meetrit. Need pöörased ja rumalad meetmed on 2020. aastal leiutatud ketserlus, millel pole kohta ei meditsiinis ega rahvatervises ning need ei põhine ühelgi teaduslikul tõendil.

See ei ole viis, kuidas haiguspuhangut juhtida:

– «Maailm läks hulluks» koroonaviiruse lukustustega, mis «on absoluutses vastuolus sellega, mis on teada viirusepandeemiate käitlemisest» (Rootsi juhtepidemioloog dr Anders Tegnell, 24. juuni 2020).

« Nakatumise suremus näib olevat umbes sama kui gripil, kuid me pole selliseid drastilisi meetmeid kunagi varem kasutusele võtnud, kui meil olid gripipandeemiad. Ja me ei saa elada nendega aastaid» (prof Peter Gøtzsche, 1. detsember 2020).

– «Nii lukustamise otsus kui ka maskikandmise otsus … ei põhine teaduslikel andmetel …» (prof Didier Raoult, 24. juuni 2020).

– «Viiruse [koroonaviiruse] loomulikku ajalugu ei mõjuta sotsiaalsed meetmed [lukustamine, näomaskid, restoranide sulgemine, komandanditund jne] … Lukustamine ei käivitanud juhtumite arvu vähenemist … Restoranide sulgemine millele kehtisid väga ranged terviseprotokollid … muidugi pole mul mingit võimalust seda kaitsta … see pole epideemiat üldse mõjutanud … Lukustamine ei ole mitte midagi muutnud …»(prof Philippe Parola, 3. detsember 2020).

«Puuduvad teaduslikud tõendid, mis toetaksid katastroofilist kahemeetrist reeglit. Halva kvaliteediga uuringuid kasutatakse selleks, et õigustada meie kõigi jaoks tohutute tagajärgedega poliitikat» (professorid Carl Heneghan ja Tom Jefferson, 19. juuni 2020).

«Grotesksed, absurdsed ja väga ohtlikud meetmed … kohutav mõju maailmamajandusele … enesehävitamine ja kollektiivne enesetapp …» (prof Sucharit Bhakdi, märts 2020. Ta saatis sel ajal ka kirja Saksamaa kantslerile Angela Merkelile).

Lisaks sellele, rikuvad need türannistlikud meetmed Inimõiguste Ülddeklaratsiooni artikleid: 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30 ja UNICEFi lapse õiguste konventsiooni artikleid: 28, 29, 32, 37.

«Kui riik teab kõige paremini ja rikub inimõigusi, oleme ohtlikul kursil. Pandeemia on viinud inimeste põhiõiguste rikkumiseni … Pole olnud vähimatki eetilist analüüsi selle kohta, kas see oli õigustatud. See ei ole seda» (prof Peter Gøtzsche, 4. detsember 2020).

Tervete inimeste sundimine maski kanda ei ole mitte ainult ketserlus, vaid see on kahjulik nii tervisele kui ka ökoloogiale ning on väärkohtlemise vorm:

«Maskidiktatuur on täiesti alusetu» (prof Christian Perronne, 22. september 2020).

«Komandanditundi… kasutati Saksa okupatsiooni ajal, kui miilits ja Gestapo läksid majadesse. Ja nüüd laseme politseil kodudesse minna, selleks et kontrollida, kas lauas istub rohkem kui kuus inimest! Mis hullus see on?» (prof Christian Perronne, 15. oktoober 2020).

«Igal talvel on Pariisis intensiivravi osakondade kõik voodid hõivatud. Me teeme patsientide ülekandeid normaalsetes tingimustes igal talvel» (prof. Bruno Mégarbane, anestesioloog ja intensiivravi arst, 27. september 2020)1

«Kummagi kahe laine puhul … ei olnud kaugeltki mitte kõik intensiivravi osakonnad täidetud.» (prof Michaël Peyromaure, 18. jaanuar 2021)2

2- Avada majandus, koolid, ülikoolid, õhutransport ja haiglaüksused.

