Foto: Äripäeva ajakirjanik Mari Mets. Foto Äripäeva kodulehelt

Äripäeva ajakirjanik Mari Mets on järjepidev valetaja ja kelm

Veiko Huuse

Kui Googeldada Mari Mets nime, mida teevad enamus inimesi kellegi kohta infot otsides ja kui lugeda Mari Mets loodud artiklite pealkirju, mida teevad ka enamus inimesi sisusse süüvimata otsustades pealkirjade järgi, siis Mari Mets on lausa paadunud valetaja pealkirjade põhjal. Sisusse pole vaja süüvidagi, sest pealkiri ütleb kõik ära. Aga võibolla peaks süüvima sisusse ja kas ikka pealkiri läheb sisuga kokku või ajakirjanik müüb ainult pealkirja “klikkide” saamiseks, et kasvatada oma populaarsust ja teenida oma palgaraha välja? Kas aga pettuse ja valetamisega klikkidega raha korjamine ja populaarsuse kasvatamine on õige tegu?
0 Jagamist
0
0

Avaldasin eelnevalt uudise Mari Mets kohta, kus ta on avaldanud järjekordselt faktivigadega ja valeväidetega artikli Annika Urm kohta. Mari Mets on leidnud oma teiste ohvrite nimekirja uue ohvri.

Püüdsin saada kontakti Mari Metsaga ja see ei õnnestunud. Mari Mets artiklis lausvaledega üle külvatud Annika Urm soovis saada infot kogu Äripäeva juhtkonnalt ja toimetajatelt, seal hulgas Mari Metsalt. Ka see ei kandnud vilja. Mitte keegi ei vastanud ega esitanud meie nõudmistele tõendeid, mis kinnitaks Mari Mets artiklis süüdistusi Annika Urm kohta.

Mida me sellest kõigest järeldame?

Mari Mets on kelm ja professionaalne valetaja. Kelm on see, kes paneb toime pettuse – kelmuse – kuritöö – seadust rikkudes.

Järeldan seda, et Äripäev on täpselt nii kvaliteetne ja tugev, kui on nende nõrgim lüli ehk Mari Mets. Äripäev peaks olema kvaliteene ärikirjandus ja propageerima – kujundama – ärilahendusi ja ettevõtjate häid saavutusi, tooma eeskujusid ja sellega parandada ärikultuuri ja ühiskonda. Me näeme aga, et Äripäev on sopaleht.

Lugu lühidalt. Järjekordne näide sellest, kui süüdimatud ja rumalad ajakirjanikud teevad ajakirjandust.

Miks ajakirjanikud ei austa süütuse presumptsiooni ja pole ausad?

Eesti Vabariigi Põhiseadus , ütleb:

§ 22.    Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

Mida tähendab süütuse presumtsioon?

Süütuse presumptsioon on kriminaalmenetluse põhimõte, mille järgi kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Süütuse presumptsioon sisaldub Põhiseaduse §-s 22 ja Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikli 6 lõikes 2. Süütuse presumptsioon on piiratud kriminaalmenetlusega, sest üksnes kriminaalmenetlus võib viia selliste avaliku hukkamõistu rangemate vormideni nagu vabadusekaotus (Wikipedia).

Kriminaalmenetluses on süüdistatav süütu kuni süüdimõistva kohtuotsuse jõustumiseni. See tähendab, et enne kohtuniku süüdimõistvat otsust ei tohi kedagi pidada süüdiolevaks. Kohtus õigeks mõistetud isikut ei tohi pärast kohtuotsust süüdiolevaks nimetada.

Ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 48 ütleb, et – 1. Iga süüdistatavat peetakse süütuks seni, kuni tema süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud ja 2. Iga süüdistatava õigus kaitsele on tagatud.

Mari Mets avaldas loo Äripäevas, kus ta süüdimatult valetab avalikkusele Annika Urm kohta. Mari Mets poolt loodud artiklisse pole lisatud mitte ühtegi tõendit, et Annika Urm oleks kunagi kohtu poolt süüdi mõistetud, et Annika Urm on kedagi petnud. Selline valetamine ja tõenditeta avalikult Annika Urmi maine kahjustamine on raske kuritegu ja kriminaalkorras karistatav.

Vastavalt eelneva uurimustöö tulemusel, pole ühelgi ajakirjanikul ega meediaväljaandel, kes varasemalt on korduvalt Annika Urmi kohta valeuudiseid avaldanud, ette näidata olnud nende artiklites olevate süüdistavate sõnade tõendamiseks kohtuotsust ega tõendit.

Annika Urm on olnud ettevõtja, mitme raamatu autor ja tervisliku eluviisi propageerija. Mingil põhjusel on Annika Urm jäänud ette kellelegi, kellel on mõjuvõimu peavoolumeedias ja üritatakse Annika Urmi räigelt tühistada.

Miks Mari Mets leidis ülesse valeuudised ja avaldas neid aga netis vabalt nähtavat infot selle kohta, et Annika Urm on välja andnud kaks kokaraamatut, mis on väga vajalik raamat Eestis enam kui 150000 diabeetikule, seda ta ei leidnud ja oma artiklis ei märkinud? Seega on see fakt juba tõendiks, et Mari Mets tegi sihilikult Annika Urmist negatiivse ja halvustava loo, valede põhjal. See on pahatahtlik tegevus.

Täna on mitu meediaväljaannet antud kohtusse Annika Urm maine kahjustamise pärast ja sinna lisandub nüüd ka Mari Mets ja Äripäev.

Ajakirjanik Mari Mets on teinud ise kunagi loo: Kes lörtsib ajakirjandust? Kes siis tegelikult lörtsib ajakirjandust?

Vastavalt elu põhimõttele “Tee teistele ainult seda, mida sa tahad, et sulle tehakse”, andis Mari Mets nõusoleku teda vastutusele võtta. Sellised süüdimatud ajakirjanikud ei sobi ajakirjandust looma. Sellised valetajad ongi harmoonilise elukeskkonna lõhkujad.

Lugege siit ajakijanduslikust eksperimendist, mis on andnud lõpuks tulemuse ja mitmed süüdimatud ajakirjanikud ja meediaväljaannete juhid on kohtu all. Protsessid käivad ja Fonte.News teeb protsesside käigust ka varsti kokkuvõtte.

Loe lisaks:

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?

Vabaduse kaitseks

Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.