Tsensuur täies hoos

Tarvi Kaasiku

Kujutlegem, et linnades, külades ja maakohtades kulgevad ilmatu suured veetorud, mis on täidetud surve all oleva veega. Mis aga juhtub, kui ühel hetkel tekivad torude sisse augud? Surve tõttu pressib end vesi täiel jõul aukudest välja ning inimesed tormavad leket likvideerima, kasutades selleks käepäraseid vahendeid – küll käsi sinna peale surudes, auke kinni teipides ja mida kõike veel… Täna elavad paljud inimesed valede maailmas, kus linnad, külad ja maakohad on täitunud nähtamatute torudega, milles piltlikult väljendades voolab tõde. Mis juhtub, kui selline tõega täitunud toru lekkima hakkab? Siis proovitakse kõikvõimalike vahenditega augud kinni pitseerida, küll peavoolu meedia abil, tõest sõltumatu nn faktikontrolliga, valitsuse ametnike tsensuuriga ja millega iganes.
0 Jagamist
0
0

Detsembris 2020 alustas uue ühiskonna sõnumikandjana ilmumist meediakanal Fonte.News.

Väljaande peatoimetaja Saale Kareda lähtekohad Fonte loomisel (seisuga 4.12.2021):

  • Kõrgsageduslik informatsioon, mida meie Loojatena saadame eetrisse kollektiivse teadvuse tõstmise eesmärgil.
  • Aus, otsekohene aktuaalse olukorra kajastus (kõigis käsitletavates valdkondades), ent esitatud tõstva energeetika kaudu. St ka negatiivsetest teemadest (düstoopilised agendad) on võimalik kirjutada nii, et me näitame küll lugejale reaalselt eksisteerivaid agendasid, ent me ei anna oma jõudu neile ära (ega tekita ühtlasi lugejas hirmu), vaid loome ja manifesteerime kohe sinna kõrvale kollektiivselt palju kõrgsageduslikuma visiooni.
  • Läbinägelik pilk ühiskondlike protsesside analüüsimisel, võime eristada terasid sõkaldest (nt et me ei raiska oma energiat à la abielureferendumite jmt ühiskonda meelega lõhestama pandud teemade peale).
  • Me oleme teadlikult distantseerunud vastandumise ja võitluse energiast, näeme kõiki vastavaid lõkse läbi.
  • Meie artiklid, videod jm materjalid on esitatud soliidses tasakaalukas toonis, heas stiilis, grammatiliselt ja sõnastuslikult korrektsena. Mis ei välista sugugi vaimset ja intellektuaalset vahedust, aga ilma ründava noodita sealjuures. Kotkapilk protsesside analüüsimisel, empaatia ja südames olek – tugev armastuse energia, millega me loome oma väljaannet hingestatud olendite kõrgeimaks hüvanguks siin planeedil.

Meediaportaal Fonte.News leidis kiiresti oma lugeja ning alustas tööd ka rahvusvahelisel suunal – inglise ja venekeelsena. Ühel hetkel aga leidis keegi, et Fonte sisu ei tohiks levitada.

Mis juhtus?

Fonte.News Google’ist kadunud

Kasutades interneti otsingumootorites anoloogset vormi nagu site:veebilehe.nimi, annab otsing kõik olemasolevad otseviited otsinguga seotud veebilehele. Fonte puhul siis kasutame otsingut site:fonte.news, et näha olemasolevaid otseviiteid antud lehele.

Bing otsingus on otseviited Fontele leitavad
Ducktogo otsingus on otseviited Fontele leitavad
Yandex otsingus on otseviited Fontele leitavad
Google’is ei ole otseviited Fontele leitavad

Tulemused piltidel näitavad, et erinevalt teistest otsingumootoritest ei anna Google Fonte.Newsi veebilehele ühtegi otseviidet, mis tõendab selgelt, et Google’is on Fonte.News blokeeritud.

Sündmuste ajaline kulg ning seosed

Tänavu 11. märtsil alustati Riigikogus ühe kurikuulsa seaduseelnõu menetlemisega:  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus 347 SE, mille algatajaks olevat Vabariigi Valitsus, olgugi, et Vabariigi Valitsus on fiktiivne mõiste ja see ei saa ise midagi algatada.

Kuna antud eelnõu sisaldas niivõrd palju inimlikkust riivavaid elemente, eeskätt põhjendamatutel ettekäänetel inimõiguste piiramist, alustasid terve mõistuse ja südametunnistusega inimesed Toompeal rahumeelsete meeleavaldustega. 

Meeleavaldustel osales ka Vaba Eesti Looja ja Fonte.Newsi vastutav väljaandja Veiko Huuse, kes tõi selgelt kuuldavale vabaduse hääle. Siis aga justkui nõiaväel paralleelselt meeleavaldustega kadusid Google’i otsingusüsteemist märksõnalised otseviited Fonte meediakanalile.