3- Jätta välja oma eksperdid ja nõustajad, kellel on seoseid või huvide konflikte farmaatsiaettevõtetega.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 2010. aasta aruandes H1N1 epideemia juhtimise kohta öeldi ka järgmist:

«Assamblee kutsub üles rahvatervise asutusi rahvusvahelisel, Euroopa ja riiklikul tasandil, eriti WHO-d – tagama, et kõik huvide konfliktide all olevad isikud jäetakse tundlike otsuste tegemise protsessist välja».

Riikide eksperdid, kes soovisid neid täiesti ketserlikke meetmeid, on kas järgijad, teadmatuses või farmaatsiatööstuse poolt rikutud.

4- Nõuda rahvusvahelist ja sõltumatut uurimist ning selle pettuse eest vastutavate isikute kohtu alla andmist.

1. oktoobril 2020 teatas Saksa advokaat Reiner Füllmich, et rahvusvaheline advokaatide võrgustik vaidlustab läbi aegade suurima deliktijuhtumi:

«Koroonavastased meetmed on tekitanud ja tekitavad jätkuvalt nii hävitavat kahju maailma elanikkonna tervisele ja majandusele, et (…) WHO toime pandud kuriteod peavad olema juriidiliselt kvalifitseeritud tegelikeks inimsusevastasteks kuritegudeks, nagu on määratletud rahvusvahelise kriminaalkoodeksi 7. jaos».

Ta ütles ka, et seda tuleb nimetada «koroonaskandaaliks ja selle eest vastutavad isikud tuleb kriminaalvastutusele võtta ja kohtusse kaevata». Uurimine peab muu hulgas keskenduma Bruce Aylwardile (WHO) ja Neil Fergusonile (ICL).

– 10. jaanuaril 2021: Ajalehe The Sun poolt edastatud kiri, mille kirjutasid advokaadid, üks parlamendiliige, inimõiguste aktivistid ja endine USA õhujõudude kindral, saadeti FBI-le ja MI-5-le koos Kanada, Saksamaa ja Austraalia julgeolekuteenistustega. Selles kirjas ütlevad autorid:

«Kirjutame selle kirja, et taotleda föderaalse uurimise alustamist ja/või kiirendamist seoses COVID-19 kriisi ajal toimunud suuremate poliitiliste otsuste teadusliku aruteluga. Töö käigus oleme tuvastanud potentsiaalselt kriminaalse iseloomuga küsimusi ja usume, et see uurimine on vajalik, kindlustamaks, et avalikud huvid on olnud nõuetekohaselt esindatud nende poolt, kes propageerivad teatud pandeemiapoliitikat».

Kirjas nimetatakse sulgemist «enneolematute mõõtmetega ülemaailmseks teaduslikuks pettuseks», mis «kuulutati välja teadlikult … seda rakendanud riikide vaesustamiseks».3

Sellised üksikud riigid nagu Rootsi, Tansaania või Valgevene — neid võib õnnitleda — on keeldunud sulgemisest ega ole teisi pimesi järginud. Kasutades lockdown’i kaitsjate põhjendusi, peaks tulemuseks olema suur suremine või haiglasüsteemi ülekoormatus. Kas nii on ka nendes kolmes riigis?

Muidugi on vastus: ei. Lisaks avaldas BMJ (British Medical Journal) 15. septembril 2020 artikli pealkirjaga: «COVID-19: Kuidas on Valgevene üks madalama suremusprotsendiga riike Euroopas?».

Need kolm riiki on elavaks tõestuseks lockdown’i pettuse kohta. Kuna see reaalsus võib äratada avaliku arvamuse ning inimesed näevad, et neile on valetatud, on korrumpeerunud ajakirjandus algusest peale levitanud artikleid ja isegi valeuudiseid Rootsi ja Valgevene vastu.

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest.

Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa … See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke … sotsiaalseid … majanduslikke mõjusid … mis moodustavad tõelise teise laine»(prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

«See riik teeb dramaatilise vea … Mida me soovitame? Kas seda, et kõik oleksid luku taga kogu elu, sest väljas on viirusi?! Te olete kõik hullud, te olete arulagedad! … me paneme planeedi põlema» (prof Didier Raoult, 27. oktoober 2020).

«See on suur deliirium, seda vahendavad suured ravimifirmad ja samuti poliitikud … See on poliitilistel ja majanduslikel põhjustel organiseeritud hirm» (prof Christian Perronne, 31. august 2020).

