Foto: Mari Mets

Süüdimatu Äripäeva ajakirjanik Mari Mets avaldab faktideta valeuudiseid ja kahjustab aluseta inimeste mainet

Veiko Huuse

0 Jagamist
0
0

Lugu lühidalt. Järjekordne näide sellest, kui süüdimatud ja rumalad ajakirjanikud teevad ajakirjandust.

Miks ajakirjanikud ei austa süütuse presumptsiooni ja pole ausad?

Eesti Vabariigi Põhiseadus , ütleb:

§ 22.    Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

Mida tähendab süütuse presumtsioon?

Süütuse presumptsioon on kriminaalmenetluse põhimõte, mille järgi kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Süütuse presumptsioon sisaldub Põhiseaduse §-s 22 ja Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikli 6 lõikes 2. Süütuse presumptsioon on piiratud kriminaalmenetlusega, sest üksnes kriminaalmenetlus võib viia selliste avaliku hukkamõistu rangemate vormideni nagu vabadusekaotus (Wikipedia).

Kriminaalmenetluses on süüdistatav süütu kuni süüdimõistva kohtuotsuse jõustumiseni. See tähendab, et enne kohtuniku süüdimõistvat otsust ei tohi kedagi pidada süüdiolevaks. Kohtus õigeks mõistetud isikut ei tohi pärast kohtuotsust süüdiolevaks nimetada.

Ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 48 ütleb, et – 1. Iga süüdistatavat peetakse süütuks seni, kuni tema süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud ja 2. Iga süüdistatava õigus kaitsele on tagatud.

Mari Mets avaldas loo Äripäevas, kus ta süüdimatult valetab avalikkusele Annika Urm kohta. Mari Mets poolt loodud artiklisse pole lisatud mitte ühtegi tõendit, et Annika Urm oleks kunagi kohtu poolt süüdi mõistetud, et Annika Urm on kedagi petnud. Selline valetamine ja tõenditeta avalikult Annika Urmi maine kahjustamine on raske kuritegu ja kriminaalkorras karistatav.

Vastavalt eelneva uurimustöö tulemusel, pole ühelgi ajakirjanikul ega meediaväljaandel, kes varasemalt on korduvalt Annika Urmi kohta valeuudiseid avaldanud, ette näidata olnud nende artiklites olevate süüdistavate sõnade tõendamiseks kohtuotsust ega tõendit.

Annika Urm on olnud ettevõtja, mitme raamatu autor ja tervisliku eluviisi propageerija. Mingil põhjusel on Annika Urm jäänud ette kellelegi, kellel on mõjuvõimu peavoolumeedias ja üritatakse Annika Urmi räigelt tühistada.

Miks Mari Mets leidis ülesse valeuudised ja avaldas neid aga netis vabalt nähtavat infot selle kohta, et Annika Urm on välja andnud kaks kokaraamatut, mis on väga vajalik raamat Eestis enam kui 150000 diabeetikule, seda ta ei leidnud ja oma artiklis ei märkinud? Seega on see fakt juba tõendiks, et Mari Mets tegi sihilikult Annika Urmist negatiivse ja halvustava loo, valede põhjal. See on pahatahtlik tegevus.

Täna on mitu meediaväljaannet antud kohtusse Annika Urm maine kahjustamise pärast ja sinna lisandub nüüd ka Mari Mets ja Äripäev.

Ajakirjanik Mari Mets on teinud ise kunagi loo: Kes lörtsib ajakirjandust? Kes siis tegelikult lörtsib ajakirjandust?

Vastavalt elu põhimõttele “Tee teistele ainult seda, mida sa tahad, et sulle tehakse”, andis Mari Mets nõusoleku teda vastutusele võtta. Sellised süüdimatud ajakirjanikud ei sobi ajakirjandust looma. Sellised valetajad ongi harmoonilise elukeskkonna lõhkujad.

Lugege siit ajakijanduslikust eksperimendist, mis on andnud lõpuks tulemuse ja mitmed süüdimatud ajakirjanikud ja meediaväljaannete juhid on kohtu all. Protsessid käivad ja Fonte.News teeb protsesside käigust ka varsti kokkuvõtte.

Loe lisaks:

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Vabaduse kaitseks

Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?