Foto: Pusletükid

Kas on mõistetav?

Ülo Siinmaa

0 Jagamist
0
0

Aprill on Eestimaale tähendusrikas kuu.

2024 aasta EFTA oli üle pika aja tõeline õnnestumine, kus anti selge hinnang Eestis toimuvale ja sõnum rahvale. Indu loovmeeskonnale edaspidiseks! 

Seda võib võrrelda loominguliste liitude ühispleenumiga, mis viis meid lõpuks taasiseseisvumisele (1.-2. aprillil 1988 Toompeal ENSV Ülemnõukogu istungite saalis toimus loominguliste liitude juhatuste ühispleenum. Ühispleenum kritiseeris Eestis valitsevat demokratiseerimisprotsessi aeglust).

Laureaatide väljahõikamisel ütles Rein Rannap Maarjale – Peeglike, peeglike…

Vaatame siis korraks peeglisse:

Selleks, et €-le üle minna, pidime peale 2008 aasta kriisi tegema kärpeid ja viima eelarve tasakaalu. Üleminekuga andsime hoovad oma rahanduse korraldamisel üle Frankfurti.

Müts maha Andruse(Ansip) ees, kes oma peaministriks oleku ajal suutis Eesti hoida õigel kursil ja praegu on otsustanud kaose tekitamises mitte osaleda ja väärikalt kulgeda.

Alates Taavi(Rõivas) peaministriks saamisest algas poliitikute maine allakäik ja elukorraldust hakkasid kujundama ametnikud (avalikud teenistujad).

ERR oma vastandumisele ülesehitatud valimisdebattidega tootis meile praeguse riigikogu koosseisu ja valitsuse. 

Tekib küsimus, kas KULKA peab rahastama ERR-i hoone ehitamist või on mõistlik suunata raha kultuuri kapitali edendamiseks, milleks KULKA tegelikult ellu kutsuti. 

Samas jääb arusaamatuks, miks Riigi Kinnisvara AS kasum võetakse põhjatusse riigieelarvesse, selle asemel, et korraldada vajalike hoonete rajamist.

Riigieelarve tasakaalu viimiseks võiks kõik ministeeriumid ületuua Suur Ameerika tänavale. Riigikantseleile anda ülemine korrus. Ehk aitab see valitsust uinutavast merevaatest tagasi maapeale tuua. 

Vabanenud kinnistute müügist saadud raha saab suunata reservi.

“Täna juhib riiki sõjaolukorrale kohaselt ametnike armee, kelle põhiüksuseks on nõunike korpus.”

Siin ülevaade, mis õnnestus saada abivalmis nõunikult rahandusministeeriumist:

Tegin vastavalt soovitule ametnikest ja nendest, kelle ametinimetus sisaldab sõna „nõunik“ kokkuvõtte asutuste lõikes. Alusandmeteks on võetud ametnike palkade avalikustamise fail: https://www.fin.ee/riigihaldus-ja-avalik-teenistus-kinnisvara/avalik-teenistus/personali-ja-palgastatistika#ametnike-palgaandmed

Nõunike ja ametnike Tabel (Peastaap Suur Ameerika tänaval):

.Märkus: Nõunikud ja ametnikud on kõik avalikud teenistujad

Kes eelarvesse natukenegi süvenenud on, näeb, et ressurssi oma tegevust rahastada on neil pea kümme korda rohkem kui kõigil põhiseaduslikel institutsioonidel kokku!

Pole ka ime. Sest iga teema lahendamiseks peab olema asekantsler oma nõunikega, kes liidust(Euroopa Liit-Brüssel) meile raha peavad hankima.

Mida teha?

Kas kujutad ette elu, kus raha on alati niipalju kui hetkel vaja on? (Näiteks nagu suvine Pärnu Muusikafestival).