«See on lihtsalt ülemaailmne pettus, selleks et teenida tohutut kasumit, päästa pankasid ja samaaegselt hävitada keskklass epideemia nimel … see kõik on tehtud väidetavate tervisemeetmetega inimeste vabadust hävitavaks» (dr Nicole Delépine, 18. detsember 2020).

«Meil on meditsiinilisi tõendeid selle kohta, et tegemist on pettusega»(dr Heiko Schöning, juuli 2020).

«Mõelge nendele kahele küsimusele: … Kas koronaviirus on inimese loodud? … Kas nad on proovinud seda viirushaigust või psühhoosi kasutada oma eesmärkidel ja huvides?» (Aleksander Lukašenko, Valgevene president).

«Meedia ja poliitikud on ajanud täiesti alusetut avalikku hüsteeriat. See on ennekuulmatu. See on suurim pettus, mida pahaaimamatu avalikkusega kunagi on toime pandud … seda tuleks nimetada üksnes halvaks gripihooajaks. see pole Ebola. See ei ole SARS» (dr Roger Hodkinson, 13. november 2020).

5- Ärge järgige enam pimesi WHO soovitusi ning nõudke selle organisatsiooni täielikku reformimist.

2016. aastal läbi viidud uuring («WHO lobistide haardes») näitas WHO moraalse arengu radiograafiat — nõrgenenud struktuuri, mis on seotud paljude huvikonfliktidega. Uuring tõi ilmsiks, kuidas erahuvid WHO rahvatervises valitsevad. Veel üks uuring («Trust WHO») paljastas samuti need tõsised kõrvalekalded.

6- Kasutage epideemiate ohjamiseks tunnustatud meetmeid.

Sellised soovitused nagu käte pesemine; aevastamine või köhimine küünarnuki sisse; näomaski kasutamine, on mõistlikud vaid patsientidele ja tervishoiutöötajatele (konkreetsetes olukordades); samuti haigete isoleerimine jne. Epideemia tõsidust hinnatakse muu hulgas nakkusliku suremuse indeksiga (IFR). Viimane on siiski väga madal (0,13–0,15%) ja seetõttu pole ebaproportsionaalsete meetmete kasutuselevõtt mitte ainult õigustatud, vaid ka ebateaduslik.

7- Andke meediale teada nende vastutusest.

Näiteks, meedia peab lõpetama koroonaviirusest rääkimise.

8- Eemaldage nõudmised testide järele.

Need, kes nõuavad kohustuslikku testimist, petavad valitsusi ja taotlevad ainult majanduslikke eesmärke. Mitte miski selles koroonaviiruses (mis on healoomuline viirus ja madala suremuse indeksiga)ei õigusta seda. Gripp nakatab igal aastal miljard inimest, palju rohkem kui SARS-CoV-2, levib kiiremini ning samuti on riskirühmad suuremad kui sellel koroonaviirusel, kuid siiski ei nõuta reisimiseks testi tegemist. Seetõttu nimetas professor Didier Raoult «deliiriumiks» väidet, et tegemist on raske haigusega ning ütles 19. augustil 2020, et «see pole gripist hullem».

– «Selle uue koronaviiruse nakkusest tingitud surmade arv on tõenäoliselt hooajalise gripiga samas vahemikus» (prof John Ioannidis, 17. aprill 2020).

– «Kinnitage suuremale osale elanikkonnast, et COVID-19 tõttu suremise või raskete haiguste tekkimise oht on väga madal» (prof John Ioannidis, 22. aprill 2020).

– «Kas te saate aru? Täna hävitame majandust, samas kui arvud on lõpuks võrreldavad kogetud gripi näitajatega!»(prof Christian Perronne, 25. oktoober 2020).

9- Peatage vaktsineerimiskampaaniad ja keelduge pseudo-tervisepassi pettusest, mis on tegelikult poliitiline kommertsprojekt.

– «Me ei vaja seda [vaktsiini] üldse … Kõik see puudutab puhtalt ärilisi eesmärke» (prof Christian Perronne, 16. juuni 2020).

