Foto: Avalik Teenistuja Ahti Kuuseväli. Pilt võetud facebookist!

EV Õiglus Ahti Kuuseväli moodi: annab 800 eur riigilõivu vabastust ja 6 kuud hiljem nõuab 5000 eur tagatist

Uuriv ajakirjanik Annika Urm

See artikkel on järjekordne Annika Urmi uuriv lugu Eestis avalike teenistujate põhiseadusevastasest tegevusest ja seaduste “omamoodi” tõlgendamisest. Mida päev edasi, seda rohkem näeme, et Eesti, ja mitte ainult, kogu maailma, kohtusüsteem vajab täielikku ja kohest muutmist. Eesti puhul on veel see probleem, et Eestimaa on väike ja õigussüsteemis töötavad advokaadid ja avalikud teenistujad(kohtunikud, politseiametnikud, ministrid, jne) tunnevad teineteist ja üsna tihti on huvide konflikt ja otsused on selle tõttu kallutatud. Alljärgnev uurimislugu on juba aastaid kestnud protsessi konkreetsest juhtumist, kus avalik teenistuja loob omamoodi õiglust.
0 Jagamist
0
0

“Selle loo sissejuhatuseks räägin enda isiklikust kogemusest. Nagu ka see uudistekanal tervikuna on loodud – info otse allikast ja moonutamata ning läbi enda kogemuste. Minu enda isiklik kogemus kohtutes käimisega algas 2002 aastal, kui asutasin kiirlaenude firma ja mis tegeles “üleöö” laenude andmisega. Kohtus oli vaja käia võlgnikelt raha tagasi saamiseks. Lisaks tegeles tollel ajal minu meeskond juuriidilise abi osutamisega(firmade saneerimised, likvideerimised, pankrotid, inkassoteenused, maksuoptimeerimised, jne). Juba siis sattusid minu kõrvu ütlused, et “See kohtunik on suht keeruline aga ma tean seda inimest, kes oli tema kursusekaaslane ja ma räägin temaga…. ” või “See protsess on nii või naa meie kasuks juba otsustatud, ma õppisin Tartus õigust temaga koos….”, või “see kohtunik on “klubis” ja sellega on kõik öeldud..”, selliseid “varem koos õppinud või koos ühes adv. büroos töötamist” oli mitmeid. See pole tänaseni muutunud. EV Põhiseadus räägib võrdsest õigusemõistmisest aga seda pole, sest see kellel rohkem raha, kes kuhu kuulub – sellel rohkem võimalusi ja võrdsusest pole juttu. Eesti Suur Meedia “sülitab” inimestele näkku ja rikub inimeste elusid väärinfo, väljamõeldud lugudega ja ilma kohtuotsusteta tembeldatakse inimene petiseks ja vargaks. Suure Meedia omanikud kuuluvad “klubisse” ja/või on nende religioon (juudi sionism?) selline, mis lubab inimesi tühistada ja hävitada. Juba selliste Suure Meedia tühistamiste takistamiseks tuleks luua Rahva Võim ja Rahva Õigluse Koda, kes hindab inimese kohta avaldatud infot ja tõendite puudumisel võetakse juba meediaettevõte ja loo autor vastutusele, ja see otsus on aluseks Kohtule, et Riik peab andma esialgse õiguskaitse, et süütu inimene ei peaks veel raha kulutama ülirikaste meediaettevõtete vastu kohtus oma süütuse tõestamiseks. Alljärgnev Annika Urm lugu läbi isikliku kogemuse on ehe ja värske näide Eesti kohtusüsteemi praagist ja avalike teenistujate põhiseaduse eiramisest.” – Veiko Huuse

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.