Valitsus andis 5G inimkatsetele rohelise tule

Helle Iirak

95 Jagamist
95
0
0

Miks on meie valitsus andnud inimkatsetele rohelise tule? Riigikogu sotsiaalkomisjoni ja keskkonnakomisjoni istungil “Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!”, mis toimus 04.06.2019, andsid komisjoni liikmed meie kõigi eest sisuliselt nõusoleku osalemaks katsejänestena telekommunikatsiooni ettevõtete eksperimendis. Tundub, nagu istungil osalevad poliitikud üldse ei saakski aru, mida nad seal ise räägivad ja mis on selle kõige tähendus meie kõigi jaoks.

Istung on järelvaadatav: https://www.youtube.com/watch?v=xYy0_5bIsRE

Seoses rahvaalgatusega 5G paigaldamise peatamiseks küsis riigikogu sotsiaalkomisjon arvamust Teaduste Akadeemialt, kes pöördus ekspertarvamuse saamiseks selles valdkonnas Eestis teadaolevalt suurima kogemusega spetsialisti, Tallinna Tehnikaülikooli raadiofüüsika emeriitprofessori Hiie Hinrikuse poole. Tema täispikk ekspertarvamus on loetav siit:

https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/10/Ekspertarvamus-5G_Hiie-Hinrikus-1.pdf

Toome ära Hiie Hinrikuse ekspertarvamuse kokkuvõtte:

“Pöördumine on sisult kahtlemata teaduspõhine. Raadiokiirguse tervisemõjuga seotud probleemid vajavad tähelepanu ja lahendamist.

Raadiokiirgusega seotud terviseriske ilmselt ei saa täielikult vältida, aga neid saab vähendada, karmistades kehtivaid kiirgusnorme. Elanikkond peab olema teavitatud, et teha vabatahtlikult õigeid valikuid. On otstarbekas rakendada ettevaatuse ja mõistliku kasutuse printsiipi (Parliamentary Assembly 2011). Mitmed riigid ja piirkonnad on seda juba teinud. Eesti ei peaks riskeerima oma rahvastiku paljunemisvõime ja elukvaliteediga.

Mõistlik oleks 5G asemel maksimaalselt panustada tervisele kahjutu optilise kaabelvõrgu, sh kohtvõrgu kasutusesse.

Arvesse võttes millimeeterlainete tugevat neeldumist atmosfääris, sellest paratamatult tingitud soojenemist ja nende tugevamat bioloogilist mõju võrreldes madalamate sagedustega, ei ole mõistlik millimeeterlaineid kasutusele võtta.

5G-tehnoloogia kasutamisel tuleb tervisekaitse aspektist kehtestada piiranguid mitte ainult elektromagnetvälja summaarsele keskmisele võimsusele, vaid ka ülilühikeste pulsside võimsusele.”

Riigikogu sotsiaalkomisjon ja keskkonnakomisjon otsustasid mitte nõustuda riigikogule esitatud kollektiivse pöördumisega ning ekspertarvamuse sisuga. Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles oma otsuses, et ei ole esitatud ühtegi tõsiseltvõetavat argumenti, mis annaksid põhjuse peatada 5G-tehnoloogia paigaldamine. Loomulikult korrutatakse otsuses, et kõik peab olema ohutu ja tervislik, kuid komisjoni vastuses ei viidata mitte ühelegi teaduslikule infole. Ja kuna komisjoni ees esinenud teadlaste argumendid ja faktid otsustati ümber lükata, siis tulebki otsusest välja lugeda, et komisjoni liikmed isiklikult ja oma arvamusele tuginedes otsustasid meie kõigi eest, et kõik on ohutu ja hästi. Ükski komisjoni liige ei tegutse elektromagnetväljadega seotud valdkonnas teaduslikult ega ka professionaalselt, mistõttu on kohane rõhutada, et otsus tehti ebapädevuse pinnalt.

Pressiteade on loetav siit: https://www.riigikogu.ee/pressiteated/sotsiaalkomisjon-et-et/riigikogu-komisjonid-ei-noustunud-5g-asjus-tehtud-poordumisega/


Järelikult meie selle ala tunnustatuim teadlane ei tea asjadest mitte midagi ja võib-olla paanitseb niisama? Samuti tundub, et kogu laiast maailmast pole ka võtta mitte ühtegi tõsiseltvõetavat argumenti. Eestisse esinema kutsutud, maailma mõõtkavas selle valdkonna tippteadlaste seisukohti lihtsalt ignoreeriti. Tõenäoliselt komisjon isegi ei proovinud leida mingit muud tõenduspõhist infot oma otsuse aluseks. Sest miks muidu nad julgevad väita, et sellist infot polegi maailmas üldse olemas.