«See on farmaatsiaettevõtete vana turunduspõhimõte: kui nad tahavad oma toodet hästi müüa, peavad nad panema tarbijad hirmu tundma ja nägema selles tootes oma päästjat. Niisiis, me loome psühhoosi, selleks et tarbijad oleksid stardivalmis ja tormaksid kõnealust vaktsiini vastu võtma» (prof Peter Schönhöfer).

– «Arstina ei kõhkle ma valitsuse otsuseid ette nägemast; me peame mitte ainult keelduma nendest vaktsiinidest [COVID-19 vastu], vaid peame samuti taunima ja hukka mõistma puhtalt kommertsliku lähenemise ja labase küünilisuse, mis juhtis nende tootmist»(dr Pierre Cave, 7. august 2020).

– COVIDi vaktsiin on «nii, nii ebavajalik»(prof Sucharit Bhakdi, 2. detsember 2020).

– «Ma pole meditsiiniajaloos kunagi näinud, et me ülikiiresti arendaksime vaktsiine, selleks et vaktsineerida miljoneid, miljardeid inimesi viiruse eest, mis ei tapa… välja arvatud need, kes on riskigrupis — keda me suudame tuvastada ja saame ravida … Ma pole kunagi näinud vaktsiini, mis  ilmub veidi rohkem kui kahe kuu pärast! … see võtab aastaid!» (prof Christian Perronne, 2. detsember 2020).

– «Me läheme liiga kiiresti. Kui oleks olnud hädaolukord, … kui täna COVID-19 tapaks 50% inimestest, siis ütlen, et võtkem riske … aga siin on meil viirus, mis tapab 0,05% ja võtame kõik riskid! Ma tean, et selle taga on miljardid … Olge ettevaatlikud, see on väga ohtlik!»(prof Christian Perronne, 2. detsember 2020). Küsimusele: «Me ei vaja 0,05% suremuse puhul vaktsiini kogu inimkonnale?», vastas professor Christian Perronne: «See on ilmne!».

– 30. novembril 2020 kirjutas professor Christian Perronne kirja, milles hoiatas geenitehnoloogial põhinevate vaktsiinide ohu eest:

«Inimesed, kes propageerivad neid geeniteraapiaid, nimetades neid vääralt „vaktsiinideks“, on nõidade õpipoisid ja võtavad maailmakodanikke kui katsejäneseid».

– 19. oktoobril 2020 saatsid teadlased ajakirjale The Lancet pöördumise, milles väljendasid oma muret ja hoiatasid:

«Oleme mures, et Ad5 vektori kasutamine immuniseerimiseks raske ägeda respiratoorse sündroomiga koronaviiruse 2 (SARS-CoV-2) vastu võib samamoodi suurendada HIV-1 omandamise ohtu vaktsiini saavatel meestel».

-Kui inimesed aktsepteerivad COVID-19 vaktsiini, on see:

«viga, sest me riskeerime täiesti ettearvamatute mõjudega: näiteks vähkkasvajad … Me mängime täielikult nõidade õpipoisse … Inimene ei pea olema katsejänes, lapsed ei tohi olla katsejänesed, see on absoluutselt ebaeetiline. Vaktsiinide tõttu ei tohi olla surmasid» (prof Luc Montagnier, viroloog ja Nobeli meditsiinipreemia omanik, 17. detsember 2020.

– 15. jaanuaril 2021 kutsus Šveitsis 700 arstist ja tervishoiutöötajast koosnev rühm vaktsineerimiskampaaniat lõpetama4.  

– «Ma arvan, et see [COVIDi vaktsiin] on lausa ohtlik. Ja ma hoiatan teid, kui te lähete seda teed, siis lähete vastu oma hukule»(prof Sucharit Bhakdi, 2. detsember 2020).

– 30. detsembril 2020 teatas Réaction 19 (ligi 60 000 liikmega juristide poolt asutatud ühendus Prantsusmaal) oma pressiteates, et on esitanud kaebuse Pfizer/ BioNTech ja Moderna “vaktsiinide” kohta järgmiselt: tahtlikult teiste elu ohtu seadmise, raskendatud petmise, nõrkuse kuritarvitamise ja väljapressimise eest.

