Foto: Raamatust "Paljastatud kaugmõjutamise saladused"

Paljastatud kaugmõjutamise saladused. 12. osa. Tume Maatriks, Inimese aju, Aeg ja Ruum.

The Spirit Team

Avaldame 22 osalise artiklite sarja Gerald O‘Donnell, M.Sc., MBA raamatust “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused”. Gerald O‘Donnell on Täieliku kaugmõjutamise ja kaugvaatluse treeningsüsteemi looja. 12. osa. Tume Maatriks, Inimese aju, Aeg ja Ruum.
0 Jagamist
0
0

„Paljastatud Kaugmõjutamise saladuste“ 11. osa „Me oleme Vibreeriv Valgus“, saad lugeda SIIT

Tume Maatriks, Inimese aju, Aeg ja Ruum

Iga inimese aju ja selle tumeda Maatriksi vahel on pidev, lakkamatu ühendus: see tume kuubik kehtestab etteprogrammeeritud reaalsused, mõtted ja holograafilised olukorrad kogu inimkonnale ning orjastab meid kõiki. See loob sulle tunde arenevast ajast, etteprogrammeeritud ajaloost, spirituaalse ja kultuurilise tausta, nii nagu ka mulje ruumist. Samas, kui tegelikkuses kogu ruum – mis on ainult sinu nägemistaju sfäär, eksisteerib vaid sinu vibreerivast valgusest koosnevas holograafilises ajus. Mitte midagi, absoluutselt mitte midagi ei eksisteeri väljaspool sind. Sinu jäsemed, keha, visuaalne planeet, taevas, sinu universm, on sulle, „seespoolt“ „väljapoole“ esitatud kolmemõõtmeline illusioon. See on nagu kolmemõõtmeline aistinglik film, võimaldades sul kogeda selle Maatriksi maailma ning valida lugusid selles(t).

Igal inimesel on oma, Maatriksi poolt koordineeritud reaalsuse projektsioon. Sa oled ainuke elav isend enda universumis ja teised (isendid), kellega sa suhestud, on ainult ainsad isendid enda universumites. Maatriks korraldab kõiki individuaalseid universume/reaalsusi, et kõik vastastikku toimivad olendid tajuksid sama keskkonda ning suhestuksid tunnetuslikul moel.

Mõned olendid on teadvustunud (omades kõrgemat teadlikkust ja seeläbi suuremat mõtte- ning teovalikute vabat tahet), samas kui teised on seda vaevu. Viimased on peamiselt tarkvaraprogrammid, selle maatriksi otsesed tunnetuslikud projitseeritud „käed“ (käepikendused), tühjad individuaalsed reaalsused (Kõrgemad Minad), kes on sealtkaudu harjunud asustama sinu reaalsust ja looma lugusid. Sa võid lõpuks isegi tajuda erinevust teadvustunud ja mitteteadlike isendite vahel. Kuid see vajab kõrget vibratsioonitaset ning teadvustumist. Teadvustunud olenditel on oma Kõrgem Mina (individuaalsed universumid), samas kui mitteteadlikud isendid on otsesed Maatriksi holograafilised projektsioonid ja ilmuvad projitseeritud valguse realmi vaid siis, kui teadvustunud olendid neile oma teadlikkust peale kiirgavad.

Mõned universumid suhestuvad ja ühenduvad, teised mitte. Näiteks, kui sa peaksid Maatriksis paljude saadaolevate seast valima armastava, õnneliku teema, ühendud sa ja sind ümbritsetakse vastava teemaga. Samas, kui sa tahad valida melodramaatilise, kaasaegse müüdi, nagu näiteks UFO-d, mõne vandenõu-uskumuse, religioosse teema või hirmul põhineva uskumuste süsteemi, siis täpselt see ka sinu maailma tuleb ning seda täieliku holograafilise reaalsusena koged. Seepärast, inimesed, kes sisenevad teiste reaalsuse-teemadesse, ei koge neid sarnaselt. Ja seetõttu jätkavad väga sageli paljud järeleandmatult teiste inimeste kogemuste eitamist või mitteuskumist, sest need ei suhestu eitajate ning mitteuskujate endi valitud universumiga. Seepärast võidakse teistsuguste kogemuste saajaid sildistada kaasaegsete, neil jäikadel allopaatilistel meditsiinialadel populaarsete psühho-patoloogiliste nimedega.

Reaalsus on, et sa valgustad Maatriksi ettevalmistatud stsenaariume oma teadvuse energia ja valgusega ning nende kaudu luuakse sulle see „väljaspool asuv“ kolmemõõtmeline maailm kulgemiseks ning kogemiseks. See on justkui astuksid telerisse ja sinust saab täieliku tunnetusliku teadvusega tegelaskuju kolmemõõtmelises reaalsuses, milles kogu tegevus läbi mängitakse. Must Maatriks toimib puhta mõtte alusel. See dekodeerib sinu vallandunud kolmemõõtmelised sünapsid ja seejärel projitseerivad sinu Kõrgema Mina Vibreeriva Valguse isendid sinu kolmemõõtmelise holograafilise reaalsusese tagasi sinu füüsilisse ajusse nagu kestvalt muutuva, sinu reaalsust määratlevad kolmemõõtmelised tunnetuslikud hologrammid (stseenid, tegevused).

Nagu tänapäeva teadus on hiljuti taibanud, kuid mitte veel päris mõistnud, on ajus umbes 500 millisekundiline viivitus järgneva sündmusega seotud vallandavate neuronite mustri alguse ja isiku sellest olukorrast teadlikkuse vahel, mis selle vallandumise põhjustas. See viivitus on põhjustatud just kirjeldatud reaalsuse tagasiside tsükli tagajärjel. Selle füsioloogilisele paradoksile, mille Benjamin Libet 1997. aastal avastas ja meie kodulehele postitas – on väike, kuid ümberlükkamatu, tõestatud ja vähemõistetud seletus. Ehk kõik, mida me oma reaalsuses tajume, on tegelikult projitseeritud meie ajule tuleviku holograafilise reaalsusena umbes pool sekundit enne isendi (madalama Mina) poolt selle materiaalse reaalsuse/tegevuse tajumist.