Kuid maailmast on võimalik leida vastupidist infot isegi poliitikute hulgast. “Ma ei saa tervitada sellist tehnoloogiat, kui ei arvestata kiirgusstandardeid, mis peavad kodanikke kaitsma, olgu tegemist 5G-ga või mitte,” ütles Brüsseli regiooni keskkonnaminister Céline Fremault. “Brüsseli inimesed ei ole katsejänesed, kelle tervist ma saan kasumi eest müüa. Me ei saa leppida mitte mingete küsitavustega.” Brüsselis kehtivate kiirgusnormidega ei ole võimalik 5G pilootprojekti käivitada ning minister kinnitas, et ta ei kavatse teha 5G puhul erandit.

Tegelikult on teadlased kogu maailmas hoiataval seisukohal 

Sajad teadlased ja arstid kümnetest riikidest hoiatasid Euroopa Liitu 5Gga kaasnevate võimalike tõsiste tervisemõjude eest juba aastaid tagasi, kuna 5G suurendab olulisel määral kokkupuudet raadiosageduslike elektromagnetväljadega, mille kahjulik mõju inimestele ja keskkonnale on tõestatud. Pöördumisi on üle maailma ja ka kodumaalt.

“5G Appeal” ehk tõlkes “5G pöördumine” on kogunud allakirjutanuid 40 erinevast riigist. 14.12.2020 seisuga oli 411 teadlast ja arsti pöördumisega liitunud. Kes nad täpselt on ja kus töötavad ning mida asjast arvavad, saab lugeda lähemalt juba pöördumise kodulehelt: http://www.5gappeal.eu

“5G Space Appeal” ehk pöördumine “5G kosmoses” on suunatud hädaabi appikarjena maailma valitsustele erinevate teadlaste, arstide, keskkonnaorganisatsioonide jt poolt.

Lähemalt kajastab seda pöördumisest Kiirgusinfo uudis:
http://www.kiirgusinfo.ee/rahvusvaheline-uleskutse-peatage-5g-maa-peal-ja-kosmoses

Mahukalt on tõlgitud ja viidatud teadustöödele Kiirgusinfo järgmises artiklis:
https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest 

Nimetatud pöördumised on tehtud 2019. aastal, kuid alles hiljuti, 27.11.2020, on Kiirgusinfo avaldanud oma kodulehel ka Tšiili arstide hiljutise pöördumise:
https://www.kiirgusinfo.ee/tsiili-arstid-5g/

“The International EMF Scientist Appeal” ehk “Rahvusvaheline EMV teadlaste pöördumine” on koondanud enda alla teadlased, kes viivitamatult kutsuvad üles ÜROd koos oma sõsarorganisatsioonidega, nagu Maailma Terviseorganisatsioon ja ÜRO Keskonnaprogramm, et kehtestada suurem kaitse kokkupuute vastu elektromagnetväljadega. 15.10.2019 seisuga olid alla kirjutanud 252 teadlast 43st riigist.

Väljendati sügavat muret selle üle, kui suurt kahju andmesidevõrkude kiirgus meile juba praegu tekitab, kui 5G pole isegi veel käivitatud. “Väga palju hiljutisi teadusartikleid on näidanud, et elektromagnetväljad mõjutavad elusorganisme kiirgustaseme juures, mis on rahvusvahelistest ja riiklikest piirnormidest oluliselt madalam.”

Rahvusvahelised organisatsioonid, mis esindavad tuhandeid liikmeid, on 5G vastu: https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2018/06/Brief-of-Amici-Curiae-as-filed.pdf

Mida ütleb sõltumatu teadus ohutute normide kohta, mis tegelikult peaksid kehtestatud olema? Raport “Initsiatiiv bioloogilise elu kaitseks” ehk  “Bioinitiative Report” on koondanud põhjendused soovitud avalikele standarditele, mis puudutavad bioloogilise elu kokkupuudet elektromagnetväljadega. Rohkem kui 10 000 eksperthinnanguga teaduslikku uuringut tõestavad elektromagnetkiirguse kahjulikku mõju nii inimese tervisele kui ka keskkonnale. Lähemalt saab lugeda nende kodulehelt:

http://www.bioinitiative.org

Järgnev dokument on kogum kõikvõimalikest tõenditest, mis puudutavad bioloogilist elu ja elektromagnetkiirguse mõju sellele:
http://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2018/06/Zory-Glasers-index.pdf  

Saksamaa piirkondlik väljaanne Stuttgarter Zeitung kirjutab, et 70 Saksamaa arsti protesteerivad 5G-mobiilside vastu: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.demo-am-staatsministerium-in-stuttgart-protest-gegen-5-g-in-weissen-arztkitteln.18d9e428-36dc-4cab-ac71-b5af2cce9140.html.