Olen alates 90-nendatest kandnud mõtet harmoonilisest ühiskonnast. Soovi korral võib lugeda 2003 ja 2005 ilmunud Harmoonia I…. ja Harmoonia II…

Enamus potentsiaaliga kodanikke on saanud alloleva maili:

“Tegelik samm personaalse riigini”: 

Ülevaade OV lõikes: Lae alla tabel SIIT

Süvenemiseks ja KASTIST VÄLJA mõtlemiseks lisan mõned vihjed:

– aeg on lõpetada vastandumine. Meid on niigi vähe, seega tuleb kõikide võimed ühendada.

– kuus miljardit teise sambasse jäänud raha + sinna iga-aastaselt lisanduv 4% sotsiaalmaksu (~200 milj. säästu eelarvele) lausa kisendab arukama rakenduse järele! (~600 milj. tulumaksuna lisa eelarvesse pluss üle viie miljardi ringlusse, mis senise kogemuse põhjal läheb kodude parendamisse ja intressikoormuse vähendamisse). 

– Hasartmängijatele ja finantsgeeniustele piisab kolmandast sambast, seega saab valutult lõpetada riigipoolse 4% maksmise (2% palgatõus teise sambasse maksjatele).

– nõu saab anda ka riigieelarvet koormamata. Nõunike armeest võiks kujuneda taimelava ükssarvikutele! (Koormus riigieelarvele 35 miljonit+ sotsiaalmaks 12 miljonit+ töökoha maksumus)

– Peaministri nõunikud on ministrid, ministrite nõunikud on ametite juhid, ametite juhtide nõunikud on osakonna juhatajad, osakondade töötajad on eksperdid ja profid, kes on ettevõtluse tausta ja vastava kogemusega – see on tõhusa riigi toimimise eelduseks! 

– alles siis kui analüütikud ja prognoosijad tajuvad põhjust, miks meie palgad on madalad, on lootust edule. 

– Lisaks palgale tuleb ka riigieelarvest palka saajate sotsiaalmaks (33% palgast) kinni maksta ettevõtjatel!!! Seda, et sotsiaalmaksu peab tasuma ettevõtte omanik, ei taju enamus eraettevõtluses töötavatest kodanikest, rääkimata riigieelarvega ülalpeetavate MTÜ-de kooslustest

Mitte keegi ei tule meie eest seda tegema. Meenutuseks krooni kasutusele võtust – nii IMF kui kogu finantsmaailm ennustas meile hävingut, mis jäi tulemata!

Vastav kord kehtestatakse Raharingluse korralduse seadusega!!!

Raharingluse korralduse seaduse rakendamisega saab kodanik regulaarse ülevaate talle kuuluvast isiklikust rikkusest ja rahvuslikust rikkusest. Samuti tagatakse kindel eelarve tulu omavalitsustele, mis ei sõltu finantsringkondade manipulatsioonidest.

Järgmised sammud:

 • Raharingluse korralduse seaduse vastuvõtmine riigikogus ja selle kinnitamine presidendi poolt.
 • Kui seadus on vastuvõetud ja kinnitatud, saab asuda reservi looma ja seadust täitma.
 • Üleminek kestab aasta.

Maa-amet on koostanud korralise hindamise käigus ülevaate maa väärtusest, mille alusel maksuamet saadab aasta alguses arved kõigile maaomanikele. Enne peavad omavalitsused otsustama maksumäära, mis praeguste reeglite kohaselt ei tohiks ületada 10% eelmise aasta maksust. Seega tahetakse kodanikelt jälle rohkem raha ära võtta. Palju mõistlikum oleks aga raha jätta omanikele, et nad suudaksid oma kinnistuid korras hoida! Energiatõhususe tagamine eeldab miljardeid. Seega:

 • Maad pole vaja maksustada, vaid selle väärtusest suunatakse reservist ringlusse 21%.
 • Ülejäänud jääb reservi kas Eesti Panka, kes põhiseaduse kohaselt vastutab raharingluse korralduse eest Eestis või juhul kui Eesti Pangal ei õnnestu tänu ANFA-le saada õigust reservi hallata, moodustatakse reserv riigikassa LIKVIIDSUSRESERVI asemel. Reserv = maa väärtusega.