Võtame näiteks pesapalli, mis visatakse löögilolevale mängijale põhiliiga söötja poolt. Me teame mõõtmistest, et pesapall ületab „plaadi“ vähem kui poole sekundiga. Vastavalt 20aastasele neuroelektrilisele uuringule ei saa löögilolev mängija löögi andmiseks tõenäoliselt teada, et pall isegi lahkus söötja käest. Sellegipoolest teeb lööja seda edukalt 30% juhtudest. Küsimus on: „Kes tegelikult teadis, tegi (löögi)otsuse ning kuidas?“ Me väidame, et mitteteadvustunud olendite jaoks saab Maatriks alati teadlikuks ja otsustab ning mõtleb nende eest. Teadvustunud olendi puhul saab teadlikuks Kõrgem Mina, kuna ta on ühendatud Maatriksisse ning seejärel otsustab indiviidi Kõrgem Mina, millist reaalsust projitseerida koos Maatriksi soovide ja isiku tugevate uskumuste ning energetiseeritud mõtetega. Pärast otsuse vastuvõtmist projitseeritakse isendile reaalsus post facto (tagantjärgi) teatud viivitusega, mistõttu võtabki ajukoore piirkonnal 500 millisekundit aega isikule otsuse projitseerimiseks/holograafilisel teadlikkusel tegutsemiseks.

Tasuta täispikkuses, ainult 37leheküljelise eestikeelse raamatu “Paljastatud Kaugmõjutamise saladused” saad pdf-formaadis avada ja alla laadida sellele lingile klikkides (avaneb uus aken).

Gerald O’Donnell omab B.Sc kraadi matemaatikas ja M.Sc. ning MBA-d arvutiteaduses. Ta on sertifitseeritud hüpnoterapeut. Teda peeti muuhulgas ka maailma üheks parimaks tehniliste tarbekaupade eksperdiks (sõltumatu nõunik: C.T.A) Paine Webber’i ja Bache Co juures.

1980. aastal kontakteeruti temaga Lääne-Euroopa luureagentuuri poolt ning paluti ühineda käimasolnud sihitud sihtmärkide mentaalse Kaugvaatluse (-tunnetamise) programmiga. Arendatud kaugtunnetamise tehnikaid õpetati luurajatele, terrorismivastastele üksustele ja teistele luure- ning/või eriüksustele. Vastav tegevus oli vastukaaluks Nõukogude Liidu KGB ja sõjaväeluure GRU hästirahastatud osakondade tegevusele, kes olid oma uuringutes kõrgel tasemel ning oma tegevuses täielikult aktiivsed.

Kursuse programmi edukas katseetapis komistas hr O’Donnell fakti otsa, et spetsiaalsete mõttetehnikate kasutamise ja treeninguga saab hetkeliselt ületada nii ruumi, mida kvantfüüsika John Bell’i mittelokaalsuse teoreem oli varem väitnud ning mida Aspect Eksperiment 1982. aastal ka kinnitas – kuid ületada ka ajabarjääri – võimaldades vaatlejal kogeda tajutavat minevikku ning võimalikku tulevikku.
Hiljem siirdus Gerald O’Donnell luureringkonnast vabatahtlikult erru ja otsustas hakata õpetama sarnaseid tehnikaid kõigile kasutoomiseks – nii meile üksikisikutele kui kogu maailmale parema reaalsuse loomiseks ning võimalike ebasoovitatavate vältimiseks.

„Tegelikult on ülim ajamasin taasavastatud ja see oleme meie: inimkond.“
Gerald O’Donnell

Kaugvaatluse looja Gerald O. Donnell

LOE 1. OSA

LOE 2. OSA

LOE 3. OSA

LOE 4. OSA

LOE 5. OSA

LOE 6. OSA

LOE 7. OSA

LOE 8. OSA

LOE 9. OSA

LOE 10. OSA

LOE 11. OSA

0 Jagamist
Seotud artiklid

Aeg ülendada üksteist vabadusse ja usaldusse

Läbime intensiivset inimeseksolemise kõiki tasandeid transformeerivat ajajärku ning vajame selle käigus sügavat käimasolevate protsesside mõistmist nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Arusaamist ruumimõõtme avardumise vajalikkusest ning sellega kaasnevast vastutusest ja uue, kõrgema teadlikkusega maailma loomise võimalikkusest. Kui väline maailm tekitab ahistatuse tunnet, on see impulsiks liikuda veelgi sügavamale, et avada omaenda potentsiaali senisest avaramas mõõtkavas. Tiina Varatalu tekstid on sel teekonnal inspireerivad suunanäitajad: "Inimteadvus avardub uude plaani ja see, mis enne ajas endast välja, lämmatas, tühistas, on suuremas kontekstis hõlmatav, lahenev."

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.
Must Propaganda

Meedia – Kas tõesti inimelude hävitamise relv? Kes koolitab Meediasõdureid? Kuidas muuta meediaruum inimsõbralikuks?

Ausus ja lojaalsus on muutunud defitsiidiks. Samuti on muutunud defitsiidiks aus ja harmoonilise ühiskonna jaoks lojaalne ajakirjanik. Kui vaadata neid, kes koolitavad ajakirjanikke ja millises keskkonnas ajakirjanikud töötavad, siis kas koolitajad ja tööandjad ise on intelligentsed ja harmoonilise ühiskonna loojad?