Mai lõpuks olid Google’i otsingumootoris kõik otseviited Fonte meediakanalile kadunud. Selleks ajaks oli möödas ka suurem „torm“ rahumeelsete meeleavaldajate ahistamisel politsei ja Terviseameti vastutavate teenistujate poolt. Olgu siinkohal öeldud, et teenistuja kohustus on olla valmis pakkuma abi ja mitte oma „abi“ peale suruma või esitama nõudmisi elusatele hingega inimestele.

Allolevatel piltidel on näha, kuidas alates märtsist kaovad Google’i otsingusüsteemist „maagilisel kombel“ erinevad Fonte meediakanaliga seotud märksõnad. Punase tekstiga märge lost tähistab seda, et see on Google otsingumootorist kadunud.

Jaanuaris on kõik kenasti Google’i otsingusüsteemis leitav
Veebruaris endiselt kõik leitav
Kui meeleavaldused märtsis algasid, hakkasid kaduma ka märksõnalised otseviited Google’i otsingust.
Aprillis on näha, et enamus märksõnadest on ühtäkki Google’i otsingust kadunud
Märksõnad on Google otsingust täielikult kadunud

Järeldus

Uurides seda teemat selgub, et näiteks valitsuse vastutavatel teenistujatel on võimalik esitada Google’i vastutavatele töötajatele nõudeid mõne lehekülje sisu piiramise, kaotamise või muu toimingu osas. Allolev graafik näitab, kui palju on Google’ist eemaldatud valitsuse teenistujate soovil mõni lehekülg või kuidas on selle sisu piiratud.

Veebilehtede tsenseerimine on valitsuse tasandil igapäevane tegevus

Graafik ja täpsem info on kõigile avalikult leitav siit: https://transparencyreport.google.com/government-removals/overview?hl=et

On ilmne, et Fonte puhul on rakendatud tsensuuri. Kõigile neile, kes veel arvavad, justkui ei saaks valitsuse vastutavad teenistujad sellist asja teha, siis isegi avalik info Vikipeedias annab teada:

Tsensuuriga kaasneb olukord, kus inimesed saavad osalist, mittetäielikku teavet. Tsensuuriga saab mõjutada avalikku arvamust.
Valitsus loob tsensuuriga tegelevaid institutsioone, mis kontrollivad avaliku informatsiooni sisu, vormistust, levitamist ja sellega tegelevaid isikuid.

Põhiseaduse paragrahvi 45 viimane lause ütleb, et tsensuuri ei ole.

Vaadakem nüüd uuesti: avalik info edastab meile seda, kuidas valitsuse teenistujad loovad ka neid institutsioone, mille vastutavad töötajad tegelevadki eeskätt tsenseerimisega ja samal ajal ütleb põhiseadus meile, et tsensuuri ei ole. Olukord on kohati koomiline. Siin ei ole ka nii, et seadusi võib mitmeti tõlgendada, sest need peavad olema kõigile üheselt mõistetavad, vastasel juhul on tegu pettusega.

Ei saa kuidagi eitada tõsiasja, et Fonte.Newsi progresseeruv tsenseerimine langeb kokku rahvarohkete meeleavalduste toimumise ajaga.

Väljaande Fonte.News tegevtoimetajad muidugi ei lase end sellest vahejuhtumist segada, sest nad teavad, et energeetiliselt jõuavad kollektiivsesse teadvusse sisestatud teadmised ja impulsid kõigi samal lainepikkusel olevate inimesteni, kes sellega resoneeruvad. Tõe ilmsikstulekut on võimalik mingiks ajaks pidurdada, kuid õnneks puudub tõel „kõlblik kuni“.

Kui see artikkel Sind kõnetas, on Sul võimalik liituda uudiskirjaga ja toetada meie tegevust.

Toeta meie tegevust

Liitu uudiskirjaga

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Vabaduse kaitseks

Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.

Kas TERVISEAMET hoolib inimesest?

Avaldame Tarvo Alevi saaga terviseametiga, ilmestamaks praeguse aja tüüpilist olukorda, kus inimeste teenistuses oleva info asemel saadetakse eetrisse müra või desinformatsiooni. Väljavõtted autori kirjavahetusest erinevate instantsidega leiate artiklis linkide alt.

Korralduse fenomen

Tasub tähele panna, et mõisted „korraldus“ ja „seadus“ on täiesti erinevad asjad. Vabariigi Valitsuse ametiisikute poolt välja antud mistahes korraldused ei laiene neile, kes ei tööta selle asutusega seotud isikute alluvuses, olgu siis tegu juriidiliste isikute... või päris inimestega.

Ärkamine kaassõltuvusest

Kõik kuritegelikud režiimid ükskõik millisel mandril ükskõik millisel ajajärgul on saanud eksisteerida üksnes rahva vaikival heakskiidul. Kõik kõrvalekalded vabast ja harmoonilisest elukeskkonnast on saanud juhtuda kodanikujulguse nappuse tõttu.