– Viimasel ajal on mitmed Euroopa Parlamendi liikmed elanikke hoiatanud, kuna neil on keelatud tutvuda farmaatsialaboritega sõlmitud lepingutega. See läbipaistmatus on tõend selle kohta, et on olemas kompromiteerivaid asju, mida nad tahavad varjata. Euroopa Parlamendi liige Michèle Rivasi esitas isegi kaebuse5. Meeldetuletuseks6 — 2009. aastal määrati Pfizerile 2,3 miljardi dollari suurune trahv, mis on suurim trahv, mille USA kohtud on farmaatsiakontsernile kunagi määranud. Pfizer tunnistati süüdi petturlikes kaubandustavades.

2010. aastal määrati AstraZenecale 520 miljoni euro suurune trahv ravimite kasutamise soovitamise eest, millel polnud ametlikku luba.

2011. aastal maksis Merck 628,36 miljoni dollari suuruse trahvi lahendamaks süüdistused, mis puudutasid ravimite kardiovaskulaarse ohutuse kohta tehtud märgistusvälist(off-label) turundust ja valeväited.

2013. aastal määrati Johnson & Johnsonile 1,62 miljardi euro suurune trahv, et lahendada kriminaal- ja tsiviilvastutus, mis tulenes süüdistustest kolme ravimi ettekirjutuse (retsepti) kohta. Muuhulgas sisaldas see toidu- ja ravimiameti (FDA) poolt ohutuks ja tõhusaks kinnitamata kasutusviiside reklaamimist; arvete tagasimaksmist arstidele ja riigi suurimale pikaajalise hoolduse pakkujale.

Peate peatama selle ülemaailmse pettuse, kus kurjategijate poliitilis-majanduslikud (isegi ideoloogilised) tegevuskavad sellele COVIDile on samad, mis oli Iraagi sõda 11. septembri 2001. aasta rünnakutele, siin on meeldetuletus Iraagi sõja pettusest:

Need kriminaalid manipuleerivad maailma riike ja soovivad, et epideemia kestaks nii kaua kui võimalik oma eesmärkide saavutamiseks; samas kui COVID-epideemia oleks pidanud olema kuulutatud lõpetatuks möödunud aasta teatud perioodil. Tõepoolest, meditsiinis on epideemia läveks, millest alates epideemia algus ja lõpp välja kuulutatakse, vahemik 150 kuni 200 juhtu 100 000 elaniku kohta. Tansaania president on üks väheseid presidente, kes sellest aru sai, kuna ta teatas 8. juunil 2020, et COVIDi epideemia on tema riigis lõppenud.

«Epideemia on läbi!» (prof Yoram Lass, 2. juuli 2020) 7.

Selles epideemias ei ole ohuks mitte koronaviirus, vaid inimesed, kes seda instrumentaliseerivad ja kes on tegelik viirus, mille vastu võidelda.

Viirus on täiesti süütu toimuva suhtes (vaesumine, töökohtade kaotamine, enesetapud, surmad, majanduslangus, töötus jne) ja tegelikud süüdlased on need, kes on sundinud maailma neid meetmeid kasutama ning valitsused, mis jätkavad nende meetmete rakendamist, hoiatustest hoolimata.

«Maailmapank on just hinnanud, et koroonapandeemia on põhjustanud umbes 100 miljoni võrra inimeste arvu kasvu, kes elavad äärmises vaesuses. See pole tingitud COVID-19-st. Selle põhjuseks on meie kehtestatud drakoonilised meetmed»(prof Peter Gøtzsche, 1. detsember 2020).

Vastuolu ja ebaproportsionaalsus viiruse ohtlikkuse taseme ning võetud meetmete ulatuse vahel (mis on pealegi täiesti ketserlikud) on nii ilmsed, et see viib paratamatult järeldusele, et selle taga on muud eesmärgid. Selle mittenägemiseks peab olema tõesti pime või naiivne.

Nende meetmetega, millel pole midagi pistmist meditsiini ega teadusega, ei võitle valitsused mitte viiruse ohtude vastu, vaid võitlevad oma inimeste põhiõiguste vastu ja hävitavad nende tervist, majandust, haridust, ökoloogiat, kultuuri ja muid eluaspekte.

