Foto: Alissa Hmelnitskaja

Andmekaitse Inspektsiooni jurist Alissa Hmelnitskaja tegeleb AKI peadirektori Pille Lehise volitusel sõnavabaduse keelustamisega

0 Shares
0
0

Alissa Hmelnitskaja on võtnud endale sellise rolli, et tema otsustab, milline meediakanal on “ametlik ja sõnavabadusega” ja milline mitte. Alissa Hmelnitskaja avaliku teenistujana rikub sellega Eesti Põhiseadust (Paragrahv 45) ja ei kohtle inimesi võrdselt põhiseaduse järgi (§ 19 lg-st 2 ja § 13 lg-st 1 ja  § 12). Lisaks töötab Alissa Hmelnitskaja õpetajana Tallinna Juudikoolis, kus õpetab “Inimeseõpetust”. Loe edasi ja saad otsustada, kas Alissa Hmelnitskaja sobib avalikus teenistuses juristiks ja Inimeseõpetuse õpetajaks.

Andmekaitse Inspektsiooni jurist Alissa Hmelnitskaja tegeleb AKI peadirektori Pille Lehise volitusel sõnavabaduse keelustamisega

Tallinna Juudikooli Õpetaja Alissa Hmelnitskaja tegeleb lisaks õpetaja tööle igapäevaselt isikuandmete kaitsmisega Andmekaitse Inspektsiooni juristina. Minule on jäänud mulje, et Alissa Hmelnitskaja otsuste taga on Eesti mõjuvõimsamate meediaettevõtete juhtid: Delfi tegevjuht Argo Virkebau, Delfi Meedia OÜ juht Erle Laak-Sepp ja Postimees Grupp AS tegevjuhi Toomas Tiivel. Samuti on minule jäänud mulje, et Eesti suurmeedia tegelikud “võtmeisikud” on juutidest vabamüürlased ja kuna Alissa Hmelnitskaja on minu arvates juut, siis näen mina siin juutide ühisrinnet alternatiivmeedia kanalite ja vabade ajakirjanike vastu.

Fonte.News toimetuses on olemas AKI ja otsese kannataja kirjavahetus, kus on näha ka Fonte. News ja Veiko Huuse kohta märkused, et “Fonte.News pole meediakanal ja ei tohi uudiseid ja artikleid avaldada”.

Allolev kuvatõmmis AKI ettekirjutusest suure meedia juhtide kabuste põhjal nende nõue artiklite eemaldamise kohta. Suure meedia juhid väidavad, et nad pole avalikud tegelased ja avalik huvi puudub. Minu arvates suure meedia juhid on just avalikud tegelased ja inimesi väga huvitab, kes neid artikleid lubab avaldada ja kes need inimesed ise on, et miks ennast varjata aga teiste kohta võib avaldada kõike? Lisaks saan mina AKI ettekirjutusest aru, et need ennast varjata soovivad suure meedia juhid “on päris ajakirjanikud” aga näiteks Veiko Huuse sugune pole ja suure meedia juhid võivad kõike kirjutada “mida sülg suhu toob”? Nii AKI kui suure meedia juhtide maailmavaade ja suhtumine on minu arvates türannia? Kes nad sellised enda arust on, et määravad, kes on ajakirjanik ja kellel on sõnavabadus?

Kuvatõmmis AKI ettekirjutusest

Minu arvates on Tallinna Juudikooli Õpetaja ja AKI jurist Alissa Hmelnitskaja oma Andmekaiste Insepektsioon ettekirjutustes kallutatud raha ja võimu poole ning tahab vaigistada nõrgemat osapoolt kelleks on: üksikema, töövõime langusega, majanduslikult raskes seisus just nende suurmeedia ettevõtete tegevuse tõttu. Kannataja on avalikustanud paljude avalike teenistujate ja Eesti suurmeediaettevõtete korruptiivsed tegevused ja AKI tahab põhiseadust rikkudes kannataja suu sulgeda.

Allolev kuvatõmmis on sellest samast AKI ettekirjutusest, kus Alissa Hmelnitskaja selgelt kirjutab inimeste andmete avaldamise tingimustest aga suure meedia juhid sellest kinni ei pea ja kirjutavad valeväiteid ja kasutavad inimese andmeid ilma inimese loata, sest inimene pole avaliku elu tegelane, kellest nad kirjutavad:

Kuvatõmmis AKI ettekirjutusest

Allolev kuvatõmmis on konkreetselt Veiko Huuse kaebusele AKI reaktsioon. Veiko Huuse kaebas AKI le, et suure meedia ettevõtted on viimase 20 aasta jooksul Veiko Huuse nime ja pilte kasutanud ilma loata ja lisaks on avaldatud Veiko Huuse kohta üle 20 artikli, mis kubisevad valeväidetest, faktivigadest ja puuduvad kohtuotsused ning vaatamata Veiko Huuse korduvatele kirjadele nendele meediaettevõtele, et nad kustutaks need valeartiklid ja tema nimi ja pildid, siis suure meedia ettevõtted pole seda teinud. Nagu loete, siis AKI siin ütleb, et tal pole õigus sekkuda aga eelpool avaldatud AKI dokumentide väljavõtetest näeb, et nad sekkuvad ja täie jõuga, suure meedia poole kaldu:

AKI vastus Veiko Huuse kaebusele

Minu arvates Tallinna Juudikooli Õpetaja Alissa Hmelnitskaja, kes annab seal inimeseõpetust, ei sobi õpetajaks, sest ta rikub Eesti Põhiseadust ja tema töös on näha korruptiivsust.

Minu arvates AKI jurist Alissa Hmelnitskaja seab esikohale raha ja võimu ning tõlgendab seadusi võimu ja raha poole kaldu põhiseadust rikkudes ja annab “õigused” rääkida kõigist ja kõike Delfi Meedia ASi ja Postimees Grupp ASi juhtide juhitavatel väljaannetel aga keelab rääkida tõde teistel (mittejuutidel).

Delfi ja Postimees avaldavad omavoliliselt inimeste kohta valeväiteid inimese nime ja pildiga ning süüdistavad neid kuritegudes süüdi olevateks ilma tõenditeta ja kohtuotsusteta. Süütud inimesed nimetatakse varasteks, finantskurjategijateks, petisteks, kahtlasteks ettevõtjateks ja AKI jurist Alissa Hmelnitskaja kinnitab seda pettust oma ettekirjutustega.

Kas sinu arvates sobib Alissa Hmelnitskaja õpetajaks õpetama Inimeseõpetust ja juristiks (avalikuks teenistujaks) Andmekaitse Inspektsiooni? Minu arvates mitte.

Toimetas Veiko Huuse

0 Shares
You May Also Like

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?

Vabaduse kaitseks

Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.