Meile ajaloolise pärandiga kaasnenud umbusk on asendumas eneseusuga. Õnneks on eestlastel säilinud mõtteviis:

“Võlg on võõra oma”

Aeg on taas õnnestuda ja tunda vaimustust oma rahvast!

“Võimalus on tegudes ja tegelikult jõuda personaalse riigini. Otsustame ise oma elu korraldamise!”

2023 aasta alguses oli riigikassas 2.9 miljardit, millega on tagatud protsessi käivitamine. Residentide hoiuseid oli 24.4 miljardit! Maa väärtus 32.5 miljardit!

Raha võetakse ringlusse vastavalt katastriüksuse maa väärtusele üksuse katastrisse kandmise kuupäeval.

Kodaniku kontole arvestatakse raha tema sünnipäeval või sündimisel (riigimaa väärtus/ kodanike arv). Surmajärgsel aastal konto suletakse.

Rahavoog on ühtlane ja toimub kodaniku sünnipäeval ja maa katastrisse kandmise kuupäeval.

Eraomand:

 • kodudele kuuluva maa väärtusest:

10% omanikule (tagasiside isiklikust rikkusest)                                              

10% omavalitsusele, kus kodu asub

 1% riigikaitsele

 • äriühingute omanduses oleva maa väärtusest:

  10% äriühingule

  10% omavalitsusele, kus äriühing asub

  1% teadusele

Riigiomand:

 • Riigi omandis oleva maa väärtusest:

10% kodanikele (tagasiside ühiskondlikust rikkusest)

10% haldavale riigiasutusele 

1% operatiivset lahendamist vajavateks toiminguteks

Omavalitsusomand:

 • Omavalitsuse omandis oleva maa väärtusest:

10% elanikele (tagasiside kohalikust rikkusest)

10% haldavale OV asutusele

1% operatiivseteks toiminguteks

Lisaks:

 • Kontol olev raha on aastaseks perioodiks kuu limiidiga, ettekasutamise võimaluseta!
 • Aasta jooksul kasutamata jäänud raha kantakse reservi tagasi enne uut laekumist.
 • Kirjeldatud raharinglus võimaldab viia tulumaksu 10%-le.
 • Nn. sotsiaalmaksu ravikindlustus osa 10%-le, maksab tasu või honorari saaja, (see ongi personaalne ravikindlustus).
 • Sotsiaalmaksu pensioni osa 21%-0%-le, (mõiste “pensionär” häãbub).
 • Käibemaksu 22%-10%- le.
 • Aktsiisid vastavalt vajadusele.

Muutused raharingluses loovad eeldused töö tegemise eest korralikult tasuda, väheneb ja muutub olematuks administreerimine. Vabanevatelt ametikohtadelt lisandub tööturule hulgaliselt haritud kodanikke. Tekib konkurents õpetajaks kandideerimisel. Imeväel hakkavad mittekodanikud püüdlema Eesti kodakondseks!

Tööl käimine ja tööl olemine asendub töö tegemisega.

Oma tervise, hariduse (harituse või harimatuse), elukutse pärast tuleb igaühel ikka endal vastutada!

Kirjeldatud elukorraldus võimaldab ülalpidada ka kõik erandjuhtumid (sealhulgas vangid).

Ringleva raha hulk ja hind on tagatud maa kui püsiväärtusega ja on otseses seoses inimeste poolt loodava lisandväärtusega!

Meenutus XXI Sajandi Kodu messilt. Ka Lennart(Meri) unistas oma kodust ja tegi selle teoks!

Lennart Meri esiplaanil raamatuga

Arvamust avaldas Ülo Siinmaa.

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.