«Oleme algusest peale elanud mingisuguses deliiriumis … Elame hullumeelses maailmas: … selle haiguse vastu võitlemiseks võetud tingimused pärinevad mingist teisest sajandist … see pole isegi mitte keskaja tase!» (prof Didier Raoult, 7. detsember 2020).

28. detsembril 2020 kirjutas Kanada parlamendisaadik Randy Hillier Twitterisse sõnumi koos selliste hashtagidega: #Me elame vales ja #Ei lukustamistele: «Covidi valed ja petmised on möödas. Kuidas ja miks nii paljud end petta on lasknud, selle avastamine võtab aastaid».

Mitte sellepärast, et enamus riike teevad sama asja, ei tähenda see, et see on hea või õige. Number ei ole kriteerium teadmiseks, kas riikidel on õigus neid meetmeid rakendada. Vastupidi, paljud ajaloolised näited näitavad, et enamus eksib sageli; Iraagi sõda (üksikud riigid nagu Prantsusmaa ei järginud seda ja neil oli õigus), H1N1 (üksikud riigid nagu Poola ei järginud seda ja neil oli õigus), Teine maailmasõda jne.

Vandenõuteooriates süüdistamine on nende vastus, kellel pole argumente ja mis on tegelikult masside manipuleerimise tehnika. Sest kõik, mis selles kirjas on öeldud, ei koosne teooriatest, vaid tõdedest ja väidetest, mille on esitanud väljapaistvad eksperdid, sealhulgas Nobeli meditsiinipreemia laureaadid. Seda kirja säilitatakse tõendina, et teie valitsus on sellest teavitatud.

Kõik peab viivitamatult normaliseeruma ja see ülemaailmne pantvangistamine peab lõppema, sest olete teada saanud, et olete olnud 21. sajandi suurima tervisepettuse ohvrid.

Palun ärge tehke seda viga, alahinnates meie kirja või eirates seda. Siin on kaks näidet selle kohta, mis juhtub, kui valitsus selliseid vigu teeb:

Vaatamata mitmete ekspertide hoiatustele Dengvaxia (dengue vaktsiin) ohu kohta otsustas Filipiinide valitsus 2016. aastal alustada vaktsineerimiskampaaniat, mis lõppes hiljem avaliku skandaaliga. Prokurör Persida Acosta kantselei andmetel suri selle vaktsiini tagajärjel 500 last ja mitu tuhat on haigestunud. Prokuröri sõnul jagunes vastutus „ohtlikku vaktsiini” müünud ​​labori ja valitsuse vahel, kes korraldas „massiivse ja valimatu” vaktsineerimiskampaania kahetsusväärsetes tingimustes. See vaktsiin tõotas aga olla planeedi võidukäik — 2015. aastal kinnitas Sanofi suure hooga revolutsioonilise dengue-vaktsiini turustamist. See oli esimene maailmas, kahekümne aasta pikkuse uurimistöö ja 1,5 miljardi euro suuruse investeeringu tulemus. Siiski kostus algusest peale teadlaste kogukonnast hääli: arst Antonio Dans üritas hoiatada esimeste kliiniliste uuringute mitteveenvate tulemuste eest. USA-s saatis selle haiguse maailmatuntud spetsialist professor Scott Halstead isegi riigi senatisse video, kutsudes üles vaktsineerimisprogrammi peatama. Selles skandaalis süüdistati riigi endist tervishoiuministrit. «Need lapsed tappis kasumi peibutus,» ütles prokurör Persida Acosta.

Teine näide on H1N1 vaktsiini skandaal, mille (vaktsiini) ostsid mitmed riigid, hoolimata Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee tervishoiukomisjoni esimehe dr Wolfgang Wodargi hoiatustest. Ta ütles oma soovitusettepanekus pealkirjaga «Võltsitud pandeemiad – oht tervisele»järgmist: «Oma patenteeritud ravimite ja gripivastaste vaktsiinide reklaamimiseks on farmaatsiaettevõtted mõjutanud rahvatervise standardite eest vastutavaid teadlasi ja ametkondi, selleks et hirmutada valitsusi kogu maailmas. Nad on pannud valitsused kulutama ebatõhusate vaktsiinistrateegiate jaoks piiratud tervishoiuressursse ning seadnud miljoneid terveid inimesi asjatult ohtu ebapiisavalt testitud vaktsiinide teadmata kõrvaltoimete tõttu». Tal oli täiesti õigus, sest hiljem, ainuüksi Euroopas, tegi vaktsiin 1500 inimesest narkolepsia ohvrid, sealhulgas 80% neist olid lapsed. 24. novembril 2013 ütles Rootsi sotsiaalminister Göran Hägglund, et oli valmis seagripivaktsiini ohvrite ees avalikult vabandama.