Belgias on 23.12.2020 seisuga 535 arsti ja 578 parameedikut kirjutanud alla pöördumisele “2019 Hippocrates Electrosmog Appeal”, mis tõlkes tähendab “Hippokratese elektrosudu pöördumine 2019. aastal”. Allakirjutanute ja täpsema pöördumisega saab tutvuda nende kodulehel:
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be


Küprose Arstide Liit koos riikliku keskkonna ja laste tervise komisjoniga on avaldanud 5G osas kriitilise seisukoha, mida saab lugeda siit: http://paidi.com.cy/common-positions-5g-2019. Põhilise probleemina tuuakse välja usaldusväärsete uuringute puudumine, mis näitaks, et 5G on tervisele ohutu.

Erinevaid pöördumisi ja üleskutseid on üle maailma päris palju. Nimekiri jätkub siin:
https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-5g

Miks ei tohi edasi liikuda mõtlematult?

Põhjuseid, miks me ei saa nõustuda 5G läbimõtlematu juurutamisega, on palju. Toetume alljärgnevatele reaalsetele ohusignaalidele ja teiste riikide praktikatele, rahvusvaheliste liidrite ja uurijate seisukohtadele ja mõtlemapanevatele argumentidele, mis pärinevad järgnevatest märgukirjadest:

Viidatakse järgmistele mõjudele:

 • südame rütmihäired
 • muutused geeniekspressioonis
 • muutused ainevahetuses
 • muutused tüvirakkude arengus
 • vähk
 • südame-veresoonkonna haigused
 • kognitiivsed häired
 • DNA kahjustused
 • üldise heaolu halvenemine
 • vabade radikaalide hulga suurenemine
 • õppimisraskused ja mälu halvenemine
 • sperma kvaliteedi halvenemine
 • raseduse katkemine
 • neuroloogilised haigused 
 • rasvumine ja diabeet
 • oksüdatiivne stress

Kokkuvõtteks võib öelda, et komisjoni seisukoht 5G lubamiseks pole ei faktipõhine ega ka teaduslik, vaid jäme viga, mis põhineb eitusel, eksiarvamusel ja millega kaasneb massiivne inimkatse Eesti rahva peal. Riigikogu komisjonid koosnevad parlamenti valitud saadikutest. Iga inimene saab tutvuda alustuseks siin artiklis ära toodud pöördumistega ja nendele allakirjutanutega. Järgmisena tuleb lugeda uuringuid ja teha endale asi selgeks.


Autor: Helle Iirak
Toimetas: Magnus Nirgi

Kajastame ühiskonna huviorbiidis olevaid teemasid uurivale ajakirjandusele kohaselt, kus viitame teadusuuringutele, faktidele ja teadlaste seisukohtadele.
95 Jagamist
Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Seotud artiklid

Kas TERVISEAMET hoolib inimesest?

Avaldame Tarvo Alevi saaga terviseametiga, ilmestamaks praeguse aja tüüpilist olukorda, kus inimeste teenistuses oleva info asemel saadetakse eetrisse müra või desinformatsiooni. Väljavõtted autori kirjavahetusest erinevate instantsidega leiate artiklis linkide alt.

Miks sa pole kuulnud, et arstid ei soovita vaktsineerimist?

Meediatööstusel ei olnud juba algusest peale mitte mingit šanssi teda allutanud farmaatsiatööstuse rahalaviini vastu. Ja üheks tulemuseks ongi see, et suur osa inimestest pole kuulnudki, et tegelikult on maailmas väga palju arste, kes vaktsineerimist kritiseerivad.

Korralduse fenomen

Tasub tähele panna, et mõisted „korraldus“ ja „seadus“ on täiesti erinevad asjad. Vabariigi Valitsuse ametiisikute poolt välja antud mistahes korraldused ei laiene neile, kes ei tööta selle asutusega seotud isikute alluvuses, olgu siis tegu juriidiliste isikute... või päris inimestega.