Me ei saa teile selles kirjas kõike rääkida, seetõttu peate alljärgnevate dokumentidega väga hoolikalt tutvuma. Sest kõik, mis teile on öeldud, on üksikasjalik ja argumenteeritud ning kuna te hakkate avastama muid asju, mida te ei tea ja mis võib teid isegi šokeerida:

1– Tervishoiutöötajate esimene rahvusvaheline hoiatussõnum valitsustele ja kodanikele kogu maailmas, 26. augustist 2020: https://drive.google.com/file/d/1hghf8Bh3AIUi5HxrnPA8FZeQqo77e_xN/view                                                   

 2– Mis juhtus H1N1 epideemia ajal:

3– COVID-19 (teadmata faktid, keeldunud riigid, meedia roll, eesmärgid, tagajärjed, pettuse eest vastutavad isikud):

4– Maskid, lukustus, sotsiaalne distantseerumine, kontaktide jälgimine:

5– Tõde testide ja vaktsineerimise ohtude kohta:

6– Seitse tegevust, mida maailma valitsused peavad tegema:

Kogu ülaltoodud dokumentides sisalduv teave on teaduslik, allikapõhine ja kontrollitud (allikad on märgitud esimese dokumendi lõpus ja viie video kirjeldustes). Oma keeles subtiitrite aktiveerimiseks vaadake videoid arvutist või sülearvutist ja järgige selles videos kirjeldatud samme:                    

Täname tähelepanu eest ja ootame huviga teie vastust.

Lugupidamisega,

Rahvusvaheline kollektiiv:
United Health Professionals                                                                                         

Meie nimed ja ametid (alates lk 19):

https://drive.google.com/file/d/1hghf8Bh3AIUi5HxrnPA8FZeQqo77e_xN/view

(Email : join.unitedhealthprofessionals@gmail.com)

Allikad :                                                                                                                                                                

1 : https://www.lci.fr/replay/video-le-brunch-de-l-info-du-dimanche-27-septembre-20202165685.html                                                                                                                    

2: https://www.dailymotion.com/video/x7yr0oz                                                                                                                                                                                                        

3 : https://www.thesun.co.uk/news/13718024/china-trick-world-into-lockdown-open-letterr/utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sharebarweb                                                                                                                                        

4 : https://www.illustre.ch/magazine/manquons-recul-face-aux-potentiels-effets-indesirables-vaccins                                                                                                

5 : https://twitter.com/j_bardella/status/1351932253576818690

https://twitter.com/dupontaignan/status/1350095404474327047

https://twitter.com/DocteurGonzo4/status/1351778258753355777

6 : https://www.france24.com/fr/20090903-le-laboratoire-pfizer-ecope-dune-amende-23%C2%A0milliards-dollars-                                                     https://www.lemonde.fr/economie/article/2009/09/02/une-amende-de-2-3-milliards-de-dollars-pour-pfizer_1235011_3234.html                                                                         https://www.lemonde.fr/economie/article/2010/04/28/astrazeneca-ecope-d-une-amende-de-520-millions-d-euros-aux-etats-unis_1343983_3234.html                                                                          https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/merck-debourse-pres-d-un-milliard-de-dollars-pour-solder-le-scandale-vioxx_1054000.html                                                                                                            https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/medicament/amende-record-de-162-milliard-deuros-pour-le-laboratoire-americain-johnson-johnson                    

7 : https://www.facebook.com/261835320624052/videos/1240827799610762/

Allikmaterjali “International Alert Message about COVID-19. United Health Professionals”

tõlkinud Ülle Pehk

Siit lingi alt on võimalik näha riike, kellele pöördumine on saadetud.

Rahvusvahelises hoiatusteates tsiteeritud ja mainitud tippspetsialistide seas on sellised nimed nagu:

professorid Carl Heneghan ja Tom Jefferson – Oxfordi Ülikooli Tõenduspõhise Meditsiini Keskuse juhataja ja teadlased;
prof John Ioannidis – Kreeka-Ameerika arst-teadlane, kirjanik ja Stanfordi ülikooli professor, kes on andnud oma panuse tõenduspõhises meditsiinis, epidemioloogias ja kliinilistes uuringutes; kuulub oma valdkonnas maailma tippteadlaste hulka;
prof Luc Montagnier – Prantsuse viroloog ja Nobeli meditsiinipreemia omanik;
prof dr Sucharit Bhakdi – mikrobioloogia ja infektsioonepidemioloogia eriarst, üks enimtsiteeritud mikrobiolooge Saksamaal;
dr Anders Tegnell – Rootsi pea-epidemioloog;
prof Peter Gøtzsche – Taani arst, meditsiiniuurija ja Põhjamaade Cochrane keskuse endine juht;
prof Didier Raoult – nakkushaigustele spetsialiseerunud Prantsuse arst ja mikrobioloog; prof Peter Schönhöfer – Bremeni emeriitarst ja farmakoloog Saksamaal;
prof Yoram Lass – Iisraeli arst, teadlane ja endine tervishoiuministeeriumi peadirektor; prof Christian Perronne – Garches’i haigla nakkus- ja troopiliste haiguste osakonna juhataja Prantsusmaal;
prof Philippe Parola – nakkushaiguste ja troopilise meditsiini arst Aix-Marseille ülikoolis Prantsusmaal;
prof Bruno Mégarbane – Süüria anestesioloog ja intensiivravi arst;
prof Michaël Peyromaure – uroloogiaprofessor Pariisi Cochini haiglas;
prof Jean-François Toussaint – kardioloog ja Pariisi ülikooli füsioloogiaprofessor;
dr Roger Hodkinson – Western Medical Assessments’i meditsiinidirektor, Kanada Royal College’i atesteeritud patoloog;
dr Wolfgang Wodarg – Saksa arst ning endine Bundestagi liige ja Euroopa Nõukogu tervishoiukomitee parlamentaarse assamblee esimees;
Dr Nicole Delépine – lastearst ja onkoloog, endine Hospital Clinic’ juhataja ning Garches’i Raymond Poincaré haigla noorukite osakonna juhataja, Pariisi haiglate meditsiinikolledži lektor;
dr Heiko Schöning – Saksa arst ja MedCooling GmbH tegevdirektor;
dr Pierre Cave – Prantsuse radioloog Saint-Paul’is;
dr Reiner Füllmich – Saksa advokaat.

Armas lugeja!

Täname Sind, et jälgid Fonte.Newsi! Oleme pakkunud sõltumatut ajakirjandust alates detsembrist 2020. Meie visioon on peagi kasvada ka rahvusvaheliseks uudistekanaliks. Selleks, et meie töö saaks jätkuda sõltumatul kujul ja senises rütmis (keskmiselt üks artikkel päevas), on meil just Sinu toetust vaja.

Oleme läbipaistvad – selleks, et Fonte.News püsiks elujõuline, on vaja 700 regulaarset püsitoetajat summaga vahemikus 10-25€ kuus. Kui Sul on võimalik meid toetada ja Sa väärtustad meie tööd, siis palun kliki siia. Iga toetus on teretulnud ning aitab kaasa uue ühiskonna loomisele. Kui Sul on küsimusi toetuse kohta, siis palun pöördu aadressil anna.siitan@fonte.news Anna poole. 
0 Jagamist
Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

Seotud artiklid

Kriis on võimalus muutusteks

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.
Swedish-scientists -successfully-swap -bodies

Miks vaikitakse tõhusatest ravimeetoditest?

Sajad ja tuhanded päästmata elud. Miks keeldutakse aktsepteerimast ravimeid, mis nii hästi toimivad? Pole tehtud uuringuid? On küll tehtud ja neid on palju. Pole andnud kliiniliselt häid tulemusi? On küll, ülipalju uskumatult häid tulemusi.

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.